Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szociális intézmények és dolgozóik, valamint magánszemélyek akkreditált programokon kedvezményes részvétele; valamint kihelyezett workshopok, előadások és tréningek kedvezményes szervezése
Kiíró:
Felismerés Alapítvány
Határidő:
01/20/2016
Érvényes:
01/20/2016
Tárgymutató:
akkreditált programokon kedvezményes részvétel - szociális intézmények dolgozói, valamint magánszemélyek
Pályázhat:
- valamennyi magyarországi szociális-, nyugdíjas- és idősellátással foglalkozó intézmény (intézményi szinten) valamint
- ezek dolgozói egyénileg illetve
- kisebb csoport is.
- Pályázatok benyújthatók több intézmény együttes szervezésében is.
- Külön pályázatként fogadjuk vezetők vagy középvezetők egyéni vagy csoportos jelentkezését, akik a program kizárólag számukra szervezett változatában szeretnének részt venni
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati kiírás Szociális intézmények és dolgozóik, valamint magánszemélyek részére, akkreditált programokon való kedvezményes részvételre; valamint kihelyezett workshopok, előadások és tréningek kedvezményes szervezésére

Kiíró: Felismerés Alapítvány
Az alapítványról bővebb információk a http://www.felismeres.hu honlapon találhatók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 20.

Pályázhat:
- valamennyi magyarországi szociális-, nyugdíjas- és idősellátással foglalkozó intézmény (intézményi szinten) valamint
- ezek dolgozói egyénileg illetve
- kisebb csoport is.
- Pályázatok benyújthatók több intézmény együttes szervezésében is.
- Külön pályázatként fogadjuk vezetők vagy középvezetők egyéni vagy csoportos jelentkezését, akik a program kizárólag számukra szervezett változatában szeretnének részt venni.

Intézmények számára a pályázatok benyújtásának feltétele
Az intézmény biztosítja a helyszínt, mely alkalmas az összlétszám egy teremben történő foglalkoztatására. (Minden egyéb eszközt és anyagot a kiíró Felismerés Alapítvány biztosít.)

Egyéni jelentkezők részére - megfelelő számú jelentkező esetén - nyílt szervezésű csoportot indítunk.

A pályázat célja:
- a kiégés megelőzése;
- a mentálhigiénés kultúra fejlesztése és terjesztése;
- konfliktuskezelés javítása;
- kommunikációs készség javítása;
- alkalmazott pszichológiai ismeretek használatának támogatása a munkaterületeken;
- alkalmazott pszichológiai ismeretek használatának támogatása a dolgozók egészségének védelmében;
- az intézmények munkájának segítése;
- az intézményeken belüli együttműködés javításának elősegítése;
- hozzájárulás az ellátás minőségének javításához;
- az intézmény eredményességének javítása;
- belső stressz csökkentése

A pályázat tárgya:
I. Az akkreditált programok kedvezményes igénybevétele (részletes kifejtése alább, az A., B., és C. jelzésű pontban) valamint
II. Kreditpontot nem biztosító "szabad lebonyolítású" programok (részletes kifejtése alább, az D. és E. jelzésű pontban).
I. Akkreditált programok
- Felkészítés esetmegbeszélő csoport vezetésére - tanfolyam (A)
- Személyiséghatárok védelme - tréning (B)
- A szakmai személyiség sokrétűségének támogatása a szupervízió, Bálint-csoport, coaching eszközeivel (csoportos szupervízió) (C)
II. Kreditpontot nem biztosító "szabad lebonyolítású" programok
- Egyedi szervezésű programok: 4-6-8 órás workshop, előadás kedvezményes lebonyolítása (D):
... az intézmény programjához vagy munkatársi értekezletekhez kapcsolódóan, vagy
... önálló programként.
- 1 vagy több napos tréning kedvezményes lebonyolítása egyeztetett tematika alapján (E).

A kedvezmény mértéke: legfeljebb 65-40% - legalább 10% (Programonként különböző és létszámfüggő)
részletes áttekintés külön mellékletekben.

Megpályázható akkreditált programok:
A.:
"Felkészítés esetmegbeszélő csoport vezetésére" címen akkreditált 40 órás tanfolyam
Részletes leírás: Jegyzék - 2014. IV. negyedév 25., valamint e pályázati kiírás I. sz. mellékletében
A program engedélyszáma: T-14-064/2014
A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 kredit
Minimális létszám: 8 fő.
Maximális létszám: 18 fő.
Csoport esetén elérhető legnagyobb kedvezmény (18 fő esetén): 40%
Egyéni jelentkező esetén pályázható kedvezmény egységesen 35%.
Pályázható csak vezetők és középvezetők részére szervezett programként is.

B.:
"Személyiséghatárok védelme - aktív technikák a kiégés elkerülésére" című 30 órás tréning (akkreditáció folyamatban)
Részletes leírás: A program a S-14-084/2012 2016. mérciusáig érvényes akkreditációval rendelkező tréning továbbfejlesztése, melynek leírása a "Jegyzék 2012.doc. 143. oldal; valamint e pályázati kiírás II.sz. mellékletében található. (2016. március 31-ig a "Személyiséghatárok védelme a segítő foglalkozási tevékenység során” tréning kerülhet megszervezésre.)
Egyéni pályázatot csak akkor tudunk elfogadni, ha valamelyik kisebb létszámú intézményi csoporthoz tud csatlakozni a pályázó.

A szerezhető továbbképzési pontérték: várhatóan 30 kredit
Minimális létszám: 8 fő
Maximális létszám 18 fő.
Csoport esetén elérhető legnagyobb kedvezmény (18 fő esetén): 40%
Egyéni jelentkező esetén pályázható kedvezmény egységesen: 35%

C.:
A szakmai személyiség sokrétűségének támogatása a szupervízió, Bálint-csoport, coaching eszközeivel címen akkreditált 28 órás szupervízió
Részletes leírás: Jegyzék-2014. IV. negyedév 26.; valamint e pályázati kiírás III.sz. mellékletében
A program engedélyszáma: S-14-038/2014
A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 kredit
Minimális létszám: 5 fő
Maximális létszám: 7 fő
Csoport esetén elérhető kedvezmény (7 fő esetén): 20%
Egyéni jelentkező esetén pályázható kedvezmény egységesen 20%

Megpályázható Kreditpontot nem biztosító "szabad lebonyolítású” programok:

D.:
Egyedi tervezésű programok: Workshopok, előadások: 3-6 óra terjedelemben
- Problémamegoldás
- Projekt tervezés
- Esetrendezés
- Konfliktuskezelés, konkrét helyzet megbeszélése
- Munkakörök elhatárolása
- Munkaköri leírások előkészítése
- vagy más egyeztetett témakörben

Minimális létszám: nincs meghatározva
Maximális létszám workshop esetén 36 fő, előadás esetén nincs meghatárzova.
Csoport esetén elérhető kedvezmény: 30%

E.:
Tréningek: 1 vagy több napos lebonyolítással
- Együttműködési készségek, kommunikáció
- Konfliktusok keletkezése és feloldása
- Stressz-kezelési technikák
- Szerepek, szerepkonfliktusok
- Egyéni pályaterv, intézményi/szervezeti pályaterv
- Projekt tervezés
- Változáskezelés, megküzdési technikák
- Időgazdálkodás, energia- és figyelemmegosztás
- Burnout leküzdése
- Dolgozói kompetenciák
- Krízishelyzetek kezelése
- Csapatépítés

Minimális létszám: általában 8 fő
Maximális létszám 18 fő, csapatépítő tréning esetén a teljes intézményi létszám.
Csoport esetén elérhető kedvezmény: 40-60%

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton, a következő dokumentumok kitöltésével-beküldésével:

1) Intézményi pályázat esetén a következő pályázati űrlap kitöltésével:
Pályázati űrlap a Felismerés Alapítvány által meghirdetett programokhoz
(https://docs.google.com/forms/d/1S98okSvlKLb-I2QlzWhMPl--nuFBenOeYUbEcHXitkw/viewform)
a) akkreditált programok pályázata intézményi megrendelés esetén
b) egyedi tervezésű programok, workshopok, előadások esetén (csak intézményi megrendelés lehetséges)
c) tréningek 1 napos modulonként (csak intézményi megrendelés lehetséges)

2) Egyéni pályázó esetén akkreditált program kedvezményes igénybevételére:
Magánszemély jelentkezése a Felismerés Alapítvány által szervezett - NCsSzI által akkreditált programokra
(https://docs.google.com/forms/d/180xsFinhZNsmFk8l1oA4C5W1C6ydpOTN6ZTqzQ0vGiw/viewform)

Az alábbi adatlapot kérjük kitölteni az Alapítványunkhoz első ízben pályázatot benyújtó intézményeknek (egyéni jelentkezés esetén ezt a kérdőívet kérjük ne töltse ki)

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=hu&formkey=dFAwejlmb04zNTFlVThaMnpTWmNnZVE6MA#gid=0

Leírások, díjak (a fizetendő önrész feltüntetésével) és kedvezmények az alábbi linkeken találhatók:

Akkreditált programokhoz:

Felkészítés esetmegbezsélő csoport vezetésére - tanfolyam:
http://www.felismeres.hu/urlap/I.%20sz.%20melleklet-esetm-tanfolyam.pdf

Személyiséghatárok védelme - tréning:
http://www.felismeres.hu/urlap/II.%20sz.%20melleklet-szemhat-trening.pdf

A szakmai személyiség sokrétűségének támogatása a szupervízió, Bálint-csoport, coaching eszközeivel
http://www.felismeres.hu/urlap/III.%20sz.%20melleklet-szupervizio.pdf

Kreditpontot nem biztosító "szabad lebonyolítású” programok

Workshopokhoz és előadásokhoz:
http://www.felismeres.hu/urlap/fa_wsh-eloadasarak_2015.pdf

Tréningekhez:
http://www.felismeres.hu/urlap/fa_treningarak_2015.pdf

Egyéni jelentkezésnek nincs feltétele. A programok megfelelő létszám - elegendő egyéni vagy kis létszámú csoport jelentkezése esetén - indulnak.

Egyéb tudnivalók:
- Minden beérkezett pályázatról 3 munkanapon belül befogadási értesítőt küldünk, mely kizárólag a dokumentumok beérkezését igazolja, azok tartalmi értékelésére nem terjed ki.
- A pályázatok elbírálását a kuratórium által kinevezett testület végzi.
- A pályázatok elbírálása két lépésben történik: 1. formai megfelelés, és 2. tartalmi értékelés.
- Az elutasított pályázatok benyújtói az elutasítás indoklását írásban megkapják.
- A pályázathoz rendelkezésre álló keret: A Felismerés Alapítvány saját forrásai és munkatársai.

Az elbírálás szempontjai:
- Az együttműködési feltételek biztosítottsága, az Alapítvány kapacitása.
- Hátrányos térségben (területen) elhelyezkedő intézmények előnyt élveznek.
- Az intézmény minden dolgozójának részvételével szervezett pályázatok előnyt élveznek.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. február 3.
A programok megkezdésére 2016-ban kerülhet sor.

Gyakran ismételt kérdések válaszai az Alapítvány honlapján szintén megtalálhatók.

A pályázat anyaga letölthető az Alapítvány honlapjáról is (http://www.felismerés.hu) pályázatok - érvényes pályázatok rovatából.
A pályázati keret: 30 intézmény befogadása lehetséges

Általános tudnivalók
Az egyedi tervezésű programok és tréningek pontos kialakítására az intézményvezetővel folytatott beszélgetés után kerül sor, tréningek esetén a dolgozókkal folytatott felmérés alapján. Az így kialakított program igazodik az intézmény struktúrájához, célkitűzéseihez és aktuális problémáihoz vagy feladataihoz és időkereteihez.

További információk kérhetőek, illetve elérhetőek:
A Felismerés Alapítvány e-mail címe: info@felismeres.hu

A Felismerés Alapítvány honlapja: http://www.felismeres.hu

Kérjük, hogy az "url címet” teljes hosszában másolja be a böngésző címsorába! Amennyiben a cím csak két sorban fért el itt, kérjük ügyeljen rá, hogy az egész együtt kerüljön bemásolásra.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum