Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nonprofit Vezetői Akadémia 2016
Kiíró:
EQ-Skill Humán Tanácsadó és Vezetőfejlesztő Kft.
Határidő:
02/29/2016
Érvényes:
02/29/2016
Tárgymutató:
nonprofit vezetői akadémia
Pályázhat:
Kizárólag Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetek vezető beosztásban dolgozó munkatársai
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

PÁLYÁZAT
Az EQ-Skill Humán Tanácsadó és Vezetőfejlesztő Kft.
Nonprofit Vezetői Akadémia 2016.
pályázatot hirdet
nonprofit szervezetek számára, vezetőképzés-fejlesztés tárgyában

I. A pályázat célja
Az EQ-Skill Humán Tanácsadó és Vezetőfejlesztő Kft. arra törekszik, hogy vállalati alapértékeinek és küldetésének megfelelően olyan szervezeteknek is szakmai támogatást adhasson, melyek számára a készségfejlesztés és vezetőképzés (jellemzően anyagi okok miatt) nem volna elérhető. Kiemelt fontosságú szempontunk az is, hogy tanácsadói munkánkat olyan intézmények számára ajánlhassuk fel, melyek munkájukkal és működésükkel társadalmi célt szolgálnak, s maguk is arra hivatottak, hogy megoldást vagy támogatást nyújtsanak az arra rászorulóknak.
- Hiszünk abban, hogy a szakmai hozzáértés mellett a kiváló teljesítmény eléréséhez elengedhetetlen az emberi oldalra fordított kiemelt figyelem.
- Hiszünk abban, hogy a vezetői hatékonyság kulcsa a szaktudás és a tapasztalat mellett a vezető személyisége és önismerete.
- Hiszünk abban, hogy a szervezet hatékonyságnövelését szolgáló változások kulcsfigurái a vezetők.
- Hiszünk a tanuló szervezetek kialakításában, a szervezeti kultúra fejlesztésének a szervezet hatékonyságára és eredményeire gyakorolt kedvező hatásában.

Hitvallásunk egyaránt érvényes a for- és nonprofit szervezetekre, de tisztában vagyunk azzal, hogy utóbbiak költségvetése jellemzően nem teszi lehetővé vezetőik készségfejlesztését.
A Nonprofit Vezetői Akadémia 2016. célja, hogy olyan, szemléletében, felépítésében és módszertanában egyaránt a legmodernebb vezetőfejlesztési gyakorlatnak megfelelő 5 napos vezetői kompetenciafejlesztő programot valósítsunk meg, mely
- egyaránt fejleszti az egyéni vezetői készségeket és a vezető önismeretét,
- hatékonyan szolgálja a résztvevők által elsajátított tapasztalati tanulás eredményeinek beépítését és továbbadását a szervezetben,
- valamint lehetőséget teremt egy, a különböző szervezetektől érkező résztvevők tudás- és tapasztalatmegosztására nem csak a képzés keretein belül, de azon túl is.

II. A pályázók köre
- Kizárólag Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetek vezető beosztásban dolgozó munkatársai. A vezető beosztás nem kizárólag funkcionális és direkt vezetői szerepkört takar, szakmai és/vagy hálózatos szervezeti felépítésben betöltött vezetői felelősségek is megfelelő kritériumot jelentenek.
- Egy nonprofit szervezetből több pályázatot is elfogadunk, de intézményenként csak egy pályázó kerül be a programba.
- A pályázó legkevesebb 3 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik, melynek elmúlt minimum 12 hónapját jelen szervezetnél, vezető pozícióban töltötte.
- A pályázónak nem kell az adott nonprofit szervezetnél munkaviszonnyal rendelkeznie, de nyilatkoznia kell arról, hogy ott minimálisan heti 20 órányi munkát végez.
- A pályázat nyílt fórumot jelent, továbbajánlható, továbbítható.

III. A Vezető Akadémia pályázat struktúrája és tematikája
- A program időtartama: 7 hónapos képzési ív
- A program időzítése: 2016. április - október
- A program struktúrája: 5 alkalommal 1-1 nap (9.00 -17.00 között)
- A program helyszíne: Budapest
- A programon résztvevők maximális létszáma 10 fő
- A program EQ-Skill viselte költségei: a képzési folyamat közvetlen költségei (helyszínbérlet, tanácsadói díj, nyomtatott és elektronikus képzési segédletek, technikai és eszközköltségek), étkezési költségek
- A program résztvevők viselte költségei: utazási költségek
- A program tematikája:
1. nap: 2016. április 15. 9.00-17.00
- téma: csoportindítás; vezetői önismeret
2. nap: 2016. május 13. 9.00-17.00
- téma: vezetői alapkompetenciák és modellek; a szervezetfejlesztés alapfogalmai vezetői alapkompetenciák és modellek; a szervezetfejlesztés alapfogalmai - a vezető, mint szervezetfejlesztő
3. nap: 2016. június 24. 9.00-17.00
- téma: projektmenedzsment alapok; projektteamek, önkéntesek motiválása
4. nap: 2016. szeptember 16. 9.00-17.00
- téma: team-coaching: saját vezetői esetek feldolgozása, peer-mentoring
5. nap: 2016. október 21. 9.00-17.00
- téma: szupervízió, a megkezdett fejlesztési folyamatok, projektek, akciók nyomonkövetése; csoportzárás

IV. A pályázat benyújtásának módja és határideje
Beadandó dokumentumok:
1. Pályázói alapadatok a Pályázat adatlap(.doc) kitöltésével és visszaküldésével (.pdf), ezen belül:
a. A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata kedvező elbírálása esetén vállalja, hogy amennyiben a képzést megkezdeni nem tudja, azonnal írásban értesíti a Pályázat kiíróját és ezzel az értesítéssel lemond a pályázatban foglalt képzési lehetőségről.
b. A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata kedvező elbírálása esetén vállalja, hogy a képzésen hiányzása nem haladja meg a képzés időtartamának 10 %-át (0,5 képzési nap).
c. A Pályázó munkáltatójának és/vagy felügyeleti szervének nyilatkozata arról, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén lehetővé teszi a pályázó részvételét a programon.
d. A Pályázó munkáltatójának és/vagy felügyeleti szervének nyilatkozata arról, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén hozzájárul ahhoz, hogy az EQ-Skill Humán Tanácsadó és Vezetőfejlesztő Kft. CSR és/vagy szakmai tevékenységének referenciájaként további hozzájárulása nélkül feltüntetheti az intézmény nevét és logóját.
2. A pályázó fényképes szakmai önéletrajza (.pdf)
3. Az intézmény tevékenységének, küldetésének és jövőképének rövid írásos bemutatása (max. 2 oldalas.pdf)
4. Vezetői ars poetica (min. 4, max. 6 dia (.ppt)):
- a személyes vezetői küldetés megfogalmazása,
- rövid esetpéldák illusztrációként az eddigi gyakorlatba ültetett vezetői kezdeményezésekről, elindított akciókról,
- a vezetői hozzáadott értékteremtésre vonatkozó elképzelések, szándékok, tervek.
A pályázat és a Nonprofit Vezetői Akadémia 2016. nyelve: magyar
A pályázatbeadás módja: kizárólag e-mailben, a palyazat2016@eqskill.hu címen.
Kérjük, az email elküldésekor feltétlenül állítsa be az "olvasási visszaigazolást kérek” opciót!
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 29. hétfő 18.00 óra

V. Adatkezelés
- A pályázóról kapott információk bizalmas kezelése tanácsadói tevékenységünk egyik sarokköve, valamint sikerünk és jó hírnevünk alapja.
- A pályázó által a pályázati folyamatban és az esetleges együttműködés keretén belül rendelkezésre bocsájtott intézményi, stratégiai és személyi információkat szigorúan bizalmasan kezeljük.
- A személyes kompetenciákról kapott információkat a személyiségi jogok, a résztvevők érdekeinek és a szakmai etika maximális tiszteletben tartásával kezeljük.
- Egyúttal mi is feltételezzük, hogy az együttműködés keretében átadott anyagokat és információkat nyertes pályázónk is bizalmasként tekinti és akként kezeli.

VI. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az EQ-Skill azon vezető tanácsadói bírálják el, akik a Nonprofit Vezetői Akadémia 2016. teljes szakmai kivitelezésének védnökei:
Suhai Gábor - szakmai vezető
Hámori Judit - vezető tanácsadó
Pákozdi Imre - vezető tanácsadó
- A határidőn túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárjuk, a kizárást írásban indokoljuk.
- Minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot értékelünk, döntésünket írásban indokoljuk.
- Kizárólag nonprofit intézménytől/szervezettől pályázókat részesítünk támogatásban.
- A pályázók a kihirdetett döntés ellen fellebbezéssel nem élhetnek.

VII. Értesítés a pályázati döntésről
A meghozott döntésről és annak indokáról 2016. március 11. 18.00 óráig elektronikus levél formájában értesítést küldünk.
VIII. A pályázati folyamat kizárólagos kapcsolattartója az EQ-Skill részéről
Bakanek Bianka - junior tanácsadó
e-mail: palyazat2016@eqskill.hu
SIKERES PÁLYÁZATI MUNKÁT KÍVÁNUNK!
EQ-Skill Humán Tanácsadó és Vezetőfejlesztő Kft.
Suhai Gábor - szakmai vezető
1025 Budapest, Bimbó út 5.
Tel.: (06-1) 950-6754
http://www.eqskill.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum