Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára boríték és alkalmi bélyegzőlenyomat grafika
Kiíró:
Magyar Posta Zrt.
Határidő:
04/29/2016
Érvényes:
04/29/2016
Tárgymutató:
postai grafika az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára
Pályázhat:
16. életévüket betöltött, államilag elismert képzőművészeti oktatáson résztvevő/részt vett vagy képzőművészeti tevékenységet végző személyek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Posta pályázatot hirdet
"1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója" témában
postabélyegblokk, illetve a hozzá kapcsolódó alkalmi boríték és
alkalmi bélyegzőlenyomat grafikai terveinek elkészítésére.

1. A pályázaton résztvevők köre
A pályázaton a 16. életévüket betöltött, államilag elismert képzőművészeti oktatáson résztvevő/ részt vett vagy képzőművészeti tevékenységet végző személyek vehetnek részt.

2. A pályázat tárgya
A pályázat három megtervezendő elemből áll: postabélyegblokk, alkalmi boríték és alkalmi bélyegző.

3. A feladat leírása
A pályázók feladata az "1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója" témát bemutató, illusztráló magyar postabélyegblokk és ezzel összhangban alkalmi boríték és bélyegző grafikai tervének elkészítése. A tervek készülhetnek bármilyen grafikai vagy festészeti eljárással, valamint számítógépen történő tervezéssel. Az ábrázolandó téma és a tervezéssel kapcsolatos műszaki követelmények leírását az 1. sz. melléklet, a jogtisztán felhasználható forrásanyagokat, logókat a 4. sz. melléklet tartalmazza. Postabélyegblokk, alkalmi boríték és alkalmi bélyegzőlenyomat minták a 2. sz. mellékletben láthatók.

4. A pályázatok értékelése
A grafikai terveket a Magyar Posta Művészeti Tanácsadó Bizottsága az ’56-os Emlékév Szervezőbizottsága bevonásával értékeli, és választja ki a három megvalósításra legalkalmasabb pályaművet, melyet a ’56-os Emlékév Szervezőbizottsága hivatalos honlapján (http://www.magyarforradalom1956.hu/)) közönségszavazásra bocsát. A közönségszavazás eredményét követően a Magyar Posta dönt a művek felhasználásával postabélyegblokk, alkalmi boríték és bélyegzőlenyomat forgalomba hozataláról.
A pályázat tárgyát képező három mű (bélyegblokk, alkalmi boríték, alkalmi bélyegző) együttesen kerül elbírálásra, az értékelésben azonban a postabélyegblokk grafikai terve kiemelt súllyal szerepel.

5. A pályázat díjazása
Az első három helyezést elért grafikai terv részesül díjazásban:
1. helyezett: bruttó 300 000 Ft
2. helyezett: bruttó 200 000 Ft
3. helyezett: bruttó 100 000 Ft

6. Pályázatok beérkezésének határideje: 2016. április 29.

7. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázati anyagot jeligével ellátva a két példányban kitöltött és aláírt pályázati adatlappal (3. sz. melléklet) együtt az alábbi címek valamelyikére kell benyújtani:
Magyar Posta Zrt. Filatéliai osztály Budapest XIII. Dunavirág utca 2-6. Postacím: 1540 Budapest)

8. Eredményhirdetés
A pályázat eredményét (az első három helyezést elért terv alkotójának nevét) a pályázat kiírója 2016. május 15-ig a Magyar Posta honlapján (http://www.posta.hu) teszi közzé. A pályázat első három helyezettje írásos értesítést kap.

9. Jogi feltételek
A pályázaton való részvételével a Pályázó az alábbi feltételeket elfogadja, illetve azokhoz kifejezett hozzájárulását adja:
A 4. sz. mellékletben szereplő logó és képi anyagok vagy azok részlete jelen pályázat keretében szabadon felhasználhatók. A felhasználói jog kizárólag a pályázati anyagban meghatározott termékeken történő felhasználásra korlátozódik, azok egyéb kiadványokon vagy egyéb módon történő felhasználására nem terjed ki.
A grafikai tervek elkészítéséhez nem használható fel olyan anyag (fotó, festmény stb.), amely harmadik személy szerzői/felhasználói, illetve személyiségi jogát sérti, nem ábrázolható továbbá valóságos, élő személy.
A felhasznált anyag jogszerűségéért a pályázó szavatol, és ezen rendelkezés megsértéséből adódó jogkövetkezményekért kizárólagos felelősség terheli.
A pályázatra benyújtott grafikai terveket a Magyar Posta vissza nem szolgáltatja, azok a későbbiekben a Bélyegmúzeumban (1074 Budapest, Hársfa u. 47.) kerülnek elhelyezésre.
A díjazásban részesülő első, második és harmadik helyezést elért grafikai tervek felett a Magyar Posta korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez. A Magyar Posta jogot szerez továbbá arra, hogy ezt a felhasználási jogot harmadik személyre átruházza, valamint harmadik személynek további engedélyt adjon a művek felhasználására.
A díjazott grafikai terveket a Pályázó a továbbiakban nem használhatja fel sem egyéni, sem más nyomdai termék előállításához, illetve harmadik fél számára nem adhat semmilyen további felhasználási engedélyt a Magyar Posta engedélye nélkül.
A Magyar Posta a törvényben foglaltaknak megfelelően jogot szerez a díjazott művek:
- postai termékeken történő felhasználására,
- tetszőleges példányban, tetszőleges alkalommal történő többszörözésére, így különösen a mű képfelvételen történő rögzítésére, illetve, hogy azt számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolja, továbbá a többszörözött példányok terjesztésére, mely terjesztési jog magában foglalja a többszörözött példányok forgalomba hozatalát,
- másolására,
- bármely ismert módon nyilvánossághoz való közvetítésre,
- átdolgozásra a törvény vonatkozó rendelkezésében foglalt esetekben és módon.

10. A pályázati díj kifizetésének feltételei és a helyezettek további kötelességei
A helyezést elért műveken a Pályázó a Magyar Posta által - a termékek jellegéből fakadó speciális követelmények, illetve a nyomdai kivitelezhetőség alapján - meghatározott, szükséges grafikai, tipográfiai, műszaki módosításokat, pontosításokat elvégzi.
A helyezést elért grafikai terveket a Pályázó (a Magyar Posta által meghatározandó műszaki követelményeknek megfelelően) nyomdai feldolgozásra alkalmas formában CD lemezen, kézi munka esetén a grafikai eredetikkel együtt a Magyar Posta Zrt.-nek átadja.
A követelményeknek megfelelően elkészített digitalizált anyag átadása a pályázati díj kifizetésének feltétele.
A kifizetéshez a Pályázó részéről adónyilatkozat kitöltése szükséges, melyet a Magyar Posta a helyezésről szóló értesítést követően megküld a díjazottak részére. Ezen dokumentumok alapján a Magyar Posta a kifizetőt terhelő levonási kötelezettségnek megfelelően a pályázati díjból levonja a mindenkor hatályban lévő jogszabályok szerinti közterheket (egyéni adókat, egyéni járulékokat), egyben elszámolja a kifizetőt terhelő járulékokat, hozzájárulásokat.
A kifizetésre kerülő pályázati díj - az adók és járulékok elszámolása szempontjából - a következők szerint kerül megbontásra: a díj 1/3 része a pályaművek elkészítésének díja, 2/3 része az átengedett felhasználási jog ellenértéke.
A kifizetés a Pályázó által megadott bankszámlára történő átutalással történik, melyet a helyezetteknek megküldendő adónyilatkozat formanyomtatványon kell szerepeltetni.
A helyezést elért művek alkotójának kötelessége továbbá a művek nyomdai imprimálásában való részvétel és - színbeállítás végett - közreműködés a gyártó nyomdában a gépindulásnál.

11. Egyéb rendelkezések
A Magyar Posta fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázat eredményét (a pályázat további résztvevői javára) megváltoztassa, amennyiben a helyezett pályázó a postabélyegblokk, alkalmi boríték, bélyegző kivitelezési munkálatainak megkezdéséhez szükséges végső anyagleadást 2016. május 30-ig nem teljesíti.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás és információ kérhető:
Magyar Posta Filatéliai osztály - Telefon: (1) 767 73 26, E-mail: belyeg@posta.hu
https://www.posta.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati kiírás
1. sz. melléklet: Termékleírás
2. sz. melléklet: Termékminta
3. sz. melléklet: Pályázati adatlap
4.sz. melléklet: az Emlékév hivatalos logója, történelmi háttér információk
Az emlékív hivatalos logója (szerkeszthető formátum)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum