Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hangjátékok és hangjátéksorozatok gyártásának elő- és utófinanszírozás keretében történő vissza nem térítendő támogatása / CSERÉSMIKLÓS2018
Kiíró:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
Határidő:
11/29/2018
Érvényes:
11/29/2018
Tárgymutató:
hangjátékok és hangjátéksorozatok vissza nem térítendő támogatása / CSERÉSMIKLÓS2018
Pályázhat:
a) gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, valamint egyéni vállalkozó, vagy
b) legalább 100 000 fős vételkörzettel rendelkező magyarországi helyi vagy körzeti lineáris rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós médiaszolgáltató, továbbá
c) a Szátv. 1.§ (1) bekezdésében felsorolt országok (Horvát Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Ukrajna) területén bejegyzett és működő (a továbbiakban: határon túli) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyesület vagy alapítvány
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács, illetve kiíró) és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap, illetve lebonyolító) az Mttv. 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 1407/2013/EU bizottsági rendelet, továbbá a Médiatanács által jóváhagyott ÁPF-ben rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében
háromszakaszos pályázati eljárást hirdet hangjátékok és hangjátéksorozatok gyártásának elő- és utófinanszírozás keretében történő vissza nem térítendő támogatására.

1. A pályázati eljárás
1.1. Az eljárás célja
1.1.1. A jelen pályázati eljárás (a továbbiakban: eljárás) célja az Mttv.-ben, illetve a Közszolgálati Kódexben rögzített közszolgálati elvek és normák alapján maradandó kulturális értéket képviselő, hangjátékok és hangjátéksorozatok mint közszolgálati célú műsorszámok (a továbbiakban: műsorszám(ok)) gyártásának támogatása. A támogatás nyújtásával összefüggésben a Médiatanács, az Alap, illetve más harmadik személy a támogatott alkotás tekintetében semmilyen jogot nem szerez.
1.1.2. A kiíró célja, hogy a támogatás révén megszülető, a megváltozott rádióhallgatási szokásokhoz igazodó dramaturgiai megoldásokat és korszerű hangzásképet igénylő, értékes és magas színvonalú műsorszámok minél szélesebb körben kerüljenek adásba szerkesztésre valamely 1.5.4. pont szerinti médiaszolgáltató (a továbbiakban médiaszolgáltató) műsorában, legkésőbb az 1.4. pontban rögzített határidőig (a továbbiakban: adásba kerülési határidő).
1.1.3. A jelen eljárásban olyan
a) eredetileg rádióra írt vagy magyar irodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő legfeljebb 50 perces önálló hangjáték, illetve 2 részes, részenként legfeljebb 50 perces hangjáték, vagy
b) eredetileg rádióra írt vagy magyar irodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő részenként 20-25 perces, 2-10 részes hangjátéksorozat, vagy
c) eredetileg a gyermekkorosztály számára rádióra írt vagy gyermekirodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő részenként 10-15 perces, 10-30 részes hangjátéksorozat vagy dramatizált felolvasás
kaphat támogatást, amelyet legkésőbb az 1.4. pont szerinti befejezési és átadási határidőig kell elkészíteni és a médiaszolgáltató(k) részére - felhasználási szerződés keretében - átadni.
1.1.4. Az adásba szerkesztést vállaló médiaszolgáltató(k)
a) az 1.1.3. a) és b) pont szerinti műsorszámok adásba szerkesztését legkésőbb a pályázati felhívás 1.4. pontjában rögzített adásba kerülési határidőig hétköznapon az 05:00-23:00 óra közötti, hétvégén a 08:00-22:00 óra közötti műsorsávban, valamint sorozatok esetén valamennyi adásba szerkesztendő epizódot azonos kezdési időponttal vállalja, valamint
b) az 1.1.3. c) pont szerinti gyermekkorosztály számára készülő műsorszámok adásba szerkesztését legkésőbb a pályázati felhívás 1.4. pontjában rögzített adásba kerülési határidőig hétköznapon vagy hétvégén 8:00 - 20:00 óra közötti műsorsávban, valamint valamennyi adásba szerkesztendő epizódot azonos kezdési időponttal vállalja.
1.1.5. A támogatott műsorszámokat olyan technikával felszerelt stúdióban kell elkészíteni, hogy azok az adásba szerkesztést vállaló médiaszolgáltató műszaki követelményeinek megfeleljenek. Az elkészült műsorszám technikai megfelelőségét a médiaszolgáltató a műsorszám átvételével igazolja.
1.2. Az eljárás menete
1.2.1. A jelen eljárás három egymásra épülő szakaszból áll. Az első szakaszban a pályázó a pályázati dokumentáció részét képező szinopszis űrlap és a dramaturgiai leírást tartalmazó szinopszis (a továbbiakban együtt: szinopszis) Ügyfélkapun keresztül történő beküldésével jelentkezhet a pályázati eljárásra az ÁPF II. fejezetének 12. pontjában és a jelen felhívásban rögzítettek szerint. A második szakaszban a konzultáció zajlik, a harmadik szakaszban pedig a pályázatot kell benyújtani a pályázati felhívás 2.2. pontjában felsorolt hatályos és aktuális mellékletekkel együtt, a jelen felhívás 2.1. pontjában rögzítettek szerint.
1.2.2. A pályázati kérelem űrlapon csak a szinopszis űrlapon ’tervezett’ megjelöléssel ellátott adatok módosíthatóak.
1.2.3. Az Alap a bírálóbizottság (a továbbiakban: bizottság) szinopszisokra vonatkozó értékelését követően, az 1.4. pontban rögzített határidőig e-mailben értesíti azokat a pályázókat, akik szinopszisuk alapján részt vehetnek az eljárás második szakaszában konzultáción, illetve a harmadik szakaszban pályázatot nyújthatnak be.
1.2.4. Amennyiben a bizottság a pályázó által benyújtott szinopszis alapján konzultációt és pályázat benyújtását javasolta, úgy ez a bizottsági javaslat kizárólag a jelen eljárásban jogosít pályázat benyújtására.
1.2.5. A bírálóbizottság szinopszisokra vonatkozó értékelését követően az 1.4. pontban rögzített határidőig értesítést kap minden olyan pályázó, akinek szinopszisa érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas vagy akinek benyújtott szinopszisa alapján, a 3.2.4. pont szerinti szempontokra tekintettel a bizottság nem javasolta a konzultációt és a pályázat benyújtását.
1.2.6. A bizottság az 1.2.3. pont szerinti pályázókat legfeljebb 20 perces konzultációra hívja be. A konzultáció pontos időpontjáról a pályázó e-mailben kap értesítést. A konzultáció napja és időpontja nem módosítható.
1.2.7. A konzultáció során a szerkesztőnek, a rendezőnek és a rádiós szövegkönyv írójának áll módjában a szinopszist és annak megvalósíthatóságát a bizottság előtt szóbeli meggyőzés útján védeni, erősíteni. Lehetőségük van továbbá a műsorszám költségvetésének realitásáról, annak esetleges módosításáról konzultálni. A konzultációról konzultációs jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a bizottság esetleges módosítási javaslatait. A konzultációs jegyzőkönyvet a pályázó képviseletében részt vevő személyek és a bizottság jelen lévő tagjai aláírásukkal látják el.
1.2.8. A konzultációt követően a pályázat benyújtásával kapcsolatos újabb értesítést az Alap nem küld. A felhívás 1.4. pontjában rögzített beadási időszakban, a beadási határidőig, a felhívásban foglalt feltétekkel és mellékletek csatolásával kell a pályázatot az Ügyfélkapun keresztül (https://tarhely.gov.hu) beküldeni.
1.2.9. A bizottság a konzultációkon elhangzottak, valamint a pályázatok értékelése alapján tartalmi értékelést magában foglaló írásos ajánlást készít a Médiatanács részére az 1.4. pontban rögzített határidőig a pályázatok támogathatóságára vonatkozóan.
1.2.10. A Médiatanács a bizottság ajánlása alapján hozza meg döntését a pályázatok támogatásáról legkésőbb az 1.4. pontban rögzített határidőig.
1.2.11. A Médiatanács döntéséről az Alap 5 napon belül - az ajánlás csatolásával - elektronikus levélben értesíti a pályázókat.

1.3. Az eljárás keretösszege és további támogatási adatok
1.3.1. A Médiatanács a jelen eljárásban a nyertes műsorszámok támogatására összesen 50 000 000 Ft-ot különít el.
1.3.2. A műsorszámok gyártására egy pályázó által elnyerhető támogatás maximális összege a műsorszám gyártására 20 000 Ft/perc.
1.3.3. A gyártási költségeken túl a rádiós szövegkönyv írására további 1.000.000 Ft számolható el a támogatás terhére.

1.4. Az eljárás időbeli ütemezése
A jelen eljáráshoz tartozó eljárási időpontok és határidők a következők:
a szinopszis beadási időszaka/határideje (1. szakasz) a pályázati felhívás megjelenésének napjától 2018. november 29. 12:00:00
a szinopszis értékelésének határideje 2019. január 18.
értesítés a konzultáció időpontjáról és a harmadik szakaszban való indulás lehetőségéről 2019. január 25.
a konzultáció időszaka (2. szakasz) 2019. január 28.-február 8.
a pályázat beadási időszaka/határideje (3. szakasz) 2019. március 25.-április 18. 12:00:00
a bizottsági ajánlás elkészítésének határideje 2019. május 31.
a Médiatanács döntésének határideje 2019. június 11.
a műsorszám befejezési és átadási határideje 2020. június 30.
a beszámoló benyújtásának határideje 2020. augusztus 14.
a műsorszám adásba kerülésének határideje 2020. december 31.

1.5. A pályázók köre és az adásba szerkesztést vállaló médiaszolgáltatók
1.5.1. A jelen eljárásban szinopszist, illetve pályázatot kizárólag olyan
a) gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, valamint egyéni vállalkozó, vagy
b) legalább 100 000 fős vételkörzettel rendelkező magyarországi helyi vagy körzeti lineáris rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós médiaszolgáltató, továbbá
c) a Szátv. 1.§ (1) bekezdésében felsorolt országok (Horvát Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Ukrajna) területén bejegyzett és működő (a továbbiakban: határon túli) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyesület vagy alapítvány
(a továbbiakban: pályázó) nyújthat be, aki/amely a pályázat benyújtásakor igazoltan rendelkezik a műsorszám létrehozásához szükséges felhasználási jogokkal.
1.5.2. A határon túli pályázó önállóan (a továbbiakban: önálló határon túli pályázó) vagy egy általa megnevezett magyarországi székhelyű gazdasági társasággal, valamint alapítvánnyal, egyesülettel mint pénzügyi lebonyolítóval (a továbbiakban: együttes határon túli pályázó) együttműködve nyújthat be pályázatot. Választásáról legkésőbb a pályázati kérelem űrlap adatlapján kell nyilatkoznia.
1.5.3. A jelen eljárásban egy pályázó legfeljebb 10 szinopszist nyújthat be.
1.5.4. Jelen eljárásban adásba szerkesztést vállaló médiaszolgáltató lehet
a) valamely magyarországi országos vételkörzetű analóg műsorszórással terjesztett rádiós médiaszolgáltató, vagy
b) valamely magyarországi körzeti vételkörzetű analóg műsorszórással terjesztett rádiós médiaszolgáltató, vagy
c) az 1.5.1. b) pont szerinti pályázó esetében - az a) és b) pontokban felsorolt médiaszolgáltató(ko)n túl - maga a pályázó és további két, magyarországi helyi vagy körzeti lineáris rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal és legalább 100 000 fős vételkörzettel rendelkező más régióban fogható rádiós médiaszolgáltató (három befogadó nyilatkozat csatolásával).
1.5.5. Valamennyi adásba szerkesztést vállaló lineáris rádiós médiaszolgáltató médiaszolgáltatási jogosultsága a pályázó által - a pályázati kérelem űrlap részét képező gyártási tervben - vállalt adásba szerkesztés időpontjáig nem szűnhet meg.
1.5.6. Az ÁPF I. fejezet 5.5. pontja szerinti vállalkozás támogatásban nem részesülhet.
http://mecenatura.mtva.hu/index.php?p=downloads&parent=5311&m1=34
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum