Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Stratégiai partnerségek/felnőtt tanulási projektek
Kiíró:
Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság
Határidő:
03/21/2018
Érvényes:
03/21/2018
Tárgymutató:
stratégiai partnerségek/felnőtt tanulási projektek
Pályázhat:
- bármely, a felnőtt tanulás területén működő köz- vagy magánintézmény / szervezet;
- bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Az Erasmus+ pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a felnőttkori tanulás területén.
STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK / FELNŐTT TANULÁSI PROJEKTEK

A pályázattípus célja
A pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten, a felnőttkori tanulás területén. A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

Jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek
- A projektek egy részében az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok cseréje, a nemzetközi együttműködések megalapozása és kibővítése, kisebb eredményeken való közös munka, azok összegzése, terjesztése, valamint a résztvevők és szűkebb-tágabb környezetük képzése, fejlesztése a cél.
- Ezekben a projektekben egymáshoz szervezett partnertalálkozók és igény esetén további beépített mobilitási tevékenységek segítségével valósul meg a tapasztalatcsere.

Innovációt támogató partnerségek
- Olyan projektek, ahol a partnerek a nemzetközi együttműködés keretében vállalják a projekt céljaihoz kapcsolódó, magas minőségű, innovatív szellemi termékek fejlesztését vagy átvételét, adaptálását.
- Ezekben a projektekben a nemzetközi partnertalálkozók és az igény esetén tervezett további beépített mobilitási tevékenységeken felül szellemi termék fejlesztése vagy átvétele is történhet. Az elkészült vagy átvett szellemi termékek terjesztésére, népszerűsítésére külön események szervezhetők.
A különböző volumenű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.
2018-ban több mint 1 930 000 eurós támogatási keret (felnőtt tanulás, stratégiai partnerségek pályázattípus) 65%-a innovációt támogató projektek, 35%-a pedig jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek számára lesz elkülönítve. Ez lehetővé teszi több jó minőségű, de kisebb volumenű projekt támogatását is.
A mellékelt ábra a stratégiai partnerségek 2017-es, összes oktatási szektorra vonatkozó pályázati eredményét tartalmazza.

Pályázati feltételek
- minimum három, különböző ún. programországból származó szervezet együttműködése szükséges;
- a pályázatot konzorciumi formában kell benyújtani a partnerségek koordinátorának országában, a konzorciumvezető székhelye szerint illetékes nemzeti irodához;
- a partner intézményeket a pályázati szakaszban regisztrálni kell és a pályázatban meg kell nevezni;
- felhívásonként azonos partnerség konzorciuma csak egy pályázatot nyújthat be, egyetlen nemzeti irodához;
- a projektek futamideje 12 és 36 hónap között lehet;
- igényelhető támogatás: max. 150 000 euró/év.

A pályázásra jogosultak köre
- bármely, a felnőtt tanulás területén működő köz- vagy magánintézmény / szervezet;
- bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény.

Támogatható tevékenységek
- mobilitási tevékenységek: nemzetközi projekttalálkozókon való részvétel a partnereknél;
- mobilitási tevékenységek: a projektbe ágyazottan oktatási, képzési tevékenységek megvalósítása a partner intézmények országaiban, melyek a következők lehetnek:
- vegyes mobilitás, rövid távú (két hónapnál rövidebb) valós mobilitás, virtuális mobilitási tevékenységgel kiegészülve;
- hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben a kiutazók oktatói munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik intézményben minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
- munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények oktatói, munkatársai minimum 3 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt;
- helyi tevékenységek: a projektben részt vevő személyek a mobilitási tevékenységek között a projekten dolgoznak saját országukban (pl. adatot gyűjtenek, felmérést készítenek, szellemi terméken dolgoznak, fordítanak, a projekt honlapját töltik fel információval, partnertalálkozót szerveznek stb.);
- helyi tevékenységek: multiplikációs rendezvények szervezése kizárólag innovatív szellemi termékhez kapcsolódóan, annak népszerűsítésére, bemutatására.

Prioritások
A pályázattípus horizontális prioritásainak témái (a stratégiai partnerségekre vonatkozó, átfogó prioritások)
- Lényeges és magas színvonalú készségek és kompetenciák fejlesztése;
- Társadalmi befogadás;
- Nyitott oktatás és innovatív gyakorlatok a digitális korszakban;
- Oktatók szakmai fejlődése: különösen a korai iskolaelhagyás, a hátrányos helyzetű tanulók és a tanulói sokféleség kezelése, az új oktatási módszerek és eszközök használata, az egyéb kontextusok, illetve a munkaalapú és informális tanulás területén;
- Készségek és képesítések átláthatósága és elismerése; a tanulás, a foglalkoztathatóság és a munkaerő mobilitásának megkönnyítése érdekében;
- Fenntartható beruházás, teljesítmény és hatékonyság növelése az oktatás és képzés területén;
- Az európai kulturális örökség társadalmi és oktatási értéke, hozzájárulása a munkahelyteremtéshez, a gazdasági növekedéshez és a társadalmi kohézióhoz.

A felnőtt tanulás oktatási szektorra vonatkozó prioritások
- az alacsony képzettségű felnőttek igényeire szabott kiváló tanulási lehetőségek fejlesztése és bővítése annak érdekében, hogy fejlesszék írástudásukat, számolni tudásukat és digitális kompetenciáikat, kulcskompetenciáikat és/vagy felgyorsítsák a magasabb fokú képesítések felé történő előrelépést, többek között az informális és nem formális tanulás során megszerzett készségek érvényesítése vagy a magasabb fokú képesítések felé történő előrelépés révén;
- a kompetenciafejlesztési pályákhoz való hozzáférés elősegítése a készségek azonosításának és szűrésének, valamint az egyéni tanulási igényekre szabott tanulási lehetőségek biztosításával, illetve az informális és nem formális tanulás során megszerzett készségek érvényesítésével;
- a felnőttoktatás iránti igény és a felnőttoktatásban való részvétel növelése olyan hatékony tájékoztatási, iránymutatási és motivációs stratégiák által, amelyek arra ösztönzik az alacsony képzettségű felnőtteket, hogy fejlesszék írástudásukat, számolni tudásukat, valamint digitális kompetenciáikat és készségeiket, és/vagy nagyobb előrelépést érjenek el a magasabb fokú képesítések megszerzését illetően;
- a felnőttekkel foglalkozó pedagógusok kompetenciáinak kiterjesztése és fejlesztése, különösen az írástudásnak, a számolni tudásnak és a digitális készségeknek az alacsony képzettségű felnőttek körében történő hatékony tanítása terén, többek között az IKT hatékony használatának segítségével;
- a felnőttképzési politikák hatékonyságának, illetve a felnőttoktatásban tanulók előrehaladásának nyomon követésére szolgáló mechanizmusok kidolgozása
Nemzeti szinten kiemelten kezelt prioritások:
- a felnőttoktatás iránti igény és a felnőttoktatásban való részvétel növelése olyan hatékony tájékoztatási, iránymutatási és motivációs stratégiák által, amelyek arra ösztönzik az alacsony képzettségű felnőtteket, hogy fejlesszék írástudásukat, számolni tudásukat, valamint digitális kompetenciáikat és készségeiket, és/vagy nagyobb előrelépést érjenek el a magasabb fokú képesítések megszerzését illetően;
- a felnőttekkel foglalkozó pedagógusok kompetenciáinak kiterjesztése és fejlesztése, különösen az írástudásnak, a számolni tudásnak és a digitális készségeknek az alacsony képzettségű felnőttek körében történő hatékony tanítása terén, többek között az IKT hatékony használatának segítségével;
A prioritások további részletes leírását lásd a 2018-as Erasmus+ Útmutatóban.

A támogatás mértéke, önrész kérdése
A pályázat pénzügyi részében a projekt támogatási igényét kell lebontani. A megvalósításhoz szükséges teljes költségvetés nem része a pályázati anyagnak, a szükséges önrész részletezése, felmutatása nem szükséges sem a pályázati szakaszban, sem a beszámolás során. A projekt esetleges pénzügyi ellenőrzése, auditja térhet ki az egyéb források felhasználásának ellenőrzésére (a projekt semmilyen körülmények között nem generálhat végeredményében profitot).
Általános szabály:
- a partnerség évente maximum 150 000 euró támogatást igényelhet;
- a megadott költségkategóriákban;
- a meghatározott limiteken belül.
Az igényelhető támogatási összegekről és szabályokról lásd: Kalauz a pályázati űrlap kitöléséhez (2017-es)

A pályázás menete
A pályázat menetéről részletes tájékoztató a 2018-as évre szóló Erasmus+ útmutatóban található. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ program keretében pályázatot csak intézmények nyújthatnak be.
A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:
- előzetes regisztráció az Európai Bizottság Unique Registration Facility (URF) portálján;
- részvételi kritériumok ellenőrzése;
- e-űrlap kitöltése és online benyújtása.

A pályázatok beadási határideje
2018. március 21. déli 12 óra
A projektötletek kidolgozása kapcsán van lehetőség személyes konzultációra, melynek feltétele az előzetes időpont egyeztetés, illetve a konzultációs kérdőív kitöltése.

Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak
Kern-Bethleni Zsuzsanna (zsuzsanna.bethleni{kukac}tpf.hu)
Frigyes Edina (edina.frigyes{kukac}tpf.hu)
Telefon: 06-1/237-1300
http://www.tka.hu/palyazatok/250/strategiai-partnersegek-felnott-tanulasi-projektek

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum