Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Művészeti pályázati kiírás - installáció készítés, a budapesti Műegyetem rakpart előtti vízfelületen öt hónapos tervezett időtartamra
Kiíró:
Budapest Galéria
Határidő:
04/09/2017
Érvényes:
04/09/2017
Tárgymutató:
művészeti installáció készítés, a budapesti Műegyetem rakpart előtti vízfelületen
Pályázhat:
- aki a jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, és vállalja a mű felállítását is
- aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadta el
A kiíró(k) adatai


MŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a BTM - Budapest Galéria (1036 Budapest, Lajos utca 158.) nyilvános művészeti pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat és a Pro Cultura Urbis Közalapítvány megbízásából a Duna budai oldalán, a budapesti Műegyetem rakpart előtti vízfelületen öt hónapos tervezett időtartamra elhelyezendő művészeti installációra, mely a Dunához kapcsolódó gondolatkör valamely elemét jeleníti meg.
2017
1. A kiíró megnevezése
A pályázat kiírója, lebonyolítója a BTM - Budapest Galéria,
kezdeményezője és költségviselője a Fővárosi Önkormányzat és a Pro Cultura Urbis Közalapítvány (a továbbiakban: Megbízók).
Kapcsolattartók:
Török Tamás főosztályvezető
Tel.: +36 20/551 3406, bpgal@c3.hu
Szerdahelyi Márk osztályvezető
Tel.: +36 20/222 7709, szerdahelyi.mark@mail.btm.hu
Matzon Gertrúd
Tel: +36 30/540 2115, matzon.gertrud@mail.btm.hu
2. A pályázat célja, tárgya és anyaga
A pályázat célja a Duna budai oldalán, a budapesti Műegyetem rakpart előtti vízfelületen öt hónapos tervezett időtartamra felállítandó művészeti installáció, úszómű, amely vizuális eszközökkel jeleníti meg a Duna folyó és a hozzá kapcsolódó gondolatkör valamely elemét.
A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan nincs megkötés, ugyanakkor az installáció nem okozhat balesetveszélyt (pl. ne készüljön törékeny anyagból) és a környezetvédelmi szempontoknak is meg kell felelnie. Az úszólétesítmények anyaghasználatra vonatkozó jogszabály a 13/2001.(IV.10.) KöViM rendelet, melynek 11. § (5) bekezdése alapján az anyagkiválasztásra az elismert hajóosztályozó szervezet előírásai vagy a Belvízi Hajókra vonatkozó Műszaki Felügyeleti Előírások figyelembe vételével történik. Amennyiben az installáció úszóműként valósul meg, az nem érintkezhet a parttal és nem lehet rámenni. Az installációnak figyelembe kell vennie az időjárási viszonyokat, a vízi- aés szárazföldi közlekedés szabályait és a könnyen eltávolíthatónak kell lennie (pl. árvíz esetén). Az uszadék eltávolításáról a kihelyezőnek kell gondoskodnia. Az installáció a kikötőhelyek megközelíthetőségét nem korlátozhatja, a hajóforgalom folyamatosságát nem akadályozhatja. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az installáció esetleges megvilágítása, közművesítése a hajóforgalmat ne zavarja. Úszómű esetén javasolt a horgonnyal rögzítés már meglévő rögzítőponthoz.
A Műegyetem rakpart raszter kikötői térképét, illetve a megtervezésben és kivitelezésben jártas műszaki hajózási szakemberek elérhetőségeit jelen pályázati kiírás mellékletei tartalmazzák.
A teljes megvalósításra - beleértve a tervezést, kivitelezést, bontást, karbantartást, anyagköltséget, világítás kiépítésének költségét és a honoráriumot- maximum bruttó 12 millió Ft áll rendelkezésre.
Ezen felül a szükséges engedélyek, hozzájárulás beszerzése a BTM - Budapest Galériával közösen történik, azok költségéről és a bérleti díj, illetve az esetleges megvilágítás esetén a közüzemi számlák finanszírozásáról a BTM - Budapest Galéria gondoskodik.
További információk: http://budapestgaleria.hu/_/palyazatok-kozter/
Letölthető mellékletek:
- Műegyetem rakpart raszter kikötői térkép
- műszaki hajózási szakemberek listája
3. A pályázat jellege és a pályázók köre
3.1. A pályázat nyilvános művészeti pályázat.
3.2. A pályázók köre:
A Megbízók művészek, építésztervezők, illetve ezek alkotócsoportjainak részvételét várják:
- akik a jelen kiírásban meghirdetett feladat (engedélyeztetés és kivitelezés, műszaki megvalósítás) elkészítésére vállalkoznak, és vállalják az installáció felállítását is
- akik a pályázat benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el
Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki:
- a Bíráló Bizottság tagja
- a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratórium tagja
- a döntésben résztvevők hozzátartozója, vagy azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik
3.3. Részvételi feltétel
A pályázó a pályázat határidőre történő benyújtásával vállalja:
- a nyertes pályázó esetén a műalkotás határidőre történő átadását
- a nyertes pályázó esetén a pályamű kivitelezését, szállítását, elbontását
- a nyertes pályázó esetén a pályázat időtartama alatt esetleg szükséges karbantartás elvégzését (pl. szennyeződés eltávolítása, uszadékfa-mentesítés stb.)
A pályázat első 5 helyezettjének megvalósítási tervét a Fővárosi Önkormányzat vagy az általa kijelölt szervezete nyilvánosságra hozza.
A megvalósításra kerülő nyertes pályázat pályázója ingyenes felhasználási jogot enged a pályázat kiírója és megbízója részére. A nyertes pályamű költségmentesen - a megbízó erre irányuló igénye esetén - a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül. A nyertes pályázó a szerzői jogi jogszabályokban biztosított jogokon (pl. tervező nevének feltüntetése) kívül további szerzői jogi igény érvényesítésére a pályázat kiírójának és megbízójának irányában nem jogosult.
4. A pályázat lebonyolítása
4. 1. Helyszíni szemle, konzultáció (érdeklődés esetén)
Időpontja: 2017. március 20-án 10 órakor, találkozás a Műegyetem főbejáratánál (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.)
A szemlén a BTM - Budapest Galéria képviselője tájékoztatást ad a helyszínnel kapcsolatban.
4. 2. A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázat benyújtása digitálisan (PDF-formátumban) történik.
Az elkészített pályázat dokumentumait digitális formában 2017. április 18-án 24:00 óráig kell elküldeni a következő e-mail címre: szerdahelyi.mark@mail.btm.hu.
4. 3. A pályaművek díjazása
A Megbízók a pályázat első 5 helyezettjének fejenként 150 000 Ft + ÁFA díjat biztosítanak, az ebből a körből kiválasztott nyertes pályázó pályaműve pedig megvalósításra kerül.
A pályázat kiírója és megbízója fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások esetleges hiánya miatt a nyertes pályamű tényleges megvalósítására nem kerül sor.
4. 4. A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés
A pályázók azzal, hogy pályaművüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek, a szükséges engedélyeztetési folyamatnak, a Bíráló Bizottság és a Megbízók döntésének.
A beérkezett pályaműveket első körben elbíráló és felkért szakmai Bíráló Bizottság tagjai (2017. április 24-ig):
Dr. Lővei Pál művészettörténész, akadémikus, MTA - BTK Művészettörténeti Intézet
Leposa Zsóka művészettörténész, BTM - Fővárosi Képtár
Százados László művészettörténész, Magyar Nemzeti Galéria
Berhidi Mária Munkácsy-díjas szobrászművész
Szilágyi András építész
Püspök Balázs DLA formatervező művész, egyetemi docens, tanszékvezető, MOME Formatervező Tanszék
dr. Bor Judit, a Fővárosi Önkormányzat Kulturális és Turisztikai Osztályának vezetője
A szakértők első körben –figyelembe véve a megvalósíthatóságot is - öt pályaművet választanak ki.
Az érintett öt pályázót a BTM - Budapest Galéria értesíti.
A végső döntést (második kör) az öt pályamű alapján a Megbízók (Fővárosi Önkormányzat és a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriuma) hozzák meg (2017. április 24–27. között).
A Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratórium tagjai:
Ledényi Attila elnök
Böszörményi-Nagy Gergő
Csejdy András
dr. Paulina Mercédesz
Tóth Árpád
A Megbízók erre irányuló kérése esetén az alkotók személyesen is megvédhetik pályaművüket a Megbízók képviselői előtt. Ebben az esetben az időpontot a Megbízók adják meg.
Az installáció tervezett átadása, „főpróbája” (meggyőződés arról, hogy az avatás idejére az installáció biztonsággal működhet): 2017. június 27.
A tervezett avatás: 2017. június 29., a Duna napja
A tervezett bontás: 2017. november 29.
A tervezett időpontok a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésétől és a megvalósíthatóságtól függően változhatnak!
A pályázati győztest a Megbízók 2017. április 28-án nevezik meg.
Az eredményekről a BTM - Budapest Galéria értesíti a pályázókat.
A kiviteli szerződést a Budapesti Történeti Múzeum köti meg.
A pályázat kiírója és megbízója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
5. Benyújtandó munkarészek
- műszaki dokumentáció (látványtervvel)
- műleírás(ok)
- költségelőirányzat
- rövid (PDF-formátumú) prezentáció saját munkásságról
Mindezeket PDF-ben a fenti e-mail címre kérjük elküldeni.
Az anyagokat tartalmazó e-mail melléklete maximum 10 MB lehet, a tárgy rovat tartalmazza a „Duna-installáció” kifejezést.
6. A bírálatok szempontrendszere
- a tervezet pályamű művészi színvonala, eredetisége
- a kiírás tárgyának a mai kor nyelvén és eszköztárával történő egyéni, magas művészi színvonalú megjelenítése
- a pályaműnek a helyszínhez való kapcsolódása, harmóniája
- a határidő betartása, a költségek illeszkedése az előirányzathoz.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum