Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az EUREKA programban magyar részvétel támogatása / EUREKA_15
Kiíró:
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Határidő:
04/06/2016
Érvényes:
04/06/2016
Tárgymutató:
EUREKA programban magyar részvétel támogatása / EUREKA_15
Pályázhat:
a) gazdasági társaság (GFO: 11X),
b) piacbefolyásoló tevékenységet nem végző nonprofit szervezet (GFO: 5XX),
c) piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési szerv vagy jogi személyiséggel rendelkező intézménye (GFO: 3XX),
d) az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás (GFO: 226)
A kiíró(k) adatai

FELHÍVÁS
az EUREKA pályázat keretében nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatási, fejlesztési
és innovációs projektek magyar résztvevőinek támogatására

A pályázati felhívás címe:
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
A pályázati felhívás kódszáma: EUREKA_15
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felhívása magyar intézmények részvételét támogatja a nemzetközi együttműködésben megvalósuló EUREKA projektekben a részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával.
A cél elérését a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, költségvetési szervek és vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal vállalja, hogy:
- a pályázati felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 400 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek előleget biztosít.
A pályázatot benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja, hogy:
- projektje megvalósításával hozzájárul a nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs együttműködés erősítése cél eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozza a projektet;

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) nyújtott támogatások célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését, a Széchenyi 2020 programban meghatározott célkitűzésekkel összhangban.
Jelen célkitűzések megvalósításának érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) pályázatot hirdet "Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása” címmel.
1.1. A pályázati felhívás indokoltsága és célja
Jelen pályázati konstrukció célja a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA programban való magyar részvétel támogatása, illetve ezen keresztül:
- a magyar vállalatok piacképességének növelése,
- a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten,
- a kutatói és vállalkozói szféra K+F együttműködésének ösztönzése innovatív piac-közeli projektek támogatásával, amely révén prototípus vagy új termék, technológia, szolgáltatás fejlesztésére kerül sor,
- nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának elősegítése.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Hivatal az NKFI Alap terhére a pályázaton eredményesen szereplő pályázók számára 400 millió forint támogatást biztosít.
A támogatott pályázatok várható száma 5-10 db. Ez a szám indikatív jellegű, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében lehet kevesebb, illetve több is.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az NKFI Alap terhére a költségvetési törvény (2014. évi C. törvény) NKFI Alap fejezetének 2. (Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása) címén az NKFI Hivatal hirdeti meg.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE
NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának e-mail címe:
Az NKFI Hivatal pályázati felhívásaival és azok benyújtásával, valamint a támogatási szerződésekkel és azok módosításával kapcsolatos információk az NKFI Hivatal pályázati elektronikus ügyfélszolgálat e-mail és telefonos elérhetőségein keresztül kérhetőek.
E-mail elérhetőség: nkfialap@nkfih.gov.hu
NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálati telefonszáma:
+36 (1) 795 9500
NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címe:
Az NKFI Hivatal pályázati felhívásaival kapcsolatos bármilyen hivatalos kommunikáció, pályázattal, szerződéssel, szerződésmódosítással kapcsolatos dokumentációk benyújtása az NKFI Hivatal pályázati levelezési címén lehetséges.
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
NKFI Hivatal személyes pályázati ügyfélszolgálata:
Lehetőség van az NKFI Hivatal pályázati személyes ügyfélszolgálatán keresztül benyújtani - kizárólag ügyfélfogadási időben - szerződéssel, szerződésmódosítással, szakmai beszámolóval, pénzügyi elszámolással kapcsolatos dokumentumokat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ügyfélfogadási időn kívül nincs lehetőség a dokumentumok fogadására!
HKFI Hivatal pályázati személyes ügyfélszolgálat (Kizárólag dokumentumok átvétele):
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (Green Point 7 irodaház) 2. emelet
Személyes és telefonos pályázati ügyfélszolgálat ügyfélfogadási idő:
H-CS 09:00-16:00
P 09:00-13:00
NKFI Hivatal weboldal: http://nkfih.gov.hu/
A nemzetközi EUREKA programban való részvételre vonatkozóan az alábbi honlapokon, valamint a hazai EUREKA Nemzeti Projekt Koordinátornál tájékozódhat:
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.eurekanetwork.org/countries/hungary
http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-egyuttmukodes/eureka

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak.
K+F projekttámogatás jogcímen
I. Alkalmazott kutatás
Tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.
Alkalmazott kutatás tevékenységre kutató-tudásközvetítő szervezet, valamint az a vállalkozás pályázhat, amelynek minimum 1 fő, műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár felsőfokú végzettségű, teljes munkaidőben, a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak kell megfelelnie a fenti feltételnek.
Az alkalmazott kutatási költségek tervezésekor - kutatóként - 1 embernap esetében legfeljebb 8 óra számolható el. Ha a pályázónak, vagy alvállalkozójának a 36 hónapos projekt futamidőre 2 fő áll teljes mértékben rendelkezésre, úgy az emberhónapok számánál legfeljebb 2*36 hónap költség tervezhető.
II. Kísérleti fejlesztés
A meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.
A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek;
De minimis jogcímen
III. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek:
A projekt során a nyilvánosság tájékoztatására és az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenység.
IV. Projekt koordinációs tevékenység:
A projekt keretében koordinációs tevékenységet kizárólag a nemzeti konzorcium vezetője végezhet.
V. Piacra jutás:
- piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
- marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
- formatervezés,
- marketing munkatárs alkalmazása.
VI. Iparjogvédelmi tevékenység támogatása
Szellemi tulajdon védelméhez kapcsolódó tevékenységek (pl. újdonságkutatás, bejelentés elkészítése, országonkénti / regionális (pl. EU-s) / nemzetközi bejelentéshez, megadáshoz, fenntartáshoz kapcsolódó költségek).

4. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a pályázati felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen pályázati felhívásra pályázhatnak:
a) gazdasági társaság (GFO: 11X),
b) piacbefolyásoló tevékenységet nem végző non-profit szervezet (GFO: 5XX),
c) piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési szerv vagy jogi személyiséggel rendelkező intézménye (GFO: 3XX),
d) az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás (GFO: 226).
Pályázni önállóan vagy a nemzetközi EUREKA projekt hazai partnereiből álló nemzeti konzorciumban közösen lehetséges. Önállóan kizárólag vállalkozások nyújthatnak be pályázatot. A b) és c) pontban megjelölt szervezetek csak az a) és d) pontban szereplő vállalkozásokkal nemzeti konzorciumot alkotva pályázhatnak, melyben a konzorcium vezetője kizárólag vállalkozás lehet.
4.3. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
4.3.1. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a pályázati felhívásban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (xzip formátumban, kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen), illetve a kinyomtatott és cégszerűen aláírt pályázati adatlapot és a mellékleteit együtt, 1 példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével kell beküldeni.
A pályázati dokumentáció hitelesítéséül elegendő a projekt adatlapot és mellékleteit cégszerűen aláírni (gazdasági társaságok és szövetkezetek esetében a cégkivonatban lévő szabályozással megegyező módon, költségvetési szervek esetén gazdasági-/pénzügyi vezető ellenjegyzésével is ellátva).
Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát (EUREKA_15), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázat benyújtására magyar nyelven, kizárólag a pályázati felhívás szerinti elektronikus projekt adatlapnak és mellékleteinek az NKFI Hivatal levelezési címére történő benyújtásával van lehetőség, kizárólag ezen a módon igényelhető a támogatás.
A támogatást igénylő a támogatás igénylésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogatás nyújtója a támogatás elnyerése esetén a döntés időpontját, a Kedvezményezett nevét, a projekt címét, a támogatás összegét és a projekt összköltségét nyilvánosságra hozza, valamint a támogatást igénylő által rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével nyilvántartsa és kezelje.
Az elektronikus projekt adatlapot és mellékleteit hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt mellékletek csatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor a benyújtási határidő igazolására bekérésre kerül az eredeti ajánlott szelvény.
Felhívjuk a figyelmet, hogy:
a) A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A projekt adatlap formátumának megváltoztatása esetén, valamint kézzel írott adatlap feldolgozására nincs lehetőség!
b) A Projekt adatlapot és mellékleteit a támogatást igénylő kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott elektronikus alkalmazással készítheti el, és a pályázati felhívásban meghatározott módon, elektronikus formában nyújthatja be. A kitöltő program letölthető a ktia.kormany.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Projekt adatlap elektronikus kitöltését és adathordozóra mentését.
c) A Projekt adatlap kizárólag xdat/xzip formátumban fogadható el, a pdf formátumban benyújtott Projekt adatlap feldolgozására nincs lehetőség. Az xdat/xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő pályázati felhívásra kell vonatkoznia.
d) A projekt adatlap kitöltésekor ügyelni kell a projekt adatlap lapjain, illetve a pályázati felhívásban megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására.
e) Benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
f) A pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!
Az NKFI Hivatal fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást módosítsa vagy a benyújtási határidő előtt felfüggessze vagy lezárja, ha
- a jogszabályi környezet alakulása indokolja
- a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető.
Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
A felhívás módosításáról vagy felfüggesztéséről vagy lezárásáról az NKFIH indoklással ellátott közleményt tesz közzé a http://nkfih.gov.hu oldalon. A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató megjelenését követő harmadik naptól lehetséges.
4.3.2. A pályázatok benyújtásának helye
A pályázatokat az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!
A pályázat benyújtására kizárólag elektronikusan nincs lehetőség.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NKFI Hivatal honlapján talál.
Telefonon és e-mailen további felvilágosítás kérhető az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán.
4.3.3. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtása a felhívás megjelenésétől a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2016. április 6-ig lehetséges.
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás - EUREKA_15 (902 KB)
KitoltoPKR_EUREKA15_v2.0.0.646 (7955 KB)
Útmutató pályázati adatlap kitöltéséhez - EUREKA_15 (513 KB)
Teljesítési feltételek - EUREKA_15 (289 KB)
Teljesítési feltételek konzorcium esetén - EUREKA_15 (278 KB)
Támogatási szerződés tervezet - EUREKA_15 (255 KB)
Támogatási szerződés tervezet konzorcium esetén - EUREKA_15 (259 KB)
Átláthatósági nyilatkozat kitöltési útmutató (242 KB)
Nyilatkozat átláthatóságról (154 KB)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum