Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj
Kiíró:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
02/19/2019
Érvényes:
02/19/2019
Tárgymutató:
ösztöndíj, fotóművészeti, Pécsi József
Pályázhat:
Új pályázóknál az 1984. január 1. után születettek, korábbi ösztöndíjasoknál (akik még nem töltötték ki a 3 ösztöndíjas intervallumot) az 1983. január 1. után születettek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2019. évi Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal alkotó fotográfusok részére a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja:
Az ösztöndíj célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató, tehetséges fotográfusok pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázhatnak:
Új pályázóknál az 1984. január 1. után születettek, korábbi ösztöndíjasoknál (akik még nem töltötték ki a 3 ösztöndíjas intervallumot) az 1983. január 1. után születettek.
Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki 2018-ban központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (DLA-ösztöndíj, Capa-nagydíj, NKA alkotói támogatás) részesül. Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 10 fő.
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig)
Az ösztöndíj összege: 2019. január 1-től december 31-ig: bruttó 200 000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.
A pályázat nyelve: magyar

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:
Az ösztöndíj önálló fotóművészeti programmal pályázható meg. Diplomamunkával önmagában nem lehet pályázni.
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat 1-1 példányban (a pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a www.alkotomuveszet.hu honlapról),
2. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz
3. Munkaterv (az ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldalas leírása)
4. A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló portfólió. (max.10 MB., Formátum: pdf)

Az írásbeli pályázatokat két módon szükséges benyújtani:
1.) Postai úton a MANK-hoz 2019. február 19-ig a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan, kellő példányban történő csatolásával kell benyújtani. A postai úton benyújtott pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkeznie a MANK-hoz. (A feladás időpontjával kapcsolatos esetleges viták elkerülése végett érdemes tértivevénnyel postázni a küldeményt.)
Postai benyújtás címe:
MANK Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.
ÉS
2.) Elektronikus úton beküldendő a teljes pályázati dokumentációt (tehát a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumokat) tartalmazó 1 db. PDF a pecsi2019@alkotomuveszet.hu e-mail címre 2019. február 19. 12:00-ig. Amennyiben rendelkezésére áll online portfólió vagy saját weboldal, kérjük csatolni.
Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

A fotók és a portfólió beadásának helye:
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, Project room (1065 Budapest, Nagymező utca 8.)
A fotók és a portfólió beadásának időpontja: 2019. február 28. (csütörtök) 10:00-12:30.
A fotók és a portfólió visszaadásának helye és időpontja:
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, Project room (1065 Budapest, Nagymező utca 8.)
2019. március 1. (péntek) 10:00-17:00.
Az át nem vett fotók tárolásáért a MANK költséget számít fel.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg,
- hiányos a mellékelt dokumentáció,
- az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
- határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. A MANK fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa. A kuratóriumi tagok névsorát a http://www.alkotomuveszet.hu weboldalon tesszük közzé.
A nyertes pályázók névsorának kihirdetésére és az oklevelek átadására 2019. márciusában kerül sor a Robert Capa Központban, amelynek részleteiről minden pályázót írásban értesítünk.
A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban is értesít, és a nyertes pályázók névsorát a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az emailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a MANK címére (2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.) lehet benyújtani személyesen.

Az értékelés szempontjai:
A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek minősége, a benyújtott munkaterv.

Szerződéskötés:
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak szükséges csatlakoznia a Magyar Mecénás Programhoz.
http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyar-mecenas-program

Az ösztöndíj kifizetése:
Az ösztöndíj folyósításáról a MANK Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Konzultáció:
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj kuratóriumával az ösztöndíjas év alatt háromszor lehetősége van szakmai konzultációt folytatni. A konzultációt az ösztöndíjasoknak javasoljuk az év végi beszámoló előtt is igénybe venni. A konzultációval kapcsolatban a MANK Nonprofit Kft. munkatársait szükséges keresni.

Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek az ösztöndíjas időszak művészi teljesítményéről két féle módon szükséges beszámolnia: 2019. november végéig írásban, 2019. decemberében pedig az ösztöndíjas időszak alatt készült műalkotások portfóliójának bemutatásával.
Az év végi beszámoló alkalmával a bemutatott portfólióból választja ki a kuratórium azokat az alkotásokat, amelyeket kiállításra kész formában és minőségben kér előkészíteni a 2020-ban tartandó beszámoló kiállításra. Az ösztöndíjat másodszor is elnyert alkotónak az ösztöndíj időtartama alatt készített sorozatát a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ kiállításon mutatja be, illetve bekerül a Központ kezelésében lévő online Pécsi 25. Archívumba.
Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Pécsi József ösztöndíjasa.).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Név: Szirmay Zsanett
e-mail: szirmay.zsanett@alkotomuveszet.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum