Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében / VEKOP-5.3.2-15
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
05/30/2016, 11/30/2016
Érvényes:
11/30/2016
Tárgymutató:
fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében / VEKOP-5.3.2-15
Pályázhat:
települési önkormányzat (321)
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című (VEKOP-5.3.2-15 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1.    Módosításra kerültek az előlegnyújtásra vonatkozó előírások a Felhívás kezdőlapján és 5.4 Előleg igénylése pontjában. Az igényelhető előleg mértéke 100%-ra módosult.
2.    Jogszabályváltozás miatt módosításra került a Felhívás 1.2 A támogatás háttere pont jogszabályi hivatkozása.
3.    Módosításra került a Felhívás 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége pontja.
4.    A 3.1.2 önállóan nem támogatható tevékenységek pont e) alpontjából törlésre került a „Kerékpárosbarát” rész
5.    A Felhívás 3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek pont kiegészítésre került az alábbi tevékenységgel:
„p) Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a Felhívás 3.2 pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével.”
6.    Kiegészítésre került a Felhívás 3.1.5 pont első bekezdése, törlésre került az a) pontból a „hatósági – azaz” megfogalmazás, továbbá a táblázatban megjelent az új önállóan nem támogatható tevékenység lehetséges jogcímeivel.
7.    A Felhívás 3.2 pont kiegészítésre került az új önállóan nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó feltételekkel a c13) pontban.
8.    A Felhívás 3.3.2 pontja kiegészítésre került az alábbi szakasszal:
„Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott támogatással el kell számolni.”
9.    A Felhívás 3.6 pontja az alábbira módosult:
„A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.”
10.    A Felhívás 5.5 Elszámolható költségek pontja kiegészítésre került az alábbi szakasszal:
„Amennyiben a támogatást igénylő helyi önkormányzat és az adott  költség tekintetében a saját teljesítést lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költsége is a vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.”
11.    Jogszabályváltozás miatt módosításra került a Felhívás 5.7 pontjában szereplő táblázatokat követő bekezdése. A szerződéskötést követően átcsoportosítható költségtípusok körébe az ingatlanvásárlás költsége is bekerült.


FELHÍVÁS
FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében
A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15
Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok részére a fenntartható közlekedési módok további térnyerése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi területtípuson, de különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható városi mobilitás és a csökkentést előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatása tematikus cél teljesítését, ezért a cél elérését a Kormány a települési önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmeket a jogszabály által meghatározott határidőn belül elbírálja.
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt részére megítélt támogatás legfeljebb 25%-ának megfelelő, maximum 300 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a foglalkoztatás és a mobilitás előmozdításához.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
- a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt a fenntartását.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A támogatás célja, hogy a mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros és vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya a közlekedők körében, hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet kialakulásához, valamint az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez.
A Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program jelen konstrukciója jellemzően a közösségi közlekedést kiegészítő, vagy a közösségi közlekedéshez kapcsolódó kerékpáros, gyalogos és az utazási láncokat az átszállási pontokon megerősítő fejlesztéseket kívánja támogatni.
Tárgyi felhívás a Nemzeti Közlekedési Stratégiában (NKS) és alátámasztó dokumentumaiban rögzítettekkel összhangban, az NKS Fejlesztési Eszközök fejezetében bemutatott elsődleges megvalósítású fejlesztési eszközök köréből:
- az utazási körülmények javítása, közlekedési láncok összekapcsolása az elővárosi közlekedésben;
- közlekedésbiztonsági beavatkozások nagyvárosokban;
- módváltó (P+R) rendszerek fejlesztése
révén kívánja a közlekedési szektor munkamegosztását és általa a közlekedési szektor energiahatékonyságát javítani.
Tárgyi felhívás a területi szereplő Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 1 800 millió Ft.
Az első szakasz indikatív keretösszege: 1 442 millió Ft.
Az első szakasz indikatív keretösszege: 358 millió Ft.
A Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 1 800 millió Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-6 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg az 1786/2015. (X. 30.) Korm. határozat a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
A) Kerékpárosbarát fejlesztés
a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.
b) Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
c) Nem megyei jogú város esetében országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén (pl. településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasza) létesül kerékpáros útvonal.
d) Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
e) Országos (OTrT) vagy nemzetközi (EuroVelo) kerékpárosturisztikai útvonalra ráhordó, megszakítás nélküli regionális kerékpárosturisztikai útvonalfejlesztés.
B) Módváltás, közlekedésbiztonság, forgalomcsillapítás, akadálymentesítés
a) Biztonságos - szükség szerint térfigyelő rendszer kialakításával - P+R, B+R és K+R4 parkolóhelyek és vagy rendszerek kialakítása, meglévők rendezése, korszerűsítése.
b) Közlekedésbiztonsági beruházás:
- Pl.: gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések kialakítása, kivilágítása, fejlesztése, csomópontok forgalomlassító és csillapító átépítése, fejlesztése, települési kapuk kiépítése, közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása egyéb eszközökkel, forgalmi sávok újraosztása, szűkítése, stb.
c) Forgalomcsillapítás a fenntartható városi közlekedés, valamint az élhetőbb városi környezet megteremtése érdekében:
4 Kiss and Ride - Rövid idejű átszállási megállóhely, ahol az egyéni vagy nem közforgalmú közösségi közlekedés gépjárművei állhatnak meg szabályosan a rövid idejű ki- és beszállásra az utasok közösségi közlekedési módról és/vagy módra történő átszállása érdekében.
Lehetséges tevékenységek pl.:
- Építések, átépítések, bontások, forgalomtechnikai beavatkozások, zöldterület-fejlesztés, forgalmi rend átalakítása, stb.
- Intelligens fenntartható városi közlekedést elősegítő informatikai, forgalomirányítási fejlesztések.
- Települési parkolási rendszer infrastrukturális és vagy informatikai korszerűsítése, fejlesztése, kiépítése, amennyiben a beruházás hozzájárul a városközponti területeken áthaladó meglévő gépjárműforgalom mértékének és sebességének a csökkentéséhez (parkolóházak, mélygarázsok, parkolóhelyek, B+R-ek létesítése, kialakítása).
d) Gyalogos közlekedés feltételeinek a javítása a közösségi közlekedés átszállási pontjaihoz kapcsolódóan, különös tekintettel a közterületi közlekedési felületek akadálymentesítésére a fogyatékossággal élők vagy bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitásának, foglalkoztatottságának a segítése érdekében
- Pl.: közösségi vagy egyéni közlekedésben, a mozgáskorlátozott vagy problémás közlekedésű csoportok munkába jutásához és mindennapi közlekedéshez használt infrastruktúra akadálymentes ki- és átalakításával.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- települési önkormányzat (321)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén Konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő helyi önkormányzat lehet.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
- többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok (57, 71, 72)
- közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok (pl.: helyi közlekedési társaságok, helyközi társaságok, MÁV Zrt.); (56,71,72,11)
- jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl.: NIF Zrt, MK NZrt); (56,71,72,11)
- központi költségvetési szervek és intézményeik (38)
Amennyiben a beruházás során tervezik állami tulajdonú országos közút szegélyen belüli részén is tevékenység megvalósítását - pl.: átkelési szakaszon közlekedésbiztonsági tevékenységet -, úgy a projekt előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) a támogatást igénylői kör meghatározása érdekében, és amennyiben a KKK előírja, konzorciumi partnerként kell bevonni az országos közutak jogszabályban meghatározott (Magyar Közút NZrt. vagy Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő) építtetőjét.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
A felhívás általános mellékletében szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
Személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés esetében és közszolgáltatásért járó ellentételezés esetében:
- azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
- olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetében:
a) a szárazföldi közlekedés területén működő vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatás.
b) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
c) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
Csekély összegű támogatás esetében:
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
c) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetében:
a) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
b) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget
c) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
d) dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás,
e) olyan infrastruktúrához nyújtott támogatás, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján (a 14. cikk szerinti regionális beruházási támogatás kivételével) nyújtható támogatás.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) A támogatási kérelmek benyújtása:
- első szakaszban: 2016. április 8-tól 2016. május 30-ig;
- második szakaszban: 2016. augusztus 31-től 2016. november 30-ig
lehetséges.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással14 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás15/futárposta-szolgáltatás16 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1525 Budapest, Pf. 95.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
1. Jelen felhívás keretében nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) szerinti állami támogatásnak
- azon elszámolható költség támogatása, amely a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközökhöz kapcsolódó beruházásra aktiválható.
2. A Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása a tulajdonos szintjén abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben
a) a támogatott tevékenység hatósági - azaz nem gazdasági - tevékenységnek minősül, vagy
b) a támogatást igénylő a támogatott tevékenység végzése vonatkozásában kizárólagos joggal rendelkezik, így az adott tevékenység piaca (jogilag és a gyakorlatban is) le van zárva a verseny előtt;
i. a támogatást igénylő csak a jogszabályban, alapító okiratban vagy tevékenységi engedélyében meghatározott tevékenységi területen végezheti a tevékenységét, azaz kizárt, hogy külföldön végezze ugyanezt a tevékenységet, illetve ki van zárva annak lehetősége, hogy más piacon/tevékenységi területen aktív legyen;
ii. amennyiben a támogatást igénylő fenti tevékenysége mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, semmilyen körülmények között sem lehetséges az egyéb gazdasági tevékenységek keresztfinanszírozása, azaz elkülönített elszámolást vezet a támogatott tevékenysége tekintetében.
3. Amennyiben a 2. a) és b) pontban leírt feltételek egyike sem teljesül, a támogatható tevékenységek finanszírozása a működtető/üzemeltető szintjén az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. A támogatás a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló Kormányrendelet 9. § 27. pontja alapján közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában nyújtható.
a) A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. Ennek megfelelően a támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét.
b) Kedvezményezett tudomásul veszi és vállalja, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a közszolgáltatáson kívüli szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.
A Kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek
4. A Felhívás alapján elnyert finanszírozásból megvalósított közmű-infrastruktúra kiépítés, fejlesztés, felújítás üzemeltető részére történő átadása abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben
a) az üzemeltető az üzemeltetési tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló (liberalizált) szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más liberalizált földrajzi- vagy termékpiacon nem tevékenykedhet, vagy
b) az üzemeltető az infrastruktúrát piaci feltételek mellett üzemelteti.
Amennyiben a támogatásból beszerzett, uniós versenyjogi értelemben vett közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó közmű infrastruktúra üzemeltetésbe adása a fenti feltételek teljesülése hiányában az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, Támogatást igénylő köteles a 2012/21/EU bizottsági határozat szabályaival összhangban közszolgáltatási szerződést kötni az üzemeltetővel és azt az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet) alapján bejelenti a Támogatásokat Vizsgáló Irodának.
A Felhívás alapján elnyert finanszírozásból megvalósított vagy fejlesztett települési parkolási infrastruktúra illetve parkolási informatikai rendszer üzemeltető részére történő átadása abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben a tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 500 millió Ft lehet.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A támogatási intenzitás felső korlátja az egyes támogatott tevékenységek állami támogatási kategóriák szerinti besorolása alapján az alábbi lehet:
I. Nem állami támogatás
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A támogatási intenzitás maximális mértéke nem haladhatja meg az adott projektre vonatkozó költség-haszon elemzés által megállapított finanszírozási rátát.

II. Közszolgáltatásért járó ellentételezés
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a, figyelemmel az állami támogatási szabályokra. különös tekintettel arra, hogy:
a. Az ellentételezés összege évente és feladatonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.
A támogatás éves átlagos összege túllépése esetén a közszolgáltatásért járó ellentételezést előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére.

III. Személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a, figyelemmel az állami támogatási szabályokra.

IV. Csekély összegű támogatás
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

V. Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-532-15-fenntarthat-kzlekedsfejleszts-pest-megyben
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum