Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kodály Zoltán Zenei Alkotói Ösztöndíj
Kiíró:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
01/31/2021
Érvényes:
01/31/2021
Tárgymutató:
ösztöndíj, Kodály Zoltán Zenei Alkotói
Pályázhat:
1. az a 35 év alatti, azaz 1986. január 1-jét követően született zeneszerző, zenetudós, aki korábban nem, vagy legfeljebb két alkalommal részesült Kodály Zoltán Zenei Alkotói Ösztöndíjban
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Kodály Zoltán Zenei Alkotói Ösztöndíj
Az 1984-ben létrehozott Kodály Zoltán Zenei Alkotói Ösztöndíj célja, hogy segítse a fiatal zeneszerzők és zenetudósok pályakezdését, és kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez.
Az ösztöndíj egy éven át havi bruttó 200 000 Ft összegű támogatást jelent 6 fő részére. Az ösztöndíjat egy művész legfeljebb három alkalommal nyerheti el.
A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, 6 főből álló szakértői kuratórium bírálja el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(aktív a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft.
p á l y á z a t o t h i r d e t
zenei alkotói ösztöndíj elnyerésére.

I. Személyi feltételek
Pályázat benyújtására jogosult
1. az a 35 év alatti, azaz 1986. január 1-jét követően született zeneszerző, zenetudós, aki korábban nem, vagy legfeljebb két alkalommal részesült Kodály Zoltán Zenei Alkotói Ösztöndíjban
és
2. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem áll felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban, továbbá
3. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott, Magyarországon vagy külföldön folyósított ösztöndíjban.
A pályázat nyelve: magyar

II. A pályázati dokumentáció összetétele a következő:
1. Adatlap
2. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
3. Szakmai önéletrajz
4. Munkaterv (ideértve egy éves ütemtervet is)
5. Szakmai tevékenységet bemutató dokumentáció, azaz egy partitúra vagy tanulmány, zeneszerző esetében egy darab egy évnél nem régebbi szerzemény hanganyagának zárt vagy nyílt Youtube vagy Vimeo linkje
6. Diploma (végbizonyítvány) másolata

III. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31., 24:00 óra
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, az Adatlap, valamint az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat értelemszerű kitöltésével, a csatolandó anyagok pdf fájl formátumban történő feltöltésével, valamint zárt vagy nyílt Youtube vagy Vimeo link megjelölésével.
Pályázati anyag 2020. december 21-től érhető el a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon.

Figyelem! A Pályázati dokumentáció menüpont 2021. február 1., 00:00 órától inaktívvá válik!

IV. Érvénytelen a pályázat, ha
1. a pályázó nem felel meg az I. fejezet szerinti személyi feltételeknek,
2. az Adatlap és/vagy az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat kitöltése pontatlan, valótlan adatokat tartalmaz,
3. a pályázó a II. fejezet 3-6. pontjai szerinti anyagokat nem tölti fel.

V. A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett kuratórium a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lezárását követő 30 napon belül bírálja el. A döntésről a MANK Nonprofit Kft. a pályázatok bírálatát követő 5 napon belül elektronikus úton értesíti a pályázókat7, a nyertesek nevét a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon is közzéteszi.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs!

VI. Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2021. január 1.-2021. december 31.

VII. Az ösztöndíj összege: bruttó 200 000 Ft/hó, mely összegnek a személyi jövedelemadóval csökkentett hányada kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére.

VIII. A nyertes pályázó a kuratóriumi döntésről szóló Értesítéssel egyidejűleg megküldött Kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles két (2) - az aláírás hitelességét igazoló - tanú előtt aláírni. Az aláírt Kötelezettségvállalási nyilatkozatot egyrészről elektronikus úton8, másrészről könyvelt postai küldeményként (ajánlott tértivevényes levélben) három (3) példányban kell megküldeni a MANK Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.) részére.
A nyertes pályázónak ezzel egyidejűleg csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (Ld. a menüsorban: Magyar Mecénás Program)

Az ösztöndíj tényleges folyósítása kizárólag a Kötelezettségvállalási nyilatkozat postai úton történő beérkezését követően kezdődik!

IX. Beszámolási kötelezettség
1. Az ösztöndíjas alkotónak az ösztöndíjas időszak alatti szakmai teljesítményéről 2021. november végéig írásban be kell számolnia, amelyhez csatolnia kell az elkészült kottát és - amennyiben készült - hanganyagot, (zenetudós esetében) a tanulmányt.
2. Az ösztöndíjas zenetudósnak részt kell vennie a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. szervezésében 2022. májusáig megvalósuló ún. ösztöndíjas beszámoló előadáson.
Az ösztöndíjas időszak alatti szakmai teljesítményről az alábbiak szerint kell beszámolnia:

A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a pályázó a zeneialkotoiosztondij@alkotomuveszet.hu e-mailcímen jelezheti!
https://alkotomuveszet.hu/kodaly-zoltan-zenei-alkotoi-osztondij/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum