Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Külföldi magyar intézetek logójának megtervezése
Kiíró:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Határidő:
06/28/2019
Érvényes:
06/28/2019
Tárgymutató:
külföldi magyar intézetek logójának megtervezése
Pályázhat:
elsősorban magyarországi vagy határontúli magyar felsőszintű művészeti intézmény hallgatója, továbbá bármely jogi személyiséggel rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, magánszemély
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Külföldi magyar intézetek logójának megtervezése

Pályázati felhívás
a Külgazdasági és Külügyminisztérium külföldi magyar intézetek logójának megtervezésére

1. Pályázat ajánlatkérőjének neve
Külgazdasági és Külügyminisztérium Kulturális Diplomáciáért Felelős Helyettes Államtitkársága, 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. Telefon: +36 1 458-1392, E-mail: hatkult@mfa.gov.hu

2. Pályázat tárgya
A Külgazdasági és Külügyminisztérium által irányított külföldi magyar intézetek logójának megtervezése

3. Pályázat célja
2016 szeptemberében a Balassi Intézet megszűnt, feladatait, köztük a külföldi magyar intézetek irányítását a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el. A külföldi magyar intézetek ugyanakkor azóta is a korábbi Balassi Intézet által készíttetett logót használták. A cél a Balassi Intézet brand és arculat helyett a külföldi magyar intézetek brand és arculat bevezetése.

4. A külföldi magyar intézetek hálózatának bemutatása
A világ jelenleg 22 országában működő 24 (2019. év végére 26) külföldi magyar intézet megkülönböztetett szerepet játszik a magyar kultúra, oktatás és tudomány kimagasló teljesítményeinek nemzetközi megismertetésében, a tudatos, értékorientált Magyarország-kép építésében. A külföldi magyar intézetek hálózata a kulturális diplomácia eszközeivel segíti elő hazánk külpolitikai és külgazdasági érdekeinek érvényre jutását, miközben arra törekszik, hogy közös értékeinket nemzetközi szinten megismertesse, a magyarság jó hírét eljuttassa a nemzetek közösségébe, valamint a határon inneni és túli magyarság kulturális értékeit és kapcsolatait ápolja és építse. Ennek jegyében törekszünk együttműködésünket elmélyíteni és alapvető gazdasági érdekeinket a kulturális diplomácia eszközeivel is támogatni.
Az intézetek célja és állami feladatként ellátandó alaptevékenysége Magyarország célkitűzéseivel összhangban:
- a nemzeti kulturális örökség megőrzése és széles körű megismertetése;
- hazánk és a fogadó ország közötti kulturális diplomáciai kapcsolatok ápolása, fejlesztése;
- kulturális, oktatási és tudományos nemzetközi együttműködések ösztönzése;
- magyar nyelvoktatás;
- információszolgáltatás és programok által a magyar kultúra és társadalom bemutatása.

Az első külföldi magyar intézet (Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet, 1916-1918) alapítását követően az ún. Collegium Hungaricumok hálózatát Klebelsberg Kunó kultuszminiszter hozta létre az 1920-as években Magyarország nemzetközi tudományos kapcsolatainak építése érdekében (Bécs, Berlin 1924, Róma, Párizs 1927). A Collegium Hungaricumok tevékenységében a mai napig kiemelt szerepe van az oktatás- és tudományszervezésnek. A történelmileg kialakult különbségeken túl, az egyes intézetek feladatkörében, szolgáltatásaiban és eszköztárában is vannak eltérések. Az intézetek egy része kulturális, oktatási és tudományszervezési feladataik ellátásán túl például könyvtárat, magyar nyelvoktatási központot, galériát tart fenn.
A külföldi magyar intézetek elsősorban Európában (Bécs, Belgrád, Berlin, Brüsszel, Bukarest, Helsinki, Isztambul, Ljubljana, London, Moszkva, Párizs, Pozsony, Prága, Róma, Sepsiszentgyörgy, Stuttgart, Szófia, Tallinn, Varsó, Zágráb) és Ázsiában (Új-Delhi, Peking, illetve 2019 folyamán Szöul és Tokió) létesültek, de Észak-Amerikában (New York) és Afrikában (Kairó) is van egy-egy intézet.
A magyar kulturális intézetek programjaikkal egyszerre mutatják be a magyar kultúra legkorszerűbb irányait (pl. avantgárd kortárs képzőművészet), de egyúttal megjelenítik a tradicionális magyar kultúrát is (pl. táncház, népművészet). A magyar kultúra tágan értelmezett fogalom, mely nem ér véget az országhatároknál: jelenti egyrészt a velünk együtt, Kárpát-medencei sorsközösségben élő nemzetek kultúráját is, másrészt a határainkon túl élő magyarság tradicionális kultúráját is. Ezek az alapelvek érvényesülnek legmarkánsabban a külföldi intézeti háló révén. A külföldi intézetek célcsoportjai elsődlegesen a fogadó országok állampolgárai. Fontos cél emellett, hogy az intézetek programjaikkal minél inkább felkeltsék a fiatal generációk figyelmét is.

5. Az Ajánlatkérő elvárásai a logó kapcsán
- A logónak tükröznie kell a külföldi magyar intézetek hálózatának alapelveit és küldetését;
- Legyen közérthető, fejezzen ki üzenetet a külföldi magyar intézetek célcsoportjai számára;
- Stílusjegyei: hagyományokra építkező és modern egyszerre, emberi és személyes, ugyanakkor közösségi;
- Hívószavai: kulturális sokszínűség, hagyomány, innováció, hálózat;
- A logó a Külgazdasági és Külügyminisztérium magyar címeres feliratos megjelenésétől függetlenül, önállóan is hatékonyan legyen alkalmazható az intézetek megkülönböztetéséhez és azonosításához
- Legyen hatékonyan alkalmazható az intézetek épületén való megjelenés mellett online (weblap és közösségi média) és offline felületeken zajló kommunikációs kampányok során;
- Megjelenése, formai eszközrendszere és üzenete illeszkedjen a Külgazdasági és Külügyminisztérium szakmai-társadalmi szerepéhez, céljaihoz;
- Letisztult, modern, a nemzetközi trendekhez illeszkedő formai megoldásokat mutasson;
- Legyen kellően figyelemfelkeltő, újszerű;
- Ne legyen sematikus, megszokott klisékre építő;
- Színes, fekete-fehér és inverz formában, valamint különböző méret mutációban egyaránt működőképes és alkalmazható legyen;

6. A pályázat részletes tartalma Külföldi magyar intézetek logójának megtervezése feliratos változatban
A beadott pályaműveknek minimálisan tartalmaznia kell a logó(k) grafiká(i)t, a hozzá tartozó fontkészletet, mely a különböző nyelvi mutációk esetén is jól működik (latin betűs mellett cirill, illetve ázsiai nyelveken megjeleníthető), a színkódokat, alkalmazott formai megoldásokat, a logó használatának szabályait.
A logóterv intézetnév és ország szerint több nyelvi mutációra legyen alkalmas az alábbi, mintaként megadott feliratok felhasználásával (melyek a későbbiekben angolul és a fogadóország nyelvén is megjelennek majd a logóban), pl.:
1. Collegium Hungaricum Berlin
2. Prágai Magyar Intézet

A Pályázótól maximum két logóterv szövegvariánssal történő megalkotását várja el az Ajánlatkérő.
A logótervet egy színes (CMYK) és egy szürkeárnyalatos (monochrome), nyomtatható (max. A4-es méret) változatban részletesen kidolgozva kell megjeleníteni. A benyújtott logótervek nyomtatható oldalainak száma nem haladhatja meg az 5 db A4-es oldalt logótervenként.
A logótervek kizárólag JPEG, PDF formátumban benyújthatók. A fájl mérete legfeljebb 5 MB lehet, felbontása pedig legalább 300 dpi.
A logóterveken és a logótervek fájl elnevezésében is szerepelnie kell a Pályázó pontos nevének
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati adatlapon a logótervet bemutató koncepciót gépelve (nem kézírással) maximum 100 szóban.

7. Díjazás
A nyertes pályázó a logó felhasználásra alkalmas formájának átadása után - vektorgrafikus formátum - nettó 250 000 Ft összegű díjban részesül, amely magában foglalja a logó teljes körű, a Külgazdasági és Külügyminisztérium általi kizárólagos felhasználásának jogát.

8. Pályázati feltételek
Jelen pályázati felhívás keretében pályázatot nyújthat be elsősorban magyarországi vagy határontúli magyar felsőszintű művészeti intézmény hallgatója, továbbá bármely jogi személyiséggel rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, magánszemély.
A pályázaton való részvétel díjmentes. Jelen pályázati felhívás a pályázati adatlap(ok)al és a benyújtandó mellékletekkel együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
Postai úton leadott, kézzel írt és rajzolt pályázatokat nem tudunk fogadni.
Amennyiben a nyertes Pályázó az értesítést követően 5 munkanapon belül nem igazolja vissza, hogy tudomásul vette a Pályázaton való nyertességét, úgy az Ajánlatkérő jogosult új nyertest hirdetni.

9. Pályázat benyújtásának módja
A pályázatot és mellékleteit kizárólag e-mailben kell benyújtani az alábbiak szerint:
E-mail: kmi.logopalyazat@mfa.gov.hu
E-mail tárgya: "Külföldi magyar intézetek logóterve" + Pályázatot benyújtó neve

Melléklet: 1. Külföldi magyar intézetek logóterve (k) (JPG, PDF) - maximum 2 db
2. Kitöltött és aláírt pályázati adatlap(ok) - maximum 2 db
Jelen pályázati felhívás és szabályzat a pályázati adatlappal és a benyújtandó mellékletekkel együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
Amennyiben ugyanaz a Pályázó két logótervet nyújt be, köteles külön pályázati adatlapot kitölteni és egyértelműen jelezni, hogy melyik pályázati adatlap melyik logótervhez tartozik és ki a készítője. (A levelezőszerver beállítása miatt legfeljebb összesen 5 MB-nyi mellékletet tudunk egy emaillel fogadni, így amennyibe a pályázó két logótervvel pályázik javasoljuk ezeket külön beküldeni.)
Postai úton leadott pályázatokat nem tudunk fogadni.

10. Pályázat határideje
A pályázat benyújtási határideje 2019. június 28. 12.00 óra
A határidő után beérkezett, valamint a pályázati kiírásban foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat az Ajánlatkérőnek nem áll módjában elfogadni. Az Ajánlatkérő kizárja a hiánypótlás lehetőségét.

11. A pályázat elbírálása
A formai szempontból érvényes pályaműveket a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felállított szakmai zsűri bírálja el. A pályázatok tartalmi elbírálása az 5. pontban megfogalmazott szempontok, elvárások alapján történik.
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázaton ne hirdessen nyertest.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a nyertesként kihirdetett pályaművet használja fel a külföldi magyar intézetek logójaként.
A pályázók e-mailben kapnak értesítést a döntésről.
Az Ajánlatkérő döntése ellen kifogásnak helye nincs.
A benyújtott logóterveket nem küldjük vissza a pályázónak. A nem nyertes pályatervek a későbbiekben szabadon felhasználhatóak

12. További feltételek
A pályázaton nyertes logóhoz fűződő felhasználói jogok Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumát illetik, a pályázó a pályázati anyag elküldésével ezt automatikusan elfogadja. A kiválasztott logót a Külgazdasági és Külügyminisztérium külföldi kulturális intézetei és az általuk felhatalmazott szervezetei használhatják a pozitív Magyarország-kép erősítése céljából.

Az Ajánlatkérő a felhasználás részletes feltételeiről a nyertes pályázóval szerződésben állapodik meg.
A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. Amennyiben ez a későbbiekben válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszafizetni és az Ajánlatkérővel szemben más személy által - szerzői jogsértés címen - esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.
A jogi személyiséggel rendelkező Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben szerződést köt vele az Ajánlatkérő, úgy átlátható szervezetnek kell minősülnie és erre vonatkozóan nyilatkozatot tennie. E nyilatkozat hiányában jogi személyiséggel rendelkező nyertes Pályázóval szerződés nem köthető.
Az Ajánlatkérő kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.
Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A közízlést vagy törvényeket, ill. jogszabályokat sértő, becsületsértő, vagy harmadik fél szerzői jogát vagy egyéb jogait sértő pályázatokat kizárjuk az elbírálásból.
Visszavonjuk a nyertesként kiválasztott pályázatot, amennyiben utólag kiderül, hogy ezen feltételeknek nem felel meg, illetve a pályázatban leadott, a logótervre vonatkozó bármilyen információ hamisnak bizonyul.
A pályázatot benyújtókra vonatkozó személyes információkat - a név és intézmény kivételével - nem osztunk meg harmadik féllel a pályázó hozzájárulása nélkül.
Az elbírálási folyamattal kapcsolatos megkereséseket nem tudunk fogadni.
https://www.kormany.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum