Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
TEMPUS IV
Kiíró:
Tempus Közalapítvány
Határidő:
02/23/2012
Érvényes:
02/23/2012
Tárgymutató:
Tempus IV.
Pályázhat:
- felsőoktatási intézmények
- az európai felsőoktatást népszerűsítő, fejlesztő vagy az Európán belüli, illetve a nemzetközi együttműködésekben érdekelt felsőoktatási intézmények hálózatai, szervezetei, szövetségei
- állami vagy közintézmények (a felsőoktatáshoz kapcsolódó minisztériumok, országos vagy regionális szervezetek)
- országos vagy nemzetközi rektori, oktatói és hallgatói szervezetek
- állami vagy magánvállalatok
- kereskedelmi, szakmai kamarák vagy más szakmai szervezetek
- civil szervezetek
- társadalmi partnerek és képzési szervezeteik
- állami vagy közintézmények (a felsőoktatáshoz kapcsolódó minisztériumok, országos vagy regionális szervezetek
- Egyéni szakértők, ha bevonásuk indokolt és az összes partnerintézmény számára segítséget jelent a projekt céljainak megvalósításában
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


TEMPUS IV.

A Tempus program az EU partnerországaiban támogatja a társadalmi és gazdasági reformtörekvéseket, a felsőoktatási rendszerek fejlesztésén keresztül.
Magyarország a Tempus program első három szakaszában partnerországként vett részt (1990-94 Tempus I; 1994-98 Tempus II; 1998-2000 Tempus II bis), segítséget és támogatást kapott felsőoktatásának modernizálásához. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk (2004) óta a szerepünk megváltozott. A Tempus III. és a 2008-ban elindult IV. szakaszában már a magyar intézmények segíthetnek tapasztalataik átadásával a partnerországok felsőoktatási rendszereinek reformjában, intézményeinek fejlesztésében.

A Tempus IV célja
A program alapvető célja a részt vevő országok közti együttműködéseken keresztül a felsőoktatási rendszerek fejlesztésének támogatása. Ezen túlmenően a Tempus IV célul tűzi ki az alábbiakat:
- a felsőoktatás minőségének javítása a partnerországokban;
- a felsőoktatási intézmények fejlesztése, különös tekintettel a nemzetközi együttműködések és a modernizációs folyamathoz szükségek kapacitások fejlesztésére, valamint a munkaerőpiaci és a társadalmi kapcsolatok kiépítésének elősegítésére, ezeken belül:
- a felsőoktatás országok közötti, illetve egy országon belüli széttagolódásának leküzdése;
- az inter- és multidiszciplinaritás ösztönzése;
- a hallgatók foglalkoztathatóságának javítása;
- az Európai Felsőoktatási Térség láthatóságának és vonzerejének növelése a világban;
- az emberi erőforrások fejlesztésének elősegítése;
- a kultúrák és a népek közti különbségek elfogadásának és a párbeszédnek az elősegítése a partnerországok és az EU között.
A Tempus IV mindenekelőtt az olyan együttműködések kialakítását kívánja elősegíteni, amelyek modernizálják a partnerországok felsőoktatását, és összhangban állnak az Európa 2020 stratégiával és a Bolognai Folyamattal.

A Tempus IV főbb területei
- Tantervi reform
A partnerországok által prioritásként meghatározott tudományágak tanterveinek modernizációja. A háromciklusú képzési rendszer, az ECTS és a fokozatok elismerési rendszerének alkalmazása.
- Intézményirányítási reform
Intézményvezetés. Hallgatói szolgáltatások. Minőségbiztosítás bevezetése. Intézményi és pénzügyi autonómia. Egyenlő és átlátható hozzáférés a felsőoktatáshoz. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.
- Felsőoktatás és társadalom
Vállalati kapcsolatok fejlesztése. Tanárképzés. A tudásháromszög (oktatás-kutatás-innováció) kiteljesítése. Továbbképzések a közszféra számára. Egész életen át tartó tanulás. Képesítési keretrendszer.
A főbb prioritásokon túl a pályázatoknak összhangban kell lenniük a partnerország(ok) által meghatározott nemzeti vagy regionális prioritásokkal is, melyek megtalálhatók az aktuális pályázati felhívás mellékleteiben.

A Tempus IV pályázati formái
1. Joint Project - Közös projektek
A JP projektek képezik a Tempus program alapját, amelyben intézményközi együttműködések támogatására pályázhatnak meghatározott intézménycsoportok, ún. intézményi konzorciumok. A közös projektek lehetőséget adnak arra, hogy az európai unióbeli felsőoktatási intézmények átadják tudásukat a partnerországok intézményeinek.
2. Structural Measures - Strukturális tevékenységek
Az SM keretében olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek támogatják a felsőoktatási rendszerek struktúrájának reformját és stratégiai fejlesztését.
A Tempus IV részt vevő országai
- A 27 EU ország:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia
- Kedvezményezett (partner) országok:
- Nyugat-balkáni országok:
Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia és Koszovó (az ENSZ BT 1244. sz. határozatának alapján).
Macedónia 2010-től nem kedvezményezett ország!
- Kelet-európai országok:
Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldova, Oroszország, Örményország, Ukrajna.
- Közel-keleti és észak-afrikai országok:
Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztin Nemzeti Hatóság, Szíria, Tunézia.
- Közép-ázsiai országok:
Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán.
Bővebb információk a partnerországokról.
- Önköltségi alapon részt vevő országok:
- Az EU tagjelölt országok: Törökország, Horvátország, Macedónia
- EFTA/EGT országok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc
A partnerországokkal történő kapcsolatépítés elősegítésére elérhetővé tesszük az Irodánkhoz beérkező partnerkeresési ajánlatokat a Tempus Közalapítvány partnerkereső oldalán.

A Tempus IV programban részt vehetnek:
- felsőoktatási intézmények
- az európai felsőoktatást népszerűsítő, fejlesztő vagy az Európán belüli, illetve a nemzetközi együttműködésekben érdekelt felsőoktatási intézmények hálózatai, szervezetei, szövetségei
- állami vagy közintézmények (a felsőoktatáshoz kapcsolódó minisztériumok, országos vagy regionális szervezetek)
- országos vagy nemzetközi rektori, oktatói és hallgatói szervezetek
- állami vagy magánvállalatok
- kereskedelmi, szakmai kamarák vagy más szakmai szervezetek
- civil szervezetek
- társadalmi partnerek és képzési szervezeteik
- állami vagy közintézmények (a felsőoktatáshoz kapcsolódó minisztériumok, országos vagy regionális szervezetek
- Egyéni szakértők, ha bevonásuk indokolt és az összes partnerintézmény számára segítséget jelent a projekt céljainak megvalósításában.
Tempus IV pályázati határidő és a pályázat benyújtásának módja
A Tempus programot az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága valamint Végrehajtó Ügynöksége, az Európai Támogatási és Együttműködési Irodája és a Bővítési Főigazgatóság kezeli. A pályázókat minden EU tagállamban Nemzeti Kapcsolattartó Pontok, a partnerországokban pedig Nemzeti Tempus Irodák segítik. A Magyarországi Tempus Nemzeti Kapcsolattartó Pont a Tempus Közalapítvány (tempus/kukac/tpf.hu).
A csatlakozó országok részvételével kapcsolatos információkért érdemes többször visszalátogatni oldalainkra, ahol minden újdonságot azonnal közzéteszünk. Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk továbbá az Európai Bizottság Tempus honlapját.
A pályázatokat csak elektronikus és postai úton kell benyújtani angol, francia vagy német nyelven az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségének (EACEA).

A pályázatok eletronikus változatát minden érintett Nemzeti Kapcsolattartó Pontnak és Nemzeti Tempus Irodának is meg kell küldeni.
Határidő: 2012. február 23.
Az elektroniuks űrlap benyújtása a közép-európai idő szerinti 12:00-ig lehetséges, a támogató és adminisztratív mellékletek benyújtása esetében a postai bélyegző dátuma az irányadó.
http://www.tpf.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum