Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
09/03/2018
Érvényes:
09/03/2018
Tárgymutató:
szociális célú tüzelőanyag vásárlása
Pályázhat:
5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása

Pályázati Kiírás
A belügyminiszter pályázatot hirdet - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 3. melléklet 1. 9. pont szerinti
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására
összhangban
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Komi. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2018. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzat szociális célú tűzifa vásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg
A költségvetési törvény 3. melléklet I. 9. pont alapján a pályázati célra 3000,0 millió forint áll rendelkezésre. Fejezeten belüli átcsoportosítás eredményeként összesen 4000,0 millió forint áll rendelkezésre.

3. Pályázók köre
A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2018. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.
Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.
Az igényelhető mennyiség az önkormányzat által 2017-ben foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám adatának átlaga, illetve a 2018. január Kei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott).
Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 nvVel látott tűzifa mennyiséget igényelhet.
Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szol nők, valamint Szabó lcs-Szatmár-Bereg megyében lévő települési önkormányzat jogosult.
Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet.

4. A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke
A támogatás mértéke
a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Komi. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa,
b) az a) pontba nem tartozó települési Önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 14 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2500 Ft/q+áfa.
c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

6. Pályázatok benyújtása
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2018. évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő - rendeletben szabályozza akként, hogy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy ~ tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.
A Pályázat i Igénylő Adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik,
A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2018. augusztus 31. 16:00 óra
A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje 2018. szeptember 3.
A pályázati igénylő adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti és egy másolati példányban az alábbiakban meghatározott határidőig.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.
www.kormany.hu/download/8/ed/61000/p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf#!DocumentBrowse

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum