Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
"Köszönjük, SIÓ!" Iskolatáska Program
Kiíró:
SIÓ-ECKES Kft.
Határidő:
07/15/2020
Érvényes:
07/15/2020
Tárgymutató:
iskolatáska program, Köszönjük SIÓ
Pályázhat:
általános iskolák támogató alapítványai
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

"Köszönjük, SIÓ!" Iskolatáska Program
Pályázati kiírás
Kiíró: SIÓ-ECKES Kft.
Pályázat érdekeltségi köre: óvodák, általános iskolák, rászoruló gyermekek tanévkezdési támogatása - ORSZÁGOS

Határidő: 2020. július 15.

A "Köszönjük, SIÓ!" Iskolatáska Program a SIÓ-ECKES Kft. adományozási programja a szociálisan rászoruló családok gyermekeinek részére a tanévkezdés támogatására
A gazdasági körülmények nehezedése, a szociális olló szétnyílása szükségessé teszi, hogy mind nagyobb figyelmet fordítsunk a szociálisan hátrányos helyzetbe került gyermekek egészséges fejlődésének biztosítására.
Az általános iskolák nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy az ott tanuló gyermekeket lehetőség szerint egyenlő bánásmódban részesítsék ezzel teremtve meg annak lehetőségét, hogy később ők is boldogulhassanak.

A SIÓ-ECKES Kft. felelősséget érez, hogy a gyermekek egyenlő esélyeit elősegítse és az iskolarendszer integráló munkáját támogassa.
A Köszönjük, Sió! Iskolatáska Program 2008-ban indult útjára. Azóta mintegy 12 000 gyermek kezdhette meg a tanévet új iskolatáskákkal és tanszerekkel, több tízezren pedig együtt örülhettek, bulizhattak a SIÓ támogatásával.
2020-ben, 13. alkalommal, cégünk a szociálisan is rászoruló családok szorgalmas gyermekeinek beiskolázásában kíván segíteni.
A "Köszönjük, SIÓ!" Iskolatáska Program által olyan szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokhoz juthat el a támogatás, akiknek valóban anyagi problémát jelent a tanévkezdés. Célunk, hogy e családok gyermekei jobb esélyekkel indulhassanak útnak. Segítségünkkel a gyerekek olyan felszerelésekhez juthatnak, melyek feltétlenül szükségesek tanulmányaik megkezdéséhez, ugyanakkor anyagilag jelentősen megterhelik a családot.
Programunk célkitűzése, hogy országosan mintegy 1000 családhoz juttassunk el egy-egy iskolatáskát.
A gyerekek és családok a támogatáshoz az iskolarendszeren keresztül juthatnak hozzá, így nem egyedi, hanem összefogáson alapuló jótékonysági tevékenységet végezhetünk. A részvétel feltétele, hogy az iskolák a rászoruló diákokról rendelékezésükre álló adatok alapján pályázzanak a programba történő bejutásért.

FIGYELEM!!! A Köszönjük, SIÓ! Program nemcsak a legszegényebbekre, hanem azokra is gondol, akik talán nem részesülhetnek szociális támogatásban, ugyanakkor segítségünkre szorulnak. Ezen családok száma az elmúlt években folyamatosan növekedett, a pályázat készítése során vegyék figyelembe, hogy a megváltozott körülmények őket is súlyosan érintik. Halljuk meg azok szavát is, akik nem beszélnek!
Az adományozási program keretében a SIÓ-ECKES Kft. iskolatáskákat adományoz a pályázaton nyertes 1000 gyermeknek

Résztvevők köre - iskolák és rászoruló gyermekek
A pályázaton kizárólag általános iskolák támogató alapítványai vehetnek részt. Egyéni, azaz természetes személy által készített, pályázatot nem áll módunkban befogadni.
Amennyiben az Iskola nem rendelkezik alapítvánnyal, úgy kérjük, hogy ezt a koszonjuksio@koszonjuksio.hu e-mailcímen jelezzék, hogy közösen találjuk meg az utat az Iskolatáska Programban való részvételhez.
Jelen pályázat szempontjából rászorulónak minősül, az a magyar állampolgárságú 6-10 éves korú gyermek, aki magyarországi általános iskolai felvételt nyert a 2020/2021-es tanévre bármely 1-4. évfolyamba. A gyermek családja anyagi helyzetük alapján jogosult az állami és/vagy önkormányzati szociális segélyre és/vagy egyik vagy mindkét szülő munkanélküli segélyre, és ezek egyikében részesülnek, családi pótlékot kapnak, a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét (ez 2020-ban 2 x 28 500 Ft, azaz 57 000 Ft). Ezek a családok lehetnek egyedülálló szülő által vagy mindkét szülő által fenntartottak.

FONTOS SZEMPONT! A gyermek iskolai eredménye és közösségben játszott aktivitása alapján szorgalmasnak mondott.

Kizáró okok:
Azon gyermekek, akik a fenti feltételeknek nem felelnek meg, azaz például a 2020/2021-es tanévben az általános iskola 1-4. évfolyamába járnak, de elmúltak 10 évesek, vagy például még nincsenek 10 évesek, de a 2020/2021-es tanévben az általános iskola 5. évfolyamát kezdik meg, nem részesülhetnek az adományban.

A pályázat lebonyolítása
Az ÓVODÁK segítségét kérjük idén is!
Kérjük az óvónőket, hogy tájékoztassák a szülőket, fogjanak össze az iskolákkal, és jelezzék az iskoláknak, hogy kik azok a nagycsoportosok, akiknek szükségük lehet az iskolakezdési támogatásra.

Online pályázati rendszer
A pályázat elkészítéséhez zárt online pályázati felület áll a Pályázók rendelkezésére, ez a http://koszonjuksio.hu/palyazat/
oldalról regisztrációt követően érhető el.
Figyelem! A rendszer iskolánként 1 érvényes regisztrációnak enged belépést, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak maximálisan megfeleljünk.
A TAGISKOLÁK, kérjük, a Tagintézmény nevével regisztráljanak, a KLIK intézmények regisztrációját is segíti a rendszer. A pályázati rendszerbe a korábbi évek során már regisztrált intézmények a korábbi adataikkal beléphetnek, amennyiben új regisztrációt szeretnének, kérjük, hogy ezt a koszonjuksio@koszonjuksio.hu e-mailcímen jelezzék.

A jelentkezés lépései
1. Az általános iskolát vagy alapítványát a kapcsolattartó regisztrálja http://koszonjuksio.hu/palyazat/ oldal felső menüjében a REGISZTÁCIÓ gomra kattintva vagy közvetlenül a http://koszonjuksio.hu/palyazat/regisztracio.php oldalon, az ott kért adatok megadásával. A kapcsolattartó a regisztrációval elfogadja a Pályázat szabályzatát, melyet a regisztrációkor, majd később a Pályázati rendszerbe belépve letölthet és elolvashat.
i. FIGYELEM! A korábbi években a rendszerben már regisztrált intézmények a korábbi adataikkal beléphetnek a http://koszonjuksio.hu/palyazat/ oldal felső menüjében a BELÉPÉS gomra kattintva vagy közvetlenül a http://koszonjuksio.hu/palyazat/login.php, amennyiben új regisztrációt szeretnének, kérjük, hogy ezt a koszonjuksio@koszonjuksio.hu email-címen jelezzék, adataikat pedig a pályázati rendszerbe belépve módosíthatják.
2. Az általános iskola és/vagy az iskola támogató civilszervezetének (alapítvány, egyesület, stb.) vezetője és/vagy e két intézmény bármelyikének kapcsolattartója az online pályázati rendszerben elkészíti a pályázatot. A pályázati anyag kizárólag az általános iskola jelenlegi és leendő saját tanítványaira vonatkozhat, más intézményekbe járók a pályázatból kizártak.
3. Az online kitöltött pályázatot a rendszeren belül legkésőbb 2020. július 15. éjfélig kitölti, és 1db eredeti példányban a Pályázati jelentkezési lapot, az online pályázati rendszer tájékoztatása alapján, az összefoglaló pályázati adatlappal, valamint a szükséges nyilatkozatokkal együtt a Köszönjük, SIÓ! Program részére nyomtatott formában postai úton elküldi a Pályázati kiírás végén megadott postai címre.
4. Az elektronikus pályázathoz a Pályázónak, az online rendszeren belül, az ott található útmutatás alapján, csatolnia (azaz az online rendszerbe feltöltenie) kell legalább 25 db gyermekrajzot 2020. szeptember 30-ig, a "Segíts a Sió Vitatigrisnek, hogyan segítsen a gyerekeknek, hogy boldogabbak legyenek!" témakörben, amelyet a pályázó általános iskolába járó - a pályázat által nem érintett! - gyerekek rajzoltak! A rajzanyag hiánya a pályázatból történő kizárást jelenti. A SIÓ fontosnak tartja, hogy a teljes pályázati a közösségek összefogásán alapuljon.
i. Mivel az elmúlt évek során sokan nem a pályázati témában adtak be rajzokat, kérjük Önöket, hogy iskolai foglalkozás keretében, a rajzok készítése előtt, beszélgessenek el a gyerekekkel arról, hogy a gyerekek nem tehetnek arról, hogy milyen körülmények között élnek, valamint arról, hogy egymást támogatva, összefogva, sokkal többet érhetünk el, mint egyenként. A foglalkozáshoz támpontokat, valamint Segédanyagot a Pályázati rendszerből tölthetnek le.
FIGYELEM! A más tárgyban benyújtott rajzokat beadó pályázókat kizárjuk a pályázatból és a Rajzversenyből!

Rajzverseny
A beküldött (online feltöltött) rajzok versenyen vesznek részt, a 50 legjobb ötlet alkotói (ebből 3 zönségdíj, a három legtöbb szavazatot kapott művek alkotóinak) SIÓ ajándékcsomagot, a legszínvonalasabb munkákat beküldő 10 intézmény SióBulit kap (ebből 3 közönségdíj, azaz a három legtöbb szavazatot gyűjtött intézmény kapja).

Figyelem! A nem közönségszavazáson odaítélt díjak nem veszik figyelembe a szerzett szavazatok számát!
A rajzversenyen beküldött munkák 2020-ban is bekerülnek a http://www.koszonjuksio.hu oldalon található online Galériába, ahol regisztrációt követően lehet szavazni 2020. november 9-ig.

FIGYELEM! A Köszönjük, SIÓ! Program hivatalos kommunikációs eszközként az elektronikus levelezést (email-kommunikáció) fogadja el. Kérjük, a pályázatkészítés során megadott e-mail postafiókot a pályázat teljes ideje alatt rendszeresen ellenőrizzék és csak olyan postafiókot adjanak meg kapcsolattartásra, amit könnyen elérnek és leveleink nem kerülnek a spam mappába.

Az online pályázati csomagnak tartalmaznia kell:
Pályázati jelentkezési lap - erről az online rendszer tájékoztatást ad Online rendszerben (http://koszonjuksio.hu/palyazat/) feltöltött adatok és 25 db gyermekrajz "Segíts a Sió Vitatigrisnek, hogyan segítsen a gyerekeknek, hogy boldogabbak legyenek!" témában.
Amennyiben az online rendszer használata bármilyen okból nehézséget jelent, kérjük, jelezze a koszonjuksio@koszonjuksio.hu valamint az info@contenet.hu e-mailcímeken.

A postai úton beküldött pályázati csomagnak tartalmaznia kell:
Pályázati jelentkezési lap - erről az online rendszer tájékoztatást ad.
A rajzokat nem kell postai úton elküldeni! (Így kiállítást, akár tematikus foglalkozást vagy háziversenyt is, rendezhetnek az intézmények a munkákból.)

Formai követelmények:
A Pályázati jelentkezési lap nyomtatott verziójának minden oldalát szignóval és pecséttel kell ellátni!
A pályázati anyag kizárólag a megadott formátumokban érvényes.
A feltöltött rajzoknak legalább közepes, azaz 5 megapixel felbontásúnak, jpg formátumúnak kell lenniük.

Kérjük, figyelmesen olvassák el a Pályázati szabályzatot, hogy a pályázat ne kerüljön kizárásra!
Pályázati naptár
Pályázati periódus: 2020. május 20-július 15.
Beküldési határidő: 2020. július 20.
(Az online feltöltés 2020. július 15. 24.00-ig lehetséges. A Pályázati jelentkezési lap dokumentum postára adási határideje 2020. július 17. péntek)
Hiánypótlás: 2020. július 16-július 30.
(Azok a pályázók, akiknek július 17-ig postára adott, és/vagy július 15-ig feltöltött pályázatuk van, de abban az elbírálás során hiányokat tapasztaltunk, ezen a 14 naptári napon pótolhatják a hiányokat. A hiánypótlási értesítést online, elektronikus levél (email) formájában küldjük a kapcsolattartóként megadott e-mailcímre.)
Ahogy évről-évre, idén segítjük Pályázóinkat a sikeres pályázatkészítésben. Ezért bátran forduljanak a Köszönjük, SIÓ!
Program csapatához, problémáikkal, kéréseikkel, akadályokkal, szívesen állnak rendelkezésükre.
Elbírálás: 2020. július 20-31.
Kiértesítés: 2020. július 31-augusztus 10. (a Pályázók kiértesítése online, elektronikus levél (e-mail) formájában történik)
Adományok eljuttatása: 2020. augusztus 24-28. hétfő-péntek (figyelembe véve az intézmények tanévnyitó időpontját!)

Rajzverseny:
Beérkezési (azaz online feltöltési) határidő: 2020. szeptember 30. 24.00
(NEM azonos a pályázat online rendszeren belüli feladásával!)
Online szavazás: 2020. október 1-november 9.
Eredményhirdetés: 2020. november 30.
Díjak eljuttatása: 2020/2021 tanév második félév során

A Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a fenti időpontok bármelyikét megváltoztassa, erről Pályázóinkat a pályázatkészítés során megadott e-mailcímen értesítjük.

Pályázat elérhetőségei
A Pályázati jelentkezési lapot és nyilatkozatokat, nyilatkozatokat az alábbi címre kell eljuttatni:
A Pályázati jelentkezési lapot és a további szükséges dokumentumokat eredeti példányban postai úton az alábbi címre kell eljuttatni. (kérjük, tértivevényes módot ne válasszanak)
Kérjük, a borítékra írják rá: Köszönjük, SIÓ! 2020.
Co-Minds Consulting Kft.
1221 Budapest
Szent Gellért u. 6/a

Az érvényes pályázat kitöltéséhez, kérjük, használják az online pályázati rendszerből letölthető
Pályázati szabályzatot, valamint a Kitöltési útmutatókat!
További információ: https://siogyumolcs.hu/koszonjuk-sio vagy http://koszonjuksio.hu/palyazat/
koszonjuksio@koszonjuksio.hu
Technikai támogatás (webmester): info@contenet.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum