Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
EGT Finanszírozási Mechanizmus - Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program - Kortárs előadó-művészeti együttműködések előmozdítása / HU07PA17-B1-2014
Kiíró:
Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
Határidő:
03/27/2016
Érvényes:
03/27/2016
Tárgymutató:
kortárs előadó-művészeti együttműködések előmozdítása - EGT Finanszírozási Mechanizmus / HU07PA17-B1-2014
Pályázhat:
- Központi költségvetési szervek (GFO 31);
- Önkormányzatok és társulásaik (GFO 32,34,35,362,37,38);
- Nonprofit szervezetek (GFO 517,525,529,54,599,699);
- Alapítványok (GFO 561,562,563,565,569);
- Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 572);
- Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (GFO 327)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az EGT Finanszírozási Mechanizmus
Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program
A kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális örökségen belül c. programterület
Kortárs előadó-művészeti együttműködések előmozdítása
c. intézkedéséhez

Kódszám: HU07PA17-B1-2014
A. Támogatás célja és háttere
A1. A program háttere
A kulturális és művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális örökségen belül (Program Area 17), a fenntartható helyi közösségek támogatása és a társadalmi kohézió erősítése az EGT Finanszírozási Mechanizmus fontos célkitűzése Magyarországon és 14 támogatott országban. Az EGT Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által létrehozott finanszírozási mechanizmus. Magyarország az EGT Finanszírozási Mechanizmus keretéből 70,10 millió euró támogatásban részesül. Ebből az összegből 1.7 millió euró fordítható a jelen pályázati felhívásra.
A2. Alapvető cél
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus PA17 programterületének keretében jelen Felhívás célja, a kulturális sokszínűség előmozdítása. Ezen célt a Felhívás az előadó-művészet terén létrejövő együttműködések kialakításával, szakmai hálózatok építésével, kulturális termékek terjesztése által kívánja elérni képzési programok, tanulmányutak, workshopok, szakmai platformok megvalósításán és támogatásán keresztül.
Ezen cél megvalósítására sor kerülhet két- vagy többoldalú nemzetközi (magyar-donor ország) együttműködéseken keresztül is olyan módon, hogy az az előadó-művészet terén létrehozott együttműködések népszerűsítése által, az országok közötti szakmai hálózatok építésével, kulturális termékek áramlásának elősegítésével a donor és a támogatott országok közötti kultúracserét szolgálja.
Ennek megfelelően a projektek keretében a donor partnerség preferált.
Bár a donor partnerség nem kötelező ezen felhívás keretein belül, meg kell jegyezni, hogy azon projekt, amely donor partner közreműködésével valósul meg - azzal a céllal, hogy erősödjenek a bilaterális kapcsolatok a donor, illetve a kedvezményezett állam kulturális szereplői között - a pályázatok értékelése során előnyben részesül.
A3. Pályázók köre
Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
- Kulturális tevékenységet ellátó szervezetek
A4. Partnerek köre
A projektek megvalósítása során lehetséges, a donor országok valamelyikében (Izland, Liechtenstein, Norvégia) székhellyel rendelkező partner bevonása, továbbá lehetőség van Magyarországon székhellyel rendelkező partnerek bevonására.
A pályázathoz csatolni szükséges a partner szándéknyilatkozatát vagy a partnerségi megállapodást, továbbá a pályázatban be kell mutatni a partner közreműködését valamint, amennyiben releváns, úgy a partnerre eső költségeket és támogatási igényt.
Projekt Partnerek lehetnek Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező, a kultúra területén működő:
- Központi költségvetési szervek (GFO 31);
- Önkormányzatok és társulásaik (GFO 32,34,35,362,37,38);
- Nonprofit szervezetek (GFO 517,525,529,54,599,699);
- Alapítványok (GFO 561,562,563,565,569);
- Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 572);
- Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (GFO 327).
Donor projekt partnerek olyan donor államokban székhellyel rendelkező állami vagy magánintézmények, valamint nem kormányzati szervezetek lehetnek, melyek aktívan és hatékonyan vesznek részt a projektmegvalósításban. Donor projekt partnerek kulturális, művészeti vagy társadalmi célja megegyezik a projektgazdáéval, melyet a projekt végrehajtása során megvalósítanak.
A5. Rendelkezésre álló forrás és a támogatás mértéke
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 700 000 euró azaz 516 290 000 Ft. A tervezési árfolyam 303,7 Ft/euró.
Jelen felhívás támogatási forrását az EGT Finanszírozási Mechanizmus és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A pályázat keretében működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli támogatás az Európai Bizottság SA.35368 (2012/N) számú döntésének megfelelően kulturális célú támogatás jogcímén folyósítható.
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:
minimum 25 000 euró (7 592 500 Ft)
maximum 200 000 euró (60 740 000 Ft)
Támogatás mértéke az összes elszámolható költség százalékában:
A pályázó által igényelhető támogatás mértéke jelen felhívás keretében az elszámolható költségek maximum 90%-a.
A6. Az önerő mértéke
Jelen felhívás keretében megvalósítandó projektekhez az A5 pont alapján minimálisan az elszámolható költség 10%-ának megfelelő, az Útmutató 4.2. fejezetében meghatározott módon támogatástól mentes önerőt szükséges biztosítani az Útmutatóban meghatározott formában.
Független nonprofit szervezetek esetén (amelyek nem tartoznak sem központi állami, sem regionális szervhez, sem önkormányzathoz, sem egyházhoz) az önkéntes munka is figyelembe vehető önerőként. Ebben az esetben az önkéntes munka az Útmutató 4.2. fejezetének rendelkezései alapján a következők szerint kerül beszámításra: 1 óra önkéntes munka értéke az aktuális magyarországi minimálbér 1/160 része.
Az Elszámolhatósági útmutató 4.5. fejezetében leírtaknak megfelelően a projekt költségvetésének tartalmaznia kell a természetbeni hozzájárulás értékének meghatározását alátámasztó kalkulációt, továbbá a projekthez kapcsolódó munkával töltött idő igazolására munkaidő-nyilvántartás vezetése szükséges.
A 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján értelmezett közérdekű önkéntes tevékenység2 önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes szerződésben meg kell határozni:
Közérdekű önkéntes tevékenységen egy adott fogadó szervezetnél a törvényben meghatározott tevékenységi körben - ellenszolgáltatás nélkül - végzett munkát értjük.
- a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát,
- a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét,
- a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt, valamint
- azokat a törvény szerinti juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének esetére is.
A közérdekű önkénteseket fogadó szervezeteknek be kell jelentkezniük az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Esélyteremtési Főosztály nyilvántartásába.
(http://www.civil.info.hu/web/guest/bejelenteshez-szukseges-urlap)
Az önkéntes munka az önerő legfeljebb 50%-áig elszámolható.
A7. Előleg mértéke
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 75%-a.

B. A pályázat tartalmára vonatkozó előírások
B. 1. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.
B.1.1. Önállóan támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenységek köre
Felhívjuk a figyelmet hogy az alábbi tevékenység kötelezően megvalósítandó.
1. Donor országbeli partnerrel létrejövő, vagy donor partner bevonása nélkül új alkotás megvalósítását segítő egyeztetések/ közös képzések/ workshopok/ tanulmányutak/ szakmai platform dokumentált formában történő megrendezése.

D. Adminisztratív információk
D1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje és módja
A pályázat magyar nyelven (bilaterális együttműködés esetén magyar és angol nyelven) egy angol nyelvű rövid összefoglalóval, kizárólag az online rendszerből készült Pályázati űrlapon nyújtható be. A Pályázati űrlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A Pályázati űrlapot elektronikusan kell benyújtani, a mellékleteket is beleértve, a pályázói felület a nora.norvegalap.hu címen érhető el. A D2 fejezet 9. pont Pályázati felhívás feltételeinek vállalását tanúsító eredeti nyilatkozat aláírását követően 1 példányban kizárólag papíralapon szükséges benyújtani
A pályázati dokumentációt zárt csomagolásban, postai küldeményként a Végrehajtó Ügynökség címére ajánlva kell beküldeni.
Benyújtás helye:
Kortárs előadó-művészeti együttműködések előmozdítása
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest Montevideo u. 16/A
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően a Végrehajtó Ügynökség megkezdi a befogadási szempontok ellenőrzését, de kizárólag a pályázati határidő lejártát követően köteles arra!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!
A pályázatok benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókat az Útmutató 5.1 pontja tartalmazza.
Benyújtás ideje:
A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges: 2016. február 27.-2016. március 27.
Határidőn belüli benyújtásnak számít, ha az elektronikus benyújtás a pályázati felhívásban meghatározott határidőig megtörténik, illetve a postai úton benyújtandó dokumentumok tekintetében a postai bélyegző dátuma legkésőbb az erre meghatározott határidő napja.
D3. További információk
Az EGT és Norvég Alapok hivatalos honlapját a http://www.egtalap.hu, illetve http://www.norvegalap.hu weboldalon lehet elérni. Itt találhatóak az egyes pályázatokra vonatkozó információk, az elektronikus pályázói felület, az Alapokra vonatkozó alapvető jogszabályok, szabályozások, útmutatók és egyéb információk.
A Végrehajtó Ügynökség által működtetett ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest Montevideo u. 16/A 24
e-mail cím: culture@egtalap.hu
telefonszám: +36-1-999-4400
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázat benyújtását követően a pályázatok kezelésében, elbírálásában illetékes személyek, szervek nem adhatnak ki információt, a pályázó kizárólag a - pályázatok feldolgozása során készült - a Végrehajtó Ügynökség által megküldött levelek útján tájékozódhat a folyamat előrehaladásáról.
Donor partnerekkel történő együttműködés kialakítása céljából a Donor Program Partner és a donor országok közreműködő szervezetei nyújtanak tájékoztatást a potenciális donor projekt partnerekről.
A partnerségek kialakítását segítő donor partnerek és közreműködő szervezetek elérhetőségei:
Arts Council Norway
Sarah McSeveny-Ĺril
Senior adviser
e-mail cím: Sarah.McSeveny-Aril@kulturrad.no
Mřlleparken 2, postadresse: Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo
Minjastofnun Íslands / The Cultural Heritage Agency of Iceland / Islands kulturarvsstyrelse
Agnes Stefánsdóttir
Suđurgata 39
101 Reykjavík
telefonszám: 5701300
e-mail cím: agnes@minjastofnun.is
Senior Advisor to the Minister of Cultural Affairs
Government - Principality of Liechtenstein
Kerstin Appel-Huston
Regierungsgebäude
Peter-Kaiser-Platz 1,
P.O. Box 684 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
telefonszám: +423 236 60 24
e-mail cím: Kerstin.Appel@regierung.li
http://www.norvegalap.hu
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás
Általános Pályázati Útmutató - magyar nyelvű;Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum