Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szirén
Kiíró:
Wacław Felczak Alapítvány
Határidő:
02/15/2019
Érvényes:
02/15/2019
Tárgymutató:
a lengyel nyelv választható tantárgyként való elindításának támogatása
Pályázhat:
Magyarországi székhelyű középfokú oktatási intézmények vagy fenntartóik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A Wacław Felczak Alapítvány
"SZIRÉN"

című pályázati felhívása a középiskolai lengyel nyelvoktatás elindításának támogatására

A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi székhelyű középfokú oktatási intézmények vagy fenntartóik számára lengyel nyelvoktatás elindítására.
1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy támogassa a magyarországi székhelyű középfokú oktatási intézményeket a lengyel nyelvoktatás választható tantárgyként történő elindításában, vagy újraindításában a 2019/2020-as tanév őszi félévétől kezdődően.

2. A pályázat benyújtására jogosult
Magyarországi székhelyű középfokú oktatási intézmények vagy fenntartóik.
Egy pályázati kiírás keretében egy oktatási intézmény vonatkozásában legfeljebb egy pályázat nyújtható be.

3. A támogatható tevékenységek köre
A pályázati kiírás keretében a lengyel nyelvoktatáshoz kapcsolódó tevékenységek és az azokhoz szükséges oktatási eszközök beszerzésére irányuló támogatási kérelem benyújtására van lehetőség.
A pályázat keretében támogatható a lengyel nyelvtanárok bruttó megbízási díja, továbbá tankönyvek és oktatási segédanyagok vásárlása.

4. A támogatás formája, mértéke
A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.
Az egy oktatási intézmény vagy fenntartója által igényelhető támogatás maximális összege: 700 000 Ft
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

5. A támogatható költségek köre
Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
- a lengyel nyelvtanárok (lektorok) bruttó megbízási díja;
- a kapcsolódó járulékok;
- oktatási segédanyagok (például offline és online tankönyvek, térképek, szótárak, hanganyagok stb.).
  6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
  A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 15. 12:00
  A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
  A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.

  7. Megvalósítási időszak
  Jelen pályázati kiírás keretében a 2020. január 31-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

  8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
  1. Pályázati adatlap, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
  2. Támogatási kérelem, amely tartalmazza a támogatandó tevékenység(ek) tervezetét, lényegi elemeinek részletes leírását és ütemezését, mely(ek)re az adott pályázati összeget fordítani szeretnék.
  A vonatkozó támogatási kérelem a szervezet vezetőjének aláírásával és pecsétjével ellátva kell, hogy megküldésre kerüljön;
  3. Részletes költségterv;
  4. Átláthatósági nyilatkozat;
  5. Felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata és előzetes szándéknyilatkozat a potenciális nyelvtanár (lektor) részéről, hogy támogatás esetén vállalja a nyelvórák megtartását.
  Az 1-4. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

  9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata
  A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
  1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
  2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
  3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
  4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
  5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

  10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai
  A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt.
  A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.
  A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

  11. A pályázati kiírás teljes kertösszege: 5 000 000 Ft

  Kapcsolat és további információ:
  Wacław Felczak Alapítvány
  1062 Budapest, Andrássy út 77. II/13.
  Telefon: 06-1-416-9230
  E-mail: info@wfa.hu

  1_SZIRÉN_Pályázati_adatlap.pdf2_SZIRÉN_Támogatási_kérelem.pdfA_SZIRÉN_pályázati_felhívás_költségterve.xlsx4_Nyilatkozat_átláthatóságról_2018.docSZIRÉN_Pályázati_felhívás.pdfSZIRÉN_Pályázati_felhívás.docx  Ingyenes e-mail tanfolyam
  Legalább ennyit a
  forrásteremtésről címmel
  Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
  Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
  Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

  Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
  A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
  Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
  Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
  Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
  Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
  Huszerl József szerkesztő
  Itt iratkozhat fel

  Távoktatási tanfolyamaink  Hírek a Főoldalról


  Ingyenes hírlevelünkre
  itt iratkozhat fel

  Nyomtatóbarát változat
  A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
  Vissza
  Felhasználási feltételek
  Adatvédelem
  Levél a szerkesztőnek
  Médiaajánlat
  Impresszum