Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása / FOGLALKOZTATÁS 2019
Kiíró:
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
10/31/2019
Érvényes:
10/31/2019
Tárgymutató:
megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása / FOGLALKOZTATÁS 2019
Pályázhat:
- Olyan, legkésőbb 2018. január 1-jén létrehozott szervezet/intézmény, mely alapító dokumentuma szerint 16-30 év közötti fogyatékos (SNI) fiatalok oktatásával, szak-, felnőtt- vagy felsőoktatási képzésével, pályaorientációjával vagy munkavállaláshoz szükséges kompetenciáinak fejlesztésével foglalkozik
- Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály által nyilvántartott és honlapján közzétett foglalkozási rehabilitációs szolgáltató szervezetek
- Legkésőbb 2018. január 1-jén létrehozott, megváltozott munkaképességű személyeket - beleértve a fogyatékos és egészségkárosodott embereket is - tömörítő vagy segítő szervezetek, intézmények
- konzorciumok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Megváltozott munkaképességű személyek
munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása / FOGLALKOZTATÁS 2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. feltételes pályázatot hirdet
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása (kód: FOGLALKOZTATÁS 2019) címmel
A pályázat meghirdetésének napja: 2019. szeptember 30.
Tájékoztató nap
A pályázat kiírója 2019. október 7-én, 14.00 órai kezdettel pályázói tájékoztatót tart.
Tájékoztató helyszíne: Emberi Erőforrások Minisztériuma, földszinti tanácsterem, 1054 Budapest, Báthory u. 10.
A tájékoztatón való részvételi szándékot - a szervezet részéről érkezők számának megadásával - legkésőbb 2019. október 4-én 10.00 óráig a foglalkoztatas2019@fszk.hu címen kérjük jelezni.

A pályázat hivatkozási száma
FOGLALKOZTATÁS 2019

A pályázat kiírója
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja, célcsoportja
A pályázati program átfogó célja a megváltozott munkaképességű személyek - beleértve az egészségkárosodott és fogyatékos személyeket is - társadalmi integrációjának, foglalkoztathatóságának, valamint foglalkoztatásának elősegítése integrációs célú fejlesztések, innovatív szakmai programok és a foglalkoztatásukat népszerűsítő rendezvények révén.
A pályázat több célcsoportra irányul, mely komponensenként került meghatározásra a Pályázati Útmutatóban.

Támogatható programok, a támogatás mértéke
"A" komponens
Halmozottan hátrányos helyzetű, egészségkárosodott vagy fogyatékos fiatalok elhelyezkedésének támogatása, mentorálása 32 000 000 Ft
"B" komponens
Atipikus foglalkoztatási formában történő elhelyezés segítése nyílt munkaerőpiaci munkáltatónál 24 000 000 Ft
"C" komponens
Azonos célcsoportba tartozó megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek nagyobb létszámban álláshelyet biztosító munkáltatóknál történő elhelyezése érdekében mentorálás támogatása 32 000 000 Ft
"D" komponens
“Bölcső" munkahelyen a gyakorlatszerzés támogatása 32 000 000 Ft
"E" komponens
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő innovatív szakmai programok és foglalkoztatást népszerűsítő rendezvények támogatása 35 000 000 Ft
"F" komponens
Duo-Day - Neked Munka, Nekem Álom 2020. évi megrendezése 21 000 000 Ft
"G" komponens
Foglalkozási integrációt segítő programok 23 000 000 Ft
Mindösszesen: 199 000 000 Ft

A program forrása
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 199 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.
Önrész vállalása nem feltétel.
A Pályázati Útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma
"A" komponens esetén:
Olyan, legkésőbb 2018. január 1-jén létrehozott szervezet/intézmény, mely alapító dokumentuma szerint 16-30 év közötti fogyatékos (SNI) fiatalok oktatásával, szak-, felnőtt- vagy felsőoktatási képzésével, pályaorientációjával vagy munkavállaláshoz szükséges kompetenciáinak fejlesztésével foglalkozik.
Pályázók lehetnek továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály által nyilvántartott és honlapján közzétett foglalkozási rehabilitációs szolgáltató szervezetek.
"B", "C" és "D" komponensek esetén:
A Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály által nyilvántartott és honlapján közzétett foglalkozási rehabilitációs szolgáltató szervezetek. Pályázók lehetnek továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok által nyilvántartott, magán-munkaközvetítői tevékenységet végző szervezetek [Amennyiben a pályázó e körbe tartozik, igazolnia szükséges, hogy a pályázat benyújtásakor a kormányhivatal magán-munkaközvetítői nyilvántartásában szerepel].
"E" komponens esetén:
Legkésőbb 2018. január 1-jén létrehozott, megváltozott munkaképességű személyeket - beleértve a fogyatékos és egészségkárosodott embereket is - tömörítő vagy segítő szervezetek, intézmények.
"F" komponens esetén:
Jelen komponens esetében kizárólag konzorcium pályázhat.
A konzorcium vezetőjével szembeni elvárások:
- alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, foglalkozási rehabilitációja vagy munkaerőpiaci integrációja érdekében történő működésnek;
- legalább 3 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a "Neked munka, nekem álom!" program vonatkozásában.
A konzorciumi tagokkal szembeni elvárások:
- alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, foglalkozási rehabilitációja vagy munkaerőpiaci integrációja érdekében történő működésnek;
- a pályázati kiírás megjelenése előtt legalább 1 évvel alapított szervezetek lehetnek tagjai a konzorciumnak.
Amennyiben a konzorciumvezető vagy a konzorciumi tagszervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jogelőd szervezet alapítási időpontjának figyelembe vételével is megfelelhet, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek, és azt igazolják.
"G" komponens esetén:
E komponens esetében kizárólag konzorcium pályázhat; a konzorcium tagok száma legfeljebb 3 lehet. A konzorciumi tagokkal szembeni elvárások: A "2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról" szóló törvény alapján legalább 5 éve alapított civil szervezet, továbbá
- legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Jobb Velünk a Világ program vonatkozásában,
- legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés vonatkozásában,
vagy
- legalább 3 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Segítő Vásárlás vonatkozásában
A konzorcium vezetőjével szembeni további elvárások:
A konzorcium vezető alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása vagy munkaerő piaci integrációja érdekében történő működésnek.
Amennyiben egy szervezet több pályázati komponensre is be kívánja nyújtani pályázatát, akkor komponensenként külön-külön pályázati adatlapot (továbbá annak kötelező mellékleteit) és költségvetési táblázatot kell benyújtania, továbbá a regisztrációs díjat is adatlaponként kell megfizetnie! Egy pályázó maximum két komponens tekintetében lehet nyertes, kivéve a konzorciumi pályázatokat.

A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka
A megvalósítási időszak komponensenként eltérő, a Pályázati Útmutató által meghatározottak szerint.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a Pályázati Adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót!
Benyújtási határidő: 2019. október 31.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FOGLALKOZTATÁS 2019)
A pályázatot egy példányban valamint egy elektronikus adathordozón kérjük benyújtani (a pályázati adatlapot Word, költségvetést és az Adatok táblát Excel formátumban kérjük a CD-n, DVD-n - nem szkennelve). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

További információ:
NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: foglalkoztatas2019@fszk.hu
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.
Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.
https://fszk.hu/palyazat/foglalkoztatas2019/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum