Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Stockholmi Ifjúsági Víz Díj
Kiíró:
GWP Magyarország Alapítvány
Határidő:
02/21/2021
Érvényes:
02/21/2021
Tárgymutató:
víz díj, Stockolni ifjúsági
Pályázhat:
15-20 év közötti, középiskolás fiatalok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Stockholmi Ifjúsági Víz Díj

- magyar verseny, 2021
Mottó: Az ifjúság a víz jövője

A Díj
A Stockholmi Ifjúsági Víz Díjat (Stockholm Junior Water Prize, SJWP) 1997-ben alapították. Egyike a legelismertebb nemzetközi ifjúsági díjaknak a szakterületen. Védnöke a svéd koronahercegnő, Viktória, ő adja át a díjat és találkozik a döntő résztvevőivel is az évente megrendezett stockholmi Víz Világhéten. A Díj 15 000 dollár és egy kristályszobor. A második legjobb pályamű készítője egy ún. Diploma of Excellence kitüntetést és 3000 dollár pénzjutalmat kap.
A döntőben az egyes országok versenyének győztese indulhat. A pályaművek olyan helyi, regionális, országos vagy globális témával foglalkozhatnak, melyeknek környezetvédelmi, tudományos, társadalmi, vagy műszaki jelentőségük van. A verseny nyelve angol. Világszerte több ezer, 15-20 év közötti, középiskolai tanulmányokat folytató fiatal vesz részt évente ebben a szakmai vetélkedőben, mely a víz, illetve a környezet védelmének, a tudatosság felkeltésének kiváló eszköze.

Résztvevők
A versenyben 15-20 év közötti, középiskolás fiatalok vehetnek részt egy maximum két fős csapatot alkotva.
A pályázó diákoknak legkésőbb 2021. augusztus 25-ig be kell tölteniük a 15. életévüket, illetve csak 2021. szeptember 1. után tölthetik be a 21. életévüket. A diák nem lehet felsőfokú oktatási intézmény hallgatója, kivéve, ha 2021 őszén kezdi meg felsőfokú tanulmányait. Ellenkező esetben kizárják a versenyből.

A hazai verseny
A magyarországi versenyt a GWP Magyarország Alapítvány szervezi számos partnerszervezet segítségével és támogatásával.
A nevezés a hazai verseny honlapján http://www.ifivizdij.hu keresztül történik, egy legfeljebb egyoldalas angol nyelvű összefoglaló (12-es nagyságú Times New Roman betű, másfeles sortávolság, mindenütt 2 cm-es margó) és a nevezési lap beküldésével.
Határidő: 2021. február 21. Többszerzős dolgozat esetén ekkor még elégséges egy fő és a segítő tanár megjelölése a regisztrációhoz. A kiválasztott összefoglalók szerzői március 7-éig felkérést kapnak a teljes húszoldalas pályamű kidolgozására. Ezek benyújtási határideje 2021. április 18. Határidő után benyújtott dolgozatot nem áll módunkban elfogadni.
A döntő résztvevőit (maximum 6 csapat) a verseny bíráló bizottsága 2021. május 3-ig jelöli ki. A résztvevők felkészülnek a döntőre, egy A0-ás, álló elrendezésű posztert készítenek pályaművük bemutatására.
A hazai döntő időpontja: 2021. május 30. Ezen a résztvevők kb. 5 percben, angol nyelven bemutatják pályázatukat, majd válaszolnak a zsűri kérdéseire. Egy csapat meghallgatása kb. 15 percig tart. A pályázat értékelésébe beszámít az írásos anyag és a szóbeli bemutató is a lentebb található bírálati szempontok szerint. A nyertes képviseli Magyarországot a stockholmi Víz Világhéten rendezendő nemzetközi döntőn. Költségeit a versenyszervezők fedezik. A részvétel egyben a nyertes kötelezettsége is. A II. és III. helyezett díjat, a döntő többi résztvevője emléklapot kap.
A hazai döntőbe jutó csapatok felkészítő tanárai (csapatonként egy fő) külön jutalmat kapnak.
A nyertes csapat, iskoláján keresztül pénzjutalomban is részesül munkája további fejlesztésének támogatására.

A pályamű
A maximum 20 oldalas pályaműnek az élet minőségének javulását kell elősegítenie vízminőség-javítás, vízkészlet gazdálkodás, vízvédelem, víz- és szennyvíztisztítás, de akár oktatás vagy a víz társadalmi vonatkozásainak bemutatása révén. A pályamű célszerűen alkalmazzon kutatási megközelítést, tudományosan elfogadott vizsgálati módszerekkel, kísérletekkel, monitoringgal, és az eredmények értékelésével és bemutatásával, beleértve statisztikai elemzést is. Elméleti és gyakorlati eredmények egyaránt szerepelhetnek a pályázatban. A döntősök részére a pályamű részét képezi annak bemutatása is.
A pályaműnek angol nyelven kell készülnie, és azt pdf formátumban kell benyújtani. A fájl maximális mérete 2MB lehet. A munkának be kell mutatnia a célkitűzést, az alkalmazott módszert, az eredményt és a következtetést maximum 20 oldalon, 12-es nagyságú Times New Roman betűkkel, másfeles sortávolsággal, mindenütt 2 cm-es margóval. A 20 oldalnak tartalmaznia kell a címlapot, tartalomjegyzéket, rövid és hosszabb összefoglalót, az illusztrációkat, a rövidítések listáját, a hivatkozások listáját, nyilatkozatot a munka lefolytatásáról az esetleges mellékleteket és rövid bemutatkozást az alábbiak szerint:
- A címlap tartalmazza a verseny nevét ("Stockholm Junior Water Prize - Hungarian competition, 2021"); a pályamű címét; a szerző(k) nevét és iskoláját.
- A rövid összefoglaló (500-700 karakter szóközökkel), közérthető módon magyarázza meg, miről szól a projekt. Ez a szöveg a nemzetközi döntőbe jutottak munkáit bemutató katalógusban jelenik majd meg.
- A hosszabb összefoglaló maximum egy oldal lehet, és a hazai versenykiadványba kerül.
- A nyilatkozat annak a leírása, hogyan folyt a munka és milyen segítséget kapott a pályázó tanárától, szüleitől, másoktól (max. 500 karakter).
- A rövid bemutatkozás (max. " oldal) a szerző(k) érdeklődési köréről, továbbtanulási terveiről stb. A rövid összefoglaló, a nyilatkozat és a bemutatkozás kerülhet egy oldalra.

A pályázat elkészítésének javasolt lépései
Témaválasztás
A téma lehet valamilyen természetes vízhez (folyóhoz, tóhoz, felszín alatti vízhez) kötődő vizsgálat, de szólhat a vízellátásról, szennyvíztisztításról, higiéniai kérdésekről, gyógyszermaradványok megjelenéséről a vizekben, az árvíz, az aszály jelenségeiről, szikesedésről, vagy a víz lábnyomról is. Lehet helyi, országos, vagy nemzetközi jellegű. Lehetnek megoldások keresése egy vízválsággal kapcsolatos azonosított problémákra, melyek nem feltétlenül hidrológiai, hanem akár társadalmi problémák. Érdemes körülnézni, számos téma adódhat a környezetünkben.

Célkitűzés
Meg kell fogalmazni, hogy milyen eredményt várunk a vizsgálat/kísérlet/elemzés végén és hogy milyen haszna lehet az eredménynek.

A kutatással kapcsolatos háttér információk
Ez fontos része minden munkának. Meg kell ismerni, milyen eredmények születtek korábban a témában és felmérni, milyen mértékben segíti ez a munkánkat.

Kísérletezés, monitoring, további kutatás
A szerepet játszó tényezők megváltoznak a kísérlet (ha van) végrehajtása során. Ezek az ún. változók. Ez az a terület, ahol a leginkább szükség lehet tanári segítségre, és ugyanez vonatkozik a megfigyelésre, monitoringra is.

Az eredmények elemzése, értékelése
Időt kell szánni a kapott adatok kiértékelésére, feldolgozására. Ehhez ábrák, grafikonok nyújthatnak segítséget. Meg kell vizsgálni, hogy a várt eredmény született-e és levonni a következtetést az eredményekből.

A pályamű megírása
Az elvégzett vizsgálatok, kísérletetek leírása, az eredmények bemutatása és értékelése, végül a következtetések és ajánlások megfogalmazása. Itt áll össze egésszé a befektetett munka.

Bírálati szempontok
1. A téma fontossága a tudomány, a környezet, illetve a társadalom szempontjából:
- a vízi környezet fontos kérdésével foglalkozik a munka?
- szakmailag fontos a pályamű? alap-, vagy alkalmazott kutatás, az eredmények alkalmazhatók a gyakorlatban?
- hozzájárul a munka a környezet, vagy az életminőség javulásához?
- javasol a pályamű innovatív megoldást egy megoldatlan problémára?
- növeli a vízzel kapcsolatos tudatosságot?
- integrál-e a munka a környezeti és társadalmi kérdéseket?

2. Kreativitás:
- problémafelvetés,
- megoldás,
- az adatok elemzése,
- kísérletek, vizsgálatok,
- mediáció, illetve az érintett felek informálása a problémáról.

3. Módszer:
- elérhető eredmény az elképzelés alapján?
- megfelelő-e a probléma-meghatározás?
- hogyan lett lehatárolva a kérdés?
- a munka megtervezése megfelel ennek?
- elegendő az információ mennyisége a következtetések levonására?
- az adatok félreértelmezésének lehetősége figyelembe lett véve?
- vannak további kérdésfelvetések vagy javaslatok a kutatás folytatására?

4. A téma ismerete:
- a diák ismeri-e a téma szakirodalmát, ill. kutatási eredményeit?
- milyen forrásokra támaszkodott a munka?
- megfelelőek a hivatkozások? valóban tanulmányozta a diák ezeket?
- milyen mértékben vizsgálta a diák a népszerű tudományos irodalmat?
- megfelelően ismeri a szerző az általa választott témát?
- ismeri a szerző a folyamatban lévő kutatásokat és a szakterület szóhasználatát?
- ismeri-e a szerző az alternatív megoldásokat?

5. Gyakorlati tapasztalat:
- a diák maga készítette a bemutatóanyagot?
- ő végezte el a méréseket?
- milyen segítséget kapott tanároktól, szülőktől, másoktól?
- használta-e a diák az iskolában rendelkezésre álló anyagokat?
- honnan szerezte be a diák a kiállítóanyagot? saját készítés?
- mennyire használt rendelkezésre álló technikákat?

6. A szöveges anyag és a bemutatás:
- megfelelő és informatív módon mutatja-e be a diák a munkáját (írásban, szóban, illetve grafikusan)?
- a pályamű felépítése,
- a szöveg, az illusztrációk, az ábrák és a nyelvezet,
- a poszter vizuális megjelenése, egyéni jellege,
- a poszter és a szöveges anyag kapcsolata.
Jelentkezés és további információ
Jelentkezés a verseny honlapján http://www.ifivizdij.hu keresztül, a jelentkezési lap kitöltésével és egy egyoldalas összefoglaló beküldésével lehetséges 2021. február 21-ig.

További információ: info@ifivizdij.hu
A nemzetközi verseny honlapja: http://www.siwi.org/stockholmjuniorwaterprize

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum