Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása / GINOP -1.3.4-17
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
11/15/2018
Tárgymutató:
turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása / GINOP -1.3.4-17
Pályázhat:
Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113 - kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)
a) Részvénytársaság (GFO 114 - kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)
a) Központi költségvetési szerv (GFO 312)
b) Helyi önkormányzat (GFO 321)
c) Egyéb egyesület (GFO 529)
d) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
e) Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
f) Állami vállalat (GFO 711)
g) Kamara (GFO 541), Egyéb köztestület (GFO 549)
h) Térségek fejlesztési tanácsa (GFO 362 - kizárólag kiemelt turisztikai fejlesztési térség)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
A Felhívás címe: Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása

A Felhívás kódszáma: GINOP -1.3.4-17
Magyarország Kormányának felhívása a kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben megvalósuló térségi desztináció fejlesztések és márkázás megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai KKV-k versenyképességének javítását innovatív, hozzáadott érték növelő és exportpotenciállal rendelkező fejlesztések támogatásán keresztül. A cél elérését a Kormány a térségi turisztikai szereplők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 50 millió Ft, maximum 1000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. Azon konzorcium igényelhet 400 millió Ft-nál nagyobb támogatást, mely esetében a kiemelt turisztikai fejlesztési térségben a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma elérte a 2 millió darabot a 2016. évi adatok alapján.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a felhívásban megjelölt kiemelt turisztikai fejlesztési térségek turisztikai célú fejlesztéséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A turisztikai fejlesztések állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI törvény kimondja, hogy a turizmusfejlesztés alapja a turisztikai térség (továbbiakban: desztináció). A cél olyan turisztikai fogadóterületek lehatárolása, melyek jelenleg is jelentős turisztikai teljesítménnyel rendelkeznek, vagy beruházásokkal turisztikai potenciáljuk növelhető, oly mértékben, hogy azok alkalmasak hazai és nemzetközi vendégforgalom generálására, magasabb fajlagos költéssel rendelkező vendégek megszólítására, az utazóközönség tartózkodási idejének növelésére.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 1.7.3 Vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának elősegítése c. intézkedés rögzíti a turisztikai desztinációs menedzsmenthez köthető fejlesztéseket, együttműködést.
A turisztikai fogadóterületeken jelenleg is működnek helyi és térségi turisztikai, több helyen turisztikai desztináció menedzsment (továbbiakban: TDM) szervezetek, melyek feladata továbbra is a fogadóterület fejlesztése, információbiztosítása a turisták irányába, a KKV szektorral való kapcsolattartás, turisztikai közösségi igények összefogása.
A felhívás célja az Operatív Programmal összhangban, hogy a desztinációk területén turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödjék, a meghatározott célok érdekében tartós partnerség alakuljon ki az érdekeltek (köz- és magánszféra), szereplők között. Továbbá cél a turisztikai fogadóterületek versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati elemek szolgáltatási csomaggá történő alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal meghatározásával, a desztináció menedzsmentjének javításával, valamint a desztinációk imázsának fejlesztésével. Ennek érdekében a térségi együttműködések ösztönzése áll a program középpontjában.
Ahhoz, hogy a turisztikai kereslet és kínálat kritikus tömege találkozzon és fenntartható módon biztosítható legyen elengedhetetlen a térségi desztinációk fejlesztése, a márkázás. Keresleti oldalról az utazási döntés a térséget nevesítő desztináció szintjén fogalmazódik meg. Ennek a térségi szervezeti rendszernek a kialakítása pozitív keresletösztönző hatással bír. A felhívás keretében a térségi szint erősítése történik meg, mivel az az a méret, amiben az adott desztinációt megfelelő hatékonysággal fejleszteni, kommunikálni, értékesíteni lehet.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 11-15 db
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-ai határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, amely a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának javítását, gazdasági teljesítményének erősítését.
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg az 1006/2016. (I. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14
óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak, figyelembe véve a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó egyéb korlátozásokat:
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívásban nem releváns.
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1.) A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenységek.
2.) Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység.
3.) Kötelező nyilvánosság biztosítása
Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre, amelyek közül mindegyik feladatcsoportból kötelező betervezni és megvalósítani legalább 3-3 tevékenységet.
4.) Termékfejlesztés (az összes elszámolható költség min. 15%-a)
a) Térségi tematikus csomagajánlatok, programcsomagok kidolgozása, összeállítása (a kínálati elemek összeállítása értékesíthető termékké)
b) Garantált programok kialakítása, a működtetéshez szükséges eszközpark biztosítása, beszerzése
c) Térségi beszállítói és szolgáltatói rendszerek kidolgozása és kialakítása: a desztinációban működő szálláshelyek, szolgáltatások közös beszállítói rendszereinek kialakítása annak érdekében, hogy a környékbeli szolgáltatók, mezőgazdasági termelők, kézművesek, kisiparosok, kulturális szolgáltatók egyedi, tájjellegű termékei, kulturális és egyéb szolgáltatásai eljussanak a vendégekhez, szolgáltatókhoz (humán erőforrás költség)
d) A térségi termelők, kézművesek, kisiparosok termékeit bemutató vitrinek, illetve polcrendszerek kihelyezése (eszközbeszerzés),
e) Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonása a turisztikai kínálatfejlesztésbe, ehhez kapcsolódó tevékenységek magyar nyelven (pl. recept gyűjtemény, erre irányuló főző tréning szervezése)
f) Programtervezés, koordinálás - rendezvények időpontjának összehangolása, térségi szinten értelmezhető programok turisztikai hatásvizsgálata
g) Turisztikai kártyarendszer fejlesztése, bevezetéséhez szükséges beruházások támogatása (nyílt, a térségből bárki csatlakozhat, diszkrimináció mentes működés)
h) Családbarát fejlesztéseket célzó kisléptékű beruházások, termékfejlesztés, melyek illeszkednek a családbarát koncepcióban kidolgozott célokhoz, eszközpark fejlesztés (max. az összes elszámolható költség 5%-a.) az infrastruktúra és az eszközök a támogatás igénylő tulajdonába kerülnek, ő helyezi ki ezeket ideiglenes jelleggel.
5.) Marketing tevékenység (az összes elszámolható költség min. 40%-a - max. 70%-a) (egyedi attrakciók, szolgáltatások marketingje nem lehetséges)
a) Belföldi marketing, PR és kommunikációs tevékenység (pl. kiadványok, kommunikációs kampányok, vásárokon való részvétel)
b) Külföldi marketing kampányok lebonyolítása, kizárólag a 3.4.1.1. pontban kijelölt országokban, elsősorban térségi bemutatás,
c) Keresztpromóciót támogató felmérések, beszerzések; keresztpromóció megvalósítása
d) Infokommunikációs fejlesztés (honlap, IT rendszer megújítása, modernizálása, innovatív IT megoldások alkalmazása, bevezetése (pl. online kártyák, online jegyek egy applikációban)), fontos, hogy a támogatást igénylő szintjén ne legyen gazdasági előny és nem lehet szelektív a fejlesztés,
e) A desztinációfejlesztési-, valamint a pozícionálási és versenyképességi stratégián alapuló márkastratégia és arculatterv készítése, a desztináció egyedi kínálati profiljának kialakítása
f) Desztinációs és termékalapú turisztikai értékesítés-ösztönzési projektek megvalósítása (pl. közösségi értékesítési tevékenység végzése, elősegítése, kommunikációja, stratégiai és értékesítési partnerségek kiépítése nagy turisztikai szolgáltatókkal), támogatása.
6.) Szemléletformálás / tréningek, tájékoztatás kizárólag a kiemelt turisztikai fejlesztési térség lakosai, magánszemélyek részére (max. az összes elszámolható költség 20%-a, de nem több mint 30 millió Ft)
a) Térségi tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendezvények
b) Minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó tréningek
c) A térségi márka bevezetésével, arculattal kapcsolatos szakmaielőadások, tájékoztatók
d) Online marketing tréningek, workshopok
e) Termékfejlesztés témakörhöz kapcsolódó workshopok
7.) Stratégiai feladatok, egyéb szakmai tevékenységek (max. az összes elszámolható költség 7%-a, de nem több mint 60 millió Ft)
a) A desztináció teljesítményét bemutató monitoring jelentés készítése egyedi módszertan alapján (max. 3 millió Ft)
b) A desztináció vonzerőleltárát megalapozó, frissítő adatgyűjtés
c) Desztinációfejlesztési stratégia elkészítése (megadott vázlat alapján)
d) Családbarát desztináció kialakítását támogató koncepció elkészítése (megadott vázlat alapján)
e) Desztinációk ismertségének és márkapozíciójának hazai és/ vagy nemzetközi felmérése egyedi módszertan alapján

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.
Konzorcium vezetőként vagy konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet a kiemelt turisztikai fejlesztési térség területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező alábbi szervezetek:
Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113 - kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)
a) Részvénytársaság (GFO 114 - kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)
a) Központi költségvetési szerv (GFO 312)
b) Helyi önkormányzat (GFO 321)
c) Egyéb egyesület (GFO 529)
d) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
e) Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
f) Állami vállalat (GFO 711)
g) Kamara (GFO 541), Egyéb köztestület (GFO 549)
h) Térségek fejlesztési tanácsa (GFO 362 - kizárólag kiemelt turisztikai fejlesztési térség)
A kiemelt turisztikai fejlesztési térségeket a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet jelöli ki.
Konzorciumi partnerként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. bevonása minden esetben kötelező.
A konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetőjével együtt nem lehet több, mint nyolc tag.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év szeptember hó 29. naptól 2018. november hó 15. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. év október hó 12. nap 12.00 óra
2017. év november hó 15. nap 12.00 óra
2017. év december hó 15. nap 12.00 óra
2018. év január hó 15. nap 12.00 óra
2018. év február hó 15. nap 12.00 óra
2018. év április hó 16. nap 12.00 óra
2018. év május hó 31. nap 12.00 óra
2018. év július hó 16. nap 12.00 óra
2018. év augusztus hó 31. nap 12.00 óra
2018. év október hó 15. nap 12.00 óra
2018. év november hó 15. nap 12.00 óra
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Támogatást benyújtó szervezet a felhívásból egyszer részesülhet támogatásban. Újabb támogatási igény az előzőleg benyújtott, támogatási igény visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 1 000 000 000 Ft lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 000 000 Ft maximum 1 000 000 000 Ft. Azon konzorcium igényelhet 400 millió Ft-nál nagyobb támogatást, mely esetében a kiemelt turisztikai fejlesztési térség területén működő kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma elérte a 2 millió darabot a 2016. évi adatok alapján.
b) A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-turisztikai-fejlesztsi-trsgek-pozicionlsa-cm-felhvs
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum