Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Iskolai, óvodai partnerségek - rugalmasabb feltételek, egyszerűbb pályázás, jelentősen bővülő pályázati forrás
Kiíró:
Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság
Határidő:
03/21/2018
Érvényes:
03/21/2018
Tárgymutató:
iskolai, óvodai partnerségek
Pályázhat:
köznevelési intézmények vehetnek részt, melyek Magyarországon a következők: óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, készségfejlesztő iskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Az Erasmus+ stratégiai partnerségek célja a jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten.
Iskolai, óvodai partnerségek

- rugalmasabb feltételek, egyszerűbb pályázás, jelentősen bővülő pályázati forrás -

Az Európai Bizottság a nemzeti irodák közreműködésével az eddigieknél lényegesen egyszerűbb pályázati feltételeket biztosít a pályázati felhívásában. A változtatások célja, hogy minél több iskola és óvoda tudjon csatlakozni az Erasmus+ programhoz és kihasználni annak nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségeit. Az egyszerűsítési törekvés részeként a pályázati űrlapban jelentősen csökken a kérdések száma, azok megfogalmazása konkrétabb és világosabb, míg a támogatási összeg igénylése egyszerűbb lesz.
Az Iskolai, óvodai partnerségek projektekre 2018-ban az előző évhez képest várhatóan közel 50%-kal magasabb pályázati forrás áll rendelkezésre Magyarországon, ami a legjelentősebb növekedés az Erasmus+ program indulása óta.
2018. január második felében - február elején pályázatíró szemináriumokat tartunk 3 vidéki helyszínen, illetve Budapesten két alkalommal. A rendezvények pontos helyszínei és időpontjai, illetve a jelentkezés a honlapunkon a Rendezvények menüpont alatt lesznek elérhetők december közepétől.
1. Pályázattípus célja
Fő célja, hogy erősítse az európai dimenziót az óvodákban és az iskolákban, illetve hogy 21. századi készségekkel és kompetenciákkal ruházza fel a köznevelési intézményeket. Az Iskolai, óvodai partnerségek kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy:
- megismerjék külföldi köznevelési intézmények napi működését, hogyan tanítanak és foglalkoznak a gyerekekkel,
- ötleteket, jó gyakorlatokat és módszereket osszanak meg egymással, melyeket aztán akár otthon is használnak,
- tovább fejlesszék már meglévő jó gyakorlataikat, kipróbálják őket új környezetben
- a gyermekek, a pedagógusok és az intézmények nemzetközi kapcsolatokra tegyenek szert, melyekből hosszú távon profitálhatnak,
- gyakorolják idegen-nyelv tudásukat, vagy új nyelvvel ismerkedjenek meg,
- különösen a gyerekek, de akár a tanárok alapkészségeit, kompetenciáit fejlesszék,
- projektszerű tevékenységeket valósítsanak meg,
- diákok és munkatársak külföldi partnereikhez utazzanak.

2. Pályázásra jogosultak köre
Ebben a pályázati formában kizárólag köznevelési intézmények vehetnek részt, melyek Magyarországon a következők: óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, készségfejlesztő iskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák.

3. Támogatható tevékenységek
- Bármilyen témájú projekt megvalósítható, ami kapcsolódik a közneveléshez, óvodai vagy iskolai keretek között elvégezhető tevékenységekre épül.
- A projektekben rövid vagy hosszú távú külföldi tanári és tanulói tevékenységek is megvalósíthatók, mint például:
- rövid távú diák mobilitás, melynek hossza 3 nap és 2 hónap között lehet;
- munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények pedagógusai minimum 3 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt;
- hosszú távú diák mobilitás, melyben legalább 14 éves diákok folytathatják tanulmányaikat a partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
- hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben tanárok pedagógiai munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül.

4. Programban részt vevő országok
Programországok:
Az Európai Unió tagállamai, beleértve az országok tengerentúli területeit is: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
Nem EU-tag programországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Macedónia

5. Pályázati feltételek
- A partnerségben részt vevő intézmények száma minimum 2, de nem haladhatja meg a 6 intézményt, és minimum 2 programország egy-egy köznevelési intézményének kell együttműködnie.
- A projektek időtartama 12 és 24 hónap között lehet. Amennyiben hosszú távú diákmobilitás(oka)t is megvalósítanak a projektben, annak hossza legfeljebb 36 hónap lehet.
- A minőségi megvalósítás érdekében javasoljuk, hogy egy intézmény (tagintézményenként vagy iskolarendszerű képzést folytató telephelyenként) legfeljebb két pályázatot nyújtson be, figyelembe véve az éppen futó projekteket is.

6. Prioritások
Az oktatás és képzés területén az alábbi horizontális prioritások kerültek meghatározásra:
- Alap- és transzverzális készségek fejlesztése;
- Társadalmi összetartozás: Szociális, civil és interkulturális kompetenciák fejlesztése, küzdelem a diszkrimináció, a szegregáció, a társadalmi erőszak bármilyen formája ellen, a hátrányos helyzetű tanulók tanulási eredményeiben jelentkező egyenlőtlenségek csökkentése;
- Nyitott és innovatív oktatás digitális területen;
- Felkészült oktatók;
- Készségek és képesítések átláthatósága és elismerése;
- Fenntartható beruházás, teljesítmény és hatékonyság növelése az oktatás - képzésben.
A köznevelési projektek esetében európai prioritás:
- A tanári szakmák szakmai profiljának megerősítése azáltal, hogy a legjobb tanárjelöltek számára vonzóvá teszik a szakmát, támogatják a tanárokat és vezetőket abban, hogy kiváló munkát végezzenek az összetett iskolai szituációk kezelésében, valamint új módszereket és eszközöket alkalmazzanak.
- Az alapkészségek terén mutatott alacsony teljesítmény javítása hatékonyabb oktatási módszerek révén.
- Az iskolák támogatása a korai iskolaelhagyók és a hátrányos helyzetű tanulók kezelésében, különösen olyan projektek révén, amelyek célja a belső együttműködés, valamint a szülőkkel és más külső érintett szereplőkkel való együttműködés fejlesztése.
- A kora gyermekkori nevelés és gondozás minőségének és szolgáltatásainak javítása a jobb tanulási eredmények és az iskola sikeres elkezdésének biztosítása érdekében, különösen olyan projektek révén, amelyek célja a kora gyermekkori nevelés és gondozás holisztikus és életkorhoz igazított pedagógiai keretének fejlesztése.
Európai prioritások a hazai környezetben
A nemzeti irodáknak lehetőségük van kiemelni a Stratégiai partnerségek pályázati prioritásai közül azokat, melyek különösen fontosak és relevánsak a hazai oktatási környezetben. A magyar intézmények által 2018-ban benyújtandó Iskolai, óvodai partnerség pályázatok esetében ezek a prioritások az alábbiak:
- Nyitott és innovatív gyakorlatok a digitális oktatás területén;
- A tanári szakmák szakmai profiljának megerősítése.

7. Támogatás mértéke
Az igényelt támogatás mértéke a projekt tervezett időtartamától és a pályázatukban tervezett tevékenységektől függ. A partnerségen belül minden intézmény saját összegre pályázik, ami intézményenként 16 500 euró lehet évente.

8. A pályázás menete
- A pályázó intézmény regisztrálása: A pályázat kitöltése és benyújtása előtt intézményét regisztrálnia kell az Európai Bizottság pályázati regisztrációs felületén (Participant Portal). Amennyiben intézményüket 2014 óta már regisztrálták, semmiképp se regisztráljanak újra, hanem az akkor kapott PIC számot használják 2018-ban is. A regisztrációról bővebben az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part C) és a regisztrációs felülethez (Participant Portal) készített útmutatóban olvashat.
- Részvételi feltételek ellenőrzése és a pályázati útmutató elolvasása, ami elengedhetetlen a sikeres pályázás érdekében.
- Pályázati anyag megírása és benyújtása: A pályázati anyagot a partnerekkel közösen írják meg és véglegesítik, melyet ezt követően csak a koordinátor intézménynek kell kizárólag elektronikus úton eljuttatni.

9. Pályázati határidő
2018. március 21. déli 12:00 (brüsszeli és budapesti helyi idő szerint)
Előbírálati határidő: nincs

10. Pályázati keret
2018-ban az Iskolai, óvodai partnerségek projektekre rendelkezésre álló pályázati keret 3 791 909 euró, ami közel 50%-kal magasabb, mint az előző esztendőben.

11. Linkek
Erasmus+ angol nyelvű program útmutató (Programme Guide)
Az Európai Bizottság Erasmus+ honlapja
Európai Bizottság regisztrációs portálja (Participant Portal) (kötelező pályázói regisztrációs felület)
Útmutató az Európai Bizottság Participant portálján való regisztrációhoz
További pályázati dokumentumok: pályázati űrlapok, magyar nyelvű pályázati kalauz stb. (Az űrlap és a kalauz januárban várható)

12. Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak
- Vercseg Zsuzsanna (zsuzsanna.vercseg{kukac}tpf.hu), Telefon: 061/237-1300/104
- Kiss Tímea (timea.kiss{kukac}tpf.hu), Telefon: 061/237-1300/242
- Balogh Tamás (tamas.balogh{kukac}tpf.hu), Telefon: 061/237-1300/263

A Tempus Közalapítvány minden, pályázataival kapcsolatos információt, pályázati űrlapot, egyéb dokumentumot térítésmentesen bocsát az érdeklődők rendelkezésére. Ugyancsak térítésmentes az információs napjainkon és egyéb rendezvényeinken való részvétel, illetve a személyre / intézményre szabott pályázati tanácsadás. Javasoljuk, hogy az általunk kezelt programokkal kapcsolatos információért, dokumentumért, tanácsért elsősorban hozzánk forduljanak, a más szervezetek által terjesztett információk pontosságáért és érvényességéért nem vállalunk felelősséget.
A Tempus Közalapítványtól származó, az általa kezelt pályázatokkal kapcsolatos információk és dokumentumok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.
http://www.tka.hu/palyazatok/244/iskolai-ovodai-partnersegek

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum