Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az ifjúsági politika területén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatása / EACEA/26/12
Kiíró:
Európai Bizottság
Határidő:
11/15/2012
Érvényes:
11/15/2012
Tárgymutató:
működési támogatás, ifjúsági politika / EACEA/26/12
Pályázhat:
1. Európai nem kormányzati szervezetek:
a) legalább 8 támogatható országban fiókteleppel rendelkező európai esernyőszervezetek;
b) legalább 8 támogatható országban hivatalos tagszervezetekkel rendelkező európai hálózatok.
2. Informális európai hálózatok: amelyek legalább 8 támogatható országban egymástól független szervezetekből állnak.
A szervezeteknek a működési támogatás elnyeréséhez az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
- nonprofit szervezet,
- nem kormányzati szervezet,
- a pályázat benyújtásának időpontjában legalább 1 éve hivatalosan bejegyzésre került,
- ifjúsági, vagy olyan szélesebb rétegeket célzó szervezet, amely tevékenységeinek egy részét a fiatalok érdekében végzi,
- a fiatalokat bevonja az érdekükben kidolgozott tevékenységek irányításába,
- legalább egy (fizetett vagy önkéntes) állandó munkatárssal rendelkezik. E követelmény alól kivételt képeznek az e program keretein belül támogatásban még nem részesült szervezetek, amennyiben a támogatás elnyerése esetén felvesznek egy állandó alkalmazottat.
2.2. Támogatható országok
Az alábbi országokban alapított szervezetek pályázatai támogathatók:
- az Európai Unió tagállamai,
- az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc,
- azok az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó tagjelölt országok, amelyek előcsatlakozási stratégiával rendelkeznek: Horvátország és Törökország,
- a Nyugat-Balkán országai: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Koszovó (az 1999/1244. sz. ENSZ BT-határozat értelmében), Montenegró és Szerbia,
- az alábbi kelet-európai országok: Fehéroroszország, Moldova, Orosz Föderáció és Ukrajna
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

EURÓPAI BIZOTTSÁG
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - EACEA/26/12
4.1. terület - Az ifjúsági politika területén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatása
(2012/C 271/06)

1. Célkitűzés
A jelen pályázati felhívás célja az ifjúsági politika területén európai szinten és általános európai célok érdekében tevékenykedő szervezetek strukturális, azaz működési támogatása.
A cél olyan szervezetek támogatása, amelyek állandó, szokásos és rendszeres tevékenységeik révén hozzájárulnak a "Fiatalok lendületben" című program célkitűzéseihez.
E tevékenységeknek hozzá kell járulniuk a fiatal állampolgárok aktív közéleti, társadalmi részvételének előmozdításához, és a tágabb értelemben vett ifjúsági területen létrehozandó európai együttműködési programok kidolgozásához és megvalósításához.
A pályázati felhívás célja olyan szervezetek kiválasztása, amelyekkel éves működési támogatásról szóló megállapodások köthetők a 2012-es költségvetési évre. Nem vonatkozik azokra a szervezetekre, amelyek 2011-2013-ra partnerségi keretmegállapodást kötöttek a Végrehajtó Ügynökséggel.

2. Támogatható pályázók
2.1. Támogatható szervezetek
Erre az ajánlattételi felhívásra az alábbiak nyújthatnak be pályázatot:
1. Európai nem kormányzati szervezetek:
a) legalább 8 támogatható országban fiókteleppel rendelkező európai esernyőszervezetek;
b) legalább 8 támogatható országban hivatalos tagszervezetekkel rendelkező európai hálózatok.
2. Informális európai hálózatok: amelyek legalább 8 támogatható országban egymástól független szervezetekből állnak.
A szervezeteknek a működési támogatás elnyeréséhez az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
- nonprofit szervezet,
- nem kormányzati szervezet,
- a pályázat benyújtásának időpontjában legalább 1 éve hivatalosan bejegyzésre került,
- ifjúsági, vagy olyan szélesebb rétegeket célzó szervezet, amely tevékenységeinek egy részét a fiatalok érdekében végzi,
- a fiatalokat bevonja az érdekükben kidolgozott tevékenységek irányításába,
- legalább egy (fizetett vagy önkéntes) állandó munkatárssal rendelkezik. E követelmény alól kivételt képeznek az e program keretein belül támogatásban még nem részesült szervezetek, amennyiben a támogatás elnyerése esetén felvesznek egy állandó alkalmazottat.
2.2. Támogatható országok
Az alábbi országokban alapított szervezetek pályázatai támogathatók:
- az Európai Unió tagállamai,
- az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc,
- azok az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó tagjelölt országok, amelyek előcsatlakozási stratégiával rendelkeznek: Horvátország és Törökország,
- a Nyugat-Balkán országai: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Koszovó (az 1999/1244. sz. ENSZ BT-határozat értelmében), Montenegró és Szerbia,
- az alábbi kelet-európai országok: Fehéroroszország, Moldova, Orosz Föderáció és Ukrajna.

3. Támogatható tevékenységek
A szervezeteknek bele kell foglalniuk éves munkatervükbe olyan tevékenységeket, amelyek megfelelnek az ifjúsággal kapcsolatos európai uniós fellépés alapelveinek.
Az európai uniós fellépés hatékonyságának megerősítését és előmozdítását az alábbi tevékenységek segíthetik elő:
- 1. csoport: a fiatalok nézeteinek és érdekeinek a maguk sokszínűségében történő európai szintű képviselete,
- 2. csoport: ifjúsági csereprogramok és önkéntes szolgálatok,
- 3. csoport: nem formális és informális tanulás, valamint ifjúsági tevékenységi programok,
- 4. csoport: az interkulturális tanulás és megértés elősegítése,
- 5. csoport: európai kérdések, valamint az EU politikáihoz és az ifjúságpolitikához kapcsolódó kérdések megvitatása,
- 6. csoport: az európai uniós fellépéssel kapcsolatos információk terjesztése,
- 7. csoport: a fiatalok részvételét és kezdeményezéseit ösztönző fellépések.

4. Az odaítélés kritériumai
A támogatható pályázatok értékelése a következő szempontok alapján történik:
- A projekt kapcsolódása a Fiatalok lendületben program és az ajánlattételi felhívás célkitűzéseihez és prioritásaihoz (30%),
- A munkaterv és a benne szereplő munkamódszerek minősége (50%),
- A tevékenységekben szereplő résztvevők profilja és száma és a résztvevő országok száma (20%).

5. Rendelkezésre álló költségvetés
Az ifjúsági politika területén európai szinten tevékenykedő szervezetek működésének társfinanszírozására odaítélt teljes költségvetés a jelen ajánlattételi felhívás keretében körülbelül 800 000 euró.
Az Unió pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg a tervezett kiadások 80%-át (a költségvetés-alapú számítást használó pályázók esetében ez a támogatható költségek 80%-ára vonatkozik ( 1 )).
A maximális közösségi támogatás szervezetenként 35 000 euró az éves megállapodások esetében.
Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.

6. A pályázatok benyújtása
A támogatási pályázatokat az EU valamely hivatalos nyelvén kell benyújtani, az erre a célra kialakított elektronikus űrlapon.
Az űrlapok az alábbi internetes címen találhatók:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
A megfelelően kitöltött elektronikus pályázati űrlapot 2012. november 15., 12 óráig (közép-európai nyári idő) kell beküldeni.
A pályázat nyomtatott változatát is 2012. november 15-ig kell beküldeni az alábbi címre:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Youth Unit (P6) - Grant application - Action 4.1 - 2013
BOUR 4/29
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
- postai úton (a postai bélyegző dátuma számít),
- futárszolgálattal (a pályázatot a Végrehajtó Ügynökséghez szállító futárszolgálat általi átvétel dátuma számít).
A faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatokat nem fogadják el.

7. További információ
A pályázatokat az EACEA/26/12. sz. pályázati felhívás pályázati útmutatójában feltüntetett követelményeknek megfelelően, az erre a célra készült űrlapon, a megfelelő mellékletekkel együtt kell benyújtani. Az említett dokumentumok az alábbi honlapon találhatók meg az interneten:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum