Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázati felhívás nagycsaládos pályázók számára - Erzsébet-program (egyéni pályázat)
Kiíró:
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
Határidő:
02/28/2014
Érvényes:
02/28/2014
Tárgymutató:
üdülési szolgáltatás nagycsaládosok - Erzsébet-program (egyéni pályázat)
Pályázhat:
Azon belföldi illetőségű magánszemélyek, akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg 2014. január 1-jén érvényes minimálbér összegét1, továbbá három vagy annál több - 20. életévüket a pályázat benyújtása napján be nem töltött - gyermeket nevelnek saját háztartásukban, akik után családi pótlékra jogosultak
Bookmark and Share Add a Startlaphoz
A kiíró(k) adatai
Egyéni tanulóknak! Projekt tervezés és pályázatírás távoktatási tanfolyam >>>

Pályázati felhívás
nagycsaládos pályázók számára
2014.

A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében - az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében - nagycsaládosok számára pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű magánszemélyek, akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg 2014. január 1-jén érvényes minimálbér összegét, továbbá három vagy annál több - 20. életévüket a pályázat benyújtása napján be nem töltött - gyermeket nevelnek saját háztartásukban, akik után családi pótlékra jogosultak.
Az elektronikus formában benyújtott adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy család pályázhat és részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban. Amennyiben a pályázatban részt vesz a pályázó házastársa/élettársa is, az adatlapon fel kell tüntetni a házastárs/élettárs adatait is.
Elnyert támogatás esetén:
- a pályázó és a közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 5000 Ft/fő önerő befizetésével;
- a pályázat benyújtásakor 3-14 életév közötti gyermeke 2500 Ft/fő önerő befizetésével
veheti igénybe az elnyert üdülési szolgáltatást.
A pályázók a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető szálláshelyeken, a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Kártya segítségével vehetik igénybe az elnyert támogatást.
Azon pályázók, akik a 2013. évi Erzsébet-program keretében támogatást nyertek, és számukra az Erzsébet Kártya korábban kiküldésre került, a korábban megküldött kártya segítségével vehetik igénybe az üdülési szolgáltatást.
Az üdülési szolgáltatás igénybevétele a családdal együtt üdülő 3 év alatti gyermek részére térítésmentes, de a pályázati adatlapon kötelező megadni a 3 év alatti gyermekre vonatkozó adatokat is.
A pályázati adatlapon legalább azon 3 gyermeket szükséges szerepeltetni, akik az üdülési támogatás felhasználásában ténylegesen részt kívánnak venni. A pályázati adatlapon megjelölt személyek későbbi módosítására nincs lehetőség.

Általános pályázati feltételek:
- Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
- Egy pályázati adatlapon kizárólag egy család nyújthat be pályázatot;
- Egy személy kizárólag egy pályázat keretében részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban;
- A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
- A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázat érvénytelen;
- Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
- Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
- A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2014. február 28. napja 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
- A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
- A pályázó legkésőbb a pályázat aktiválását követő 15. munkanapig az Alapítványtól e-mailben kap tájékoztatást a pályázat elbírálásának eredményéről;
- Az önerőt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követő 30 munkanapon belül, egy összegben, a pályázat benyújtásakor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára:
OTP Bank 11794008-20540498
- Az elnyert üdülési szolgáltatást a http://www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett, első sorban állami üdülőkben vehetik igénybe a nyertes pályázók;
- Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2014. február 28. napjáig állnak fenn;
- A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki az üdülés helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
- Az elnyert üdülési szolgáltatás legkésőbb 2014. december 31. napjáig megkezdett üdülésre vehető igénybe, amely határidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

Amennyiben a támogatás a határidő lejárta előtt nem kerül felhasználásra, az elnyert támogatás érvényét veszti, illetve a befizetett önerő visszafizetésére nincs lehetőség.
A pályázat benyújtható: 2014. február 28. napjáig
a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus pályázati adat kitöltésével.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
- Pályázói nyilatkozat, amely kizárólag a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványon csatolandó;
- Munkáltatói igazolás / ellátásról szóló nyilatkozat, amely kizárólag a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványon csatolandó.

Tájékoztatás:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a szociális üdültetési helyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet népszerűsítési céljaira felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel rögzítését, valamint annak készítéséhez és az MNÜA általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.Távoktatási tanfolyamaink

Ajánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes

Nyomtatóbarát változat
Vissza
Felhasználási feltételek