Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Városmarketing Ötletpályázat
Kiíró:
Budafok-Tétény XXII. kerület Önkormányzata
Határidő:
10/05/2018
Érvényes:
10/05/2018
Tárgymutató:
ötletpályázat, városmarketing
Pályázhat:
minden 18. életévét betöltött, de 35 évnél nem idősebb magyar, illetve Európai Uniós állampolgár jelentkezhet, a Kiíró nem köti végzettséghez vagy szakmai tudáshoz a jelentkezést. A Pályázók lehetnek:
- Bármilyen 18 és 35 év közötti magánszemély
- Jogi forma nélküli csapat (család és egyéb formáció) az összes, a pályázat elkészítésében részt vevő és díjazásra számító tag, csapattag előzetes megnevezésével. Egy csapat maximálisan 5 főből állhat.
- Törvényesen bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság vagy más egyéb jogi személy
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Elindult a Városmarketing Ötletpályázat!
YouInHerit - Budafok-Tétény Budapest régi-új Bornegyede

A pályázóktól olyan ötletek bemutatását várjuk, amelyek Budafok-Tétény Bornegyedként való ismertségének növelését segítik elő, mivel a pályázat egyik alapvető célkitűzése, hogy a kerület kulturális örökségének turisztikai jellegű használata legyen.

Budafok-Tétény XXII. kerület Önkormányzata Városfejlesztési Ötletpályázatot hirdet. Az ötletpályázat keretén belül, a pályázóknak a kerület Budapest Bornegyedként való ismertségének növelését elősegítő ötletek bemutatása a fő feladatuk. A Pályázat egyik alapvető célkitűzése, hogy a kerület kulturális örökségének turisztikai jellegű használata legyen.

A pályázat célja, hogy olyan marketing stratégia megalkotásához adjon ötletet, amely elősegíti, hogy széles körben ismertté váljon Budafok-Tétény, mint Budapest Bornegyede, vonzó turisztikai és szakmai desztinációként jelenjen meg a Bornegyed mind a belföldi, mind a külföldi turisták számára. A pályázat során olyan brand építési és marketing javaslatokat várunk, melyek:
- hozzájárulnak a bor és pezsgő készítés széles körben való megismertetéséhez
- beazonosíthatóvá teszi mind Budafokot, mind a hozzá kapcsolódó mesterséget, egy komplett egységgé varázsolva őket
- akár szakmai és közösségi élmények megszerzését is elősegítheti
- szakmai együttműködések kialakítására is alkalmas lehet

A pályázat célja, hogy a Pályázók által beküldött pályamunkák közül a Kiíró olyan ötleteket és terveket ismerjen meg, melyek megfelelnek a fenti kritériumoknak, és később -direkt vagy indirekt módon- a kerület fejlesztésére tud majd alkalmazni.
A pályázat fő üzenete: Budafok-Budapest Bornegyede, mint turisztikai desztináció

A Pályázók köre:
A pályázatra minden 18. életévét betöltött, de 35 évnél nem idősebb magyar, illetve Európai Uniós állampolgár jelentkezhet, a Kiíró nem köti végzettséghez vagy szakmai tudáshoz a jelentkezést. A Pályázók lehetnek:
- Bármilyen 18 és 35 év közötti magánszemély
- Jogi forma nélküli csapat (család és egyéb formáció) az összes, a pályázat elkészítésében részt vevő és díjazásra számító tag, csapattag előzetes megnevezésével. Egy csapat maximálisan 5 főből állhat.
- Törvényesen bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság vagy más egyéb jogi személy.

Az Ötletpályázat menetrendje:
Pályázatok leadásának határideje: 2018. augusztus 20.
Ötletek előszűrése, az értékelési szempontok alapján legígéretesebb pályázatok (ötletek), összesen 5 db Pályázat kiválasztása a felkért szakmai zsűri által: 2018. augusztus 24.
Döntő - a legígéretesebb pályaművek végleges prezentálása, eredményhirdetés: Budafoki Borfesztivál nyitónapja, 2018. augusztus 31.

A Pályázat benyújtásának feltételei:
A Pályázók a jelentkezésük elküldésével kijelentik és szavatolnak azért, hogy jelentkezésük vagy az általuk beküldött ötlet semmilyen szerződést, harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat nem sérti, és azért is, hogy az ötlet más harmadik személy vagy a nyilvánosság számára még nem került feltárásra, más pályázat során benyújtásra.
A Pályázók szintén szavatolják, hogy az ötlet saját szellemi tevékenységük eredményeképpen önállóan létrehozott új, máshol még fel nem tárt, bizalmasan kezelt szellemi alkotás, amely tekintetében jogosultak az alább említett jogok engedésére. Amennyiben az ötlet létrehozatalában bármely harmadik személy részt vett, a pályázó annak beküldésével szavatol, hogy mindezen harmadik személyektől minden olyan hozzájárulást beszereztek és minden az ilyen személyek által esetlegesen támasztott igényt megfelelően rendeztek, amely a jelen Kiírásban foglaltak maradéktalan teljesítéséhez szükséges.
A pályázók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk létrehozott és beküldött, a Budafok- Tétény XXII. kerület Önkormányzata által díjazás céljából kiválasztott ötletekkel a Budafok-Tétény XXII. kerület Önkormányzata vagy más általuk erre feljogosított személy kizárólagosan (a további használatból akár a beküldőt is kizárva) és szabadon rendelkezzék, azt bármilyen módon és mértékben felhasználja bármilyen (pl. területi, időbeli, felhasználásbeli) korlátozás és további díjfizetés nélkül azzal, hogy a jogátruházás/ felhasználás egyéb feltételeit és a díjazás mértékét (odaítélt díjak) a felek egy későbbiekben aláírandó, a Budafok-Tétény XXII. kerület Önkormányzata által elkészítendő szerződésben rögzítik majd, amelynek aláírására - kiválasztása esetén - az adott ötletet beküldő pályázó kifejezett kötelezettséget vállal a pályázat beküldésével.
A Pályázók tudomásul veszik, hogy ötletük kiválasztása esetén a fent említett szerződés aláírásának megtagadása a pályázatból való kizárást és az esetlegesen megítélt díjazásuk elvesztését eredményezheti a Budafok-Tétény XXII. kerület Önkormányzata döntése alapján.
A pályázók kifejezetten elfogadják, hogy a pályázaton való részvétellel kapcsolatban semmilyen díjra, költségtérítésre nem jogosultak.
Több természetes személy nevében történő pályázat benyújtásakor a pályázatot benyújtó kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy a pályázat honlapján elérhetővé tett adatvédelmi tájékoztató tartalmáról megfelelően tájékoztatta valamennyi a pályázattal érintett természetes személyt is, akik érvényes és tájékozott hozzájárulásukat adták a tájékoztatóban jelzett adatkezelésekhez, és a pályázat benyújtója szükség szerint az ezzel kapcsolatos dokumentációt a pályázat kiírójának rendelkezésére bocsátja.
Az alábbi oldalon: http://budafokteteny.hu/YouInHerit megtalálható adatvédelmi nyilatkozatot, mely az Adatvédelemről szól, minden pályázónak szükséges kitöltenie és aláírni, majd ez a dokumentumot a pályázatához csatolnia. Online pályázatbeküldés esetében scannelt dokumentumra lesz szüksége a pályázat kiírójának, postai úton való nevezés esetén pedig az eredeti aláírt példányra. Amennyiben egy csapat pályáz, úgy a csapat minden tagjának szükséges kitöltenie az adatvédelmi nyilatkozatot.

A Pályázat benyújtásának módja, tartalmi követelményei:
A Pályázatokat az alábbi e-mail címre várjuk: varosmarketingpalyazat@bp22.hu
A pályázat során a pályamunkában logó és szlogenterveket (melyek egy egész arculati tervet adnak ki), illetve marketing stratégiákat várunk, melyek a fő ötlet/koncepció bemutatását teszik lehetővé. A marketing stratégia során a pályázóknak ki kell térniük ötletünk tervezett megvalósulási idejére, a stratégia pontos felépítésére, a marketing kommunikációs eszközök bemutatására és használatukra, illetve a projekt kreatív anyagjainak bemutatására. A pályázat minimális terjedelme 5, maximális terjedelme 20 oldal.
A pályázat beadásának formai követelményei:
- Times New Roman betűtípus
- 12-es betűméret
- 1,5-es sortávolság
- az anyagokat pdf. formátumban küldjék,
- a fájlnevet az alábbiak szerint adják meg: nev.pdf vagy csapatneve.pdf
A Pályázat során lehetőség van rész téma kidolgozására is, melyet a Pályázat mellékleteként szükséges elküldenie a Pályázónak. Ez a részfeladat nem kötelező a Pályázóknak, azonban ha kapcsolódik fő Pályázati ötletükhöz/anyagukhoz, akkor abban az esetben ezzel a részfeladattal kiegészíthetik Pályázatukat. A rész téma, az alábbiak közül választható:
- A bor, mint termék
- Bornegyed a social media felületein
- Bornegyed a közösségi rendezvényeken keresztül

Ha a Pályázó úgy dönt, hogy részfeladatot is kíván beküldeni, akkor azt az alábbi módon szükséges jelölnie Pályázatának mellékleteinek elküldése során:
- amennyiben mellékleteket is készítenek, s külön fájlban küldik, az alábbiak szerint tegyék: nev-m.pdf vagy csapatneve-m.pdf
- a Pályázat során érvényes formai követelmények a rész témára is érvényesek

A szakmai zsűri tagjai és a zsűri döntése:
A zsűri elnöke:
Szalay- Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes
A zsűri további tagjai:
Dr. Schneller Domonkos - KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. stratégia főigazgató
Katona Eszter - Katona Borház marketing és sales munkatárs
Kovács György - Törley Pezsgőpincészet Kft. ügyvezető igazgató
Nagy László - ACG Reklámügynökség kreatív igazgató
Magyar Turisztikai Ügynökség
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Budapesti Corvinus Egyetem
Szepesfalvy Anna - alpolgármester
A különdíj zsűrijét, a YouInHerit keretében, a Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolával közösen létrehozott Bortuszitikai asszisztent képzésen részt vett diákok 3 főből álló csapata fogja alkotni.
A zsűri csak a formai és tartalmi követelményeknek megfelelt pályaműveket értékeli.
A zsűri és a Budafok-Tétény XXII. kerület Önkormányzata valamennyi, a pályázattal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva. Az Önkormányzat bármikor indoklás nélkül visszavonhatja a pályázati kiírást, a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, vagy az eredményhirdetés után a szerződéskötéstől elállhat. Ebből eredően a pályázók az Önkormányzattal szemben semminemű igényt nem érvényesíthetnek.

Díjazás:
Az 1. helyezett nyereménye: 300 000 Ft és A Magyar Turisztikai Ügynökség által felajánlott 4 borból álló borcsomag
A 2. helyezett nyereménye: 200 000 Ft és A Magyar Turisztikai Ügynökség által felajánlott 4 borból álló borcsomag
A 3. helyezett nyereménye: 100 000 Ft és A Magyar Turisztikai Ügynökség által felajánlott 4 borból álló borcsomag
Különdíj nyereménye: 6 palack borból álló válogatás a Soós István Borászati és Élelmiszeripari
Szakgimnázium és Szakközépiskola

Információk - ügyfélszolgálat és értesítés:
A pályázattal kapcsolatban felmerülő esetleges kérdések megválaszolására, illetve további információk kérésére a Budafok-Tétény XXII. kerület Önkormányzata online ügyfélszolgálatot működtet 2018. július 02. és 2018. augusztus 20. között munkanapokon. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos információk a http://budafokteteny.hu/YouInHerit linken találhatóak meg. A Pályázathoz további dokumentumokat, segítségeket, korábbi összefoglalókat az azonos linken megtalálható oldalon a dokumentumok fül alatt találhatnak a Pályázók.
A Kiíró Budafok-Tétény XXII. kerület Önkormányzata az ötletek előszűrését követően a megadott elérhetőségek egyikén minden Pályázót értesít a döntéséről.
http://budafokteteny.hu/YouInHerit

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum