Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Stipendium Peregrinum ösztöndíj
Kiíró:
Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft.
Határidő:
11/17/2020
Érvényes:
11/17/2020
Tárgymutató:
ösztöndíj, Stipendium Peregrinum
Pályázhat:
Magyar állampolgárságú, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló 17-23 éves magánszemélyek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Stipendium Peregrinum ösztöndíj

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
STIPENDIUM PEREGRINUM ÖSZTÖNDÍJ 2020

"A KOMPONENS"
1. Adatok
A meghirdetés dátuma: 2020. november 3.

2. Pályázati felhívás
A Miniszterelnökség (mint Támogató) megbízásából a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nemzeti Tehetség Központ) a Kormány 1686/2018. (XII.17.) Kormányhatározata a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programjáról (a továbbiakban: Cselekvési Program) alapján felhívást tesz közzé a kiemelkedő tehetségű fiatalok külföldön történő tanulmányainak anyagi és szakmai támogatására.
A Cselekvési Program I.3. pontja alapján: "Ösztöndíjtípusú támogatással segíteni kell a kiemelkedően tehetséges hazai és határon túli magyar fiatalokat egyedi fejlesztéssel, beleértve a neves külföldi felsőoktatási intézményben tanuló kiváló fiatalokat, speciális program megvalósításával."

3. Célkitűzés
A felsőoktatás az emberi erőforrás, tudás és innováció fontos bázisa, az ország versenyképességében és általános fejlődésében jelentős szerepet tölt be. A felsőoktatásban rejlő lehetőségek a hazai intézményrendszer fejlesztése mellett a nemzetközi együttműködések és a nemzeti érdekek szerinti peregrináció, azaz a külföldi egyetemeken való tanulás eszközeivel is kamatoztathatók. A hazai munkaerőpiacon különös jelentőséggel bír a világ legrangosabb egyetemein szerzett diplomával elhelyezkedők aránya, a külföldön megszerzett tudás hazai hasznosulása. Különösen igaz ez azon külföldi diplomákra, amelyek a leggyorsabban fejlődő iparágakban hasznosítható tudást jelentik. Emellett az egyén tehetségkibontakoztatása szempontjából is fontos, hogy a legkiemelkedőbbek a legrangosabb egyetemeken teljesítsék a képességeikhez méltó kihívásokat, és ehhez megfelelő támogatáshoz jussanak. Utóbbihoz a szükséges tudás speciális esetekben csak az országhatáron túl áll rendelkezésre.
A legkiemelkedőbb tehetségek kimagasló támogatást érdemelnek.
A Stipendium Peregrinum Ösztöndíj (a továbbiakban: Ösztöndíj) célja azon kiemelkedő tehetségek anyagi és szakmai támogatása, akik képességeik és tudásuk alapján esélyesek arra, hogy a világ legrangosabb egyetemeinek egyikén tanuljanak.
Az Ösztöndíj "A komponense" lehetővé teszi a legrangosabb külföldi felsőoktatási intézmények felvételi eljárásában való részvételt. Az Ösztöndíj "B komponense" lehetővé teszi, hogy a kiemelkedő tehetségű fiatalok képességeiket optimális környezetben bontakoztathassák ki, a legkorszerűbb ismeretekhez jussanak hozzá, és a legmodernebb infrastrukturális feltételek közt szerezhessék meg tudásukat és első külföldi diplomájukat a világ legrangosabb egyetemeinek egyikén, amelyhez az Ösztöndíj anyagi támogatást nyújt.

4. Pályázat benyújtására jogosultak
4.1. Jelen Pályázati Kiírás, azaz az "A komponens" keretében az alábbi feltételeknek megfelelő pályázók nyújthatnak be támogatási kérelmet:
Magyar állampolgárságú, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló 17-23 éves magánszemélyek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:
I. a beadás időpontjában 17. életévét betöltött és legfeljebb 23 éves, kiemelkedően tehetséges hazai és határon túli magyar fiatalok, akik elsősorban
II. középiskolában (lásd I. számú melléklet) tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók vagy Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben, illetve a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik ezen felül megvalósítják az alábbi általános követelményeket:
a) képességeik és tudásuk alapján esélyesek arra, hogy a II. számú mellékletben felsorolt külföldi felsőoktatási intézmények egyikére alap vagy mesterképzésre felvételt nyerjenek,
b) külföldi felsőoktatási intézmények általános felvételi eljárásán - elsősorban személyes megjelenés útján - részt vesznek,
c) tanulmányi eredményeik miatt példaképként szolgálhatnak,
d) vállalják, hogy a Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram kommunikációjával kapcsolatos tevékenységben, valamint a Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram rendezvényein részt vesznek.

FIGYELEM! Kiskorú gyermeket nevelő pályázó esetén a pályázati életkori felső korhatár gyermekenként három-három évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a pályázó a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült. A pályázatban a pályázónak hitelesen igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményét.
FIGYELEM! Az alsó korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján már betöltötte a 17. életévét. A felső korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján még nem töltötte be a 24. életévét.
FIGYELEM! Jelen Pályázati Kiírás posztgraduális (Ph.D., DLA, MBA, LL.M. stb.) képzés elvégzését nem támogatja.
FIGYELEM! Jelen Pályázati Kiírás duális képzések külföldi intézményben töltött időtartamát nem támogatja.
FIGYELEM! Jelen Pályázati Kiírás 4.1.II. d) pontja csak a pályázati nyertesek számára jelent kötelezettséget.
FIGYELEM! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a jelen pályázatban a Pályázó által vállalt kommunikációs feladatokat a 2021/2022. tanév során kell elvégezni.
FIGYELEM! A pályázat benyújtásához szükséges a magyar állampolgárság vagy magyar nemzetiség igazolása.
A magyar állampolgárság igazolásához csatolni szükséges az alábbi iratok egyikét:
- magyar útlevél,
- magyar személyazonosító igazolvány,
- honosítási okirat, vagy
- állampolgársági bizonyítvány.
A magyar állampolgársággal nem rendelkező pályázók esetében a magyar nemzetiség igazolásához csatolni szükséges:
- a 2001. évi LXII. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti magyar igazolvány 1-2. oldalának másolata, vagy
- a 2001. évi LXII. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata.
FIGYELEM! A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
4.2. Nem részesülhet ösztöndíjban az a Pályázó, aki:
- az Erasmus+ programban részt vevők utazási, szállás és megélhetési költségeinek támogatására pályázik, vagy
- a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.

5. Pályázati kategóriák
Az Ösztöndíj elnyerésére az alábbi kategóriában lehet pályázatot benyújtani:
- "A komponens": a II. számú mellékletben felsorolt külföldi felsőoktatási intézmények általános felvételi eljárásán - elsősorban személyes megjelenés útján - való részvétel költségeinek fedezése.
FIGYELEM! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen Pályázati Kiírás alapján a II. számú mellékletben található intézménylistában nem szereplő felsőoktatási intézmény általános felvételi eljárásán - elsősorban személyes megjelenés útján - való részvétel költségeinek fedezése is megpályázható, amennyiben a Pályázó a pályázatában ismerteti és igazolja, hogy az adott intézmény miért - milyen nemzetközi rangsor vagy speciális tudás szerint - tartozhat a legrangosabb egyetemek közé. A bírálat során a Bírálóbizottság megvizsgálja a Pályázó indoklását, de annak elfogadásáról szabadon dönthet. A II. számú mellékletben felsorolt külföldi felsőoktatási intézmények ugyanakkor elsőbbséget és többletpontot jelentenek a döntés során.

6. Benyújtható pályázatok száma
Jelen Pályázati Kiírás keretében egy pályázatban egy felvételi eljáráson (egy szakon) való részvétel pályázható, és egy pályázó legfeljebb három (3) pályázatot nyújthat be.
FIGYELEM! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben több intézménybe vagy több szakra pályáznak, akkor ehhez külön pályázatokat szükséges benyújtaniuk.

7. Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. november 3. és 2021. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a felvételi eljárás megvalósul.
FIGYELEM! Jelen Pályázati Kiírásban kizárólag a 2021/2022. tanévre történő felvételi eljárásokon való részvételre lehet pályázatot benyújtani.

8. Díjazás és díjátadás
8.1. A díjazás az ösztöndíjas fiatal további szakmai fejlődéséhez ösztöndíj formájában történő anyagi hozzájárulás.
8.2. A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtói "Stipendium Peregrinum Ösztöndíj"-ban részesülnek.

9. A díjazottak száma és a rendelkezésre álló keretösszeg
A díjazottak maximális száma az "A komponensben" nincs meghatározva. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló összesített pályázati keretösszeg 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint. Támogató fenntartja magának a jogot, hogy nem meríti ki a keretösszeget.

10. A támogatás formája és mértéke
10.1. A pályázaton legfeljebb 700 000 Ft, azaz hétszázezer forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető az "A komponens" esetében pályázatonként az alábbiak szerint:
- Európai Unió tagállamának felsőoktatási intézménye: legfeljebb 200 000 Ft, azaz kétszázezer forint
- Nem európai uniós európai állam felsőoktatási intézménye: legfeljebb 400 000 Ft, azaz négyszázezer forint
- Észak-amerikai felsőoktatási intézmény: legfeljebb 600 000 Ft, azaz hatszázezer forint
- Ázsiai és a csendes-óceáni térségbeli felsőoktatási intézmény: legfeljebb 700 000 Ft, azaz hétszázezer forint
10.2. A pályázathoz saját forrás bemutatása és biztosítása nem kötelező.

11. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot elektronikus úton szükséges benyújtani, a http://www.nemzetitehetsegkozpont.hu/ online pályázatkezelő felületén található elektronikus űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével. A pályázat benyújtását a kérdésekre választ adva és a megjelölt elektronikus mellékletek feltöltésével lehet hiánytalanul teljesíteni.

12. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázat benyújtásának határideje közép-európai téli időszámítás szerint:
2020. november 17. (kedd) 12:00 óra. Utána folyamatosan a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2021. április 15-ig.
https://nemzetitehetsegkozpont.hu/stipendium-peregrinum_a/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum