Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
CSR Hungary Díj 2019
Kiíró:
CSR Hungary
Határidő:
07/05/2019
Érvényes:
07/05/2019
Tárgymutató:
díj, CSR Hungary
Pályázhat:
Magyarországon működő, felelős és fenntartható magyar gazdaságot támogató vállalkozások, szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

CSR Hungary Díj 2019

1. A mérhető felelősség útján
Örömmel jelentjük be, hogy 2019-ben is - immár 12. alkalommal - lehet pályázni a Magyar Üzleti Felelősség Díjára, a CSR Hungary Díjra, melyet hivatalosan 2008-ban alapítottunk.
Az utóbbi évek alatt presztízsértékűvé vált Vállalati Felelősség Díj (Lásd a korábbi nyerteseket!) a CSR Hungary Díj 2019-ben is a legkiemelkedőbb felelős és fenntartható kezdeményezéseket, termékeket, szolgáltatásokat, projekteket értékeli.
Az évi pályázat a Magyarországon működő, felelős és fenntartható magyar gazdaságot támogató vállalkozásoknak, szervezeteknek szól.
Az előző évek nyertes pályázói között kis- és középvállalkozás és nagyvállalat, magyar tulajdonossal vagy külföldi tulajdonossal rendelkező szervezet is található. Jelezve azt, hogy a vállalkozás saját eszközeivel hozzáadott értéket adhat a társadalomnak és a helyi közösségnek is. S ha ki-ki saját magához és lehetőségeihez mérten ad, az minden esetben tiszteletre méltó.
Ez a felelősség elkötelezettséget jelent az adott közösség felé is, melyben a mindennapjainkat éljük, munkánkat végezzük. A valódi elkötelezettség pozitívan hat a közösségre is, s a közösség elismerése - nevezhetjük társadalmi teljesítménynek is - jótékonyan visszahathat a cég pénzügyi teljesítményére. Így a példamutató vállalati (intézményi) magatartások idővel olyan érték- és normarendszert teremtenek Magyarországon, mely a kultúránk részévé válhat.
Ebben a szemléletformáló folyamatban vállalt(unk) vezetőszerepet a CSR Hungary részéről, közösen a Bíráló Bizottság tagjaival.
Még pedig úgy, hogy széleskörű publicitást (kommunikációs program) tudunk adni a kiemelkedő egyéni és céges CR/Corporate Responsibility/Társadalmi felelősségvállalás teljesítménynek, amely növeli a cég reputációját és ezáltal üzleti, piaci értékét is nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is.
Példát mutatva nem csak a mostani, hanem a leendő gazdasági döntéshozók felé is.
A CSR Hungary Díj pályázat tehát egy hasznos versengés a fenntartható, felelős, s így versenyképes (exportképes) magyar gazdaságért is. Saját érdekünk, hogy kialakítsuk azokat a kereteket, melyek lehetővé teszik számunkra a magasabb életminőséget.

2. Információk, adatok a CSR Hungary Díj 2019-hez
A korábbi évek nyertes pályázói már a vállalati felelősség és fenntarthatóság magasabb szintjét képviselik:
Mert
- hatékonyabban használják fel a rendelkezésükre álló természeti és humánerőforrásukat
- részben a fentieknek is köszönhetően költséghatékonyabbá is váltak
- jobb munkahelyi sztenderdeket használnak
- termelékenyebbé váltak
- tudatosabb a párbeszéd érintettjeikkel
- megtették az első lépcsőt: 1-1 CSR projekt, 1-1 CSR kezdeményezés
- "csak az első lépcső" egy-egy cég CSR menedzsment-rendszerének kialakításában, de ehhez ez az 1 projekt, 1 kezdeményezés mindenféleképpen szükséges
- egyes iparágakban a csr léte a magasabb minőség, a prémium kategória szinonimájává vált.
Összegezve ezek a cégek, szervezetek már komplexebben kezdtek el gondolkodni a CSR-ről, a vállalati felelősségről és fenntarthatóságról: stratégiai, rendszer szinten. A mérhető felelősség szintjén. A cél most is az, hogy sikeres megoldásokat, modelleket tudjunk azonosítani, melyekkel minden értelemben a jó üzlet felé haladhatunk.

NEVEZÉSI FELTÉTELEK
Nevezés: a regisztrációs lap elküldésével a CSR Hungary Díj 2 éves védjegyhasználati programjában való részvétel és feltételeinek automatikus elfogadását jelenti
- A pályázó szervezet adatainak pontos megadása
- A szervezet kapcsolattartójának pontos elérhetőségei (név, telefonszám, e-mailcím)
- Teljes felelősség vállalása a pályázati anyagban szereplő adatokkal és hitelességükkel kapcsolatban
Formai követelmények
Ami az értékelési folyamat áttekinthetőségét támogatja és az Ön pályázatíró munkáját is megkönnyíti:
- Max. 5 oldalas anyagot kérünk a "törzs" pályázati anyagként
(a pályázati törzsanyag folyószöveges!)
A bevezetőben max. 250 szóban foglalja össze miért jelentkezett a pályázatra
A pályázat összefoglaló terjedelme max. 1500 szó
Pályázata struktúráját a megadott tartalmi követelmények alapján állítsa össze
- A/4-es oldalak, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, szimpla sorköz
- Az egyes oldalakon szerepeljen az adott oldalszám
- Legyen tartalomjegyzék!
- Minden oldalra kérjük feltüntetni, melyik kategóriában pályáznak (bal felső sarok), a pályázó adatait (jobb felső sarok: név, cím, elérhetőség, kontakt)
- elektronikus úton (max. 4 Mb) kérjük a pályázati anyagokat!
Kiegészítő dokumentumok
Mellékletben fotók, videók gyűjteménye, kutatási értékelés, statisztika stb., minden amely igazolja a pályázati anyag eredményességét és hitelességét
- Maximum 5 fotót mellékeljen
- Mellékelje a pályázó logóját megfelelő felbontásban
- Maximum 5-8 perces videót csatoljon!
Angol összefoglaló kérése
- 1 példányban kérjük beadni az angol nyelvű összefoglalót elektronikus formában (max. 2 oldal terjedelem)
CSR HUNGARY DÍJ 2019 COPYRIGHT BY ATLANTIS PRESS
Tartalmi követelmények
A CSR Hungary Díj 2019 kiíró Bizottságának minimum tartalmi igényei az alábbiak, melyek találkoznak a releváns nemzeti és nemzetközi vállalati felelősség és fenntarthatóság sztenderdekkel:
Tartalmi irányvonalak, melyek az adott pályázati anyag értékelésének alapszempontjai:
- CSR előny
Egyértelműen azonosítani lehessen, hogy a pályázat projektje, rendszere mivel járul hozzá a cég/szervezet CSR politikájához és stratégiájához, üzleti stratégiájáhozz.
Hogyan kapcsolódik a szervezet tevékenységéhez?
Az adományozás és szponzoráció nem releváns most ebben az esetben!
- Az innováció, az eredetiség fokozata
Az adott probléma megoldásában teljesen új, vagy egy elemében újszerű?
Például módszerben, vezetésben?
- Társadalmi haszon
Hogyan járul hozzá az egész társadalom jólétéhez?
- Gazdasági haszon
Hogyan járul hozzá a cég gazdasági tevékenységéhez?
- Az érintettek elkötelezettsége
Mennyire váltak elkötelezetté a belső és küső érdekeltek?
- A mérhető hatás, előnyök bizonyítékai
(környezet, társadalmi, pénzügyi)
Dokumentálható, számszerűsíthető eredmény (értékelés-mérés) mellékletekben/fotók (300 dpi), klippek, CD, kutatási anyagok, médiaértékelések nem reklám cikkek stb.
- Budget
A Bizottság számára az arányok a fontosak és más számára nem lesz publikus.
Melléklet lehet!
- Partneri lista
Ha egy projektről van szó, akkor a munkafolyamatban résztvevő csapat ismertetése
- A felelősség és fenntarthatóság egyensúlyára való törekvés
- Vizsgált időszak: a legutóbbi egy év
- Hogyan tervezik a továbbfejlesztést?
- Újraismételhetőség
Benevezni saját vagy más céget, szervezetet is lehet.
Ezen a nyilvános, önkéntes pályázaton egy pályázó több pályázattal is szerepelhet.
Minden egyes pályázatra külön pályázati eljárási díj érvényes!
Minden egyes nyertes pályázóval 2 éves védjegyhasználati szerződés köttetik!
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Pályázati útmutatóban a pályázati folyamatot és feltételeket!
CSR HUNGARY DÍJ 2019 COPYRIGHT BY ATLANTIS PRESS

KATEGÓRIÁK
A CSR Hungary Díj várja a pályázókat (kis- és közép-nagyvállalkozások, nonprofit kft., és önkormányzati cégek) jelentkezését!
A következő kategóriákban lehet pályázni!
1/ Felelős és fenntartható vállalatért
2/ Közös ügyek-közös felelősség
3/ Innováció
4/ Junior
5/ Felelős (egészség, sport, oktatás, együttműködés esélyegyenlőség, kultúra)
6/ A “CSR lelke" - a körkörös gazdaságért Belső CSR megoldások
7/ CSR vezetői kiválóság
NEVEZÉSI DÍJAK
(a cégek éves nettó árbevétele alapján kategórizálva)
MEGNEVEZÉS NEVEZÉSI DÍJ
Kisvállalkozás nettó 135 ezer Ft (bruttó 171 450 Ft) /1 pályázat
Középvállalkozás / Nagyvállalkozás nettó 185 ezer Ft (bruttó 234 950 Ft) /1 pályázat

3. Kategóriák
1/ Felelős és fenntartható vállalatért
Ez a kategória azoknak a vállalatoknak szól,
- akik a legjobban bizonyítják elkötelezettségüket a fenntartható és felelős üzlet gyakorlata mellett, rendszer szintű megközelítésben,
- akik a felelősségről és a fenntarthatóságról hosszútávon, stratégiai szempontból gondolkodnak.
A CSR-re (vállalati felelősségre), mint menedzsmentrendszerre tekintenek. Még pedig oly módon, hogy működésük egészében végigkövethető a felelősségre és a fenntarthatóságra való törekvés.
A felsőszintű vezetők is elkötelezettek az átfogó fenntartható megközelítés mellett.
S ennek megfelelően terveznek, végrehajtanak, mérnek és kommunikálnak az egyes menedzsment területeken is.
Összefoglalva: komplex módon közelítik meg a vállalatok felelősségi rendszerét.
Vizsgálandó főbb kulcselemek az általános kritériumokon kívül:
- Stratégiai megközelítés: csr stratégia és üzleti stratégia viszonya egymáshoz
- A vezetőség támogatása: a menedzsment hozzáállása és döntési jogkörök
- Eredmények mérése: Jelentés/beszámoló
- Érintetti megoldások
(belső és külső, kapcsolati együttműködések, közösségi megoldások)
- Kommunikáció (belső és külső, ennek eszközei, nem csupán a sajtóban való megjelenésről van szó)
- A folyamatok ellenőrzése
(eszközök pl. szabványok, követő dokumentáció stb.)
CSR HUNGARY DÍJ 2019 COPYRIGHT BY ATLANTIS PRESS
2/ Közös ügyek - közös felelősség
Fő alapelv, hogy a problémák megoldásaira koncentráljunk (gazdaság, társadalom, kultúra).
Milyen érintetti megoldás lehetséges helyben, Magyarországon? Az egészég, az oktatás, az esélyegyenlőség, a sport, a kultúra stb. területén.
Hogyan lettek elkötelezettek az adott ügy, az adott téma iránt az érdekelt felek?
“Hal helyett háló!" - mint ahogy 2006-tól hirdettük a CSR Hungary részéről.
Nem adományozásról és nem szponzorációról van szó!
Vizsgálandó főbb kulcselemek az általános kritériumokon kívül:
- Hosszú távú együttműködés, mely modellként is működhet (ez összefügg az innovációs képességgel)
- Mennyire aktivizálják az érintett csoportot a probléma megoldásában (az érdekelt felek bevonása)
- Kommunikáció az érintettekkel (technológiai megoldások használata, eszközök...)
- Hogyan mérik a folyamatokat?
CSR HUNGARY DÍJ 2019 COPYRIGHT BY ATLANTIS PRESS
3/ Innováció a körkörös gazdaságért
A körkörös gondolkodás nem csupán csökkenti az erőforrások - mint például a nyersanyagok, a víz és az energia - felhasználását, hanem arra is ösztönzi az iparágakat, hogy a termék teljes életciklusára tervezzenek. Az egyik vállalat hulladéka a másik nyersanyaga.
A körkörös gazdaságba ("bölcsőtől a bölcsőig" szemlélet) való átmenet nemcsak hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, a hulladék csökkentéséhez és a természeti erőforrások megőrzéséhez vagy megújításához, hanem jelentős gazdasági előnyökkel is jár.
A tervezés, a gyártás és az ártalmatlanítás lineáris megközelítése számos kialakult kockázattal jár.
Azoknak a vállalatoknak, szervezeteknek a pályázatát várjuk, amelyek olyan innovációt fejlesztettek ki, mely a körkörös gazdaság modellt helyezi középpontba.
Akár új technológia bevezetésével, vagy más típusú kezdeményezéssel (pl. a műanyag, újrahasznosítás), gondolkodásmóddal rendelkezve valósítják meg a körkörös gazdaság koncepcióját.
Vizsgálandó főbb kulcselemek az általános kritériumokon kívül:
1. Termék, szolgáltatás értékelése:
a pályázat tárgyának környezetvédelmi szempontú értékelése figyelemmel annak teljes életciklusának (Life cycle -előállítás, a használat és a használatot követő) vetített hatására.
Tekintettel a körforgásos gazdaság alapelveire.
2. A pályázó környezetvédelmi tudatosságának értékelése:
a pályázó tevékenységének 2018-as évre vonatkozó, környezetvédelmi teljesítés szempontjából történő értékelése.
1. alkalmazott technológia
2. hulladékgazdálkodás
3. energiahatékonyság
4. tanúsítványok (ISO 14 0001, EMAS)
5. munkatársak környezetvédelmi oktatása, képzése
6. környezetvédelmi szakember alkalmazása
7. társadalmi tudatformálás
3. Zöld beszerzések:
a pályázó beszerzési tevékenységének környezetvédelmi szempontból történő vizsgálata.
CSR HUNGARY DÍJ 2019 COPYRIGHT BY ATLANTIS PRESS
4/ Junior
Már itt van a "Z" generáció, akik általában a családok legfiatalabb tagjai, akik az internet, a modern technológia révén ugyan tájékozottabbak és könnyebben jutnak információkhoz mint a korábbi nemzedékek, mégis ha az idősebb generációk nem gondoskodnak arról, hogy az értékelvű gondolkodásmódot átadják, akkor az "elveszett generációvá" válik a "Z" generáció.
Az értékek folyamatosságát a különböző generációk közötti megfelelő szintű és minőségű oktatással lehet biztosítani.
Ebben a kategóriában tehát azokat a projekt pályázatokat várjuk, melyek e generációt, akár a fenntarthatóság, a felelősség értékeinek a megőrzésére, akár önmaguk védelmében felelősebb döntések meghozatalára ösztönzi. Adott vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódóan.
Vizsgálandó főbb kulcselemek az általános kritériumokon kívül:
- Hosszú távú együttműködés, mely modellként is működhet (ez összefügg az innovációs képességgel)
- Mennyire aktivizálják az érintett csoportot a probléma megoldásában
- Kommunikáció
- Hogyan mérik a folyamatokat?
CSR HUNGARY DÍJ 2019 COPYRIGHT BY ATLANTIS PRESS
5/ Felelős együttműködés
Olyan projekteket keresünk, mely a korábban meglévő határokat átlépve (innovatív, saját céges határain túl lépve), kifejezetten a kereskedelmi partnerekkel, beszállítókkal, iparági partnerekkel, NGO-kkal - a közös cél érdekében hosszabb távon fenntartható eredményeket tud létrehozni.
A közös cél érdekében a közös projekt minimum 1 éve már sikeresen működik.
Vizsgálandó főbb kulcselemek az általános kritériumokon kívül:
- Hosszú távú együttműködés, mely modellként is működhet (ez összefügg az innovációs képességgel)
- Mennyire aktivizálják az érintett csoportot a probléma megoldásában
- Kommunikáció
- Saját mérési mutatószámok
- Hogyan mérik a folyamatokat?
CSR HUNGARY DÍJ 2019 COPYRIGHT BY ATLANTIS PRESS
6/ A “CSR lelke" - Belső CSR megoldások
Egy cég esetében is a rendelkezésre álló erőforrások közül az egyik legfontosabb az emberi erőforrás, ami még napjainkban sem kapja meg a kellő figyelmet, a kellő gondoskodást.
A megfelelő humánerőforrás gyakorlat, a munkaerő-piaci részvétel javíthatja a cég munkaerő-termelékenységét és növelheti a szervezet külső hitelességét is.
A jól működő belső CSR/vállalati felelősségvállalás pedig kiegészíti és még jobban erősíti a külső CSR tevékenységet.
Az egészséges, motivált alkalmazottunk, munkatársunk a legfőbb kincs!
Sőt ő az, aki a munkahely CSR értékeit öntudatlanul is saját mikro- (család és baráti kör) és makroközösségében is gyorsan és hitelesen terjeszti.
Milyen témákban várjuk a pályázati anyagokat?
- Hogyan lehet jól aktivizálni a munkatársakat külső CSR tevékenységbe?
- Oktatás-szemléletformálás
- Diverzifikáció és befogadás
- Egyéb, ami a CSR értékeinek, alapelveinek az elfogadását elősegíti, támogatja
Értékelési szempontok:
- legalább 1 éves gyakorlat
- fenntarthatóság hosszú távon
- innovativitás, újszerűség adott időszakban
- mérhetőség
- hitelesség
- belső érintettek jellemzése és bemutatása
- miért éppen ez a típusú megközelítés a megoldás a témában
CSR HUNGARY DÍJ 2019 COPYRIGHT BY ATLANTIS PRESS
7/ CSR vezetői kiválóság
Ez a díj azt a kiemelkedő vezetőt ismeri el, aki úttörő, inspiráló, motiváló szerepet mutatott és egyértelmű elkötelezettséget vállalt a hosszú távú fenntartható jövő iránti.
Senior és Junior (40. éves korig) kategóriában keressük a példaértékű CSR teljesítményt nyújtó személyt.
Vizsgálandó fő kulcselemek a fő kritériumokon kívül:
- stratégiai szerepet játszik cége, szervezete CSR tervezésében és megvalósításában - bizonyítékok erre (fotók, videók, publikációk, cikkek...)
- rövid CSR CV kérése
- minimum 5 éves CSR múlttal rendelkezik
- CSR pályáját milyen főbb mérföldkövek jellemzik
- milyen CSR sikereket ért el.
CSR HUNGARY DÍJ 2019 COPYRIGHT BY ATLANTIS PRESS

4. 8 lépés a CSR Hungary Díj pályázásához
1. lépés Kattintson a https://www.csrhungarydij.eu honlapra!
2. lépés Klikkeljen a CSR Hungary Díj honlapon a Katgeóriák leírására és pályázási szempontjaira!
https://www.csrhungarydij.eu/kategoriak (Pályázati útmutató 7-13. oldal.)
3. lépés Klikkeljen a Regisztráció linkjére!
https://www.csrhungarydij.eu/palyazzon
4. lépés Töltse ki a Regisztrációs űrlapot mely tartalmazza a következőket is:
- Elolvastam az útmutatót
- Elfogadom a határidőket és feltételeket
5. lépés A regisztráció elküldése után, várjon az online automatikus visszajelzésre!
6. lépés A nevezési díj beérkezése után a regisztrációt rögzítjük!
7. lépés Készítse el pályázatát!
8. lépés 2019. július 15-ig adja le a pályázati anyagot elektronikus formában!
CSR HUNGARY DÍJ 2019 COPYRIGHT BY ATLANTIS PRESS

5. Értékelési szempontok és módszertan
Minden egyes pályázót a CSR Hungary Díj független Bíráló Bizottsága értékel, miután a formai és tartalmi követelmények ellenőrzési folyamata befejeződött.
A védjegy elnyerésével 2 éves használati szerződés köttetik, a következő évben helyszíni audittal folyik az ellenőrzés.
Legfőbb szempontok
A A vezetőség támogatása
B Stratégiai megközelítés és politika
C Az eredmények mérése és belső jelentés erről
D Környezeti teljesítménye
E Társadalmi teljesítménye
F Innováció
G Kapcsolatok és együttműködések
HATÁRIDŐK
2019. május 01-től A pályázat meghirdetése
2019. július 05-ig Írásos regisztráció leadása
2019. július 15-ig A pályázati anyagok leadása
2019. július 15-től Értékelési folyamat
2019. november CSR Hungary Díjátadó
Mit kapnak a díjazottak?
- üveg tárgyi díj
- generált publikáció (CSR Hungary Hírlevél és Hírportál, médiumok)
- 2 évi védjegyhasználat
- 1-1 oldalas magyar-angol nyelvű összefoglaló megjelentetése a CSR Hungary Díj honlapján (https://www.csrhungarydij.eu)
- logó elhelyezése a győztesek oldalán
- megjelenési lehetőség (CSR Szerda Klubest, CSR Üzleti Reggeli, konferencia)
- alapmegjelenés a CSR Hungary Védjegy Regiszter kiadványban
További információ
CSR Hungary Díj projektigazgató: Takács Andrea
takacs.andrea@atlantispress.hu
+36-1/352-0957

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum