Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Érték és Minőség Nagydíj
Kiíró:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.; Hajnal Húskombinát Kft.; Legrand Zrt.; Poli-Farbe Vegyipari Kft.; ProfessionCert Mérnöki Szolgáltató Kft.; SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft.
Határidő:
05/27/2020
Érvényes:
05/27/2020
Tárgymutató:
nagydíj, Érték és Minőség
Pályázhat:
minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, alkotóközösség
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ PÁLYÁZATI RENDSZER

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer
2020. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje
A Pályázati Felhívás és Eljárásrend elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. sz. Melléklet: Jelentkezési Lap az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elnyerésére 2020-ban kiírt pályázatra
2. sz. Melléklet: a pályázat benyújtásához szükséges megfelelőségi dokumentumokra vonatkozó iránymutatás
A 2020. évre vonatkozó Védjegyhasználati szerződés minta és a 2020. évi adatkezelési információk a http://www.emin.hu honlapon olvashatók.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa:
a DIAMOND Szervezőiroda Bt.
a Hajnal Húskombinát Kft.,
a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.,
az erdélyi MULTINVEST S.R.L.,
a Poli-Farbe Vegyipari Kft.,
a ProfessionCert Kft.,
a SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft.
országos, nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet
a 2020. évi Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerésére
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat fővédnöke Dr. Latorcai János úr, a magyar Országgyűlés alelnöke.

A pályázat kiemelt támogatója:
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, szakmai támogatója
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, külhoni támogatója
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség.
A pályázat stratégiai partnerei:
a Communautrade - Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.
az Élelmiszervállalkozók Versenyképességért Egyesület,
a FÁN Group Kft.,
a Trade Magazin.

1. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat küldetése
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati joga és a védjegyhasználattal járó Kitüntető Cím azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt. Kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen kiemelkedő minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. A pályázat díjazottjai olyan példaképek, akik aktív szerepet vállalnak a gazdaság színvonalának növekedésében.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét a valódi értékek iránt, mert elismeri a tanúsított minőséget.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát önkéntesen benyújtott pályázat alapján lehet elnyerni.
A pályázati rendszer tisztaságát és sérthetetlenségét objektív követelményrendszer, pártatlan és független szakértői testület bírálata jelenti.
Az odaítélt védjegy használatát a kiírók rendszeresen ellenőriztetik, ezzel is garantálva a folyamatosan a magas minőségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók felé.

2. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat célja
- Ismerje el a pályázatra benyújtott termékek és szolgáltatások magas minőségi színvonalát.
- Segítse elő nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését.
- Járuljon hozzá a pályázaton díjazott termékek és szolgáltatások gyártóinak piaci munkájához, export-tevékenységének fejlesztéséhez.
- Nyújtson egyértelmű segítséget a termékeket és szolgáltatásokat megvásárló fogyasztóknak a minőségtudatos választásban.
- Járuljon hozzá az egészségtudatos, energia-hatékony áruk és szolgáltatások fejlesztéséhez és forgalmazásához.
- A pályázati rendszer szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.
- Segítse elő a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését.

3. A pályázat tárgya
A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében gyártott, forgalmazott áru, árucsalád, szoftver, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is.
Amennyiben a pályázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képező áru, szoftver vagy szolgáltatás jogtulajdonosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos írásos hozzájárulása szükséges.

3.1. Pályázati főcsoportok
1. Ipari gépek, berendezések; háztartási, irodatechnikai eszközök, berendezések
2. Járművek
3. Ruházati termékek és kiegészítők
4. Kozmetikai termékek
5. Háztartás-vegyipari termékek, vegyipari termékek
6. Bútorok, lakás- és irodai berendezések, felszerelések, kellékek
7. Építési termékek, energiahatékonysági építési termékek
8. Megvalósult létesítmények
9. Építőipari szolgáltatások
10. Infrastrukturális beruházások
11. Szilikátipari késztermékek (üveg, porcelán, kerámia)
12. Sporteszközök, felszerelések
13. Játszóterek, játszótéri eszközök és kültéri fitnesz eszközök
14. Játékok
15. Kézműipari termékek (zsűrizett- iparművészeti, népművészeti, háziipari termékek)
16. Informatikai programok, rendszerek
17. Mezőgazdasági- és élelmiszer termékek (friss és feldolgozott formában, beleértve az alkoholmentes és alkohol tartalmú italokat, étrend-kiegészítőket, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket, kézműves élelmiszereket, gyógyteákat)
18. Állateledelek
19. Orvosi eszközök (aktív orvosi eszközök is), orvosi műszerek
20. Az emberi egészséget és biztonságot segítő termékek, eszközök és szolgáltatások
21. A segítséggel élők számára fejlesztett segédeszközök, alkalmazások, készítmények, szolgáltatások
22. A szabadidő kulturált eltöltését segítő eszközök, szolgáltatások, belföldi turisztika (beleértve a turizmushoz kötődő vendéglátást is), falusi turizmus, utazásszervezés, utazás közvetítői tevékenység
23. Csomagolástechnika (design, anyag és technológia)
24. Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan és tevékenység
25. Tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is), kiadványok
26. Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok
27. Világítás, világítás technika
28. Az életminőség javítására szolgáló termékek, szolgáltatások
29. Vendéglátás (beleértve az étkeztetési kultúrát is), szállodai, éttermi, cukrászati szolgáltatások, ételkiszállítás, helyi hagyományos gasztronómiai értékekre épülő vendéglátás
30. Kulturális rendezvények, sportesemények, múzeumi programok, szolgáltatások
31. Díszműáruk
32. Bőripari termékek (lószerszámok, táskák, bőröndök, tárcák)
33. Órák, ékszerek, divatékszerek
34. Falak, homlokzatok, design elemek, fából készült egyedi megoldások és nyílászárók, enteriőrök bármilyen funkcióban való használata a külső lakótérben
35. Megváltozott munkaképességűek által készített áruk
36. Webshop szolgáltatások
37. Szállítmányozás, raktározás, tárolás (veszélyes anyagok is)
38. Egyéb szolgáltatások
39. Bevezetett munkavédelmi, munkabiztonsági szakmai újdonságok, újítások
40. Lakberendezés, enteriőrök bármilyen funkcióban a belső lakótérben.

4. Pályázati feltételek
4.1. A Pályázó
Pályázatot nyújthat be minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, alkotóközösség.
Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet, és több pályázó is benyújthat közös pályázatot. Egy pályázatban egy termék vagy egy termékcsalád szerepelhet. Egy termékcsalád maximum 10 termékből állhat. (Termék megnevezés alatt árukat, szoftvereket és szolgáltatásokat egyaránt értünk).
Termékcsalád esetén a termékcsalád tagjainak felsorolása és pontos megnevezése a hiánytalan pályázati dokumentáció feltétele. (A jelentkezési lap 8-9. pontjában úgy kell feltüntetni, hogy a termékcsalád összefoglaló nevének megnevezése után kell a termékcsalád tagjainak pontos felsorolása.)
Nem képezheti pályázat tárgyát olyan technológiai eljárás, amely nem testesült meg áruban, szoftverben, illetve olyan szolgáltatás, amely a pályázat benyújtásakor még nem került bevezetésre.
A pályázat nyilvános.
A pályázat kiírói a pályázótól nem kérik üzleti titkok vagy bizalmas információk közlését!
A pályázónak a pályázati dokumentáció benyújtásától az eredményhirdetésig, illetve díjazás esetén a védjegyhasználónak, a védjegyhasználat végéig BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE van a Pályázati Titkárság felé. Minden pályázóval/védjegyhasználóval, valamint pályázattal kapcsolatos változást (beleértve a 4.2.3.1-4. pontokat is) írásban kell jeleznie.
A bejelentési kötelezettség elmulasztása, annak nyilvánosságra kerülésekor a pályázatból való kizárást, vagy a védjegyhasználat felfüggesztését vagy visszavonását vonhatja magával.

4.2. A pályázati dokumentáció tartalma
A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani, egy példányt nyomtatott formában és egy példányt elektronikus adathordozón (pendrive), amelynek tartalma 100%-ban meg kell, hogy egyezzen a papíralapú pályázattal, azaz az elektronikus változat a papír alapú pályázat szkennelt formája kell legyen.
A pályázati dokumentáció mellett a papír alapú kísérő levélhez külön is kell csatolni a Pályázati Jelentkezési lap aláírással ellátott eredeti és három jól olvasható másolati példányát!
A kísérő levél mellé csatolt négy (4) példány Jelentkezési lapot nem kell összetűzni!
A Jelentkezési lap és az eljárási díj befizetését igazoló értesítés egy-egy (1-1) másolati példányát a pályázati dokumentációba is be kell fűzni a tartalomjegyzék szerinti megfelelő helyre! Tehát, a Jelentkezési lapnak összesen öt (5), az eljárási díj befizetését igazoló értesítésnek egy (1) példánya szerepel majd a komplett benyújtott pályázatban. A kísérő levélhez nem csatolt példányok miatt a dokumentáció hiányosnak minősül és a dokumentumok átvizsgálásánál negatív értékelést jelent.
A pályázati dokumentációt mindig a hatályos jogszabályok figyelembevételével kell összeállítani!
4.2.5.1. Pályázati eljárási díj befizetése Európai Unión belüli, közösségi adószámmal rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó esetében: a pályázati eljárási díjat áfa összeg nélkül kell teljesíteni, azaz pályázatonként 180 000 Ft eljárási díj fizetendő, tekintve, hogy a szolgáltatás nyújtás az áfa törvény területi hatályán kívülre esik. (Amennyiben tévesen az áfa összegével növelten történik a pályázati díj megfizetése, az áfa összege visszatérítésre kerül, de ezen összegből a visszautalás költsége levonásra kerülhet.)
4.2.5.2. Pályázati eljárási díj befizetése Európai Unión belüli, közösségi adószámmal NEM rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó esetében: a pályázati díjat áfa összeggel növelten kell teljesíteni, azaz pályázatonként 228 600 Ft eljárási díj fizetendő.
4.2.6. A pályázó bemutatása 3 oldal terjedelemben. Tömören mutassa be a szervezetet (történetét; üzleti, esetleg jogszabályi környezetét; legfontosabb termékeit, szolgáltatásait; éves gyártási mennyiségét/értékét, árbevételét, ezen belül az exportarányt; beszállítói vevői kört, technológiai és alapanyag bázist, stb.), valamint minden még olyan fontosnak ítélt tényt, eseményt, amely a pályázat értékelését elősegítheti. Önértékelés alapján elemezze a vállalkozás piacképességét és piaci helyét a hasonló termékeket előállító vállalkozások között.
Önkormányzatoknál mutassa be társadalmi értékét, fontosságát.
4.2.7. Az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás leírása maximum 2 oldal terjedelemben.
Az ismertetést a Pályázati Jelentkezési Lap 10. pontjában rögzített pár összesítő mondat ismétlésével kell kezdeni! Emelje ki az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás azon előnyeit, melyek a felhasználás, energiahatékonyság, környezettudatosság, fenntarthatóság szempontjából kedvezőbbek a hasonló termékekhez, szolgáltatásokhoz képest.
4.2.8. Az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás hazai és külpiaci helyzetének ismertetése maximum 1 oldal terjedelemben
A pályázat tárgyának ára, ár-érték aránya; összehasonlítás a nemzetközi piacon való elhelyezkedésről (hova sorolható önértékelés alapján a pályázat tárgya funkcióban, árban); értékesítés, piaci bevezetés, elvárások, eredmények leírása; tájékoztatás a piaci törekvésekről (jövőkép), célkitűzésekről; referenciák bemutatása; piaci részesedés elemzése. Az elmúlt időszak trendjeinek, valamint a kitűzött célok elérésének bemutatása. Vevői elégedettség vizsgálata (olyan eredmények bemutatása, melyek alátámasztják, hogy a szervezet működése a vevői igények lehető legjobb kielégítését szolgálja).
4.2.9. A pályázat tárgyának minősülő áruhoz/árucsaládhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó minden olyan dokumentum, amelyeket a fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályok megkövetelnek. Az előírásokon felül a fogyasztók érdekében önként vállalt kötelezettségek bemutatása, dokumentálása.
A csatolandó legfontosabb dokumentumok tételes felsorolását - a teljesség igénye nélkül - a 2. sz. Melléklet tartalmazza.
4.2.10. A környezetvédelmi teljesítmény bemutatása maximum 1 oldal terjedelem
A környezetvédelmi előírások betartása a gyártásnál, csomagolásnál, szolgáltatásnál. A környezetvédelmi szempontok érvényesülése a termékben, szolgáltatásban, valamint az áru/árucsalád és szolgáltatás létrehozása, felhasználása és megsemmisítése során. Esetleges kapcsolódás különböző környezetvédelmi eseményekhez, társadalmi szervezetekhez. Energiahatékonyság bemutatása a cég működésében és a pályázat tárgyának előállítása során. (Vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés igazolása pl: hulladékkezelés.)
4.2.10.1. A termékről/termékcsaládról, szoftverről, szolgáltatásról minden érvényes, harmadik fél által kiállított minősítő dokumentum (például: szakvélemény, minősítő bizonyítvány, tanúsítvány, vizsgálati jelentés) másolata. Jelen esetben a harmadik fél igazolása minden esetben szükséges, még akkor is, ha a jogszabályok a gyártóra/forgalmazóra bízzák a termék-megfelelőség igazolását.
4.2.10.2. Amennyiben rendelkeznek vele: a szellemi tulajdon védelmét igazoló és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, vagy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, vagy az Európai Szabadalmi Hivatal, illetve a Szellemi Tulajdon Világszervezete által kiállított dokumentum másolata.
4.2.11. Az alkalmazott minőségirányítási rendszer tanúsításáról szóló okirat másolata (például: ISO, TQM, HACCP).
(Megjegyzés: nem általános pályázati feltétel, de előnyt jelent, ha a pályázó tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkezik.) Amennyiben a pályázó tevékenységére - jogszabály által - kötelező valamilyen minőségirányítási rendszer (például: HACCP) alkalmazása, abban az esetben a tanúsítás igazolása is alapvető pályázati feltétel. Abban az esetben, ha a pályázó rendelkezik minőségvizsgáló laboratóriummal, a pályázat tárgyát képező áru/árucsaládra, szoftverre, szolgáltatásra vonatkozó saját vizsgálati jegyzőkönyvet, és annak külső akkreditáló szervezet általi elfogadását, jóváhagyását is mellékelni kell.
4.2.12. A termék/termékcsalád, szolgáltatás korábbi pályázatokon - Magyarországon vagy külföldön - elnyert minősítő díjak, elismerések tanúsító okiratainak másolatai; kiállításokon, vásárokon elnyert díjak, oklevelek, védjegyhasználatra vonatkozó okiratok másolatai (például: Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj, Kiváló Magyar Élelmiszer Tanúsító Védjegy, Környezetbarát Termék Védjegy, BNV Nagydíj, stb., Hazai és nemzetközi szakmai versenyeken elért díjak, helyezések).
4.2.13. A termék/termékcsalád, szoftver, szolgáltatás egészét (alkalmazási környezetében is) és jellemző részleteit bemutató fotók.
- Nyomtatott formában
A papír alapú dokumentációhoz minden esetben papír alapú képeket kell mellékelni! Ezek lehetnek fotók, prospektusok, kiadványok. A nyomtatott kiadványok esetében a nyomtatott kiadvány alapjául szolgáló eredeti elektronikus formátumot (kreatívot), vagy a kiadvány elektronikus formáját PDF formátumban kérjük csatolni.
- Elektronikus formában, elektronikus adathordozón (CD, DVD, pendrive)
FIGYELEM! A nyomtatott kiadvány alapjául szolgáló kreatív elektronikus csatolása nem elegendő!
A képeket az alábbiak szerint kérjük csatolni!
Benyújthatók: a terméket ábrázoló fotók, termékképek, videók; a szolgáltatás jellegét bemutató fotó, videó; elektronikus termékeknél, pl. szoftverek esetében képernyőfotók, működést bemutató videók.
A képeket és videókat egy külön könyvtárba (mappa) szükséges másolni.
Elfogadható elektronikus formátumok: TIFF, JPEG, BMP - legalább 300 DPI felbontással. Vektoros anyagok PDF-ben, Corel Draw-ban 17. verzióig, Adobe Illustrator-ban CS6 verzióig, ez esetben mellékelni kell a beágyazott képeket, objektumokat, betűtípusokat is. Videók esetében az ismert formátumok mindegyike maximum 5 perces időkeretben.
Nem fogadható el másológépen készített utólag szkennelt nyomat! Nem fogadható el a képek Word-, vagy PDF-dokumentumba másolt összefűzése! A képek kizárólag külön könyvtárba mentve csatolhatók!
A hiánytalan dokumentáció és az értékelés feltétele a jó, fentebb jelzett minőségű képi bemutatás.
Az első három zsűri fordulóban a bírálat elsősorban a dokumentumokra épül, tehát a pályázó érdeke a jó minőségű, lényeget bemutató képek mellékelése. Ezek hiánya, vagy nem megfelelő minősége a pályázat vizsgálatánál negatív értékelést kap.
4.2.14. A Pályázati dokumentáció összeállítási sorrendje igazodjon a 4.2. A Pályázati dokumentáció tartalma sorrendje szerint felsoroltakhoz.

5. A pályázatokkal kapcsolatban a Pályázati Titkárság tagjai és a kiírók Pályázati Felhívásban nevesített képviselői díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázatok benyújtását megelőzően, szükség szerint a pályázó telephelyén is. A benyújtott és érkeztetett pályázatokkal kapcsolatban további konzultációra nincs lehetőség!

6. A pályázat benyújtása
A pályázatokat tartalmazó teljes írásos dokumentációt magyar nyelven, egy (1) példány nyomtatott és egy (1) példány elektronikus formátumban (pendrive) kell benyújtani.
A papír alapú pályázatokat a benyújtás után egy évig, azaz az első utóellenőrzési időszak befejezéséig őrzi a Pályázati Titkárság. Az elektronikus pályázati anyagokat a benyújtás után öt évig őrzi meg.
Abban az esetben, ha a díjazott pályázattal szemben hivatalos vizsgálat vagy eljárás folyik és azt hivatalosan a Pályázati Titkárság tudomására hozzák, akkor a papír alapú dokumentáció az eljárás végéig megőrzésre kerül.
6.1. A pályázatok benyújtási határideje: 2020. május 27. (szerda)
(Megjegyzés: a jelzett határidő a pályázati dokumentumok benyújtási határideje, erre az időpontra a terméket még nem kell benyújtani!)
Postai úton történő benyújtásnál a postabélyegzőn szereplő feladási dátum elfogadott!
6.2. Pályázatok benyújtása postai úton
Beküldési név, cím:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság
H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
6.3. A pályázatok személyes benyújtása
A pályázatok személyes benyújtása kizárólag 2020. május 27-én 9 és 14 óra között lehetséges az alábbi címen:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság
1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
(telefon: Kiss Károlyné Ildikó +36-20-934-4909)

7.2. A pályázatok befogadása
A megadott határidőig lezárt formában benyújtott pályázati dokumentációt a Pályázati Titkárság szervezésében tartandó Elő-zsűri bontja fel, ellenőrzi, hogy a benyújtás a pályázati feltételeknek megfelelően történt-e, befogadható-e. Amennyiben a pályázati dokumentáció megfelel a pályázati felhívásban foglaltaknak, a Pályázati Titkárság elektronikus formában kiadja a befogadási számmal ellátott befogadó iratot. Következőkben a Dokumentum Zsűrin kerül rögzítésre a benyújtott pályázati dokumentáció hiánytalansága vagy hiányossága.
A Dokumentum Zsűri tagjai a Kiírók Tanácsa által felkért szakértőkből állnak.
A pályázat esetleges hiányossága esetén a Pályázati Titkárság a befogadó iratban a Dokumentum Zsűri állásfoglalásának megfelelően felszólítja a pályázót a hiányosság pótlására, amelyre határidőt szab. A befogadó iratban - a befogadási szám közlésével együtt - tájékoztatja a pályázót a további zsűri fordulókkal és szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos teendőkről, szükség esetén a pályázatot bemutató rövidfilm készítéséről, az áruminták beszállításáról, valamint az el nem használt minták elszállításáról.

8. Díjazás
8.1. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy
A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát, ezzel együtt a védjegyhasználat tartama alatt az Érték és Minőség Nagydíj Kitüntető Címet. A védjegyhasználatot magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett Kitüntető Oklevél, valamint az Érték és Minőség Nagydíj emblémájával díszített, a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
A védjegy elnevezése:
Érték és Minőség Nagydíj, angolul: Value & Quality Award.
(Egy díjazott pályázathoz egy magyar és egy angol nyelvű díszoklevél és egy trófea tartozik. Közös pályázat esetében két benyújtó erejéig biztosítjuk az okleveleket és a trófeákat. Három, vagy több pályázó közös pályázata esetében további oklevelek és trófeák önköltségi áron rendelhetők a Pályázati Titkárságon keresztül. A pótrendeléseket augusztus 10-ig lehet megküldeni a kissildiko@emin.hu e-mail címre. Oklevelek ára mappával együtt: 32 000 Ft + 27% áfa/db, az Érték és Minőség Nagydíj trófea ára: 43 000,-Ft + 27% áfa/db.)
A győztes pályázónak a védjegyhasználatot nyert termék/termékcsalád, szolgáltatás propagandája keretében az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet változatlan termék/termékcsalád forgalmazása mellett, a forgalmazás teljes időtartama alatt szerepeltetnie kell.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerését jelképező magyar és angol nyelvű díszokleveleket és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi trófeákat Farkas Sándor úr, az Agrárminisztérium miniszter-helyettese, vagy megbízottja adja át.
A DIAMOND Szervezőiroda Bt. a védjegyoltalom jogosultjainak megbízásából, a kitüntetett pályázóval az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy embléma (logo) használatára vonatkozóan védjegyhasználati szerződést köt. A szerződésben a díjazott vállalja a védjegyhasználati díj megfizetését. A védjegy használata a díj elnyerésétől számított egy évig (2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között) díjmentes. A védjegyhasználat további meghosszabbítása csak a pályázat utóellenőrzésével és jóváhagyó auditjelentéssel lehetséges. Az éves felülvizsgálatot a védjegyoltalom jogosultjai által kijelölt, szakértő szervezet végzi. A felülvizsgálat költségét a díjazott védjegyhasználó köteles viselni. Az utóellenőrzési díjra vonatkozó költségek pályázatonként külön-külön kerülnek meghatározásra és a Védjegyhasználati Szerződésben kerülnek rögzítésre. Az ott közölt összegek a Védjegyhasználati Szerződés érvényességéig változatlanok.
A védjegyoltalom jogosultjai, új védjegyhasználók vonatkozásában a védjegyhasználati díj éves mértékét 2020. szeptember 1-től 60 000 Ft + 27% (azaz 16 200 Ft) áfa, azaz bruttó 76 200 Ft-ban határozzák meg. A védjegyhasználati díj díjazott pályázatonként fizetendő. A védjegyhasználati díjat a Védjegyhasználati Szerződés rögzíti és a védjegy használatának időtartama alatt változatlan!
Amennyiben a szakértő az éves utóellenőrzés során a folytatólagos védjegyhasználatot nem javasolja, a védjegyhasználat felfüggesztésre, végső soron visszavonásra kerül, amelyet a Kiírók Tanácsa nyilvánosságra hoz.

8.2. Különdíjak
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer keretében a Pályázat Kiírói Tanácsa, a pályázat kiírói külön-külön, és különböző cégek, intézmények, szervezetek is felajánlanak különdíjakat.
Különdíjak felajánlására a pályázat meghirdetése után is van lehetőségük a különböző cégeknek, intézményeknek, szervezeteknek. Különdíj felajánlásokat minden év június 29-ig lehet írásban megtenni a Pályázati Titkárság felé a különdíj pontos megnevezésével megjelölésével. A különdíjak befogadásáról a Kiírói Tanács egyszerű szótöbbséggel dönt. A különdíj befogadásáról a felajánlót a Pályázati Titkárság elektronikus levélben értesíti. A pályázat meghirdetése után érkezett és befogadott különdíj felajánlásokat közzé tesszük az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat http://www.emin.hu honlapján.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Pályázati Titkárság elérhetősége:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
e-mail: kissildiko@emin.hu,
A tárgyévben védjegyhasználatot nyert pályázatok és pályázók különdíjakat is kiérdemelhetnek.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációs Nívódíja elismerések odaítélése ajánlások alapján történik.

9. Eredményhirdetés
Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között, széles nyilvánosság előtt kerül sor 2020. szeptember 09-én az Országház főemeleti Felsőházi Termében (a pontos naptári nap az országgyűlés programja miatt változhat!). A meghívott vendégek között helyet foglalnak a gazdaság és közélet kiemelkedő személyiségei, a diplomáciai testületek vezetői, a kereskedelmi diplomácia vezető képviselői. Az ünnepséget a legszélesebb sajtónyilvánosság kíséri.
Az esemény fővédnöke Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke.

10. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát elnyert termékek felügyelete
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használata csak érvényes védjegyhasználati szerződéssel lehetséges, melyet a védjegyoltalom jogosultjainak megbízottja a DIAMOND Szervezőiroda Bt. és a díjazott védjegyhasználó köt.
A díjazott pályázatok folyamatos ellenőrzésére vonatkozó információkat a védjegyhasználati szerződés rögzíti.
A szerződő felek tevékenysége során bekövetkezett, szerződést érintő minden változásról a feleknek haladéktalanul írásban értesíteni kell egymást!
A Kiírók Tanácsa és a védjegyoltalom jogosultjai feladata, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szerint minősített termékeket, termékcsaládokat, szolgáltatásokat megfelelőség és a díjazás tényének díjazott általi publikálása szempontjából ellenőrizzék, illetve ellenőriztessék. Az ellenőrzésre kijelölt szervezet: A DIAMOND Szervezőiroda Bt. és a ProfessionCert Kft. A kijelölt szervezetek az utóellenőrzést évente végzik minden év márciusától június 20-ig bezárólag, a DIAMOND Szervezőiroda Bt. megbízásából a védjegyoltalom jogosultjainak felhatalmazása alapján. Az ellenőrzésre kijelölt szervezeteknek joguk van a vizsgálatokhoz külső szakértőket felkérni. Az utóellenőrzés minden védjegyhasználót érint a díjazás évétől függetlenül. Az utóellenőrzésről felülvizsgálati jelentés készül. Az utóellenőrzés költségeit a védjegyhasználó fizeti meg. Az utóellenőrzés költségeit minden díjazottra vonatkozóan külön-külön, saját Védjegyhasználati Szerződése rögzíti. Ezek a költségek a Védjegyhasználati Szerződés érvényességéig változatlanok.
A díjazott pályázatok utólagos ellenőrzésekor az ellenőrzésre jogosult szervezet megvizsgál minden olyan egy évnél fiatalabb dokumentumot, melyet a pályázat benyújtásakor is be kellett nyújtani.
Az utóellenőrzéskor bekérendő dokumentumok listáját a teljesség igénye nélkül az aktuális évi Pályázati Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.
Amennyiben az ellenőrzött áru, árucsalád, szolgáltatás az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogának odaítélésekor benyújtott termék, termékcsalád minőségéhez képest romlik és a pályázó nem hajtja végre az ellenőrzést végző szervezet által előírt módosításokat, intézkedéseket, vagy a díj viselésére méltatlanná válik, a védjegyhasználati jog visszavonható, melyről a Kiírók Tanácsa a nyilvánosságot értesíti.
Abban az esetben, ha a díjazott termékkel, szolgáltatással szemben hatósági eljárás indul, a Kiírók Tanácsa a díj használatát felfüggesztheti, hatósági elmarasztalás esetén visszavonja, és nyilvánosságra hozza.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatával kapcsolatos minden változás nyilvánosságra kerül, adott esetben a média értesítésével együtt.

11. A Védjegyhasználati jog megszűnése
11.1. A Szerződés megszűnésével a Védjegyhasználati Jog is megszűnik.
11.2. A Szerződés a Használó részéről hatvan (60) napos felmondási idő betartása mellett felmondható indokolás nélkül a Védjegyhasználati év végére. A védjegyhasználati év fordulója minden esztendő augusztus 31-e. Ha a felmondás legkésőbb június 30-ig nem érkezik meg a Jogosulthoz, a Használó köteles megfizetni a teljes Védjegyhasználati Díjat. A Védjegyhasználat felmondása kizárólag írásban, a védjegyjogosultakat képviselő (Jogosult) cégnek történő megküldésével lehetséges. (DIAMOND Szervezőiroda Bt. az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Pályázati Titkársága H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15., vagy kissildiko@emin.hu e-mail cím)
11.3. A Szerződés azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondható súlyos szerződésszegés esetén.
11.4. A Szerződésben külön megjelölt eseteken túlmenően az alábbi esetekben lehetséges a Szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetése:
Ha a Használó
- a Szerződést vagy az eljárásrendet súlyosan megszegi, ideértve a méltatlanság esetét;
- a jelen Szerződés alapján fizetendő Díjakat felhívás ellenére sem fizeti meg;
- a Használó ellen csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás indul.

12. A pályázat nyilvánossága
12.1. A pályázati rendszer nyilvánosságával kapcsolatosan a kiírók külön- külön és együttesen is eljárhatnak.
12.2. A pályázat meghirdetése minden év márciusában, nyilvános sajtótájékoztató keretében történik.
12.3. A pályázati felhívás teljes szövege, a pályázat jelentkezési lapja, a díjazottak bemutatása, valamint a pályázat eseményei a pályázati rendszer elsődleges közlési helyén a http://www.emin.hu címen érhetők el.
12.4. A pályázati információk megtalálhatók a kiírók honlapjain is.
12.5. A pályázati rendszer aktuális eseményeiről a Kiírók Tanácsa képviseletében az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság közleményben ad, illetve adhat hivatalos tájékoztatást.
12.6. A védjegyhasználók és a díjazásban részesültek első bemutatására az eredményhirdetés alkalmával, az ünnepélyes díjátadás helyszínén, az Országházban kerül sor.
12.7. A pályázat eseményeiről szóló hírek az MTI hírcsatornáin keresztül jutnak el a médiaközpontokba.
12.8. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát elnyert áruk és gyártóik, szolgáltatások és szolgáltatóik díjmentesen bemutatásra kerülnek az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer hivatalos magyar és angol nyelvű elektronikus katalógusában, amely megjelenik külföldi kiállításokon, üzleti fórumokon, eljut a gazdaságdiplomácia képviselőihez.
12.9. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiírói: a DIAMOND Szervezőiroda Bt., a Hajnal Húskombinát Kft., a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., az erdélyi MULINVEST S.R.L., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a ProfessionCert Kft., valamint SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft. A Pályázat stratégiai partnerei a Communautrade Europe kereskedelmi és Tanácsadó Kft., az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület és a Grabowski Kiadó Trade Magazin a pályázatot bemutatják honlapjaikon.
12.10. Az Érték és Minőség Nagydíjas Pályázatok bemutatásra kerülnek az MTVA, TV2 és a HÍR TV által sugárzott adásokban.

13. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújtanak:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
Kiss Károlyné Ildikó ügyvezető igazgató
Telefon: +36-1-258-0641
Mobil: +36-20-934-4909
e-mail: kissildiko@emin.hu
Bruszniczky Balázs fejlesztési igazgató
Telefon: +36-20-315-3600
e-mail: bruszniczkybalazs@emin.hu
Dr. Siklós Kata szellemitulajdon-védelmi szakértő
Mobil: +36-20-398-0144
e-mail: sikloskata@emin.hu
Babó Klára pénzügyi szakértő
Mobil: +36-20-511-2102
e-mail: baboklara@emin.hu.
Horváth László Tibor webkommunikációs szakértő
Mobil: +36-20-320-5646
e-mail: sajto@emin.hu
Internet: http://www.emin.hu
Hajnal Húskombinát Kft.
9061 Vámosszabadi, Hild József u. 3-5.
Hajnalné Raucsik Krisztina ügyvezető igazgató
Mobil: +36-30-216-6344
e-mail: hajnalne@hajnalhuskombinat.hu
Varga Ildikó minőségirányítási vezető
Mobil: + 36-30-834-0779
e-mail: varga.ildiko@hajnalhuskombinat.hu
Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.
6600 Szentes, Ipartelepi út 14. Pf. 10.
Károlyi László vezérigazgató
Telefon: +36-63-510-200
Mobil: +36-30-955-1316
e-mail: laszlo.karolyi@legrandgroup.hu
Pardi Katalin személyi PR felelős és személyi asszisztens
Mobil: +36-30-370-8625
e-mail: katalin.pardi@legrand.hu
Internet: http://www.legrand.hu
MULTINVEST S.R.L.
Str. Gheorghe Doja Nr. 67. Târgu Mureş Jud Mureş 540354 RO
Gogolák-Hrubecz Zsolt tulajdonos, ügyvezető igazgató
Telefon: +40-745-613-069
e-mail: gogolak.zsolt@multinvest.ro
Internet: http://www.multinvest.ro
Poli-Farbe Vegyipari Kft.
6235 Bócsa, III. kerület 2.
Szabó Antal ügyvezető igazgató
Telefon: +36-78-453-133
e-mail: titkarsag@polifarbe.hu
Lenthár Ágota brand manager
Telefon: +36-30-700-5665
e-mail: lenthar.agota@polifarbe.hu
Internet: http://www.polifarbe.hu
ProfessionCert Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 126-128.
Bálint Ágnes ügyvezető igazgató
Telefon: +36-30-941-2176
e-mail: agnes.balint@professioncert.hu
Seres József ügyvezető igazgató-helyettes
Telefon: +36-20-459-9047
e-mail: jozsef.seres@professioncert.hu
Internet: http://www.professioncert.hu
SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft.
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.
Csalló Andrea tulajdonos, ügyvezető
Telefon: +36-20-412-7459
e-mail: csalloa@szam.hu
Kelemen Anita irodavezető
Telefon: +36-20-851-2070, +36-92-314-390
e-mail: kelemena@szam.hu
internet: http://www.szampont.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum