Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 2020. évi pályázatai
Kiíró:
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzata
Határidő:
06/30/2020
Érvényes:
06/30/2020
Tárgymutató:
szabadidős táborok, erdei iskolák, valamint nyelvi táborok programjainak támogatása
Pályázhat:
II. kerületi állami és egyéb fenntartásban lévő köznevelési intézmények, valamint II. kerületben működő civil szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi,
Szociális és Lakásügyi Bizottság 2020. évi pályázatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2020. évi pályázatot hirdet az alábbi keretek terhére:

Oktatásfejlesztési Keret terhére kiírt pályázatok:
A II. kerületi állami és egyéb fenntartásban lévő köznevelési intézmények, valamint II. kerületben működő civil szervezetek által megvalósított szabadidős táborok, erdei iskolák, valamint nyelvi táborok programjainak támogatása. A pályázat regisztrációs száma: 20-01, Az 1 sz. melléklet szerint

Közművelődési Keret terhére kiírt pályázatok:
A II. kerületi működő civil szervezetek által megvalósított művészeti és kulturális programok, rendezvények támogatása. A pályázat regisztrációs száma: 20-02, A 2. sz. melléklet szerint

Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret terhére kiírt pályázatok:
A II. kerületi állami és egyéb fenntartásban lévő köznevelési intézmények, civil szervezetek határon túli magyar iskolák tanulóival való kapcsolattartásának támogatása. A pályázat regisztrációs száma: 20-03, A 3. sz. melléklet szerint

Sport- és Tömegsport Keret terhére kiírt pályázatok:
A II. kerületi önkormányzati és állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények, valamint II. kerületi székhelyű/telephelyű vagy II. kerületi NSK létesítményben működő sportklubok, sport- és diáksport egyesületek támogatása A pályázat regisztrációs száma: 20-04, A 4. sz. melléklet szerint

Pályázati időszak: pályázni kizárólag 2020. január 1. és 2020. december 1. közötti időszakban megvalósuló programmal/programokkal lehet. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

A pályázat finanszírozása: a pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető, maximálisan 300 000 Ft összegben. A támogatás mértéke maximum 80%. A pályázat beadásánál meg kell jelölni a 20% önrészt vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét.

A pályázat keretében nyújtott támogatás kizárólag programra, adott programhoz kapcsolódó, dologi jellegű - bérre nem fordítható - kiadások fedezetére szolgál, a pályázó intézmény/szervezet működési kiadásaihoz nem használható fel!
A jelen pályázaton nem vehetnek részt: azok a szervezetek, amelyek az II. kerületi Önkormányzat valamely bizottsága által az elmúlt évben kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el.

A pályázás módja: a pályázatokat kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amely legfeljebb két program megvalósítására irányulhat. (Mindkét programhoz önálló költségvetést kell benyújtani, és a pályázati elszámolás során külön beszámolót szükséges készíteni.) Az igényelt pályázati összeg nem haladhatja meg a pályázati felhívásban szereplő, a pályázatra vonatkozóan meghatározott maximális támogatás mértékét.

Új pályázó és adatváltozás esetén (2019. évben nem pályázott a KKSI bizottsághoz, vagy bármilyen adatváltozás történt):
- a nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített másolatát
- a szervezet bírósági bejegyzésének vagy hatályos működési engedélyének 60 napnál nem régebbi kivonatát.
- a fenntartói igazolás másolatát. (civil- és egyházi szervezetek által fenntartott intézmények esetén)

Kötelező nyilatkozatok:
- a pályázati adatlap mellékleteként a pályázat részletes megvalósításának leírását 1-3 oldal terjedelemben
- nyilatkozat a szervezet, egyesület alap adatairól
- a pályázó nyilatkozata, miszerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik,
- 30 napnál nem régebbi köztartozás mentes igazolást. (az elektronikus NAV igazolás csatolása is elfogadható)
- közhasznú szervezet esetén a pályázó nyilatkozata, hogy a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló alapján a közhasznúsági jelentés bírósági letétbe helyezésre került,
- a pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
- a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről.

A pályázatokat postai úton: II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Intézményirányítási Osztály 1024 Budapest, Mechwart liget 1. vagy lepecsételve, aláírva elektronikusan bescennelve:
Gottfriedné Tomka Fruzsina részére: gottfriedne.tomka.fruzsina@masodikkerulet.hu 1 példányban kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. június 30. (kedd) 15 óra

Érvénytelen az a pályázat, amely:
- a határidő után érkezett be,
- a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan, vagy
- nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra.

A pályázatok elbírálása: a pályázatokról a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. A pályázatok elutasítása esetén, döntését a Bizottság nem indokolja. A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség. A döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:
- az adott program szakmai megalapozottsága, tematikus kidolgozása,
- a pályázati programba bevont második kerületi résztvevők száma,
- a program által támogatott kiemelt csoportok megjelenítése, különös figyelemmel a szociálisan rászoruló gyermekek és a családi programok támogatására,
- a program hagyományai, és/vagy újszerűsége,
- a program költségvetésének megalapozottsága, áttekinthetősége.
A támogatás utalásának és elszámolásának módjáról tájékoztatjuk a nyerteseket. Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzügyi elszámolás és a fotóval illusztrált szakmai beszámoló legkésőbbi beadási határideje: A program megvalósítást követő 30 napon belül!
A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a gottfriedne.tomka.fruzsina@masodikkerulet.hu címen vagy a (06 1) 346 5774-es vagy 36 30/ 319-3405 telefonszámon kérhető.
A pályázati adatlapok elérhetők a II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal honlapjáról (http://www.masodikkerulet.hu).

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum