Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérlete
Kiíró:
Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő:
02/12/2010
Érvényes:
02/12/2010
Tárgymutató:
önkormányzati lakások bérlete
Pályázhat:
azok a természetes személyek jogosultak, akik Budapest közigazgatási területén dolgoznak, közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, vagy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú dolgozói és legalább egy éves folyamatos munka, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármestere - a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságának 197/2009 (06.18.) Eü. Szoc. Biz. határozatában meghatározott feltételekkel - a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő-kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rend. 37. § (1) bek. f) pontja, illetőleg a 38. § alapján az alábbi, költségalapú lakbérrel bérbe adandó 7 db lakás bérleti jogának elnyerésére pályázatot ír ki olyan Budapest közigazgatási területén dolgozó, közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező személyek, valamint a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú dolgozói részére, akik legalább egy éves folyamatos közszolgálati jogviszonnyal rendelkeznek.

A lakások Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonában állnak, amelyekre Budapest Főváros Önkormányzatát folyamatos bérlő-kiválasztási jog illeti meg a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XXI. kerületi Önkormányzat között létrejött megállapodások alapján. A nyerteseket Budapest Főváros Főpolgármestere bérlőül jelöli ki, ennek alapján Budapest-Csepel Önkormányzata a kijelölt bérlőkkel lakásbérleti szerződést köt.

A lakások hagyományos elrendezésűek, önálló konyha helyiség és szellőztetett kamra helyiségek tartoznak hozzájuk. A pinceszinten kb. 3 m2 alapterületű zárható tároló rekesz áll rendelkezésre. A lakások távfűtöttek, központi melegvíz szolgáltatással, lakásegységenkénti hőmennyiség-méréssel, hideg-melegvizes vízmérővel. A padlóburkolat a szobákban parketta, a galérián szőnyegpadló, az egyéb helyiségekben és a teraszon "Gres" kerámia burkolat. A lakáshoz telken belül szabadtéri parkoló tartozik.

A pályázatban szereplő lakások megtekinthetők a helyszínen 2010. február 9. napján 9-16 óráig a gondnok (Gárdonyi Sándor, elérhetősége: D. lh. fsz. 5.) közreműködésével, továbbá a lakásalaprajzok megtekinthetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában.

Pályázati feltételek:
1. Pályázat benyújtására azok a természetes személyek jogosultak, akik Budapest közigazgatási területén dolgoznak, közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, vagy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú dolgozói és legalább egy éves folyamatos munka, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek.
(A munkaviszonyt, illetve a közalkalmazotti jogviszonyt a munkáltató által kiadott igazolással kell igazolni, amelyben feltüntetésre kerül a jogviszony kezdő időpontja és amelyet a pályázathoz kell csatolni.)

Nem sorolható azonban annak a pályázata, aki a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, illetve bérlőjelölési joga által érintett, olyan lakásban lakik, amely jogvita alatt áll, illetőleg amelyre a pályázat határidejének lejártakor lakbértartozás vagy külön szolgáltatási díj tartozás áll fenn.

Nem sorolható továbbá annak a személynek a pályázata akinek (vagy házastársának) Budapesten határozatlan időre szóló bérleti szerződése van önkormányzati bérlakásra illetőleg tulajdonában (vagy házastársa tulajdonában) az ország területén beköltözhető lakása van. (Nem beköltözhető az az ingatlan, amely a haszonélvezeti vagy özvegyi jog jogosultja illetőleg kényszerbérlő által lakott.)

Pályázni családonként, továbbá együttköltöző személyek esetén egy lakásra lehet.

2. A pályázatot Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában lehet benyújtani (1052 Budapest, V. Bárczy István u. 1-3.) személyesen (a személyi igazolvány bemutatásával) az erre rendszeresített nyomtatványon 2010. február 01-12-ig terjedő időszakban, bármely munkanapon. (Az Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási ideje: hétfőn és szerdán 8-18 óráig, kedden és csütörtökön 8-16,30-ig, pénteken 8-14 óráig).

3. A pályázók közül előnyt élveznek a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény valamelyikének, illetve a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnak a dolgozói. A pályázat nyertesét az érvényesen pályázók közül - az előnyben részesítettek figyelembevételével - közjegyző jelenlétében tartott sorsolás eredménye határozza meg, a további sorrend megállapítása tíz pályázóig történik.

4. A nyertest az általa megnyert lakásra Főpolgármester bérlőül jelöli. A bérlőül jelölt személy a bérlőjelölő nyilatkozatban megadott határidőn belül köteles a tulajdonos önkormányzattal bérleti szerződést megkötni, ellenkező esetben a kijelölés érvényét veszti. Amennyiben a nyertes személlyel a bérleti szerződés megkötésére nem kerül sor, helyébe a soron következő pályázó lép, aki a bérlőjelölést követően szintén köteles a bérlőjelölő nyilatkozatban megadott határidőn belül a tulajdonos önkormányzattal bérleti szerződést megkötni.

5. A bérleti szerződés meghatározott időre, öt évre kerül megkötésre. A meghatározott idő elteltével a bérleti szerződés a bérlő kérelmére, további 5 éves időtartamra meghosszabbítható, amennyiben a bérlő továbbra is megfelel a bérbeadás alapját képező pályázati feltételeknek, továbbá nincs lakbér-, illetve különszolgáltatási díj tartozása, és a tulajdonos kerületi önkormányzat rendeleti feltételeit is vállalja.

Amennyiben a bérleti szerződés meghosszabbítására bármilyen okból nem kerül sor, a szerződés lejártakor a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást a vele ott élőkkel együtt, és a lakást üresen, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadni a tulajdonos XXI. kerületi Önkormányzat részére.

6. A lakbér kiszámításánál a galéria teljes területét, a terasz területének 0,5-szeresét, a pincerekesz területének 0,5-szeresét kell a kiszámítás alapjául szolgáló alapterületként figyelembe venni. A lakbért és a külön szolgáltatások díját (jelen esetben a külön szolgáltatási díj a mindenkori rendelet szerint megállapított szemétszállítás díja) a bérlő a tulajdonos önkormányzat részére tartozik havonta előre, minden hónap 5. napjáig megfizetni a lakásbérleti szerződésben meghatározott módon. Az egyéb díjakat (pld. távhőszolgáltatás, villamos energiaszolgáltatás, víz- és csatornadíj, kábel televízió díja, telefon stb.) a szolgáltatóval kötött szerződés alapján közvetlenül a szolgáltató részére tartozik a bérlő megfizetni.

Budapest-Csepel Önkormányzatának képviselő-testülete a lakbér mértékének értékállóságát biztosítandó, a lakbéremelésről évente dönt, a következő lakbéremelés időpontja azonban még nem ismert.

7. A pályázó tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a lakásbérleti szerződés megkötése előtt 12 havi lakbérnek megfelelő óvadékot meg kell fizetnie Budapest-Csepel Önkormányzat részére a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 7/2006. (III. 21.) Kt. rendelet 30. §-ában előírtak szerint. Amennyiben ezen kötelezettségét kijelölt bérlő nem teljesíti, a kijelölés érvényét veszti.

8. A pályázati nyomtatványok Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. Bárczy u. 1-3.) szerezhetők be. A lakások alaprajzának megtekintése ugyanitt lehetséges.

9. A pályázat eredménye az Ügyfélszolgálati Irodában, valamint a http://www.budapest.hu oldalon legkésőbb

2010. március 31. napjáig közzétételre kerül. Személyre szóló értesítést csak a pályázat nyertesei részére küldünk.

10. Aki valótlan adatokat közöl, a pályázatból kizárásra kerül.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
A pályázati felhívás teljes szövege
A pályázathoz tartozó jelentkezési lapIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum