Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Te jössz!
Kiíró:
Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő:
02/15/2010
Érvényes:
02/15/2010
Tárgymutató:
ifjúsági közélet, fővárosi
Pályázhat:
fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő, fiatalokat tömörítő civil szervezetek (alapítványok, egyesületek), illetve egyházi szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
"Te jössz!"

Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek - alapítványok, egyesületek, egyházi szervezetek, valamint nem formális szervezetek számára

1. A pályázat célja:
Budapesten élő fiatalok részére olyan ifjúsági kezdeményezések támogatása, amelyek lehetővé teszik, hogy közösségi célú ötleteiket, elképzeléseiket megvalósíthassák, amelyekkel hozzájárulhatnak a fiatalok helyi, fővárosi közéletbe való bekapcsolódásához.

2. Pályázat tartalma:
Támogatásban részesülhetnek olyan, a pályázati célokkal összhangban lévő kezdeményezések, amelyek egy fiatalokból álló közösség létrejöttét segítik, összetartozását erősítik. A benyújtott projektterv legyen összhangban Budapest Főváros Ifjúsági Koncepciójával.(http://www.budapestedu.hu/ifjusagpolitika/bp_fovaros_ifjusagi_koncepcioja.html.
Olyan közösségi projektek megvalósításához nyújt támogatást a kiíró, mely Budapest lehetőségeit és adottságait figyelembe véve ad teret a fiatalok kezdeményezéseinek.

3. A támogatás jellege:
- Jelen pályázati kiírás forrását a Fővárosi Önkormányzat költségvetésének 9128 címkódú "Ifjúságpolitikai céltartalék" címe biztosítja.
- A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 35 000 000 Ft. Jelen pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás legfeljebb 700 000 Ft.
- 100 000 Ft támogatás felett 10%-os önerő szükséges.
- A Pályázó vissza nem térítendő támogatásban részesül.
- A támogatás módja: előfinanszírozás.

4. Általános pályázati feltételek
A pályázat feltétele, hogy a projekt megvalósítója és célcsoportja fiatalokból (14 -27 év) álló közösség legyen. Elsődleges cél a fiatalok kezdeményezéseinek támogatása, aktív részvételre motiválása közösségeikben, illetve a különböző kultúrák, társadalmi csoportok közötti párbeszédek kialakítása.
a) a Pályázók körének meghatározása:
Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthatnak be:
- a fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő, fiatalokat tömörítő civil szervezetek (alapítványok, egyesületek), illetve egyházi szervezetek együttműködve egy fiatalokat tömörítő nem formális szervezettel. Ebben az esetben a civil, valamit az egyházi szervezeteket tekintjük Pályázó szervezetnek.
- a nem formális szervezetek; önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági szervezetek, fiatalok csoportja, amennyiben van befogadó szervezetük, amely:
- budapesti székhelyű egyesület, alapítvány, egyházi szervezet és
- ifjúsági közösségeket fog össze és/vagy
- ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosít
- létesítő okiratában meghatározottak szerint - legalább 2007. január 1. óta - az ifjúsági korosztálynak nyújt szolgáltatást
- az ifjúsági szolgáltatás területén referenciákkal rendelkezik
Ebben az esetben a nem formális szervezetet a "Projektgazda", s a befogadó szervezet a Pályázó.
b) tartalmi, formai követelmények:
- az előírt nyomtatványcsomag került kitöltésre;
- valamennyi előírt igazolás, nyilatkozat benyújtásra került;
- a benyújtott projektterv egyértelműen megfelel a pályázati céloknak;

Részletes leírást az Útmutató tartalmaz.

c) korlátozások:
- kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség;
- az elnyert összeg nem használható fel bér jellegű kiadásokra;
- az elnyert összeg nem használható fel a Pályázó szervezet működtetésének költségeire;
- jelen pályázat keretében nem támogatható a pályázat benyújtását megelőzően a pályázattal összefüggően megkezdett tevékenység;
- a Pályázó a pályázat benyújtását követően saját felelősségére kezdheti meg a projekt megvalósítását;
- a pályázat nem irányulhat közoktatási és felsőoktatási intézményi projektre (nem támogatható pl. iskolai, kollégiumi rendezvény, program);
- nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely a Fővárosi Önkormányzat korábbi pályázatai kapcsán elszámolási kötelezettségét nem teljesítette;
- a civil szervezetek közül kizárólag azok vehetnek részt a pályázatban, amelyek regisztráltak a Fővárosi Civil Iroda nyilvántartásába. A regisztrációval kapcsolatban további információk a 327-1216 telefonszámon kérhetőek.

d) előnyben részesül:
- az a Pályázó, aki a pályázat megvalósítása során más ifjúsági közösségekkel is együttműködik;

5. Információs nap
A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdések megvitatására az Oktatási Ügyosztály Pályázati Koordinációs és Ifjúsági Alosztálya a Pályázók részére információs napot tart.
Időpont: 2009. december 17. 15 óra
Helyszín: Gödör Klub, 1051, Erzsébet tér 1.

6. Mentorálás
Az információs napot követően a nem formális szervezeteknek a Kiíró mentorálási (a pályázat elkészítését segítő) lehetőséget biztosít.
A mentorálási programban résztvevők számára a Kiíró megjelöl egy pályázattervezet leadási határidőt, amelyre elektronikus formában elküldhető a pályázati anyag. A mentorálás során a dokumentációt ajánlásokkal ellátva visszaküldjük, valamint lehetőséget biztosítunk a személyes konzultációra is.
A mentorálásban résztvevők pályázattervezetének megküldési határideje: 2010. január 11. 24 óra
E-mailcím: ifjusag@budapest.hu

A benyújtás módja, hiánypótlás:
A teljes pályázati dokumentációt magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, egy eredeti és egy másolati példányban, valamint egy elektronikus példányban (CD, DVD) kell eljuttatni ajánlott küldeményként, vagy gyorspostai szolgáltatás igénybevételével következő címre: Budapest Főpolgármesteri Hivatal, Oktatási Ügyosztály, Pályázati Koordinációs és Ifjúsági Alosztály, 1840 Budapest. A postára adás legkésőbbi időpontja 2010. február 15. 24,00 óra!

A projekt adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható.
A csatolandó mellékleteket is elektronikusan (CD, DVD) és papír-alapon kell benyújtani.
A teljes pályázati dokumentáció a közzétételt követően- részletes pályázati kiírás, alkalmazandó nyomtatványcsomag - a Budapest Portálról (http://www.budapest.hu) letölthető vagy a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.) átvehető;

Amennyiben a pályázatot személyesen kívánja benyújtani, úgy azt zárt borítékban a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálatán (Bp. V. Bárczy I. u. 1-3.) lehet leadni 2010. február 15-ig 8-18 óráig.
Mindkét példányt és a CD/DVD-t ugyanabban a borítékban kell elhelyezni. A borítékon fel kell tüntetni: "Te jössz!"

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

7. Információk az értékelésről, értesítésről, szerződéskötésről, elszámolásról:
A pályázatokról a Kiíró legkésőbb 2010. április 30-ig dönt, az elnyert támogatások utalását Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá.
A döntések ellen fellebbezési lehetőség nincs.

A Kiíró a támogatások utalásáról szóló jóváhagyást követően a Budapest Portálon (http://www.budapest.hu) - a hatályos jogszabályok szerint - közzéteszi a támogatottak jegyzékét az elnyert támogatási összegekkel együtt.
A Kiíró Támogatási Szerződést köt a Támogatottal, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre történő aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának feltétele.

8. A projekt megvalósítása
A projekt megvalósításának végső határideje: 2010. október 31.

A pénzügyi elszámolás végső határideje: 2010. november 15.

A pályázat Kiírója a projektek megvalósítása alatt helyszíni ellenőrzéseket tart, melynek során a projekthez kapcsolódó dokumentumokat is ellenőrzi. A pályázattal kapcsolatosan az ellenőrzést a Pályázó 2015. december 31-ig köteles tűrni.

A pályázatról további felvilágosítás kérhető:
Budapest Főpolgármesteri Hivatal
Oktatási Ügyosztály
Pályázati Koordinációs és Ifjúsági Alosztály
Ifjúsági Szakreferens: Pataki Ágnes (06-1) 999-8077, e-mail: patakia@budapest.hu

Te jössz!.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum