Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A Sziklakórház Atombunker Múzeum látogatás utazási- és étkezési támogatása
Kiíró:
„A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány
Határidő:
05/15/2020, 11/15/2020
Érvényes:
11/15/2020
Tárgymutató:
Sziklakórház Atombunker Múzeum látogatás utazási- és étkezési támogatása
Pályázhat:
Magyarország területén található állami és nem állami fenntartású, általános- és középiskolai oktatási intézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A SZIKLAKÓRHÁZ ATOMBUNKER MÚZEUM LÁTOGATÁS UTAZÁSI- ÉS ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSÁRA

Pályázat kódja: SZIKLA-UTI-2020

1. A pályázati felhívás
Az "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet a Sziklakórház Atombunker Múzeum diákok körében történő széles körű megismertetése céljából múzeumi tárlatvezetés, utazási költség, valamint - igény esetén, amennyiben a támogatási keret megengedi - meleg ebéd és kiegészítő programok megtérítésére. A pályázat szakmai lebonyolítója az "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány kuratóriuma.

2. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítson a Sziklakórház Atombunker Múzeum megismerésére a Magyarország területén található azon iskolák számára is, akiknek nem állnak rendelkezésre a megfelelő anyagi források látogatás költségeinek finanszírozására.

3. A pályázók köre
Pályázhatnak a Magyarország területén található állami és nem állami fenntartású, általános- és középiskolai oktatási intézmények. A pályázati támogatásban a 2020. évben egy iskola legfeljebb kétszer részesülhet. A Sziklakórház Atombunker Múzeum kiállításainak jellege miatt kizárólag felső tagozatos és középiskolás diákok vehetnek részt a támogatott látogatáson, 12 éves kortól.
Támogatási kérelmet nyújthat be az a rászoruló oktatási intézmény, amely nem tudja finanszírozni diákjai számára a múzeumlátogatást, illetve ahol a szülőknek sem áll módjában ennek fedezése. Hátrányos helyzetű régiók, illetve hátrányos helyzetű gyermekeket oktató intézmények előnyt élveznek a pályázat elbírálása során.

4. A támogatás jellege, mértéke és formája
A támogatás mértéke a 2020. évben pályázatonként maximum bruttó 100 000 Ft összegű támogatás. A pályázat keretében érkező támogatottak a Sziklakórház Atombunker Múzeumba térítésmentesen vehetnek részt tárlatvezetésen.
Amennyiben a pályázó által kalkulált keret lehetővé teszi, a sziklakórházi látogatáson és az utazási költségeken felül igényelhetőek az alábbi kiegészítő támogatások:
- "Déli 12" Önkiszolgáló Étteremben kétfogásos meleg ebéd, 1090 Ft/fő áron (1013 Bp., Krisztina krt. 39., a Déli pályaudvar mellett, 10 perc séta a Várból),
- Mátyás-templom látogatás, 15 000 Ft/csoport áron (létszámtól függetlenül),
- HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum látogatás, diákok és egyéb kísérők számára 400 Ft/fő áron, pedagógus igazolvánnyal ingyenes.
A támogatás formája egy összegben folyósított támogatás. A támogatás jellege, vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

5. A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 2 000 000 Ft (azaz kettőmillió forint).

6. A támogatás felhasználásának keretei
Az utazásnál kizárólag a tömegközlekedés (vonat, távolsági buszjáratok és BKK) járataival történő utazási költségek számolhatóak el. (Szükség esetén, azaz amennyiben a csoport olyan helyről érkezik, ahonnan nincsen megfelelő tömegközlekedés Budapestre és ezt igazolással támasztják alá, úgy a 100 ezer forintos utazási keretösszegen belül bérelt busz is igénybe vehető.) Felhívjuk a figyelmet, hogy a HM Hadtörténeti Múzeumának, vagy más állami múzeumnak a látogatása az iskolai csoportot ingyenes vasúti kedvezményre jogosítja (a hely-és pótjegyek ára ebben az esetben is fizetendő).
A résztvevő csoport létszáma maximum 50 fő lehet, kísérőkkel együtt. A Sziklakórház Atombunker Múzeum a 25 főnél nagyobb csoportokat két részre bontva tudja fogadni. A két csoport látogatása 5 perc eltolódással indul.

7. A pályázat benyújtásának módja
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a http://www.sziklakorhaz.hu weboldalon található "UTI-2020-as pályázat" linken keresztül. A pályázatok beérkezését minden esetben visszaigazoljuk. A pályázatkezelő pályázót hiánypótlásra szólíthatja fel, melynek határidőben eleget kell tenni. A hiánypótlás elmulasztása a pályázatot kizárja az elbírálás alól.

8. A pályázat benyújtásának és a támogatás felhasználásának határideje
A támogatási kérelem két ütemben nyújtható be. Az UTI 2020-as program ütemezése a következő:
- I. ütem meghirdetése: 2020. 02. 01., beadási határidő: 2020. 05. 15., lebonyolítás: 2020. 06. 15-ig
- II. ütem meghirdetése: 2020. 08. 21., beadási határidő: 2020. 11. 15., lebonyolítás: 2020.12.15-ig

9. A pályázat elbírálásának módja, határideje
A támogatási kérelmek elbírálása folyamatosan történik, beérkezés szerinti sorrendben, a keretösszeg erejéig. Az elbírálás határideje, a beérkezéstől számított 15 munkanap. A bírálat szempontjai:
1) Igazolt regionális vagy lokális hátrányos helyzet (ezzel kapcsolatosan javasoljuk igazoló dokumentum becsatolását, amennyiben ez nem egyértelmű nyilvánosan elérhető adatok alapján)
2) Pályázati kérelem indoklásának szakmai tartalma
3) Pénzügyi megfelelőség (kalkulációk megfelelően részletezettek, pontosak, keretösszeg megfelelő)
4) Adminisztratív megfelelőség (minden megfelelően ki van töltve, illetve a mellékletek csatolva)
A kuratórium titkára által elvégzett kiértékelés után a kuratóriumi elnöke elektronikus úton hozza meg a támogatási döntést. A határozat indoklást nem tartalmaz, az elfogadó, hiánypótlásra felszólító vagy elutasító lehet. A határozat nyilvános. A határozatról elektronikus levélben kap értesítést a pályázó. Támogatott kérelem esetén a támogatást elnyert intézmény neve megjelenik az Alapítvány honlapján: http://www.sziklakorhaz.hu. A pályázatok elektronikus őrzési ideje 10 év.

10. Szerződéskötés
A támogatandó pályázat benyújtója a döntésről való értesítést követően nyilatkozik, hogy a támogatást elfogadja-e. Amennyiben elfogadja, a felek 15 munkanapon belül szerződést kötnek egymással. A szerződéskötési határidő eredménytelen eltelte után a pályázó elesik a megítélt támogatástól, az Alapítványt pedig nem köti a határozata, a megítélt összeget felszabadítja és az ismét pályázható lesz. A szerződés minta a pályázat weboldaláról letölthető. A szerződéses feltételek változtatásának jogát az Alapítvány a szerződés aláírásáig fenntartja.

11. Elszámolás és a támogatás kifizetése
Az utazási támogatás vagy a múzeumlátogatáskor készpénzben, az Iskola nevére kiállított áfás-számlák bemutatása alapján történik, vagy - amennyiben a jegyeket előzetesen megvásárolja az intézmény - elektronikus másolatok elküldése után, banki átutalással, a múzeumlátogatás leigazolását követő 8 napon belül.
Az utazási számlákat a támogatást elnyert iskola, vagy a fenntartó intézmény nevére kell kérni. Egyértelműen ki kell, hogy derüljön róla az utazás időpontja, helye és a résztvevők száma. Az Alapítvány munkatársa az utazási számlák eredeti példányát a helyszínen ellenőrzi, arról másolatot készít, és az eredetit visszaadja támogatott részére.
A kiegészítő programok (HM Hadtörténeti Múzeum, Mátyás-templom), illetve az ebéd díját az Alapítvány közvetlenül az adott partnerrel rendezi, tehát ezzel kapcsolatban pályázónak nincs elszámolási vagy fizetési kötelezettsége sem a helyszínen, sem később.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az adott költséget nem igazolja áfás-számlával, a kifizetést nem tudjuk teljesíteni. Tehát áfás-számlát mindenképpen kötelező kérni az utaztató szolgáltatótól a jegyvásárlás alkalmával (MÁV, Volán, BKK stb.). áfás-számla utólagos igénylésére nincs lehetőség!

12. Kapcsolati adatok
Az Alapítvány pályázataival kapcsolatban kizárólag elektronikusan, az uj@aszikla.hu címen lehet érdeklődni. Telefonos és személyes megkereséseket nem tudunk fogadni. Az Alapítvány kizárólag a pályázati adminisztrációt intézi. A támogatási szerződés megkötése során ügyintézőnk felveszi pályázóval a telefonos kapcsolatot is.
Elfogadott pályázat esetén a pályázónak a múzeumi látogatás részleteinek egyeztetése ügyében a Sziklakórház Atombunker Múzeummal kell felvennie a kapcsolatot az info@sziklakorhaz.hu címen valamint a 06 707 01 01 01-es telefonszámon. A látogatás és (ha a pályázó igényelte) az ebéd időpontját a Múzeum munkatársai fogják visszajelezni és megerősíteni.
A többi partnerintézménnyel történő előzetes időpontfoglalás ügyében, a pályázónak közvetlenül kell felvennie a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:
- HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kapcsolat:
Horváth Gergely, Múzeumpedagógiai Osztály
Telefon: 06 1 325-1618
E-mail: horvath.gergely@mail.militaria.hu
- Mátyás-templom kapcsolat:
Hauser Gábor turisztikai referens
Telefon: +36 20 484 8082
e-mail: hauser.gabor@matyas-templom.hu
http://www.sziklakorhaz.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum