Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A demokrácia és én - kapcsolódó ifjúsági programok megvalósítása
Kiíró:
Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány
Határidő:
03/11/2019
Érvényes:
03/11/2019
Tárgymutató:
demokrácia és én - kapcsolódó ifjúsági programok megvalósítása
Pályázhat:
bármely, Magyarországon működő ifjúsági civil szervezet, vagy fiatalokkal foglalkozó szervezet - szükség esetén konzorciumot alkotva az adott régió más együttműködő szervezeteivel
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A demokrácia és én - kapcsolódó ifjúsági programok megvalósítása

Felhívás programok megvalósítására az Európai Ifjúsági Héten

"AZ Európai Ifjúsági Héthez, és annak 2019-es témájához - A demokrácia és én - kapcsolódó ifjúsági programok megvalósítása"
tárgyú beszerzést kíván megvalósítani a jelen ajánlatkérés megküldésével régiós/helyi ifjúsági programok megvalósítására az Európai Ifjúsági Héten.
Ajánlatkérő felkéri az Ajánlattevőket, hogy tegyenek ajánlatot az e dokumentumban, valamint annak mellékleteiben leírtak figyelembevételével. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy értékét tekintve a beszerzés az ajánlatkérés időpontjában nem tartozik a Közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt.) hatálya alá. Az Ajánlatkérő kifejezetten kijelenti, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadhatja.

1. A MEGVALÓSÍTANDÓ FELADAT LEÍRÁSA
A) A programok célkitűzései
A programok célja az Európai Ifjúsági Hét európai kezdeményezés helyi szintű megvalósulásának biztosítása. Az Európai Ifjúsági Hét fókuszába kerülő téma megismertetése a fiatalokkal, az Európai Szolidaritási Testület, az Erasmus+ program és az európai ifjúsági mobilitási lehetőségek népszerűsítése, a szolidaritás és a fiatalok társadalmi elköteleződésének növelése, a nem-formális tanulás és az ifjúsági részvétel elterjedésének az ösztönzése, elősegítése.
- Népszerűsítse az Erasmus+ program fő üzenetét: a fiatalok széles körű külföldi tanulási lehetőségeit az EU-n belül és kívül; "Láss világot ösztöndíjjal!"
- Ismertesse meg a fiatalokkal az Európai Szolidaritási Testület által képviselt értékeket, és népszerűsítse körükben a saját hazájukban vagy más országokban a közösség érdekeit szolgáló önkéntes vagy szakmai projektben való részvételt.
- Növelje a fiatalok aktív részvételét (EU youth dialogue), gyűjtsön ötleteket az új program részvételi projektjeihez , illetve mobilizálja a fiatalokat "nagykövet" (multiplikátor) szerepben a mobilitási programok és az Európai Ifjúsági Portál népszerűsítéséhez.

B) Alkalmasság
Ajánlatot nyújthat be bármely, Magyarországon működő ifjúsági civil szervezet, vagy fiatalokkal foglalkozó szervezet - szükség esetén konzorciumot alkotva az adott régió más együttműködő szervezeteivel. Az ajánlatban pontosan meg kell határozni a konzorciumi partnerek közti feladat- és forrás-megosztást.

C) A tevékenység célcsoportja
A programok keretében megvalósuló tevékenységek fiatalok közösségeinek, illetve egyéneknek (13- 30 év közötti fiataloknak), valamint fiatalokkal foglalkozó szakembereknek, szervezeteknek illetve a helyi közösségnek szólhatnak.
Az ifjúsági közösségek lehetnek civil szervezetek, fiatalok formális és informális csoportjai - iskolai osztályok, egyéb iskolai vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó csoportok (pl. szakkör, sportklub stb.), illetve online ifjúsági közösségek is. A helyi közösség azokban a projektekben jelenhet meg célcsoportként, amelyekben a fiatalok aktív résztvevői és megvalósítói a tevékenységeknek.

D) A feladat leírása
A programok megvalósításának időpontja az Európai Ifjúsági Hét: 2019. április 29.-május 5.
Lehetséges tevékenységek
Az ajánlattevők (konzorciumi partnerek) a programok során az alább felsorolt tevékenységeket és egyéb, a fent részletezett célok teljesülését segítő tevékenységeket valósíthatnak meg:
- Akciók, események, fesztiválok, fiatalok bevonásával, közreműködésével megvalósuló zenei vagy más művészeti program szervezése;
- Workshopok, beszélgetések, előadások, vitaestek, kávéházi délutánok az iskolákban, közösségi házakban, művelődési házakban, ifjúsági irodákban, közösségi tereken;
- Információ-szolgáltatás, műhelyfoglalkozások, kiállítások, aktivizáló programok és az ehhez szükséges eszközök beszerzése, fejlesztése;
- Plakátkampány, vetélkedők, versenyek, installáció, kiállítás, street art vagy public art esemény szervezése;
- Közvetítők - szociális munkások, kortársak, tanárok, helyi közösségi vezetők, aktivisták - bevonásával megvalósuló közösségi tevékenységek;
- Mobil szabadidős, sport és információs tevékenység;
- Internetes kommunikációs felületek alkalmazása (különös tekintettel a közösségi oldalakra) és egyéb web 2.0-ás megoldások használata;
- Videoklipek készítése és vetítése, megosztása.
Támogathatónak minősülnek az alábbi kiegészítő tevékenységek:
- Az Európai Ifjúsági Héten megvalósuló tevékenységek hirdetéséhez kapcsolódó kiadások (médiafelület vásárlás, online hirdetések, bannerek stb.) a tervezett költségvetés maximum 20%-ig;
- Promóciós ajándékok gyártása a tervezett költségvetés maximum 20%-ig;
- Nyomdai költségek (plakát, X-banner, matrica, fólia stb.) a tervezett költségvetés maximum 20%-ig.
Amennyiben az Ajánlattevő promóciós ajándékok gyártását tervezi, kérjük, hogy az ajánlattétel benyújtása előtt jelezze szándékát a zsofia.bertalan@tpf.hu e-mail címen annak érdekében, hogy az Európai Ifjúsági Hét arculatának megfelelő tárgyak készülhessenek.
Az alábbi tevékenységeket az ajánlattevőnek (ill. a konzorciumi partnereknek) kötelező megvalósítani a projekt során:
- együttműködési megállapodás feladat- és forrásmegosztással a partnerek között (konzorciumi projekt esetén);
- rendszeres kapcsolattartás az Tempus Közalapítvány munkatársaival a projekt előrehaladása és értékelése során;
- aktív részvétel a programok helyi és országos kommunikációjában;
- a projekt folyamatos dokumentálása (statisztikák, jelenléti ívek, programleírások);
- beszámoló elkészítése.

2. AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK, SZÁMLÁZÁS
Ajánlatkérő az összességében legkedvezőbb feltételeket és szakmai tartalmat kínáló, legjobb ár-érték kombinációt nyújtó ajánlatokat választja ki a megadott szempontok és tartalmi előírások alapján. A rendelkezésre álló keretösszeg 7 000 000 Ft. Az Ajánlatkérő a feladatok ellátására a következők szerint vár árajánlati árat:
Az Ajánlatot az 1.sz. mellékleten kell benyújtani.
1. Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazza. A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül egyéb költség elszámolására nem jogosult. A díj magában foglalja a szerződés teljesítése érdekében végzett valamennyi tevékenység ellenértékét.
2. A szerződés maradéktalan teljesítését az ajánlattevő a beszámoló elküldésével igazolja.
3. Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő(k) által kiállított számlá(ka)t a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki.

3. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, HATÁLYA, TELJESÍTÉSEI HATÁRIDŐ
Az Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt a nyertes Ajánlattevőkkel. A szerződéskötés időpontjáról az Ajánlatkérő értesíti a nyerteseket.
A projekt megvalósításának és a szerződés teljesítésének időtartama: 2019. április 15.-május 15. Amelybe beletartozik az Európai Ifjúsági Hét helyi programjainak előkészítése, megvalósítása, értékelése és dokumentálása. A programok megvalósításának 2019. április 29.-május 5. közé kell esnie. A projekthez kapcsolódóan ezen időtartamon belül keletkező költségek elszámolhatók el.
A vállalkozói díj folyósítása a nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződések alapján két részletben történik. Az ajánlat alapján kötött vállalkozási szerződésben szereplő szolgáltatás értékének 80%-a előlegként kifizethető előlegszámla alapján. A fennmaradó 20% a beszámoló elfogadásakor kerül teljesítésre.

4. ALKALMASSÁG. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTRENDESZERE
Ajánlatot nyújthatnak be olyan ifjúsági vagy fiatalokkal foglalkozó szervezetek, melyek rendelkeznek a megfelelő szaktudásbeli és személyi feltételekkel a feladathoz.
Kizárólag számlaképes ajánlattevővel tudunk szerződést kötni.
Az ajánlatok az alábbi szakmai szempontok alapján kerülnek értékelésre:
- a kidolgozott programterv szakmai tartalma, kapcsolódása az Európai Ifjúsági Hét témájához;
- Magyarország minden régiójában valósuljon meg tevékenység az Európai Ifjúsági Héten a beérkezett ajánlatok függvényében;
- a programok által elért fiatalok száma, az aktív bevonásukat célzó tevékenységek minősége, kreativitása, innovációja;
- a partnerek aránya és szerepe, valamint a projektpartnerek közötti feladat- és forráselosztás átláthatósága;
- az ajánlati összeg (nettó ár) és a tervezett tevékenységek összhangja;
- új csoportok, közösségek azonosítása és elérése (pl. gyermekotthonok, iskolai szabadidő-szervezők, gyermekvédelmi szakemberek, művelődésszervezők, fiatalok informális csoportjai, szakkörök, klubok, sportegyesületek, munkanélküli fiatalok stb.)
- a programok hatékony kommunikációját biztosító kommunikációs terv;
- a programok eredményességét mutató mérési eszközök beépítése és alkalmazása.
Az elbírálásánál előnyt élveznek:
- a több szervezet együttműködésével, régiós szinten megvalósuló programok;
- Eurodesk partnerekkel vagy Erasmus+ programban, illetve az Európai Szolidaritási Testületben aktív szervezetekkel való együttműködésben megvalósuló projektek;
- a régió földrajzi lefedettségének biztosítása (a különböző célcsoportok, azaz a bevonni kívánt közösségek megjelölése);
- hirdetési láb kihasználása;
- innovatív módszereket alkalmazó programok.
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki döntését bármilyen módon befolyásolni próbálja.

5. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK
- Az ajánlattétel beadási határideje: 2019. március 11. dél
- Az ajánlattevők ajánlati kötöttségének határideje: az eredményhirdetéstől számított 30 nap.
- Az Ajánlatkérő nem tart nyilvános bontási eljárást.
- A benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.
- Az ajánlattétel nyelve: magyar.
- Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatokat az 1.sz. melléklet Ajánlattételi űrlapján kell benyújtani elektronikusan az alábbi email-címre: zsofia.bertalan@tpf.hu
- Szerződéskötés esetén a beszámoló beküldésének határideje: 2019. május 31.
http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/242/felhivas_programok_megvalositasara_az_europai_ifjusagi_heten

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum