Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kapszulakollekció: tervezd meg az év legjobb utazó gardróbját és nyerd meg álmaid utazását!
Kiíró:
Fifty Pairs of Shoes
Határidő:
08/31/2018
Érvényes:
08/31/2018
Tárgymutató:
divattervezés, az év legjobb utazó gardróbja
Pályázhat:
kizárólag 18. életévüket betöltött, nem cselekvőképtelen személyek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Játékszabályzat

Kérjük, olvassa el figyelmesen a "Kapszulakollekció: tervezd meg az év legjobb utazó gardróbját és nyerd meg álmaid utazását!" elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") részvételi feltételeit.
A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának (a továbbiakban: a "Játékszabályzat") automatikus elfogadását jelenti. A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a "Pályázó(k)", a Játékot szervező Splendidea Communications Kft. székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. 2. lház 2. em., adószám: 12320352-2-41) pedig a továbbiakban a "Szervező". A Játékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt, üzleti és kereskedelmi célú részvétel szigorúan tilos. A nyeremény személyre szóló, nem átruházható másik személyre.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Játékban történő részvételnek alapját képező és ahhoz szükséges személyes adatait a Szervezőnek és nem mobil- vagy internetszolgáltatójuknak adják meg, aki azt a jelen szabályzat 7. pontja szerinti adatkezelési szabályzat előírásai szerint kezeli. A Pályázók által rendelkezésre bocsátott információkat Szervező kizárólag a pályázatok elbírálása és a nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljára használja.

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete
a) A Játékban résztvevő Pályázó felelősséget vállal azért, hogy a Játékban a hatályos magyar jogszabályokat nem sértő tartalommal vesz részt.
A Pályázó felelősséget vállal azért, hogy a Pályázat tartalma harmadik fél jogait - különös tekintettel a szerzői és intellektuális jogokra - nem sérti.
A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, nem cselekvőképtelen személyek vehetnek részt.
A Játékban való részvétel szakmai tanulmányhoz vagy tapasztalathoz nem kötött. A pályázaton csak olyanok vehetnek részt, akik nem, vagy legfeljebb 3 éves saját márkával rendelkeznek. A pályázatokat a pályázók csak önállóan nyújthatják be, több személy egy pályázatot nem terjeszthet elő. Egy pályázó csak egy "kapszulakollekcióval" nevezhet.
b) A Pályázóknak a 2. pontban meghatározott módon pályázhatnak (továbbiakban: "Nevezés") a megadott határidőn belül.
c) Azok a Pályázók, akik a Játék alatt jelen Játékszabály szerint érvényes Nevezést adnak le, illetve megfelelnek a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, részt vesznek a Játékban.
d) Szervező a többszörös Nevezéseket érvényteleníti, Pályázónként egyetlen egy Nevezést fogad el érvényesnek. Szervező jelen játékszabályzat szabályait megsértő Pályázó valamennyi Nevezését külön írásos értesítés nélkül érvényteleníti. Nevezni csak egyénileg lehetséges, a csoportos nevezés érvénytelen.
e) Az érvényes Nevezést beadó Pályázók közül a szakmai zsűri választja ki a három legjobb pályázót. A három kiválasztott Pályázó közül a győztes a közösségi média felületeken (Facebook) beérkezett szavazatok alapján, közönségszavazással kerül kiválasztásra.
f) A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 685. § (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama és menete
a) A Játék időtartama és menete:

A pályázat benyújtása
A pályázatokat az alábbi módokon lehet benyújtani 2018. augusztus 31-ig:
- levélben és személyesen a 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. 2. lház. 2. em. címen (a borítékon mindenképpen szerepeljen a pályázat neve:
Kapszulakollekció pályázat)
- e-mailben a divat@flowpr.hu címre küldve, "Kapszulakollekció": tárgymegjelöléssel.

Beadandó pályázati anyag formai és tartalmi követelményei:
Pályázat általános ismertetése:
Sokunknak fejtörést okoz, mit is pakoljunk a bőröndbe, ha a téli hidegből meleg, egzotikus országba utazunk. Tovább nehezíti a helyzetet, ha mindehhez sok órás repülőút és szigorú poggyászszabályozás is társul. Melyek azok az alapdarabok, melyek egyaránt csinosak és kényelmesek, ugyanakkor alkalmazkodnak a változó időjáráshoz és akár egy kabinbőröndben is elférnek? Olyan kapszulakollekció tervétvárjuk, amely komfortos a repülő fedélzetén, de mindemellett stílusos, könnyen variálható és tökéletesen illeszkedik egy évszakváltó utazáshoz.

Mivel lehet pályázni?
Maximum 6 női ruhadarabból álló kapszulakollekcióval, melybe a kiegészítők nem tartoznak bele. Az elbírálásnál kiemelt szerepet kap a ruhadarabok kombinálhatósága, illetve, hogy legyenek köztük olyan ruhadarabok, amelyek egy hosszú repülőút során is kényelmes viseletet jelentenek. A kollekció témája: télből a nyárba.

Mit kell beküldeni a pályázat keretében 2018. augusztus 31-én éjfélig?
- rövid életrajzot vagy bemutatkozást, portfóliót, amennyiben van, amely tartalmaz egy szabadon választott jeligét is,
- személyes adatokat: nevet, lakcímet, e-mail címet, telefonszámot, születési dátumot és a kiválasztott jeligét,
- a kapszulakollekció kézzel vagy számítógépes program segítségével egyaránt elkészíthető, a megrajzolt tervet papír alapon, postai úton Szervező nevére és címére (Splendidea Communications Kft. székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. 2. lház 2. em., adószám: 12320352-2-41) vagy szkennelve/lefényképezve e-mailben (fájltípus: pdf, file méret: max. 15 MB) kell eljuttatni a divat@flowpr.hu e-mail címre. A tervek ne tartalmazzanak személyes adatokat, csak a kiválasztott jeligét.
A fenti dokumentumokat egymástól elkülöníthető módon szükséges beadni (elektronikus úton beadott pályázat esetén külön file-ban, papíron beadott művek esetében elkülöníthető módon kötve, fűzve stb.).
A pályamunkák közül szakmai zsűri választja ki a legjobb három művet, melyeket a "Fifty pairs of shoes" blog és közösségi média felületein teszünk közzé.
A végső győztest a közösségi média felületeken beérkezett szavazatok alapján,
közönségszavazással választjuk ki.
A fenti felületeken a pályázó neve, rövid összefoglaló információ és a pályaműve jelenik meg.
A nyertes kapszulakollekciót a Szervező saját költségén legyártja, az elkészült ruhadarabokat Nagy Vivien, a Fifty pairs of shoes bloggere mutatja be egy divatfotózás során.
A Szervező jogosult - előzetes egyeztetés nélkül - a nyertes kapszulakollekciót formájában és anyagában átalakítani, amennyiben a kollekció legyártása azt szükségessé teszi (például a kollekció terveinek hétköznapitól eltérő anyaghasználat miatt). A legyártott kollekciót a nyertes pályázó a fotózást követően megkapja, azzal szabadon rendelkezik.

Bírálati szempontok:
A több tagból álló zsűri a pályázatok elbírálásakor a legötletesebb, legkreatívabb, a koncepcióhoz leginkább illő kollekciókat díjazza.
A zsűri 3 tagból áll, akiket a Szervező kér fel. A zsűri tagjai kizárólag a jeligével ellátott, személyes adatokat nem tartalmazó pályaműveket kapják meg zsűrizés céljából.
Csak azok a Nevezések érvényesek, amelyek a nevezési határidő vége előtt érkeznek a Szervezőhöz (postai feladás esetén kérjük, figyeljenek, hogy időben adják fel a pályamunkáikat!) és megfelelnek a tartalmi és formai követelményeknek.

3. Nyeremény
a) A Játék nyertese a Szervező által biztosított alábbi nyereményt (továbbiakban: "Nyeremény") kapja.

Nyeremény:
- 1 db. Economy osztályú jegy a Budapest-Dubaj-Budapest járatra, kapcsolódó reptéri transzferrel Dubajban, szállás a Le Meridien szállodában 1 fő részére (várhatóan 4 nap 3 éjszaka), reggelivel.
- a 2018. november 12-17. Dubajban tartandó "Dubai Design Week" egyes eseményeire való belépés.
- az elkészített nyertes pályamű 1 mintadarabja.
A Nyertesnek az utazás idejére rendelkeznie kell a szükséges, még legalább 6 hónapig érvényes útlevéllel.
A Nyertes a nyereményéhez a következők szerint juthat hozzá: a Szervező a 4./a. pont szerinti kapcsolat felvétel során a Nyertessel egyezteti a Nyeremény átvételéhez szükséges részleteket.
b) A Játékban a Szervező kizárólag a 3. a. pontban írtak szerinti Nyereményeket biztosítja, a Nyerteseket azon kívül semmilyen más nyeremény, ajándék, engedmény, előny nem illeti meg.

4. A Pályázók és a nyertes Pályázó értesítése
a) A Szervező a Nyertessel a kapcsolatot a Nevezés során a használt azonosítókon keresztül veszi fel. Ezt követően egyeztet a Nyertessel a Nyeremény átvételének részleteiről. Ha a Nyertes bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az első értesítést követő 168 órán belül, úgy nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet. Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn belül nem reagál a Szervező megkeresésére, abban az esetben Szervező a szakmai zsűri által kiválasztott és közönségszavazáson második helyezést elérő Pályázót nevezi ki nyertesnek. Amennyiben a második helyezést elért Pályázó sem reagál határidőn belül, abban az esetben a harmadik helyezett lép a nyertes helyébe.
Amennyiben a harmadik helyezett sem reagál a megkeresésre határidőn belül, úgy a Szervező a pályázatot további nyertes megnevezése nélkül, eredménytelenül lezárja.
A fent meghatározott határidőn túl reagáló bármelyik Nyertes elveszti jogosultságát a Nyeremény átvételére, valamint kártérítési igénnyel sem élhet.
b) A Szervező azt a személyt tekinti Nyertesnek, aki megfelelt a versenykiírás feltételeinek, részt vett a játékban és a közönségszavazáson a legtöbb szavazatot kapta.

5. A Nyeremények átvétele
a) A Nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.
b) A Pályázó saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általa megadott azonosító (e-mailcím stb.) segítségével, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség.
c) A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a Nyeremény odaítélését követően a Nyeremény átadása céljából egyeztetett helyen és időpontban bármely okból nem elérhető.
d) Bármilyen felhasználói jogosultsággal összefüggő vitával kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi következményt kizár.
e) A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

6. Egyéb tudnivalók
a) A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó a Pályázónál, vagy harmadik személyeknél felmerülő költségekért, károkért, veszteségekért, esetleges elírásokért és nyomdai hibákért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott károkat.
b) A Pályázó azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Részvételi feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Részvételi feltételek tekintetében a változtatás jogát fenntartjuk. A játékszabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő Pályázót előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból.
c) Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a Szervező a divat@flowpr.hu e-mailcímre küldött üzenetben kérhető tájékoztatás.
d) A jelen Játékszabályzatra a magyar jog rendelkezései irányadók, a nemzetközi magánjog alkalmazandó jogra irányadó szabályainak kivételével.
http://fiftypairsofshoes.com/tervezz-es-nyerj/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum