Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Új, lekérhető (online) médiatartalmak mint közszolgálati műsorszámok gyártásának és közzétételének elő- és utófinanszírozás keretében történő, vissza nem térítendő támogatása
Kiíró:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa
Határidő:
11/15/2018, 01/03/2019, 02/21/2019, 04/11/2019
Érvényes:
04/11/2019
Tárgymutató:
médiatartalmak vissza nem térítendő támogatása
Pályázhat:
a) gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, alapítvány, egyesület, középfokú és felsőoktatási intézmény nyújthat be, azzal a feltétellel, hogy a pályázat beadásának időpontjában az NMHH nyilvántartásába vett magyarországi lekérhető médiaszolgáltatási jogosultsággal már rendelkezik, vagy
b) gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, alapítvány, egyesület, középfokú és felsőoktatási intézmény nyújthat be valamely, az NMHH nyilvántartásába vett magyarországi lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató (a továbbiakban: médiaszolgáltató) vásárlási szándéknyilatkozatának birtokában, vagy
c) a Szátv. 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok (Horvát Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Ukrajna) területén bejegyzett és működő (továbbiakban: határon túli) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyesület vagy alapítvány nyújthat be valamely az NMHH nyilvántartásába vett magyarországi lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vásárlási szándéknyilatkozatának birtokában
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács, illetve kiíró) és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap, illetve lebonyolító) az Mttv. 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 1407/2013/EU bizottsági rendelet, továbbá a Médiatanács által jóváhagyott ÁPF-ben rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében
pályázati eljárást hirdet új, lekérhető (online) médiatartalmak mint közszolgálati műsorszámok gyártásának és közzétételének elő- és utófinanszírozás keretében történő, vissza nem térítendő támogatására.

1. A pályázati eljárás
1.1. Az eljárás célja
1.1.1. A kiíró célja, hogy a támogatás révén új, értékes és eredeti médiatartalmak (a továbbiakban: közszolgálati tartalom/tartalmak) jelenjenek meg a magyarországi lekérhető médiaszolgáltatások műsorkínálatában, és ezek a közszolgálati tartalmak hosszú távon és folyamatosan is hozzáférhetőek legyenek. A támogatás nyújtásával összefüggésben a Médiatanács, az Alap, illetve más harmadik személy a közszolgálati tartalom tekintetében semmilyen jogot nem szerez.
1.1.2. A közszolgálati tartalmat az 1.3. pontban rögzített befejezési és átadási határidőig kell elkészíteni, illetve az 1.4.1. b) és c) pont esetében a vásárlási szándéknyilatkozatot tevő médiaszolgáltató részére átadni (a továbbiakban: befejezési és átadási határidő). Az 1.4.1. a) pont szerinti pályázó esetén befejezésnek a közszolgálati tartalom online felületre történő teljes feltöltése minősül.
1.1.3. A jelen eljárásban a kiíró nem határozza meg sem a közszolgálati tartalom formáját, sem jellegét, sem műfaját, kizárólag a közszolgálati tartalom tematikájában határoz meg preferenciákat a felhívás 3.2.5. pontjában.
1.1.4. A támogatott audiovizuális közszolgálati tartalmat HD minőségben, legalább 1080i felbontásban kell elkészíteni és az 1.1.2. pont szerinti online felületre feltölteni. A feltöltött adattartalmakon reklám nem helyezhető el.
1.1.5. Rádiós közszolgálati tartalom esetén MP3, illetve MP4 formátum, legalább 44 kHz mintavételi frekvencia, illetve legalább 128 kb/sec. tömörítési arány a műszaki követelmény; változó bitráta a tömörítés során nem használható.
1.1.6. A közszolgálati tartalom legalább 1 évig hozzáférhető kell, hogy legyen (a továbbiakban: hozzáférési időszak). A hozzáférési időszak kezdete az Alap által elfogadott közszolgálati tartalom online felületre történő feltöltésének napja. Amennyiben a beszámoló során az Alap az elkészített közszolgálati tartalom módosítására, javítására hívja fel a kedvezményezettet, úgy a hozzáférési időszak kezdete az Alap által elfogadott javított közszolgálati tartalom feltöltésének napja. A feltöltés dátumát a beszámoló űrlapon (a feltöltött adattartalom pontos elérhetőségét direkt link(ek) által történő megadásával) fel kell tüntetni és egyben e-mailben (info@mecenatura.mtva.hu e-mail címre) elküldeni. A feltöltés dátumát az 1.1.2. pont szerinti online felületen is meg kell jelölni.
1.1.7. Nem nyújtható be pályázat olyan közszolgálati tartalom gyártásának támogatására, amely a Magyar Média Mecenatúra Programban meghirdetett más pályázati eljárás keretei között támogatható.
1.2. Az eljárás keretösszege és további támogatási adatok
1.2.1. A jelen eljárásban a Médiatanács a nyertes pályázatok támogatására 20 000 000 Ft-ot, a határon túli pályázók által benyújtott pályázatok támogatására további 5 000 000 Ft-ot különít el.
1.2.2. Az egy pályázó által pályázatonként elnyerhető maximális támogatás összege 1 000 000 Ft.
1.3. Az eljárás időbeli ütemezése
Pályázatokat folyamatosan lehet beküldeni az alábbi beadási határidőknek megfelelően, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg:
1. forduló a felhívás megjelenésének napjától - 2018. november 15. 12:00:00
2. forduló 2018. november 16.-január 3. 12:00:00
3. forduló 2019. január 4.-február 21. 12:00:00
4. forduló 2019. február 22.-április 11. 12:00:00
1.4. A pályázók köre
1.4.1. A jelen eljárásban pályázatot kizárólag
a) gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, alapítvány, egyesület, középfokú és felsőoktatási intézmény nyújthat be, azzal a feltétellel, hogy a pályázat beadásának időpontjában az NMHH nyilvántartásába vett magyarországi lekérhető médiaszolgáltatási jogosultsággal már rendelkezik, vagy
b) gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, alapítvány, egyesület, középfokú és felsőoktatási intézmény nyújthat be valamely, az NMHH nyilvántartásába vett magyarországi lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató (a továbbiakban: médiaszolgáltató) vásárlási szándéknyilatkozatának birtokában, vagy
c) a Szátv. 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok (Horvát Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Ukrajna) területén bejegyzett és működő (továbbiakban: határon túli) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyesület vagy alapítvány nyújthat be valamely az NMHH nyilvántartásába vett magyarországi lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vásárlási szándéknyilatkozatának birtokában
(a továbbiakban: pályázó).
1.4.2. A határon túli pályázó önállóan (a továbbiakban: önálló határon túli pályázó) vagy egy általa megnevezett magyarországi székhelyű - gazdasági társaság, alapítvány vagy egyesület - pénzügyi lebonyolítóval együttműködve (a továbbiakban együtt: együttes határon túli pályázó) nyújthat be pályázatot. Választásáról a pályázati kérelem űrlap adatlapján kell nyilatkoznia.
1.4.3. A vásárlási szándéknyilatkozatban a médiaszolgáltató tudomásul veszi az 1.1.1. és 1.1.6. pontban rögzítetteket és vállalja, hogy a közszolgálati tartalom a hozzáférési időszakban folyamatosan hozzáférhető lesz.
1.4.4. Nem nyújthat be pályázatot az a pályázó, aki állami felsőoktatási intézményben való képzés sikeres befejezéséhez szükséges médiatartalom megvalósításához kér támogatást.

2. A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók
2.1. A pályázat beadása
2.1.1. A pályázatot kizárólag elektronikus úton - Ügyfélkapun keresztül, a pályázati dokumentáció részét képező ÁNYK űrlapon - lehet benyújtani az ÁPF II. fejezet 9. és 10. pontjában rögzített, illetve a jelen felhívásban meghatározott feltételekkel és a jelen felhíváshoz tartozó hatályos és aktuális mellékletekkel együtt.

2.1.2. A pályázatokat az egyes fordulókban az 1.3. pontban megjelölt utolsó pályázat beadási napon déli 12 óráig lehet benyújtani. Az ezt követően beküldött pályázatokat az Alap nem fogadja be. A beküldés időpontjának az Ügyfélkapu visszaigazolásának időpecsétjén szereplő időpont minősül.

2.1.3. A pályázat Ügyfélkapun történő beküldéséről az Ügyfélkapu küld visszaigazolást, majd ezt követően az elektronikus pályázati rendszerbe való beérkezéséről az EPR befogadó szolgáltatás küld automatikus válaszüzenetet. A pályázat tényleges befogadásáról a pályázó Ügyfélkapu tárhelyére kapott üzenet tartalmaz információt.

2.1.4. A jelen eljárásban a pályázat érvényes benyújtásához bruttó 10 000 Ft pályázati díjat kell fizetni. A pályázónak a pályázati díjat az ÁPF II. fejezet 14.1. pontjában rögzítettek szerint pályázatonként kell megfizetnie.

2.1.5. A 2.4.1. pont szerinti módosító pályázat benyújtása esetén a pályázati díjat nem kell újból megfizetni. A pályázati díjat nem vagy nem megfelelően fizető pályázó érintett pályázata érvénytelenség miatt kizárásra kerül, így ezen pályázat módosítására nincs lehetőség.

2.1.6. A pályázati díj esetleges visszatérítése az ÁPF II. fejezet 14.2. pontja szerint történik.
http://mecenatura.mtva.hu/index.php?p=downloads&parent=5305&m1=34

A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumok
Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum