Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szervezetek 2021. évi működésének támogatása
Kiíró:
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
Határidő:
02/01/2021
Érvényes:
02/01/2021
Tárgymutató:
működési támogatás
Pályázhat:
magyarországi zsidó szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Szervezetek 2021. évi működésének támogatása

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
Pályázati felhívása
Szervezetek 2021. évi működésének támogatására
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány magyarországi zsidó szervezetek működési költségeinek támogatására az alábbi pályázatot hirdeti meg.

1. Pályázók köre:
Minden olyan magyarországi bejegyzésű zsidó szervezet pályázhat 2021. évi (2021. január 1. és 2021. december 31. között időszak) működési költségeinek támogatására, amely megfelel az alábbi feltételeknek:
a.) Egyesületi, szövetségi, vagy alapítványi formában működik (egyház és egyházi szervezet nem pályázhat);
b.) Igazolja, hogy 2019. január 01. napja előtt jogerősen nyilvántartásba vették;
c.) Amennyiben a pályázó szervezet eddig még nem részesült működési támogatásban, legalább két zsidó szervezet ajánlja a pályázó alaptevékenységének támogatását a Kuratóriumnak. 3.1. Székhely, működési hely működtetésével kapcsolatos költségek (pl. bérleti és fenntartási költségek, közmű díjak, irodaszerek, irodai eszközök)
3.2. Adminisztrációs, ügyintézési és egyéb bérek és bérjellegű kifizetések, megbízási díjak ezek járulékai;
3.3. Adminisztrációs, közjegyzői, hatósági eljárási, bírósági és egyéb díjak, bankköltségek és ügyintézési költségek;
3.4. Telefon, internet; postaköltség
3.5. Irodai gépek és tartozékaik beszerzése, bérlése, üzemeltetése és karbantartása,
3.6. Kizárólag a működéssel kapcsolatos egyéb költségek (pl. belföldi és külföldi teher- és személyszállítás, bel- és külföldi utazás, reprezentáció, összesen a megítélt támogatás legfeljebb 10%-a lehet).
3.7. Előzőekben fel nem sorolt egyéb költségek - összesen legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-a lehet.
4.1. A szervezet által ellátott feladat fontossága
4.2. A szervezet tevékenységében jelentős súlyt képvisel-e a szociális gondoskodás
4.3. A szervezet súlya a hazai közéletben
4.4. A szervezet nyilatkozattal igazolt taglétszáma
4.5. A szervezet nemzetközi elismertsége

2. Támogatás jellege, összege:
2.1.Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás működési költségekre, amelynek felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles elszámolni.
2.2. A pályázati cél meghiúsulása esetén, vagy amennyiben az elszámolás a megadott határidőig nem történik meg, a támogatás összegét köteles a kedvezményezett a Közalapítványnak 2022. szeptember 30-ig visszautalni.
2.3. Pályázható támogatás összege: legfeljebb 6 000 000 Ft
Rendelkezésre álló forrás mindösszesen: 45 000 000 Ft
A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.

3. A támogatható, elszámolható költségek köre
A pályázók kizárólag a szervezet alaptevékenységére fordított, indokolt és igazolt működési költségeik, azon belül az alábbi kiadásaik támogatására pályázhatnak:

4. A részvételi feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálási szempontjai:

5. Pályázat benyújtása
A pályázat tartalma:
- pályázati űrlap, pályázati költségvetés, aláírva, pecséttel ellátva egy pdf fájlban,
- 2 zsidó szervezet ajánlása (az 1.c. pontban meghatározott feltételek fennállása esetén) egy pdf fájlban,
- 1 példány bejegyző bírósági végzés másolata egy pdf fájlban.
A pályázat beadásának határideje: 2021. február 1-jén 23 óra 59 percig, kizárólag elektronikus úton kell beküldeni a mukodesi.palyazat.mazsok@mazsok.hu e-mail címre.
A pályázat beérkezéséről a Pályázatkezelő e-mailben értesíti a pályázót.
A beadási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a határidő lejártát követően érkezett pályázatokat a Mazsök nem fogadja be, azok elbírálásra nem kerülnek.
A tartalmilag vagy formailag hiányos pályázatok esetén a Mazsök egyízben hiánypótlási felhívást ad ki, amelyet a pályázónak 8 napon belül kell teljesítenie, a hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, későbbi, újabb hiánypótlásnak helye nincs.
Szervezetenként csak egy pályázat nyújtható be.
Érvénytelen azon pályázó pályázata, aki részére 2020. évben működési támogatás lett megítélve, de a szerződést önhibájából a tárgyévet megelőző évben nem kötötte meg.
Azok a szervezetek, amelyeket a MAZSÖK korábban már támogatott, újabb támogatási szerződést csak akkor köthetnek, ha a 2019-ben kapott támogatással a Támogatási Szerződés előírásai szerint elszámoltak, és az elszámolást a kuratórium elfogadta. Az eredményesen pályázóval a MAZSÖK Pályázati Bizottsága és a kuratórium által jóváhagyott típusszerződés alapján kell szerződni.

6. A pályázati folyamat időrendje
A kérelmek elektronikus beadásának határideje: 2021. február 1. 23 óra 59 perc.
A támogatási szerződés megkötésére a Kuratóriumi döntést követően kerül sor. A szerződéskötés végső határideje: a szerződés kiküldését követő 60.napig, ellenkező esetben a Mazsök eláll a Támogatási szerződés megkötésétől.
Amennyiben ezen időpontig a támogatást elnyerő szervezet nem küldi be a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a Közalapítvány eláll a szerződés megkötésétől.
A támogatásban részesülő pályázóknak a szerződéskötés időpontját követő 30 napon belül utalja át a Közalapítvány a támogatás összegét.

7. A pályázat elbírálása
A Közalapítvány Kuratóriuma a döntést indoklás nélkül, írásban közli a pályázókkal. A döntés végleges, ellene jogorvoslatnak helye nincs.

8. A pályázati támogatás felhasználásának ellenőrzése
A pályázati támogatás szerződés szerinti felhasználását a Közalapítvány vagy megbízottja ellenőrizheti, amelyhez a nyertes pályázó köteles a szükséges segítséget megadni, a kért adatokat és a dokumentumokat biztosítani.
A pályázati elszámolási határidőre a kedvezményezett összefoglaló szakmai szöveges és pénzügyi elszámolást - amely esetében az eredetileg benyújtott költségvetéshez képest max. 10%-os eltérés megengedett költségsoronként - nyújt be a Közalapítványnak a támogatási szerződésben rögzített módon.
https://www.mazsok.hu/l/felhivas-a-mazsok-kihirdette-a-2021-es-evre-kiirt-palyazatait/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum