Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Zenei tábor (klasszikus és népzene) Horváth Ádám operaénekes vezetésével (egyéni)
Kiíró:
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
Határidő:
03/20/2015
Érvényes:
03/20/2015
Tárgymutató:
zenei tábor - klasszikus és népzene
Pályázhat:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Pályázati kiírás 2015.

ZENEI TÁBOR
(KLASSZIKUS ÉS NÉPZENE)
Horváth Ádám operaénekes vezetésével
(egyéni pályázat)

A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.

Kedvezményezettek köre:
Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek.

A tábor helyszíne és ideje:
Erzsébet Tábor Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka)
2015. augusztus 23-28.

Résztvevők maximális létszáma:
Összesen 25 fő.

Speciális pályázati feltételek:
A pályázatra kizárólag olyan kedvezményezettek nevében nyújtható be pályázat, akik hangszeres és/vagy énektudással rendelkeznek.

Általános pályázati feltételek:
- Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
- Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. március 20. napjáig állnak fenn;
- Jelen pályázat keretében egy adatlapon kizárólag egy kedvezményezett (gyermek) nevében nyújtható be pályázat;
- A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
- Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) csak egy tematikus, vagy egy általános pályázat keretében juthat az Alapítvány által nyújtott támogatáshoz;
- A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2015. március 20. napján 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
- A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
- A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
- Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
- Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
- A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;
- A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén - a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig - a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2015. március 30. napjáig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2015. március 30. napjáig;
- A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
- A pályázati támogatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, az egészségi állapotukról szóló nyilatkozatot - amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi - magukkal kell vinniük a táborozásra.

Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki, reggelit követő távozással). A jelen pályázat keretében az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást a pályázó csak a jelen pályázatban meghatározott táborhely(ek)en és turnus(ok)ban veheti igénybe.
A tábor önrésze gyermekenként 2000 Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét1.
1 2015. 01. 01-től 105 000 Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. A nettó jövedelembe számít: nettó munkabér, nyugdíj, rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összege. Számítási mód: havi összes családi bevétel osztva az együtt élő családtagok számával. Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező - vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó - pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően legkésőbb 2015. április 15. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni.
Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
- A kedvezményezett szülőjének/törvényes képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia:
o a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
o nyilatkozat a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem mértékéről, vagy arról, hogy pályázó jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni;
- Hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez és annak Alapítvány általi felhasználásához.
A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.

Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet népszerűsítési célokra felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel készítését, és annak az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum