Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programja
Kiíró:
Belügyminisztérium; Emberi Erőforrások Minisztériuma; Innovációs és Technológiai Minisztérium; Magyar Önkormányzatok és Önkormányzati Képviselők Szövetsége; Országos Polgárőr Szövetség; Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége; e- Demokrácia Alapítvány; Homo Oecologicus Alapítvány; Magyar Faluszövetség
Határidő:
07/02/2020
Érvényes:
07/02/2020
Tárgymutató:
legjobb önkormányzati gyakorlatok programja
Pályázhat:
önkormányzatok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programja

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
2020
Tisztelt Önkormányzati Vezetők!
Rendkívüli időket élünk, és abban mindenki egyetérthet, hogy új korszak kezdődött a koronavírus járvány terjedése miatt. Jóslatok születnek a közeli, távoli jövőre nézve; az azonban bizonyos, hogy az önkormányzatok számos újfajta kihívással szembesülnek, és még újabbak jönnek. Az is biztos, hogy az innováció és a helyi közszolgáltatások fejlesztése, a helyi összefogás és a közösségek erősítése minden eddiginél nagyobb jelentőséget nyer.
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programja Irányító Bizottsága hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy folytatja és meghirdeti a program 2020-as pályázati szakaszát, módosítva az eljárásrendet és a módszereket. A döntéssel azt szeretnénk megerősíteni, hogy továbbra is hiszünk a helyi közösségek összefogásának, a helyi demokráciának az erejében, az önkormányzatok rátermettségében, és minden lehetséges eszközzel hozzá kívánunk járulni az önkormányzataink segítéséhez az új kihívások kezelése során. A program irányítói mindent megtesznek, hogy az új módszerekkel is működjön ez a kapacitásépítési eszköz. Sok szakember dolgozik otthonról, és a modern technológia segítségével továbbra is nyitva áll a lehetőség, hogy tanuljanak egymástól az önkormányzatok. Számos jól bevált módszer és innováció született a magyar önkormányzatoknál. A módosított programunkban ezeknek az élő eszköztárát szeretnénk elérhetővé tenni az önkormányzatok számára.

Azok számára szeretnénk fórumot nyitni, azokat szeretnénk inspirálni, akik a jelenlegi rendkívüli helyzetben a helyi gazdasági károk elkerülésén, enyhítésén fáradoznak, és készülnek a járvány utáni gazdasági, társadalmi egyensúly helyreállításra. Számos bizonytalansági tényező nehezíti a helyzetet. Ennek ellenére tegyük meg a legtöbbet, ami módunkban áll. Az Irányító Bizottság, és az abban résztvevő szervezetek (Belügyminisztérium, e- Demokrácia Alapítvány, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Homo Oecologicus Alapítvány, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Országos Polgárőr Szövetség, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) az alábbi pályázati kiírással és online tudásprogrammal is arra ösztönzi az önkormányzatokat, hogy használják fel egymás innovációit; tanuljunk egymástól, gondolkodjunk közösen a közös célok érdekében.

A program célja
A Program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival, a nemzetközi szakmai közélettel.
Az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó önkormányzatok tudásának és tapasztalatának terjesztése a hasonló problémával küszködő önkormányzatok körében, a jobb közszolgáltatások biztosítása, s a településvezetésben a magasabb színvonalú teljesítmény elérése érdekében. A Program által kezdeményezett tudásátadási folyamat azonban nemcsak azokat az önkormányzatokat segíti, amelyek új megoldásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek a gyakorlatokat kialakították. Hiszen a tudásátadás nemcsak írott formában, hanem nyílt napokkal és a kollégákkal való konzultáció során valósul meg. E konzultációkon kitűnő új ötleteket kaphat az átadó önkormányzat is a kialakított gyakorlatok továbbfejlesztésére.
A kiválasztott "Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok" a címmel járó díj mellett hivatalos elismerést is jelent az önkormányzatok számára, amely elismerés az önkormányzati dolgozók és helyi lakosok büszkesége lesz.
A Program hozadéka lehet az is, hogy - a helyi közösségek fejlődésének segítése érdekében - felhívja a központi kormányzat figyelmét az erős és felelősségteljes önkormányzatokra, továbbá a jobb önkormányzati feladatellátás és az innovációk támogatásának szükségességére.

Témák:
Egy fő téma kerül meghirdetésre 2020-ban:
Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére - jól bevált önkormányzati innovációk
Öt altémában lehet pályázni, valamennyinél a hangsúly azokon a már sikerrel alkalmazott, bevált jó gyakorlatokon van, amik a járvány utáni helyreállításban, újrakezdésben is hasznosak lesznek:
1. Helyi gazdaságélénkítési, önkormányzati tőkevonzási jó gyakorlatok
2. Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok - a szegénység elleni küzdelem hatékony helyi módszerei
3. Helyi közbiztonsági jó gyakorlatok
4. Önkormányzati jó gyakorlatok az idősellátásban
5. Önkormányzati innovációk - bármely (a fenti négy témakörön kívüli) önkormányzati hatáskörbe tartozó, már végrehajtott jól működő tevékenység

A program 2020. évi ütemezése:
- 2020-as pályázati szakasz meghirdetése: 2020. május 4.
- Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. július 2. 24:00
- A pályázati szakaszban az 5 pályázati témakörben 5 online konferenciára kerül sor: Zoom konferenciát szervezünk, amihez bárki csatlakozhat 2020. május 1. és 2020. június 1. között.
- Beérkezett pályázatok írásbeli értékelése: 2020. augusztus 1-ig
- Helyszíni/online megbeszéléseken keresztüli szakértői értékelések, beszélgetések: 2020. szeptember 30-ig, az alábbiak szerint:

A korábbi módszertanhoz képest jelentős változás, hogy amennyiben a járványügyi helyzet továbbra is szükségessé teszi, online történik a helyszíni ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy elvárjuk a pályázóktól, hogy arra a fél napra tegyék lehetővé az Interneten keresztül azokkal a kulcsszemélyekkel a konferenciabeszélgetést, akiket előzetesen a szakértők megjelölnek. A félnapos, pontos napirendek szerint zajló intenzív szakmai eszmecsere, online közvetítés a pályázó által megjelölt helyi felelőssel lehetővé teszi azt is, hogy a korábbiaktól eltérően akár minden IB tag és szakértő bekapcsolódhasson a helyszíni ellenőrzésbe.
- Felkészítő tréning az offline/online prezentációs döntőre 2020. október folyamán
- Prezentációs döntő (offline vagy online záró-konferencia) 2020. november 25.
- Online vagy offline helyi szakmai napok a nyerteseknél 2020. november 25-2021. március 31.

Díjak:
- Oklevél és kitüntetés a polgármesternek, tartós táblák az önkormányzatnak, amit kihelyezhet az önkormányzat a hivatala külső, belső falára.
- Minden témakör első három helyezettjének lehetősége nyílik televíziós műsorban való országos bemutatkozásra (visszajelzésre vár)
- Szakmai tanulmányúton való részvétel (HA ERRE A KÖRÜLMÉNYEK LEHETŐSÉGET NYÚJTANAK) vagy pénzjutalom: az első helyezettek minden témakörben 1 millió Ft-ot, második helyezettek 800 ezer Ft-ot, harmadik helyezettek 500 ezer Ft-ot használhatnak fel szabadon (előzetes egyeztetést követően) a díjazott témakörben 2021. február 28-i elszámolással. (visszajelzésre vár)
- Valamennyi díjazottnak lehetősége nyílik változásmenedzsment online településvezetői tréningen részt venni; önkormányzati vezető vezetési személyes tanácsadást, coachingot kap, előre egyeztetett feltételekkel. (visszajelzésre vár)

Tanulási program
A pályázati szakaszban az 5 pályázati témakörben 5 online konferenciára kerül sor: Zoom konferenciát szervezünk, amihez bárki csatlakozhat 2020. május 1. és 2020. június 1. között.
A konferenciák maximum 2-3 óra időtartamban kerülnek megrendezésre. Felkészült előadókat kérünk fel, akik egyrészt átfogó képet adnak röviden 10 percben az aktuális témában a magyar önkormányzatok helyzetéről, eddigi eredményekről, majd kormányzati releváns szakemberek aktuális tájékoztatást adnának az adott témáról, központi törekvésekről. A végén kerül sor moderált beszélgetésre a résztvevőkkel. A konferenciák célja, hogy feltárjuk, pontosítsuk a témaköreinket, beszélgessünk a jövőbeni lehetőségekről, tervekről és inspirációkat nyújtsunk és gyűjtsünk egymástól egymásnak.
A program az új globális válság miatt új lokális elemmel egészül ki: nemzetközi önkormányzati szakmai hálózatunkon keresztül más európai országok önkormányzatainak hatékony helyi válaszait, megoldásait mutatjuk be és a hazai eredményeket is népszerűsítjük.
Célunk, hogy élő tudásbázisként segíthessük az önkormányzatokat a jobb hatékonyság és új megoldások érdekben.

A program működéséről
Az Irányító Bizottság tagjai a Belügyminisztérium, az e- Demokrácia Alapítvány, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Homo Oecologicus Alapítvány, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, az Országos Polgárőr Szövetség, és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége delegáltjai. Az Irányító Bizottság munkáját a TÖOSZ által kinevezett projektmenedzser (Kolin-Sabján Katalin sabjan@toosz.hu tel.: 06304360260) segíti. Az Irányító Bizottság egyszerű többséggel dönt valamennyi felmerülő kérdésben.
Az Irányító Bizottság tagjainak joga és lehetősége van más intézményeket, döntéshozókat javasolni a munkájukban való részvételre, szakértőket javasolni a Szakértői Testületbe, és azokat közös döntéssel kinevezni.
Az Irányító Bizottság határozza meg a pályázati kiírást tartalmazó kiadvány kritériumait, pályázati feltételeit, a kiválasztási eljárást, és felügyeli a Szakértői Tanács kiválasztási eljárását. Elfogadja a képzési programot, meghatározza a képzési lehetőségeket és kötelezettségeket a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díj nyertesei számára; irányítja az esettanulmányok széles körű terjesztését; aktív kommunikációs eszközökkel támogatja a Program végrehajtását; együttműködik a záróünnepség szervezésében.
A Szakértői Testület önkormányzati gyakorlattal rendelkező szakembereit az Irányító Bizottság delegálja. A Szakértői Testületet a TÖOSZ Titkársága adminisztratív támogatásban részesíti. A Szakértői Testület feladata a beérkezett pályázatok értékelése, és a díjazásra érdemes gyakorlatokra vonatkozó javaslattétel az Irányító Bizottságnak. A Szakértői Testület tagjai a Program végrehajtása során a TÖOSZ-szal, illetve a projektmenedzserrel együttműködve részt vesznek a pályázati kiírás témájának meghatározásában, pontosításában; a kritériumok/indikátorok meghatározásában valamennyi pályázati területen; rövid listát készítenek azon beérkezett pályázatokból, amelyek helyszíni vizsgálatot igényelnek; közreműködnek a meghatározott önkormányzati gyakorlatok helyszíni ellenőrzésében; a legjobb gyakorlatok kiválasztásának előkészítésében.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatja és megszervezi az Irányító Bizottság és a Szakértői Testület munkáját.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Díj elnyerésének feltételei
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2020 pályázatban bemutatott jó gyakorlatok bírálati szempontjai:
A 2020-as év pályázati szakaszában a koronavírus okozta járvány negatív hatásainak ellensúlyozása, megelőzés, válságkezelés és újjáépítés áll a középpontban. Valamennyi jó gyakorlatnak meg kell felelnie az alábbi szempontoknak, de elsősorban az aktuális társadalmi és gazdasági válságra adott jó válasz kritériumának.

Elfogadottság és együttműködés. A jó gyakorlat tervezését és bevezetését megfelelő egyeztetések kísérték-e, amelyek során sikerült-e megegyezésre jutni a jó gyakorlat tartalmáról és az együttműködés megvalósításáról.

Átláthatóság és nyitottság. A jó gyakorlat kialakítását segítő döntések jól definiáltak-e és közérthető formában hozzáférhetőek-e. Kialakításuk során konzultáltak-e résztvevőkkel, és van-e lehetőség a közreműködésükre a megvalósítás szakaszában. Törekedett-e a települési önkormányzat az aktív részvétel támogatására.

Hatásosság. A jó gyakorlat megvalósította-e a kitűzött célt, van-e pozitív hatása, esetleg hatást gyakorol-e más kapcsolódó területek gyakorlataira, a lakosok pozitívan értékelik-e.

Hatékonyság. A jó gyakorlat bevezetése jelentős, mérhető hatékonyságjavulást eredményezett-e.

Fontosság. A jó gyakorlat hozzájárul-e a település egy vagy több problémájának megoldásához. Olyan probléma megoldásához járul-e hozzá, amely sok településen jellemző, és kevéssé ismert a megoldása.

Fenntarthatóság. A jó gyakorlat intézményesült-e és integrálódott-e az önkormányzat cselekvéssorába, megalapozott-e a pénzügyi és szervezeti fenntarthatósága.

Megismételhetőség. A jó gyakorlat bevezethető-e több más településen különösebb probléma nélkül.
Azok a települési önkormányzatok, amelyek a maguk megítélése szerint valami új és másutt is alkalmazható jó gyakorlatot alakítottak ki, pályázhatnak a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díjra.
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díj elnyerésére irányuló pályázat benyújtásával a pályázó önkormányzat vállalja, hogy a TÖOSZ-szal kötendő szerződés szerint a saját, díjazott gyakorlatát más települési önkormányzatokkal megismerteti. Annak érdekében, hogy a tudás széles körben, az ország más részein is hasznosulhasson a nyertesek a legjobb gyakorlatukat bemutató fontosabb információkat nyílt napok, szakmai konferenciák, tanulmányutak, internetes bemutatkozás keretében adják át. A Program a nyertes települési önkormányzatok képviselőinek mindehhez felkészítő képzést kínál.

A kiválasztás
A TÖOSZ összegzést készít a befogadott pályázatokról, amelyek közül a Szakértői Testület tagjai témánként rövid listát készítenek a helyszíni vizsgálatot igénylő jó gyakorlatokról.
A projektmenedzser a Szakértői Testület egy-két tagjával helyszíni látogatást tesz (amennyiben a járványügyi helyzet úgy indokolja online konferenciabeszélgetés formájában) a listán szerepeltetett jó gyakorlatok pályázattal érintett településen történő megtekintésére. A látogatók a helyi vezetőket felkérik a jó gyakorlat ismertetésére; így lehetőség adódik azon részletek bemutatására is, amelyek a pályázatból esetleg kimaradtak, ám a Program szempontjából fontosak.
A korábbi módszertanhoz képest jelentős változás, hogy amennyiben a járványügyi helyzet továbbra is indokolja, online történik a helyszíni ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy elvárjuk a pályázóktól, hogy arra a fél napra tegyék lehetővé az Interneten keresztül azokkal a kulcsszemélyekkel a konferenciabeszélgetést, akiket előzetesen a szakértők megjelölnek. A félnapos, pontos napirendek szerint zajló intenzív szakmai eszmecsere, online közvetítés a pályázó által megjelölt helyi felelőssel lehetővé teszi azt is, hogy a korábbiaktól eltérően akár minden IB tag és szakértő bekapcsolódhasson a helyszíni ellenőrzésbe.
A helyszíni tapasztalatok nyomán meghívást kapnak a Díjra esélyes pályázó települési önkormányzatok, hogy a saját jó gyakorlatukat szakmai konferencián ún. "prezentációs döntő" keretében a nyilvánosság előtt ismertessék, majd a Szakértői Testület javaslatának figyelembevételével az Irányító Bizottság döntése alapján születik meg a döntés a Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Díj odaítéléséről. Amennyiben a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé az offline konferencia megszervezését, akkor az online módon kerül megrendezésre.

A legjobb gyakorlatok terjesztése
A program sikeres pályázatait benyújtó települési önkormányzatok felkérést kapnak, hogy a TÖOSZ-szal kötendő szerződésben rögzítsék a maguk jó gyakorlatának szélesebb körű ismertetéséhez szükséges csatornákat és módszereket.
A Program irányítói tanácsadással és információkkal segítik a legjobb gyakorlatok kommunikációját.
A nyertes települési önkormányzatok vállalják, hogy meghatározott számú önkormányzat képviselőit fogadva ismertetik a maguk díjazott jó gyakorlatát. A tudásátadás folyamata további innovációk forrása lehet, mert a fogadó települési önkormányzatok is hasznosítható ötleteket meríthetnek a szakmai párbeszédből.
A TÖOSZ és a Programban résztvevő szervezetek a maguk információs csatornáin népszerűsítik a legjobb gyakorlatokat, segítvén ezáltal azokat a települési önkormányzatokat, amelyek problémáira e gyakorlatok megoldást kínálnak.

Hogyan pályázzunk?
Valamennyi magyarországi települési önkormányzat elnyerheti a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díját.
Pályázni a http://www.toosz.hu internetes honlapról letölthető pályázati formanyomtatvány elektronikus kitöltésével lehet (minden témakörben egyedi formanyomtatványt kell alkalmazni). A pályázatot egy-egy elektronikus példányban (word és pdf formátumban, a sabjan@toosz.hu e-mail címre) kell benyújtani, legkésőbb 2020. július 2-án 24 óráig.
A pályázat további érvényességi feltételei:
- egy 8-10 szöveges-képes diából álló MS Power Point (ppt) prezentáció és egy 2 perces videó, amelyet a pályázat elektronikus példányával együtt kell megküldeni a sabjan@toosz.hu e-mail címre [5 MB-nál nagyobb terjedelmű fájl esetén kérjük szíveskedjenek óriásfájlküldő programot (http://www.mammutmail.com vagy http://www.toldacuccot.hu) használni];
- a polgármester eredeti aláírásával (az egyedi pályázatoknál esetlegesen megjelölt feltételekkel történő kiegészítés mellett) kell ellátni.
- Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok, fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetőség megküldeni. A pályázó a mellékletek megküldésével hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók és videók szabad felhasználásához. A pályázat beérkezéséről 24 órán belül visszajelzést küldünk e-mailben. Amennyiben ezt nem kapja meg, keresse mielőbb a TÖOSZ Titkárságot! (telefon: 06304360260, 0613227407)
Az Irányító Bizottság fenntartja a jogot, hogy bármely kategória tekintetében nem hirdet győztest. Bármely felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ Titkárságához a következő elérhetőségek valamelyikén: (06 30) 436 0260 vagy (06-1) 322-7407 telefonszámon és a sabjan@toosz.hu e-mail címen.
http://www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum