Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nemzetközi kreditmobilitás az Erasmus+ program keretében
Kiíró:
Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság
Határidő:
02/02/2016
Érvényes:
02/02/2016
Tárgymutató:
Erasmus+ program keretében nemzetközi kreditmobilitás
Pályázhat:
programországbeli felsőoktatási intézmények vagy nemzeti mobilitási konzorciumok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

Nemzetközi kreditmobilitás

A 2016-os tanévben az ECHE tulajdonos hazai felsőoktatási intézmények ismét pályázhatnak a partnerországok felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre az Erasmus+ programban, az úgynevezett nemzetközi kreditmobilitás keretében.

2016. ÉVI PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK

1. A pályázat célja
Az ECHE tulajdonos felsőoktatási intézmények a partnerországok felsőoktatási intézményeivel megvalósítandó mobilitási tevékenységekre pályázhatnak az Erasmus+ programban, az úgynevezett nemzetközi kreditmobilitás pályázattípus keretében. A nemzetközi (tehát nem programország, hanem partnerország felsőoktatási intézményeivel lebonyolítandó) kreditmobilitás esetén a programországbeli felsőoktatási intézmények nyújthatnak be pályázatot a Nemzeti Irodákhoz, az alábbi feltételekkel.

2. A pályázásra jogosultak köre
Kizárólag programországbeli felsőoktatási intézmények vagy nemzeti mobilitási konzorciumok nyújthatnak be pályázatot az illetékes Nemzeti Irodákhoz.
A pályázó intézménynek vagy a nemzeti mobilitási konzorcium tagjainak Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) kell rendelkeznie. A konzorciumokra vonatkozó további előírásokat a pályázati útmutató tartalmazza.

3. Támogatható tevékenységek
Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás keretében pályázható mobilitási tevékenységek a következők lehetnek a 2016-os évben:
- hallgatói tanulmányi mobilitás
- személyzeti mobilitás (oktatók és nem akadémiai személyzet egyaránt).
Szakmai gyakorlatok megvalósítására nem lehet pályázni a nemzetközi kreditmobilitás keretében.

4. A programban részt vevő országok
A nemzetközi kreditmobilitás keretében a programországok és a partnerországok közötti mobilitási tevékenységek megvalósítása támogatható. A pályázatot minden esetben a programország felsőoktatási intézményének kell benyújtania.
Programországok:
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

5. Pályázati feltételek
Magyarország számára a 2016. évben rendelkezésre álló éves Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási költségvetés 2 843 976 euró, amely az alábbi 5 különböző európai uniós támogatási eszköz finanszírozásából tevődik össze (EU költségvetés Heading 4 források):
- Instrument for Pre-accession (IPA) /Előcsatlakozási Támogatási Eszköz
- European Neighbourhood Instrument (ENI) /Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz
- Development Co-operation Instrument (DCI) /Fejlesztési Együttműködési Eszköz
- Partnership Instrument (PI) /Partnerségi Eszköz
- European Development Fund (EDF) /Európai Fejlesztési Alap
Az 5 eszközön belül összesen 11 különböző költségvetési sor van, amely lefedi a világ majdnem minden régióját. Az egyes eszközökön belül 10% átcsoportosítás lehetséges a költségvetési sorok között, de az eszközök között nincs átjárhatóság.
A költségvetési sorok szerint felhasználható keretösszegeket és az általuk lefedett országokat a mellékelt táblázatban tüntettük fel. Azok az országok, amelyek nem kerülnek megnevezésre a Pályázati útmutató releváns részében, nem vehetnek részt a 2016-os nemzetközi kreditmobilitási pályázatokban.

6. Prioritások
A DCI és EDF költségvetési eszköz keretében a programországok felsőoktatási intézményei bejövő személyzetet és hallgatókat bármilyen korlátozás nélkül fogadhatnak (kivéve Dél-Afrika esetén, ld. másodlagos kritérium). A hazai intézmények nem valósíthatnak meg kifelé irányuló hallgatói mobilitást a képzés első (alap) és második (mester) ciklusában. Kifelé irányuló hallgatói mobilitás csak a harmadik képzési ciklusban (Phd hallgatók) és a személyzeti mobilitás keretében támogatható a partnerországok irányába.
A 2016-os Erasmus+ Heading1 mobilitási pályázat (klasszikus, partnerországok közötti mobilitás) keretéből 155 000 eurót irányoz elő a Tempus Közalapítvány a magyar alap- és mesterképzéses hallgatók DCI és EDF régiókba történő kiutazásának támogatására.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázati űrlapon "A stratégia relevanciája" tartalmi rész kifejtésénél egyértelműen meg kell adni a Heading1 keretből támogatandó mobilitások adatait (résztvevők száma, mobilitások hossza, igényelt forrás összesen), mivel az űrlap mobilitásokat felsoroló részénél a hallgatói mobilitások szintje nem kerül megkülönböztetésre. Amennyiben a tartalmi indoklás nem tartalmazza a DCI és EDF régiókba történő, alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók kimenő mobilitására vonatkozó adatait az adott partnerországnál, a Nemzeti Iroda nem tudja figyelembe venni az erre irányuló támogatási igényt a pályázatban.
A DCI Dél-Afrika költségvetési keret kapcsán a Tempus Közalapítvány a személyzeti mobilitásra és a Phd hallgatókra korlátozza a támogatható mobilitások körét.
Az IPA és PI eszközök esetén nincsenek korlátozások a befelé és kifelé irányuló mobilitás kapcsán.
EU-s prioritások és célok /az Erasmus+ program 7 éve alatt európai szinten elérendő célkitűzések, melyek teljesülését 3 évente vizsgálja az Európai Bizottság:
- Ázsiában és Latin-Amerikában a mobilitások 25% a legszegényebb országokkal kell, hogy megvalósuljon
- a DCI Ázsia költségvetés maximum 30%-a költhető Kínával és Indiával megvalósuló mobilitásokra
- a DCI Latin-Amerika költségvetés maximum 35% költhető Brazíliával és Mexikóval megvalósuló mobilitásokra
A nemzetközi kreditmobilitás esetén nincsenek kvóták a partnerországokkal folytatott hallgatói és személyzeti mobilitás arányára vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a pályázó felsőoktatási intézmények akár 100%-ban pályázhatnak hallgatói vagy oktatói mobilitásra is (az egyes eszközök korlátozásásainak figyelembevételével).
A Nemzeti Iroda másodlagos értékelési szempontot csak Dél-Afrika esetében alkalmaz, mivel a többi országcsoport 60 000 eurónál nagyobb kerettel rendelkezik. A DCI Dél-Afrika költségvetési keret kapcsán a Tempus Közalapítvány a személyzeti mobilitásra és a PhD hallgatókra korlátozza a támogatható tevékenységek körét.

7. A támogatás mértéke
Az elnyert támogatás nagyságát a támogatott mobilitási tevékenységek száma és paraméterei határozzák meg, az alábbiak szerint.
I. Egyéni ösztöndíj magyarországi pályázat esetén
A beutazó hallgatóknak egységesen 750 euró/hó ösztöndíjat fizet a program, míg a kiutazóknak egységesen 650 euró/hó ösztöndíj adható. Beutazó oktatóknak és munkatársaknak 140 euró/nap, kiutazó oktatóknak és munkatársaknak 160 euró/nap megélhetési átalányösszeg adható.
II. Utazási átalány
Ezen felül minden kiutazó és beutazó utazási átalányösszeget kap a földrajzi távolság függvényében, az alábbiak szerint.
100 és 499 KM: 180 euró/fő
500 és 1999 KM: 275 euró/fő
2000 és 2999 KM: 360 euró/fő
3000 és 3999 KM: 530 euró/fő
4000 és 7999 KM: 820 euró/fő
8000 KM és felette: 1100 euró/fő
III. Szervezési költség
Nyertes pályázat esetén minden beutazó és kiutazó után 350 euró szervezési támogatást fizet a Tempus Közalapítvány az Erasmus+ program terhére, 100 fő felett pedig támogatott mobilitásonként 200 euró szervezési támogatást kap az intézmény. Mind a kiutazók, mind a beutazók esetében az intézményre hárul a mobilitás előkészítése és megszervezése, valamint a pénzügyi utalások teljesítése az egyéni ösztöndíjasok és a partnerek felé is. A szervezési keret partnerek közötti esetleges felosztásáról az intézményközi megállapodásban rendelkezhetnek a felsőoktatási intézmények.

8. A pályázás menete
A pályázat benyújtására a programországok Erasmus Charter for Higher Education dokumentummal rendelkező felsőoktatási intézményei és nemzeti konzorciumok jogosultak. Egy pályázó egy adott pályázati körben csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázatot az Európai Bizottság által közétett E-form használatával lehet benyújtani a pályázó intézmény országának megfelelő Nemzeti Irodához. A pályázati űrlapon országonként kell feltüntetni a tervezett mobilitások számát, illetve alátámasztani a mobilitási tevékenységek relevanciáját.
A pályázó hazai intézménynek kétoldalú intézményközi megállapodást kell kötnie a pályázatban feltüntetett partnerországok felsőoktatási intézményeivel. A felsőoktatási intézmények kétoldalú megállapodásainak minimum követelményeit az Európai Bizottság által közétett dokumentum (Inter-institutional Agreement) tartalmazza. A pályázat beadásakor még nem szükséges kétoldalú megállapodással rendelkezni a partnerekkel, de a pályázati űrlapon nyilatkozni kell arról, hogy a mobilitási tevékenység megkezdése előtt megszületik a kétoldalú megállapodás.

9. A pályázatok értékelésének szempontjai
Az Európai Bizottság központilag meghatározta a pályázatok elsődleges értékelési szempontjait. A nemzetközi kreditmobilitási pályázatok bírálata 4 elsődleges értékelési szempont figyelembevételével történik, partnerországonként külön-külön.
Elsődleges értékelési szempontok
I. A stratégia relevanciája (30 pont)
A pályázónak be kell mutatnia, hogy a program- és partnerországok felsőoktatási intézményeinek nemzetköziesítési stratégiájához hogyan illeszkedik a tervezett mobilitási tevékenység, és alá kell támasztania a javasolt mobilitás-típus (hallgató és/vagy oktatói mobilitás) relevanciáját.
II. Az együttműködés minősége (30 pont)
A pályázónak részleteznie kell, hogy az adott partnerország felsőoktatási intézményeivel milyen korábbi, hasonló projektekben szerzett tapasztalatai vannak (amennyiben vannak korábbi tapasztalatok). Részleteznie kell továbbá, hogy a tervezett mobilitási projekt során a felelősségi körök, szerepek és feladatok hogyan kerülnek meghatározásra az intézményközi megállapodásban.
III. A projektterv és a megvalósítás minősége (20 pont)
A pályázónak be kell mutatnia a mobilitási projekt különböző szakaszait. Össze kell foglalnia, hogyan tervezik a partnerszervezetekkel a mobilitásban résztvevők kiválasztását, hogyan támogatják az egyéni résztvevőket és hogyan tervezik a mobilitási időszak elismertetését (különös tekintettel a partnerországokban).
IV. Hatás és disszemináció (20 pont)
A pályázónak be kell mutatnia, milyen hatást várnak a mobilitási projekttől a résztvevők, kedvezményezettek és a partnerszervezetek szempontjából helyi, regionális és nemzeti szinten. Ismertetnie kell továbbá, hogy milyen intézkedéseket terveznek a mobilitási projekt eredményeinek terjesztése kapcsán (disszemináció), tanszéki és intézményi szinten, mind a program- mind a partnerországokban (amennyiben az utóbbi releváns).
Másodlagos értékelési szempontok
A Nemzeti Iroda másodlagos értékelési szempontot csak Dél-Afrika esetében alkalmaz, mivel a többi költségvetési sor 60 000 eurónál nagyobb kerettel rendelkezik. A DCI Dél-Afrika költségvetési keret kapcsán a Tempus Közalapítvány a személyzeti mobilitásra és a PhD hallgatókra korlátozza a támogatható mobilitások körét.
Többletpont a legszegényebb országokkal tervezett mobilitások esetén
Az alábbi országok felsőoktatási intézményeivel beadott pályázatok esetén 5 többletpont jár a pályázónak az adott partnerország vonatkozásában.
Ázsia: Afganisztán, Bangladesh, Kambodzsa, Laosz, Nepál, Bhután és Mianmar
Latin-Amerika: Bolívia, Salvador, Guatemala, Honduras és Paraguay
A támogathatóság feltétele
A pályázatok országok szerinti értékelése során lehetőség van teljes mértékben illetve részlegesen támogatni a tervezett mobilitási tevékenységeket, vagy elutasítani az adott országra vonatkozó támogatási igényt. Formai megfelelés esetén legalább 60 pont kell a támogatáshoz, illetve "A stratégia relevánciája” szempont esetén minimum 15 pontot kell elérni ahhoz, hogy támogatható legyen a pályázat az adott ország tekintetében. A támogatási igényeket az egyes költségvetési sorok szerint lehet jóváhagyni, a költségvetési keretek kimerüléséig.

10. Pályázati határidő
2016. február 2. brüsszeli idő szerint déli 12 óra
http://www.tka.hu/palyazatok/2361/nemzetkozi-kreditmobilitas

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Erasmus+ pályázati útmutató 2016 /a korrigendumot is tartalmazó 2. verzió, magyar
Erasmus+ Programme Guide 2016 /1. verzió, angol
Erasmus+ Programme Guide 2016 - CORRIGENDUM (2015.12.15.) /angol
Pályázati űrlap 2016/1 KA107 /angol nyelvű E-FORM, a kitöltés nyelve választható
Do's and don'ts for applicant HEIs /a pályázati űrlap kitöltését segítő technikai és tartalmi segédlet
Guidelines for Experts on Quality Assessment of Erasmus+ KA107 Applications  (2016. évi pályázatok kapcsán)
Inter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries and Partner Countries /kétoldalú intézményközi megállapodás minimum követelményeit tartalmazó mintadokumentum
Frequently asked questions for Higher Education Institutions on international credit mobility
Erasmus+ Internatinal Credit Mobility - Partnership with Hungarian Higher Education Institutions (pdf, leporello)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum