Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázat a Fogyatékosok Világnapja alkalmából
Kiíró:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Határidő:
12/31/2020
Érvényes:
12/31/2020
Tárgymutató:
fogyatékosokat segítő civil szervezetek eszközeik fejlesztése, innovatív programok megvalósítása
Pályázhat:
A XI. kerülethez kötődő (székhely, telephely vagy megvalósítás helyszíne) fogyatékosokat segítő civil szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázat a Fogyatékosok Világnapja alkalmából

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
A Fogyatékosok Világnapja alkalmából
pályázatot ír ki 3 millió Ft keretösszegben a pályázó igényének megfelelően elő- vagy utófinanszírozással fogyatékosokat segítő civil szervezetek részére eszközeik fejlesztése, innovatív programok megvalósítása segítéséhez

Pályázni lehet:
Fogyatékosokat segítő civil szervezetek a fogyatékos személyeket fejlesztő eszközök fejlesztésével, valamint a fogyatékos személyek fejlesztését, integrációját támogató, elősegítő innovatív programok megvalósításával kapcsolatos kiadásokra (támogatási időszak 2021. január 1.-2021. június 30.).

Pályázhatnak:
A XI. kerülethez kötődő (székhely, telephely vagy megvalósítás helyszíne) fogyatékosokat segítő civil szervezetek.
A pályázat benyújtásának feltétele az Újbuda Önkormányzatának honlapján található civil adatlap kitöltése és beküldése a civil@ujbuda.hu e-mailcímre. Annak a szervezetnek, amely korábban már regisztrált, csak abban az esetben szükséges újra beküldenie az adatlapot, ha az adatokban változás történt.
Az adatlap az alábbi linken érhető el:
http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-szervezetek-regisztracios-lehetosegere

Nem pályázhatnak:
- nem fogyatékos személyekkel foglalkozó civil szervezetek,
- 2020-ban már támogatásban részesült civil szervezetek,
- azok a civil szervezetek, akinek tartozása van Önkormányzat felé.

Általános tudnivalók:
Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.
Igényelhető támogatás: maximum 500 000 Ft.
A pályázat megvalósításához minimum 25% önrésszel kell rendelkezni.
A támogatások elő- vagy utófinanszírozással kerülnek kifizetésre.
A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetést, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.
A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A támogatás kifizetésére (az elnyert összegben) előfinanszírozás esetén a szerződéskötést, valamint a banki felhatalmazó levél átadását követően, utófinanszírozás esetén, a pályázatban vállalt program megvalósulása, az elszámolás ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor.

A pályázati összeg az alábbi kiadásokra használható fel:
- fogyatékos személyek fejlesztését szolgáló eszközök fejlesztése, kis értékű tárgyi eszközök vásárlása,
- fogyatékos személyek fejlesztését, integrációját támogató, elősegítő innovatív fejlesztő program megvalósítása során felmerülő költségek (tiszteletdíjak, személyi jellegű kifizetések és járulékai, dologi kiadások, rendezvényszervezési kiadások, szolgáltatás vásárlások stb.).
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből működési költség, reprezentációs célú (pl. étel, ital, ezen belül alkohol tartalmú ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása stb.) kiadások nem számolhatók el.

Az elszámolással kapcsolatos előzetes információk:
Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
- a támogatási elszámoló lapot (szerződéskötéskor mellékeljük),
- a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges és fényképpel ellátott szakmai beszámolót, melynek tartalmaznia kell a programtámogatások esetében a látogatottság mértékét, valamint több program esetében minden egyes program külön beszámolóját, eszközfejlesztés esetében az eszközök listáját,
- a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
- a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
- a kifizetésekről szóló bankkivonatokat illetve kiadási pénztárbizonylatokat.
Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak megfelelő és a meghatározott időintervallumban kibocsájtott számlák fogadhatók el. Az elszámolás további részleteiről tájékozódhat a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben, valamint a további részletekről a nyertes pályázatok esetében a szerződéskötés során rendelkezünk.

A pályázati adatlapok letölthetőek itt: Fogyatékosokat segítő civil pályázati adatlap 2020

Pályázattal kapcsolatos szakmai információ nyújt: Szikszai Imréné 06-70/797-4586.

Érvénytelen a pályázat, ha
- nem a lent ismertetett módon történik a benyújtás,
- a pályázati adatlap formailag vagy tartalmilag hibás illetve hiányos, és a hiánypótlás a megadott határidőig nem érkezik be az Önkormányzatba.
Az érvénytelen pályázatokról érdemi elbírálás nélkül értesítést küldünk a pályázat lezárását követően.

Pályázat benyújtása:
A pályázat során az alábbi dokumentumok benyújtása kötelező:
- pályázati adatlap,
- a pályázati adatlap mellékleteit képező nyilatkozatok

Gazdálkodó szervezetek esetén:
- A gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal rendelkező egyesületek/alapítványok, egyházak, egyházi szervezetek) hivatalunkkal az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.
- A pályázati adatlap/adatlapok, és a beküldeni kívánt csatolmányok kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:
o e-Papíron vagy
o az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).
Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, csatolmányát elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.
Az e-Papír kitöltése során az "Egyéb" témacsoportot és az "Egyéb" ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a pályázat típusát valamint a pályázati célt (pl. Fogyatékosok Világnapja alkalmából pályázat 2020.), kérjük, hogy egyszeri belépéssel töltse fel a pályázati dokumentumokat ne külön-külön belépésekkel.
Amennyiben a dokumentumfeltöltés során elmarad a hitelesítés, úgy a pályázat érdemi elbírálás nélkül érvénytelen.

A pályázat beadási határideje: 2020. december 31. (csütörtök)
Személyes benyújtásra nincs lehetőség!
Hiánypótlásra az e-mailen történő felszólítást követő 5 munkanapig van lehetőség.

Az elbírálással és az értesítéssel kapcsolatos információk:
A pályázatokról a pályázat elbírálására létrehozott szakmai munkacsoport javaslata alapján a Polgármester, alapítványok esetében a szakmai munkacsoport javaslata után a Képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat a részfinanszírozás jogát fenntartja.
Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a http://www.ujbuda.hu internetes oldalon is.

A pályázatok várható elbírálása: 2021. január 15.
A szerződéskötés várható ideje: 2021. február 15-ig.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum