Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Előkészítő Látogatás Ösztöndíj program - EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 / HU08
Kiíró:
Tempus Közalapítvány
Határidő:
11/17/2014
Érvényes:
11/17/2014
Tárgymutató:
ösztöndíj, Előkészítő látogatás
Pályázhat:
magyar és donor országbeli intézmény
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati útmutató
Az Előkészítő Látogatás című pályázati akciókra vonatkozóan
EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014
HU08 Ösztöndíj program

1. Bevezető
Ez az útmutató kiegészítő információkkal szolgál az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében megvalósuló HU08 Ösztöndíj program pályázati felhívásaihoz.

2. Általános tudnivalók
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok magyarországi végrehajtásának kereteiről és hátteréről, szervezeti hátteréről, valamint az Alapok célrendszeréről ld. az Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában című kiadvány (letölthető: http://www.norvegalap.hu/dokumentumok) 1. A dokumentum célja és háttere című fejezetet.
Az Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában című kiadvány további fejezetei az Ösztöndíj program vonatkozásában nem irányadóak.
Az Ösztöndíj program vonatkozásában jelen útmutató az irányadó.
2.1 Az Ösztöndíj program keretében megpályázható akciók
- Előkészítő látogatás
- Felsőoktatási mobilitás
- hallgatói mobilitás; külföldi szakmai gyakorlat hallgatóknak; nyári egyetemen való részvétel
- személyzeti, oktatói mobilitás
- Személyzeti/oktatói mobilitás egyéb, nem felsőoktatási, oktatási/képzési intézmény esetében
- Felsőoktatási együttműködési projektek
- intenzív programok;
- partnerségek;
- felsőoktatási intézmények és vállalatok közti együttműködések.
Az egyes pályázati akciókhoz külön pályázati felhívás és útmutató tartozik. Jelen útmutató az Előkészítő látogatások elnevezésű pályázati akcióra vonatkozik.
2.2 Pályázó intézmény
Az Előkészítő látogatások akció keretében magyar és donor országbeli intézmény is nyújthat be pályázatot.
2.3 Partner intézmények
Partner intézmények lehetnek a programban részvételre jogosult magyarországi intézmények, donor országbeli intézmények.
2.4 Donor országok
Norvégia, Izland, Liechtenstein
2.5 Donor program partnerek
A donor országok részéről kijelölt szervezetek, amelyek a program előkészítésében és végrehajtásában tanácsadói szerepet töltenek be.
Az Ösztöndíj program donor program partnerei:
- Norvégia: Norvég Felsőoktatási Nemzetközi Együttműködési Központ (SIU): http://www.siu.no/eng,
- Izland: Izlandi Kutatóközpont (RANNIS): http://www.rannis.is/english/
- Liechtenstein: Nemzetközi Oktatási Ügyek Országos Ügynöksége (AIBA): http://www.eeagrants-li.com/
2.6 Vállalkozásokra vonatkozó speciális szabályok
Amennyiben a pályázat keretében egy kedvezményezett vállalkozási célra (ebbe pl. beletartozik az is, ha valamely munkavállalója képzésen vesz részt) részesül támogatásban, a számára nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
Csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
c) az 787/2010/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
d) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.
A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás a Bizottság 800/2008/EK általános csoportmentességi rendeletében vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket. A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

3. Pénzügyi tudnivalók
Minden egyes projektre/ mobilitásra a program költségvetésből legfeljebb egy alkalommal ítélhető meg támogatás.
A pályázatok beadásakor már megvalósult tevékenységekhez visszamenőlegesen nem nyújtható támogatás. A támogatás semmilyen körülmények között sem haladhatja meg a kérelmezett összeget, viszont alacsonyabb lehet a pályázó által kérelmezett összegnél.
Az Előkészítő látogatás pályázati akció esetében nincs kötelező önrész, de a támogatás csak hozzájárulás a projekt megvalósításához, tehát nem feltétlenül fedezi annak minden költségét.
A támogatás elszámolása és folyósítása minden esetben euróban történik. A támogatásról a Tempus Közalapítvány köt támogatási szerződést a projektgazdával. A támogatást a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 megvalósításáért felelős Nemzeti Kapcsolattartó közvetlenül folyósítja a projektgazdának.
3.1 A finanszírozás típusai az Előkészítő látogatás pályázattípus esetén
A támogatás átalányösszeg, így a kedvezményezettnek nem a ténylegesen felmerült költségekről kell beszámolni, hanem arról, hogy a megpályázott tevékenységet valóban végrehajtotta. Ha a támogatott tevékenység kielégítő módon valósult meg, a kedvezményezett az annak alapján járó átalány teljes összegét megkapja. A kedvezményezettnek bizonyítania kell, hogy az adott tevékenység, amely vonatkozásában a konkrét támogatást kapta, ténylegesen megvalósult. A megvalósult előkészítő látogatás igazolását a záróbeszámolóhoz csatolni kell.
3.2 Kettős finanszírozás
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázatban bemutatott projekt vonatkozásában támogatási igényt korábban vagy a jelen pályázattal egyidejűleg benyújtott-e, és ha igen, milyen konstrukcióban, megadva az azonosításhoz szükséges adatokat és dátumot. A pályázó tudomásul veszi, hogy hasonló, vagy megegyező pályázatok különleges elbírálás alá esnek a kettős finanszírozás kizárása érdekében, valamint, hogy a Program Operátor nem támogat hasonló vagy megegyező pályázatokat.

Beadási határidő: 2014. 11. 17. 23:59:00

Elérhetőségeink
Tempus Közalapítvány
Postacím: 1438 Budapest 70, Pf. 508
Székhely: 1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Tel.: (+ 36 1) 237-1300
Infóvonal: (+36 1) 237-1320
e-mail: egtalaposztondij@tpf.hu
Honlap: http://www.tka.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum