Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram / ZFR-KAZ/14
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Határidő:
01/31/2015
Érvényes:
01/31/2015
Tárgymutató:
kazáncsere, fűtéskorszerűsítés / ZFR-KAZ/14
Pályázhat:
Azon magánszemélyek, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Forráskimerülés miatt szünetel a kazáncserére irányuló pályázatok benyújtása a dél-dunántúli régióban. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Otthon Melege Program keretében meghirdetett Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram esetében a pályázatok benyújtását a dél-dunántúli régióban a forrás kimerülése miatt 2014. december 06. napjával határozatlan időre felfüggeszti.
-----------------------------

Forráskimerülés miatt szünetel a kazáncserére irányuló pályázatok benyújtása a nyugat-dunántúli régióban. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Otthon Melege Program keretében meghirdetett Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram esetébena pályázatok benyújtását a nyugat-dunántúli régióban a forrás kimerülése miatt 2014. december 03. napjával határozatlan időre felfüggeszti.
-----------------------------

Forráskimerülés miatt szünetel a kazáncserére irányuló pályázatok benyújtása a közép-dunántúli régióban. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Otthon Melege Program keretében meghirdetett  Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram esetében a pályázatok benyújtását a közép-dunántúli régióban a forrás kimerülése miatt 2014. november 30. napjával határozatlan időre felfüggeszti.
-----------------------------

Forráskimerülés miatt szünetel a kazáncserére irányuló pályázatok benyújtása az észak-magyarországi régióban. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Otthon Melege Program keretében meghirdetett Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram esetében a pályázatok benyújtását az észak-magyarországi régióban a forrás kimerülése miatt 2014. november 27. napjával határozatlan időre felfüggeszti.
-----------------------------

Forráskimerülés miatt szünetel a kazáncsere pályázatok benyújtása a dél-alföldi régióban. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Otthon Melege Program keretében meghirdetett Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram esetében a pályázatok benyújtását a dél-alföldi régióban a forrás kimerülése miatt 2014. november 24. napjával határozatlan időre felfüggeszti.
-----------------------------

Forráskimerülés miatt szünetel a kazáncsere pályázatok benyújtása az észak-alföldi régióban. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Otthon Melege Program keretében meghirdetett  Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram esetében a pályázatok benyújtását az észak-alföldi régióban a forrás kimerülése miatt 2014. november 21. napjával határozatlan időre felfüggeszti.
-----------------------------
Forráskimerülés miatt szünetel a kazáncsere pályázatok benyújtása a közép-magyarországi régióban. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Otthon Melege Program keretében meghirdetett Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram esetében a pályázatok benyújtását a közép-magyarországi régióban a forrás kimerülése miatt 2014. november 19. napjával határozatlan időre felfüggeszti. A régióban megvalósítandó beruházásokra pályázatokat benyújtani 2014. november 20-án, 08.00-ig lehetséges.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram
Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

1. Előzmények - a pályázat célja
Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás növekvő kockázata miatt a környezetvédelmi beavatkozások egyik legalapvetőbb formája a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése. Ez nemzetközi kötelezettség számunkra, ami egyúttal nemzeti érdek érvényesítését is jelenti.
Az intézkedés a CO2 kibocsátás csökkentésén túl a kisméretű szálló por (PM10) csökkentéséhez is hozzájárul a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban. A 140 kW bemenő hőteljesítmény alatti tüzelőberendezések kibocsátás csökkentésének hatására a kis tüzelőberendezésekből származó szennyezés kibocsátás rövidtávon 41-45%-kal csökkenthető.
2. A pályázat tárgya
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) a meglévő ingatlanokban lévő lakások széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások - fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) - támogatására vonatkozó pályázati felhívást tesz közzé.
A NFM a pályázatkezelés feladataira az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Pályázatkezelő) jelöli ki.

3. A pályázat forrása
A támogatás nyújtása a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (a továbbiakban: ZFR) fejezeti kezelésű előirányzat terhére, (ÁHT: 338306), vissza nem térítendő, elszámolás elfogadását követő finanszírozás formájában történik, a 69/2013. (XI. 28.) NFM rendelet alapján.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint. A forrás kimerülése esetén a pályázat lezárásra vagy felfüggesztésre kerül.

4. Támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak:
Azon magánszemélyek, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai. A pályázatban nem vehet részt, nem jogosult pályázni az a magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel (állandó lakcímmel, ideiglenes tartózkodási hellyel).
Pályázatot benyújtani, legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező, önálló (lakásfűtő / lakásfűtő és használati melegvíz termelő) gépészeti egységgel rendelkező lakás korszerűsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújtanak be pályázatot.
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V. 24) TNM rendelethez (a továbbiakban: TNM rendelet) igazítva azon lakóépületek energetikai korszerűsítésére lehet pályázatot benyújtani, melyek 2006. december 31-én jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkeztek.
A pályázattal érintett lakást magában foglaló lakóépületnek nem lehet állékonysági problémája (melyet a Pályázó a "Pályázói űrlap fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) alprogramra" űrlapon tett nyilatkozatával igazol), valamint a lakásnak életvitelszerűen lakottnak kell lennie, melyet a benyújtást megelőző 3 hónapra vonatkozó bármelyik (azonos típusú) - közüzemi számlával alátámasztottan szükséges igazolni (víz-, villany-, gázszámla).

5. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében, minden olyan a kazáncserével összefüggő, minden olyan tevékenység támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energetikai megtakarítást eredményező, hatása energetikai számítással és energetikai tanúsítvánnyal igazolható.
- A fűtési / fűtési- és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje új kondenzációs gázkazán beépítéssel;
- Meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése;
- Járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása);
- Energetikai tanúsítás, számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek (pl: kéményseprő szakvélemény, gáz MEO átvételi jegyzőkönyvvel, használatba vételi engedély);
- Használt eszközök beépítése nem támogatható.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy ugyanazon megvalósítási helyre (lakásra) csak egy pályázat részesíthető támogatásban.
Jelen pályázati kiírás alapján nem nyújtható be pályázat meglévő lakás bővítésével, átalakításával, átépítésével (kivéve pályázott beruházáshoz kapcsolódó szükség szerinti kéményépítést) megvalósuló beruházásokra.

6. A támogatható költségek meghatározásának szabályai
a. Elszámolható költségek köre
Az elszámolható költségek körének részletezését a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.
b. Nem elszámolható költségek köre
A nem elszámolható költségek körének részletezését a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

7. A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája: vissza nem térítendő, elszámolás elfogadását követő finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy lakásra igényelhető.
Az állami támogatás aránya:
A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség (elismerhető kivitelezési költségek + szakértői díjak) 40%-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 650 000 forint.
Egyéb előírások:
A kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja, a támogatás szempontjából elismerhető anyagköltség 40%-ánál nem lehet több.
A szakértői díj támogatható mértéke pályázatonként a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség maximum 8%-a lehet.

8. Jogosultsági feltételek
A jogosultsági feltételek részletezését a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a pályázati felhívásnak.

9. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (http://zfr-kazancsere.hu) keresztül nyújthatja be a Kormányzati Portálon ügyfélkapus és pályázati portál regisztrációval rendelkező természetes személy, aki a megvalósítás helyszínéül szolgáló lakás - tulajdoni lapon szereplő - valamelyik tulajdonosa.
Módosult határidőkkel megkezdődhet a pályázatok beadása 2014. november 14-étől. A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől, pályázatot benyújtani a meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően 2015. január 31. napjáig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.
Közép-magyarországi régióban a forrás kimerülése miatt 2014. november 19. napjával határozatlan időre felfüggeszti.
Észak-alföldi régióban a forrás kimerülése miatt 2014. november 21. napjával határozatlan időre felfüggeszti.
Dél-alföldi régióban a forrás kimerülése miatt 2014. november 25. napjával határozatlan időre felfüggeszti.
Észak-magyarországi régióban a forrás kimerülése miatt 2014. november 27. napjával határozatlan időre felfüggeszti.
Közép-dunántúli régióban a forrás kimerülése miatt 2014. november 30. napjával határozatlan időre felfüggeszti.
Nyugat-dunántúli régióban a forrás kimerülése miatt 2014. december 3. napjával határozatlan időre felfüggeszti.
Dél-dunántúli régióban a forrás kimerülése miatt 2014. december 7. napjával határozatlan időre felfüggeszti.
A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM és a Pályázatkezelő hivatalos honlapján hirdetményt tesz közzé, azt követően további pályázat nem nyújtható be, a pályázat nem véglegesíthető.
A pályázat határidő előtti lezárása esetén a lezárásról szóló közlemény megjelenését követő 24 órán belül benyújtott pályázatok még feldolgozásra kerülnek, ami nem jelenti, hogy ezen pályázatok támogatásban részesülnek.

10. A döntés folyamata
A pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra, majd a befogadás sorrendjében kerülnek felterjesztésre.
A befogadott pályázatok az értékelői javaslatok alapján, az energia-megtakarítási szempontokat figyelembe véve - széndioxid kibocsátás csökkentés - rangsorolásra kerülnek.
A miniszteri döntést követő 15 napon belül Pályázatkezelő megküldi Pályázó részére az értesítést a támogatási döntésről és a Támogatói Okiratot a pályázati portálon keresztül, elektronikus formában.

11. Pénzügyi elszámolás és a pályázat lezárása
A Kedvezményezett az értesítés / Támogatói Okirat elektronikus átvételétől, illetve bármilyen változás beálltától számított 15 napon belül köteles bejelenteni a pályázati portálon keresztül a Pályázatkezelőnek, ha a Támogatói Okirat adataiban változás történt. Ebben az esetben a Kedvezményezett bejelentése tartalmának megfelelően a Pályázatkezelő megteszi a szükséges intézkedéseket.
Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatás folyósítását a beruházás befejezését, - amennyiben addig az időpontig a Támogatói Okirat nem került megküldésre, úgy a Támogatói Okirat elektronikus átvételét - követően maximum 30 napon belül köteles kezdeményezni (benyújtani) a pályázati portálon keresztül. A benyújtás menete: a Pályázati Útmutatóban részletezettek szerint.
Figyelem, csak a Kedvezményezett nevére és címére, vagy a Kedvezményezett nevére és a beruházás címére szóló, valamint a kivitelező által kiállított számlák fogadhatók el!
A beruházásnak az üzembe helyezést (megvalósítás befejezését) követően 3 évig fenn kell maradnia.
Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon a Támogatói Okiratban foglalt fenntartási kötelezettségek lejártáig csak a támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el.

12. Pályázati díj
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

13. További információk
A pályázat benyújtásáról további részletes információt a Pályázati Felhívás elválaszthatatlan részét képező Pályázati Útmutató tartalmaz.
Az értesítések kézbesítési időpontjának a pályázati portálon küldött üzenethez kapcsolódó dokumentum megnyitásáról automatikusan generált visszaigazolását kell tekinteni. Ha az értesítés pályázati portálon keresztül történő átvételének visszaigazolása a küldés napját követő 15 napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további részletes felvilágosítás az ÉMI Nonprofit Kft. alábbi elérhetőségein kérhető.
Hétfőtől csütörtökig: 8:00-16:15
Pénteken: 8:00-13:45
telefon: (+36) 1 372 6516, (+36) 1 372 6590
e-mail: pki@emi.hu
14. A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató között eltérés mutatkozik, a Pályázati Útmutatóban foglaltak mérvadók.
A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei az ÉMI Nonprofit Kft. Pályázatkezelő szerv internetes honlapjáról (http://www.emi.hu) érhetőek el.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Nyilatkozati űrlap Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere)
Pályázati Felhívás Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere)
Pályázati Útmutató Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere)
Pályázói energetikai űrlap Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere)
Pályázói költségvetési űrlap Fűtéskorszerűsítés (kazáncsere)
Pályázói űrlap Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum