Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Határidő:
04/20/2016
Érvényes:
04/20/2016
Tárgymutató:
önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért
Pályázhat:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatálya alá tartozó települési önkormányzat
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>


A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Közlekedéstudományi Intézet és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara közreműködésével, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében 2016. április 20-i benyújtási határidővel pályázatot hirdet
"Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért"

címmel.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Magyarország közlekedésbiztonsági helyzete az elmúlt években örvendetesen javult, amelyet jól jelzett az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) által 2012-ben hazánknak adományozott PIN díj is. A javulási folyamat fenntartása, felgyorsítása érdekében újabb ötletekre, intézkedésekre, a közlekedésbiztonsági tevékenység társadalmasítására van szükség a közúti baleset-megelőzés területén.
Az utóbbi időben megjelent elemzések alapján megállapítható, hogy Magyarország kedvezőbben alakuló közlekedési mutatói érdemben az országos közúthálózati mutatók javulásának voltak köszönhetőek, a helyi közúti baleseti helyzet lényegesen nem változott. Az állami tulajdonú országos közúthálózaton gyakorlattá vált a közúti biztonsági audit és felülvizsgálat. A SENSOR program keretében egységes módszertan alapján osztályozzák az egyes úthálózati elemek közlekedésbiztonsági színvonalát is. A mintegy 172 ezer kilométeres, önkormányzati tulajdonú helyi közúthálózat és a települések közlekedésbiztonsági helyzetének értékelésére, összehasonlítására mutatók, mérőszámok nem használatosak.
Az alapvető cél a települések közúti közlekedésbiztonsági helyzetének folyamatos javítása, a baleseti sérültek számának csökkentése. Az elmúlt 10-15 év tapasztalatai azt mutatják, hogy a közlekedésbiztonság területén folyamatos romlási és javulási szakaszok követték egymást. A terület tartós javulásának biztosításához az ismert megoldásokat egyrészt a korábbinál jobban, hatékonyabban kell alkalmazni, másrészt új, korszerűbb eszközöket, eljárásokat kell igénybe venni. Egyre világosabban látszik, hogy a kitűzött cél csak akkor érhető el, ha a meglévő programok mellett a jövőben sikerül felébreszteni a hazai társadalomban, a helyi közösségekben, helyi döntéshozókban is a biztonságos közlekedés iránti igényt. Nemcsak a nagyvárosok, városok lakosságára vonatkozik ez, hanem azoknak a kisebb településeknek a lakóira is, ahol nem, vagy csak nagyon ritkán történnek személyi sérüléses balesetek, de nincs meg a "biztonsági komfortérzés" a közúti közlekedésben.

2. A PÁLYÁZAT HÁTTERE ÉS CÉLJA
A pályázat háttere:
A hazai közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok elvégzésének alapját a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram című stratégiai dokumentum adja, ami három éves időszakra határozza meg a célkitűzéseket és feladatokat.
Jogszabályi alapját a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet teremti meg.
Célrendszerét és annak kidolgozási folyamatát a vonatkozó európai és hazai stratégiai dokumentumok határozzák meg. Az Európai Bizottság 2010. július 20.-án tette közzé a következő évtizedre szóló közúti közlekedésbiztonsági politikára vonatkozó javaslatát "Fejlődés egy európai közúti közlekedésbiztonsági térség irányába: a 2011-2020. közötti időszak közúti közlekedésbiztonságára vonatkozó politikai irányvonalak" címen.
Mindezek alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Belügyminisztériummal közösen kidolgozta a hazai szempontokat is érvényesítő "Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2014-2016" című dokumentumot, melynek keretében kerül meghirdetésre jelen pályázat.
A pályázat célja:
A pályázat alapvető célja a települések közúti közlekedésbiztonsági helyzetének javítása. A helyzet javulásának egyik legfontosabb fokmérője a balesetek, kiemelten a személyi sérüléses balesetek számának csökkenése a hazai településeken. A pályázat célja az önkormányzatok közúti közlekedésbiztonsági szakmai ismereteinek növelése, a helyi közösségek aktivitásának serkentése, a lakosság közlekedésbiztonság-tudatos magatartásának elősegítése, ezáltal a települések közlekedésében az általános biztonságérzés erősödése, az egyes települések jó gyakorlatainak megismerése és széles körű elterjesztése.
A települések közlekedésbiztonságának növelése érdekében alapvető cél azoknak a településeknek az elismerése - díjak odaítélésével -, amelyek a jogszabályi feladataik végrehajtásán túlmenően is tesznek annak érdekében, hogy a településükön kevesebb közlekedési baleset legyen, vagy a település lakói kevesebb baleset okozói, elszenvedői legyenek.
A pályázat értékelése alapján településcsoportonként, a rendelkezésre álló összeg függvényében meghatározott számú, legjobban teljesítő települések kaphatnak - az Európai Unióban rendszeresített nemzetközi PIN díj (Performance Index) mintájára - "Közlekedésbiztonsági Díjat", amelyeket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselői ünnepélyes keretek között, sajtónyilvános rendezvényen adnak át.

3. PÁLYÁZÓK KÖRE
Minden, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatálya alá tartozó települési önkormányzat nyújthat be pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával - a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében - meghirdetésre kerülő "Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért" című pályázatra.

4. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
A pályázat célja a helyi döntéshozók, a települési polgármesterek, képviselőtestületi tagok, valamint a helyi lakosság figyelmének felhívása, aktív bevonása a közlekedésbiztonság-tudatos magatartás kialakításába, formálásába.
A cél eléréséhez a pályázónak
- a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek száma alapján át kell tekintenie a település közlekedésbiztonsági helyzetét,,
- át kell gondolnia, vajon útkezelőként megteszi-e a legalapvetőbbeket a képviselőtestület a gondjaira bízott településen a vonatkozó jogszabályi és szakmai szabályok betartásával a településen élők biztonságáért, és azt, hogy
- a helyi adottságokat figyelembe véve mit tett, tehet a települési önkormányzat a gondjaira bízott településen saját feladatkörében és az érintett társszervek bevonásával a lakosai közlekedésbiztonsági helyzetének megőrzéséért, javításáért?
Pályázat benyújtására hat kategóriában van lehetőség, az alábbiak szerint:
I. Fővárosi kerület
II. Megyei jogú város
III. Járásszékhely város, város (a továbbiakban: város)
IV. Nagyközség
V. Község, ahol 2011.01.01. és 2015. 12. 31. között 5-nél több személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt
VI. Község, ahol 2011.01.01. és 2015. 12. 31. között legfeljebb 5 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt

5. A PÁLYÁZAT FOLYAMATA
Online regisztráció
A pályázat kizárólag elektronikus úton adható be. A http://www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu honlap regisztrációs felületére kattintva meg kell adni az önkormányzat, fővárosi kerületek esetében a polgármesteri hivatal irányítószámát és a település nevét, a kapcsolattartó nevét és e-mailcímét. A megadott e-mail címre érkezik meg a regisztrációról szóló elektronikus értesítés és a kód, amelynek segítségével a kapcsolattartó hozzáfér önkormányzata adatlapjához. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy önkormányzat esetében egy adatlap generálását végzi el a rendszer.
Pályázati adatlap kitöltése az online felületen
A pályázati adatlap (1. sz. melléklet), a pályázatra történő jelentkezés alapdokumentuma. Kitöltéséhez online regisztráció szükséges. A pályázó önkormányzat a Pályázati adatlapját a http://www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu online felületen tudja kitölteni. Kötelező a pályázó adatainak és a közlekedésbiztonsági tevékenységére vonatkozó kérdőív minden pontjának hiánytalan kitöltése. A III. pillér válaszaihoz kapcsolódó képek, videók feltöltése opcionális.
Pályázati nyilatkozat feltöltése az online felületen
Az adatlap kitöltéséhez szkennelt formában csatolni kell a kitöltött, aláírt és lepecsételt Pályázói nyilatkozatot (jelen felhívás 2. számú mellékleteként csatolt dokumentum), melyben az önkormányzat nyilatkozik a pályázat benyújtásáról és a pályázati adatlapon megadott adatok hitelességéről. A nyilatkozatot az arra jogosult vezető aláírásával és bélyegzőjével látja el.
A pályázat beküldése
Az adatlap hiánytalan kitöltését és az adatlap feltöltését követően a pályázat beküldése gomb segítségével a pályázat beküldhető. A sikeres beküldésről a felület visszaigazolást küld. A rendszer csak a hiánytalan pályázatot fogadja be, amennyiben a kitöltés nem hiánytalan, akkor hibaüzenetet küld, amelyben jelzi a tennivalókat.
A pályázat tartalmi elemei
A pályázat értékelése három szempont (pillér) alapján történik, amelyek vonatkozásában a szükséges információkat a pályázónak a pályázati adatlapon kell megadni, ezek a következők:
I. Pillér: A település egészének közlekedésbiztonsági helyzetére jellemző számok, baleseti adatok.
Pályázó számára a pályázati adatlap 1. pontjában kért baleseti adatok megadásához segítséget nyújt a pályázat 3. sz. melléklete: "Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma a településeken belüli állami és helyi kezelésű (fővárosi kerületek esetén: a fővárosi és kerületi kezelésű) utakon (Forrás: KSH)". (Azon településeket, ahol az elmúlt 5 évben nem történt személysérüléses közúti baleset a 3. sz. melléklet nem tartalmazza.) A táblázat kitöltése az online felületen automatikusan történik az irányítószám beírásával.
II. Pillér: A helyi közúthálózattal kapcsolatos útkezelői kötelezettségek áttekintése.
A pályázati anyag mellékletének 2. pontjában szereplő kérdésekre a Pályázó válaszait az online felületen tudja közvetlenül kitölteni.
III. Pillér: A települési önkormányzat saját kezdeményezésű, vagy általa támogatott közlekedésbiztonsági tevékenységei.
A III. pillér teljesítéséhez a pályázati adatlapon a pályázónak meg kell adnia a 2014-től a pályázat benyújtásáig terjedő időszakban az önkormányzat kezdeményezésére vagy támogatásával a településen a közlekedésbiztonság javítása céljából megszervezett esemény, program leírását. Az eseményekhez, programokhoz kapcsolódó képek, videók feltöltése opcionális.
Az értékelés szempontjai
A Bíráló Bizottság a hat kategóriában külön-külön értékeli a pályázatokat. A pályázat értékelését a három pillér kiértékelése alapján a Bíráló Bizottság által adott pontszámok összege határozza meg. A három pillér értékelésénél adható maximális pontszámok sorrendben 10, 10 és 80. (A pilléreken belül adható pontszámok tájékoztatásul a kérdőíven is fel vannak tüntetve.)

6. A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA
A kiíró a hat település kategóriában külön-külön díjazza a legjobb településeket, a beadott értékelhető pályázatok számának arányában településkategóriánként 1-3 közlekedésbiztonsági díjat adományoz.
A pályázat nyertesei nem közvetlen pénzbeli támogatást kapnak, hanem közlekedésbiztonságot segítő eszközöket vagy programokat, melyek köréről a kiíró dönt.
A települési "Közlekedésbiztonsági Díjat" az értékelési eredmények alapján ítélik oda, az átadás ünnepélyes keretek között történik meg az egyes kategóriákban.
Közlekedésbiztonsági díjak:
- Közlekedésbiztonságot segítő eszközök (10 db egységcsomag).
A csomag tartalma lehet:
1. Közlekedésbiztonsági védőfelszerelések (láthatósági mellény, kerékpáros bukósisak, láthatósági eszközök, küllőprizma, fényvisszaverő karpánt).
2. KRESZ-pálya elemek (Mini KRESZ tábla Ř320 mm, Táblatartó talpas oszlop mini KRESZ táblához, Burkolati szalag (20 db 5 m-es csík, 2 db belső körív R80cm, 4 db külső körív R3m fehér vagy sárga színben), Jelzőlámpa, Gyalogos átkelőhely, Bója - terelő kúp mérettől és kiviteltől függően)
3. Közlekedési eszközök - kerékpárok, rollerek
- Közlekedésbiztonsági program (5 db egységprogram).
A program tartalma lehet:
1. Fórum (helyzetkép, probléma feltárás),
2. Közlekedésbiztonsági nap (MINI KRESZ Ovisoknak, KRESZ sulisoknak, "Látni és látszani" szolgáltatások, Gépjármű, moped vezetés vezetéstechnika oktatása szimulátorok segítségével, Kerékpáros ügyességi pálya 8-18 éveseknek).
3. Elemzés, ajánlás (Közlekedésbiztonság és közlekedésre felkészítés helyzete a településen).

7. A PÁLYÁZAT KERETÖSSZEGE
A pályázat összdíjazására a 2016-os évben rendelkezésre álló pénzügyi forrás: 15 millió forint.

8. FELHASZNÁLÁSI IDŐSZAK
A nyertes pályázók 2016. május 31-ig vehetik át vagy használhatják fel a díjakat a lebonyolító Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével.

9. A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE
A benyújtás kizárólag elektronikus úton történik a http://www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu honlapon.
A pályázatra történő jelentkezéshez a pályázati adatlap online kitöltésére és a Pályázati nyilatkozat feltöltésére van szükség.
A dokumentumokat jelen útmutató 5. pontjában leírtaknak megfelelően kell kitölteni.
A pályázat beadásának határideje: 2016. április 20.

10. A PÁLYÁZATOK ÉRVÉNYE SSÉGÉNEK VIZSGÁLATA, BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A pályázati értékelés feltétele, hogy a pályázó önkormányzat maradéktalanul kitöltse a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokat.
A pályázat befogadása
A pályázat befogadásának kritériumai:
- Online pályázati adatlap kitöltése
- Pályázati adatlaphoz tartozó nyilatkozat (2. melléklet) feltöltése, aláírások és bélyegző lenyomat megléte.
A pályázat formai értékelése
A formai értékelés során a lebonyolító szervezet ellenőrzi a benyújtott adatlap megfelelőségét az alábbiak szerint:
- aláírások és bélyegző lenyomat megléte a Pályázati nyilatkozaton (2. sz. melléklet, feltöltve)
Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti kritériumoknak, a lebonyolító szervezet a pályázó egyidejű tájékoztatása mellett, az indokok megjelölésével, hiánypótlási felhívás nélkül elutasítja a pályázatot.
A döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs, a pályázó azonban az NFM közlekedésért felelős helyettes államtitkárához kifogást nyújthat be.
A pályázat tartalmi értékelése
1. A település közlekedésbiztonság szempontjából jellemző baleseti adatai - I. PILLÉR
A baleseti szám csökkenés az előző évhez képest: 2 pont. 10 pontot kap az a község, ahol a vizsgált években összesen 5 vagy 5-nél kevesebb baleset volt.
2. Az útkezelői tevékenységre vonatkozó kérdések - II. PILLÉR
Kérdésenként adható pontszám: 1 pont.
3. A települési önkormányzat saját kezdeményezésű közlekedésbiztonsági tevékenysége (a közútkezelői feladatokon kívül)- III. PILLÉR
1. kérdés: max. 25 pont 2. kérdés: max. 10 pont
3-6. kérdés: max. 5-5 pont 7. kérdés: max. 25 pont

11. TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK
Elérhetőségek:
info@kozlekedesbiztonsagahollakom.hu
http://kozlekedesbiztonsagahollakom.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
A pályázati útmutató (pdf)
A pályázati adatlap (nyomtatott formában nem beadható).
Jelentkezéshez szükséges nyilatkozat (szkennelve az adatlap alján feltöltendő)
Tájékoztató a balesetek számáról településenként (pdf)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum