Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Innovatív iskolák fejlesztése (KMR) / TÁMOP- 3.1.4-12/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
09/24/2012
Érvényes:
09/24/2012
Tárgymutató:
innovatív iskolák fejlesztése Közép-Mo-n / TÁMOP- 3.1.4-12/1
Pályázhat:
- Központi költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv,
- KSH 312 - Központi költségvetési szerv
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 321 - Helyi önkormányzat,
- KSH 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
- KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás,
- KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása,
- KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás,
- Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 351 - Országos nemzetiségi önkormányzat,
- KSH 352 - Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervek,
- KSH 353 - Országos nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 371 - Helyi nemzetiségi önkormányzat,
- KSH 372 - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
- KSH 373 - Helyi nemzetiségi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása
- Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
- KSH 529 - Egyéb egyesület
- Egyházi szervezet
- KSH 551 - Egyház,,
- KSH 552 - Egyházi intézmény,
- KSH 555 - Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy, ,
- KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
- Alapítványok
- KSH 561 - Közalapítvány,
- KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
- KSH 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye,
- KSH 569 - Egyéb alapítvány
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
- KSH 591 - Egyesülés
- KSH 599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
- KSH 699 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
- Nonprofit gazdasági társaság
- KSH 572 - Nonprofit kft
- KSH 573 - Nonprofit rt.
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
- KSH 381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
- KSH 382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
- KSH 383 - Állami felsőoktatási intézmény által fenntartott közoktatási, köznevelési intézmény
- Önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása, európai területi együttműködési csoportosulás
- KSH 951 - Önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-3.1.4-12/1-2 jelű, „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázatok kitöltőprogramjában jelentkező technikai problémák miatt a kiírások beadási határidejének kezdő napja előreláthatóan 2012. szeptember 24-re módosul. A pályázatok benyújtásának záró időpontja nem változik.
A javított kitöltőprogramot hamarosan megjelentetjük a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, ezért kérjük, hogy továbbra is kövessék figyelemmel a pályázati közleményeket!


PÁLYÁZATI Felhívás
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Innovatív iskolák fejlesztése
c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP- 3.1.4-12/1

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodásra való felkészítésben kulcsfontosságú szerep jut a közoktatási, köznevelési intézményrendszernek, amely alapvető szerepet játszik az ehhez szükséges kompetenciák fejlesztésében.
A magyar köznevelési rendszer megújításának kiemelt célja a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával. A megújuló jogszabályi környezet kiemeli, hogy cél a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.
A konstrukció céljaiban illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program célrendszeréhez, vagyis elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek kialakítását a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését. A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél, hogy a konstrukció támogassa a megújuló, magasabb szakmai színvonalon működő köznevelési rendszer működését, az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának, javítását kiemelten az idegennyelvtudást, digitális írástudást, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségeket, környezettudatosságot, aktív állampolgárságot valamint elősegítve az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztését.
PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények:
a. általános iskola;
b. szakiskola;
c. gimnázium, szakközépiskola
d. alapfokú művészetoktatási intézmény
e. gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;
f. diákotthon és kollégium valamint
g. a 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmények közül az alábbiak:
i. egységes iskola vagy összetett iskola,
ii. közös igazgatású közoktatási intézmény,
iii. általános művelődési központ (ÁMK),
iv. egységes gyógypedagógiai, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény.
A többcélú intézmények esetében a fejlesztés nem irányulhat az óvodai, kutatást végző, a gyermekjóléti, a családsegítő, a bölcsődei, a gyermekvédelmi, a közművelődési, a kulturális, a művészeti, a könyvtári, a múzeumi, a pályaválasztási tanácsadási, a szociális, a rehabilitációs és habilitációs, az iskola-egészségügyi ellátást végző egységekre, kizárólag a nevelés-oktatás alapfeladatait ellátó intézményegységekre, valamint a sport- és szabadidőegységekre.
Azon intézmények, melyek több feladatellátási hellyel rendelkeznek:
- lehetőleg minden (a pályázat szempontjából releváns feladatellátási helyeinek minimum 75 %-át, de legfeljebb 15) feladatellátási helyüket vonják be a pályázatba, - minden olyan feladatellátási helyét be kell vonnia a projektbe, ahol a HHH gyermekek, tanulók aránya meghaladja a tanulói létszám 25 %-át (de legfeljebb 15 feladatellátási helyét) (erről nyilatkozni szükséges - 13. melléklet).
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek fenntartásában álló önállóan működő nevelési-oktatási intézmények pályázhatnak (KSH besorolással a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012 (IV. 16.) KIM rendelet alapján):
- Központi költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 311 - Központi költségvetési irányító szerv,
- KSH 312 - Központi költségvetési szerv
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 321 - Helyi önkormányzat,
- KSH 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- KSH 325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
- KSH 326 - Többcélú kistérségi társulás,
- KSH 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása,
- KSH 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás,
- Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 351 - Országos nemzetiségi önkormányzat,
- KSH 352 - Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervek,
- KSH 353 - Országos nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- KSH 371 - Helyi nemzetiségi önkormányzat,
- KSH 372 - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
- KSH 373 - Helyi nemzetiségi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása
- Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
- KSH 529 - Egyéb egyesület
- Egyházi szervezet
- KSH 551 - Egyház,,
- KSH 552 - Egyházi intézmény,
- KSH 555 - Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy, ,
- KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
- Alapítványok
- KSH 561 - Közalapítvány,
- KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
- KSH 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye,
- KSH 569 - Egyéb alapítvány
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
- KSH 591 - Egyesülés
- KSH 599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
- KSH 699 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
- Nonprofit gazdasági társaság
- KSH 572 - Nonprofit kft
- KSH 573 - Nonprofit rt.
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
- KSH 381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
- KSH 382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
- KSH 383 - Állami felsőoktatási intézmény által fenntartott közoktatási, köznevelési intézmény
- Önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása, európai területi együttműködési csoportosulás
- KSH 951 - Önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatói Okirat nem nevesíti.
Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet pályázhat. A pályázat megvalósulásának helye a Közép-magyarországi régióban helyezkedik el.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint a jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Projekt Adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt Projekt Adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Jelen Útmutató 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot a Pályázónak papír alapon kell benyújtania, melyet a kötelezettségválllalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően kell aláírnia!
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és kötelezettségválllalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai12/futárposta13 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-3.1.4-12/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-3.1.4-12/1), a Pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 27-től 2012. szeptember 24-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 131 kB)
Pályázati útmutató (pdf, 411 kB)
Adatlap (pdf, 87 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum