Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
#FürgeALAP
Kiíró:
Fürge Diák Iskolaszövetkezet
Határidő:
06/30/2019
Érvényes:
06/30/2019
Tárgymutató:
ösztöndíj, diákmunkában példamutató, támogatásra szoruló tagok számára
Pályázhat:
Fürge Diák Iskolaszövetkezet tagja, és a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban a személyes közreműködése alapján legalább három alkalommal díjazásban részesült, és a támogatást saját maga számára igényli
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

#FürgeALAP

A 25 éves jubileumát ünneplő Fürge Diák Iskolaszövetkezet a diákmunkában példamutató, támogatásra szoruló Tagjai számára ösztöndíj programot hirdet "FürgeALAP" elnevezéssel.

I. Pályázat célja
A támogatásra szoruló Tagok iskolai és nyelvi tanulmányainak finanszírozásához való hozzájárulás.
Pályázati célok, amelyekre vonatkozóan támogatás kérhető:
1. #ALAPazidegennyelv - nyelvtanulási és nyelvvizsga költségek támogatása
2. #ALAPadiploma - alapképzés költségeinek támogatása
3. #ALAPaközösség - pedagógusi vagy egészségügyi tanulmányok költségeinek támogatása
4. #következőALAPlépés -BA/BSc diplomával rendelkezők kiegészítő képzésének támogatása
5. #szakmaiALAP - tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai kiadványok vásárlása, szakmai rendezvényen való részvétel támogatása
6. #erasmusALAP - külföldön töltött tanulmányi félév költségeinek támogatása

II. Általános pályázati feltételek
- Támogatásban csak olyan kérelmező részesíthető, aki a Fürge Diák Iskolaszövetkezet tagja, és a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban a személyes közreműködése alapján legalább három alkalommal díjazásban részesült, és a támogatást saját maga számára igényli.
- Kizárólag nettó 100 000 Ft-os támogatási összeg pályázható, az alacsonyabb és a magasabb összegeket bemutató kérelmek rászorultságtól függetlenül automatikusan kizárásra kerülnek.

III. Támogatásban részesülők száma, a támogatás folyósítása, mértéke
- A program során odaítélésre kerülő ösztöndíjak nettó értéke mindösszesen 3 500 000 Ft.
- Támogatható Tagok száma 35 fő.
- Egy Tag számára kifizetésre kerülő ösztöndíj nettó összege 100 000 Ft.
- A juttatás a kiválasztott Tagok számára egyösszegben banki átutalással kerül kifizetésre.

IV. A pályázat benyújtásának módja, határidők
- A támogatási kérelmet a furgealap@furgediak.hu címre kell beküldeni.
- A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2019. június 30.
- A támogatási kérelmek elbírálásnak határideje: 2019. július 20.
- A támogatási kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell:
o az igényelt támogatási cél megnevezését (fenti I. pont 1-6 pontok valamelyike),
o az előző pont szerint megjelölt támogatási cél körülményeinek rövid bemutatása (pl: #erasmusALAP, célország, intézmény, időtartam megjelölése, a célország és intézmény kiválasztása okának bemutatása) maximum 5 mondatban
o a Tag Fürge Diák iskolaszövetkezetnél végzett munkájának rövid bemutatását maximum 5
mondatban
o a rászorultság (Tag életkörülményei) bemutatását, és a IX. pontban meghatározott
igazolásokat
o a VII. pontban foglalt adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulást
- Az előző pontban felsorolt kötelező elemek bármelyikének hiánya esetében a pályázat formai hibásnak tekintendő és nem vehető figyelembe a rangsorolásnál.
- Hiánypótlásra nincs lehetőség!

V. A pályázat elbírálása
- A támogatási kérelmeket a Fürge Diák Iskolaszövetkezet háromtagú Igazgatósága a IX. pontban részletezettek szerint bírálja el.
- Az Igazgatóság a formai követelményeknek megfelelő kérelmeket rászorultság alapján rangsorolja.

VI. Pályázók kiértesítése
A Fürge Diák Iskolaszövetkezet a nyertes pályázókat elektronikus formában a pályázó által megadott e-mail címen értesíti ki.

VII. Adatvédelem
A pályázat során a pályázó által átadott személyes adatokat a Fürge Diák Iskolaszövetkezet, mint adatkezelő a pályázat értékelése céljából kezeli, ezen adatok azon pályázók esetében, akik nem kerülnek kiválasztásra, legkésőbb 2019. december 31-ig törli. A pályázóknak a pályázat benyújtásával ezen adatkezeléshez kifejezetten hozzá kell járulniuk. A hozzájárulás elmulasztása esetén a Fürge Diák Iskolaszövetkezet a pályázat teljes beküldött anyagát haladéktalanul törli, így a nyilatkozat elmaradása a pályázatból történő kizárást vonja maga után. Az érintett jogaira, az adatok helyesbítésére, törlésére, valamint az adatkezeléssel összefüggő jogorvoslatra az Infotv. rendelkezései vonatkoznak. Amennyiben a pályázatok értékeléséig a pályázó a hozzájárulását visszavonja, pályázata nem kerül értékelésre.

VIII. Egyéb rendelkezések
A Fürge Diák Iskolaszövetkezet a pályázaton nem nyert Tagok tekintetében döntését nem köteles indokolni.
A Fürge Diák Iskolaszövetkezet a pályázati döntés elleni érdemi jogorvoslat lehetőségét kizárja.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum