Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hajléktalan emberek és segítőik számára a hajléktalanságból való kilépés egyéni útjainak szakmai és anyagi támogatása
Kiíró:
Van Esély Alapítvány
Határidő:
02/28/2018
Érvényes:
02/28/2018
Tárgymutató:
hajléktalanságból való kikerülés támogatása
Pályázhat:
olyan hajléktalan/megoldatlan lakhatási helyzetű emberek számára lehet pályázatot benyújtani, akik a hajléktalanságból való kikerülést, vagy az életükben komolyabb előrelépést célzó, konkrét célokkal rendelkeznek, mely legfeljebb 150 ezer forintos forrásból, valamint fél éves intenzív szociális munkás segítséggel megvalósítható
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Hajléktalan emberek és segítőik számára
a hajléktalanságból való kilépés egyéni útjainak szakmai és anyagi támogatása

A VAN ESÉLY ALAPÍTVÁNY Pályázati felhívása
A felhívás száma: 2018/I. (KONVERGENCIA-RÉGIÓK)

A Van Esély Alapítvány pályázatot hirdet hajléktalan emberek és segítőik számára a hajléktalanságból való kilépés egyéni útjainak szakmai és anyagi támogatására, valamint az ehhez szükséges források előteremtésére közösségi adománygyűjtés keretében.

Jelen felhívásra kizárólag a konvergencia-régiókból (Budapesten és Pest megyén KIVÜLI régiókból) várunk pályázatokat.

A pályázatok beadásának határideje: 2018. február 28.

1. A program célja
A Van Esély Alapítvány célja, hogy anyagi forrásokkal és egyéni segítő munkával támogasson hajléktalan / megoldatlan lakhatási helyzetű embereket a hajléktalanságból való kikerülés érdekében. Programunk arra törekszik, hogy a kiútkeresésben azokat a mozzanatokat támogassa, melyek mérhető lépést, illetve a későbbiekben minőségi változást jelenthetnek a hajléktalanság elhagyásában.

Pályázati felhívásunk célja hajléktalan embereknek és segítőiknek együttes, szakmai és anyagi támogatása egy-egy konkrét, a hajléktalan ember életében előrelépést jelentő cél elérésében (pl. szakképzés elvégzése, munkaeszköz beszerzése), legalább fél éven keresztül.

A program anyagi hátterét részben (az ezt vállaló támogatottak esetében) a média eszközeit is felhasználó közösségi adománygyűjtéssel fedezzük majd.

2. A program részletei
A Van Esély Alapítvány azzal a céllal működik, hogy hajléktalanságból való kiutakat támogasson személyre szabott, egyéni programok segítségével, valamint szakmai, módszertani segítséget nyújtson a hajléktalanellátásban dolgozók számára.
Olyan programot dolgoztunk ki, amely nem intézmények és használóik, hanem szociális munkások és ügyfeleik kapcsolatára, együttműködésére alapoz (ezzel együtt a pályázó ügyfél lakóhelyét jelentő hajléktalanellátó intézmények támogatására is számítunk a pályázatok megvalósítása során). Elsősorban munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit növelő képzések elvégzését, vagy munkaeszköz beszerzését támogatjuk hajléktalan emberek részére, valamint a célok elérését segítő szociális munkások számára adunk támogatást.
Alapítványunk gyakorlata szerint a fentiek érdekében a hajléktalan ember és segítője által közösen beadott pályázatban megjelölt konkrét, személyes beruházáshoz nyújtunk anyagi támogatást, valamint a program féléves megvalósítását kísérő egyéni esetvitel tiszteletdíját és szakmai hátterét biztosítjuk.

A támogatás forrása:
A hajléktalan embereknek juttatott pénzbeli támogatás forrása 1 fő esetében adománygyűjtő kampányon befolyó összeg. A kampány során a pályázó bemutatására, céljainak ismertetésére fotó-portrésorozat és szöveges bemutatkozás készül, melyet az alapítvány a közösségi médiában, valamint további internetes felületeken terjeszt. Az egyéni adománygyűjtő kampány eredménye (azaz, hogy a szükséges forrás teljes összege összegyűlik-e) előre nem látható, de amennyiben az adománygyűjtő kampány csak részben sikeres, alapítványunk törekszik más forrásokat is felkutatni, és azokból kiegészíteni a befolyt adományokat.
A nyilvánosságban való megjelenés a pozitív visszajelzések mellett nem várt feszültségekkel és nehézségekkel is járhat, ezért igyekszünk minél teljesebb segítséget biztosítani a program résztvevői részére annak érdekében, hogy fel legyenek készülve a szerepléssel együtt járó helyzetekre. A média-anyag elkészítése és a teljes kampány során szem előtt tartjuk a támogatott személy szempontjait, érzékenységét, kéréseit.

További 1 fő esetében alapítványunk biztosítja a hajléktalan embereknek juttatott pénzbeli támogatást, ebben a programokban adománygyűjtő kampányra nem kerül sor.

Támogatható célok:
- Bármilyen, igazolható végeredménnyel (bizonyítvány, igazolás, tanúsítvány stb.) végezhető képzés költségei (tandíj, tankönyvek, stb.). Megkezdett tanfolyamok esetében csak akkor nyújtunk támogatást, ha a képzés modulrendszerű, és igazolhatóan egy vagy több modul elvégzése történik meg az általunk nyújtott támogatásból. (Természetesen iskolarendszerű képzés befejezésére is lehet pályázni, ha az belefér a támogatási időbe.)
- Bármilyen, a pályázó hajléktalan ember munkaerő-piaci helyzetét javító beruházás (pl. munkaeszköz vásárlás, önfoglalkoztatás, jövedelem-kiegészítést célzó beruházás költségei stb.).
- Önálló lakhatás segítését célzó projekt költségei: albérleti támogatás csak abban az esetben kérhető, ha ezzel párhuzamosan más, a fenti két támogatható cél valamelyike is megvalósul a projekt részeként, azaz kizárólag albérleti támogatásra pályázni nem lehet.
- Utazási költséget csak valamely képzéssel, munkaerő-piaci helyzet javítását célzó projekttel közvetlenül összefüggően finanszíroz az alapítvány (pl. munkába való eljutáshoz, képzésre való eljutáshoz stb.).
- Megélhetési költségeket az alapítvány alapvetően nem támogat. Kizárólag olyan esetekben van erre mód, ha az a projekt során rövid, jól lehatárolható ideig, és indokoltan szükséges, pl. munkába állás esetén az első fizetésig tartó időszak költségei, ha azok más forrásból nem biztosíthatók.

A pályázat elnyerésének feltételei
A támogatott hajléktalan ember:
- vállalja, hogy a program ideje alatt együttműködik alapítványunkkal.
- vállalja, hogy a program ideje alatt együttműködik szociális munkásával és rendelkezésre áll az interjúk felvételéhez.
- engedélyezi szociális munkása számára, hogy a program megvalósítása során felmerülő információkat átadja a van Esély Alapítvány részére.

A fentieken túl, az adománygyűjtő kampány résztvevője
- vállalja, hogy rövid, on-line felületeken terjesztett fotó-portrésorozat és szöveges bemutatkozás keretében mutatja be személyes céljait.
- hozzájárul, hogy az adományokból megvalósított programot a Van Esély Alapítvány kövesse, és annak eredményeiről beszámoljon adományozóinak.

A sikeresen pályázó szociális munkás, segítő
- a program ideje alatt havonta írásos beszámolót juttat el az alapítványhoz a folyósított összeg felhasználásáról, és a pályázati program aktuális helyzetéről.
- vállalja ügyfele folyamatos támogatását abban, hogy a pályázati program elérje célját. Hetente egyszer segítő beszélgetést folytat ügyfelével, és tapasztalatait a havi beszámoló részeként leírja. Az alapítvány havi bruttó 10.000 Ft szociális gondozói díjat fizet a pályázó szociális munkásnak a projektben végzett munkájáért.
- a projekt végén részletes esetleírásban számol be arról, hogy a megvalósított projekt hogyan járult hozzá ügyfele önálló egzisztenciájának megteremtéséhez.
- vállalja, hogy külön díjazásért (bruttó 40.000 Ft) több üléses életútinterjút készít ügyfelével, és azt írásban szó szerint rögzítve, elektronikus úton az Alapítvány rendelkezésére bocsátja. A mélyinterjú elkészítéséhez az alapítvány szakmai segítséget és írásbeli segédanyagokat ad a szociális munkásoknak.
- vállalja, hogy részt vesz az alapítvány által szervezett esetmegbeszélő csoportokon.

3. A pályázók köre
Felhívásunkra olyan hajléktalan / megoldatlan lakhatási helyzetű emberek számára lehet pályázatot benyújtani, akik a hajléktalanságból való kikerülést, vagy az életükben komolyabb előrelépést célzó, konkrét célokkal rendelkeznek, mely legfeljebb 150 ezer forintos forrásból, valamint fél éves intenzív szociális munkás segítséggel megvalósítható.

4. A program előzményei
2000 óta rendszeresen írunk ki pályázatokat szociális munkások és hajléktalan / lakhatási problémákkal küzdő ügyfeleik részére. Működésünk ideje alatt közel 200 olyan programot támogattunk, melyek a pályázó saját tervei alapján segítették a hajléktalanságból való kijutást. A hajléktalan emberek és segítőik közösen, egy maguk választotta beruházási céllal pályáztak hozzánk, és átlagosan 100 ezer forint értékű támogatásban részesültek. A támogatottal és segítőjével fél éves időszakra szerződtünk, ezalatt nyomon követtük és szakmai eszközökkel segítettük a program megvalósulását. Támogatásunk beruházás jelleggel került felhasználásra: a „hal helyett hálót” elve szerint főként képzési lehetőségeket, munkaerő-piaci előrelépést segítő programokat, munkaeszköz vásárlást, vagy ehhez kapcsolódó kiadásokat finanszíroztunk. Célunk, hogy pályázóink maguk váljanak képessé a továbblépésre.

Alapítványunk 2013 óta folytat adománygyűjtő kampányokat hajléktalan emberek egyéni céljainak támogatására. Az azóta eltelt időszakban 18 fő részére biztosítottunk lehetőséget, hogy személyes céljait bemutathassa, és támogatókat találjon hozzá. Gyűjtéseink minden esetben sikeresek voltak, megtekinthetők az alábbi oldalon: https://adjukossze.hu/szervezet/van-esely-alapitvany-5014, támogatottainkat pedig honlapunkon mutatjuk be: http://vanesely.hu/contents/support.php.

5. A pályázat benyújtása
Az egy fordulós pályázaton a pályázati adatlap részletes kitöltésével lehet részt venni. Az adatlapot a pályázó segítő szakembernek kell kitölteni.
Az adatlapnak tartalmaznia kell a hajléktalan ember életútját, jelen helyzetének, hajléktalanná válásának körülményeit, a projekt célját és költségeit, a megvalósítás lépéseit tartalmazó egyéni esetkezelési tervet (melyben szerepelnek az ügyfél előrejutásával, esetleges státusváltásával kapcsolatos konkrét lépések), valamint a segítő saját szerepére vonatkozó elképzeléseit.

Indokolt esetben a Van Esély Alapítvány kuratóriuma a végleges döntés előtt tisztázó kérdéseket tehet fel a pályázók felé.

Formai elvárások
- A pályázati adatlapot word (vagy odt) formátumban, valamint az aláírások láthatósága érdekében szkennelt formátumban is meg kell küldeni.
- Az adatlapot elektronikusan kell kitölteni (az adatlap sorai szükség szerint bővíthetők).
- Kérjük, a program megtervezésekor fordítsanak figyelmet az alábbiakra:
- a projekt személyre szabott legyen, azaz építsen a pályázó ügyfél korábbi tapasztalataira, tudására, készségeire;
- a jelenlegi helyzetében elérhető, reális célkitűzést fogalmazzon meg;
- képes legyen változást elindítani a pályázó életében;
- jelenjenek meg a projekt megvalósításának kockázatai, ezek kezelése.
  A pályázatok beadásának határideje: 2018. február 28. (szerda), 24h.

  A programban elnyerhető összeg pályázatonként: min. 50 000, max. 150 000 Ft.

  A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat kizárólag e-mailben, a vanesely@vanesely.hu címen lehet benyújtani. Postai úton való beküldés nem lehetséges, az így érkezett pályázatokat nem fogadjuk el!

  A program időtartama: legfeljebb 6 hónap.

  Az Alapítvány az elnyert összegeket az adott pályázati program által megkövetelt ütemben bocsátja a támogatott rendelkezésére. Indokolt esetben a támogatás egy összegben is megkapható. Amennyiben Alapítványunk szükségesnek látja, a támogatási összeget a segítőnek utalja át, vagy a programban tervezett kifizetéseket közvetlenül teszi meg.

  Egyéb tudnivalók
  - Az alapítvány minden pályázót e-mailben értesít a beérkezett pályázatról. Kérjük, hogy ha a beküldött pályázat befogadásáról 2 munkanapon belül nem kap visszajelzést, jelezze felénk!
  - Az alapítvány kuratóriuma a pályázat beadási határidejét követő 20 napon belül hozza meg döntését, melyről szintén elektronikus úton küld értesítést.
  - A nyertes pályázókkal az alapítvány háromoldalú (ügyfél, segítő, alapítvány) együttműködési megállapodást köt, melynek mintáját felhívásunkhoz mellékeljük.
  - A nyertes projektek egyes adatait (pályázó segítő neve, elnyert támogatás célja és összege) az alapítvány a honlapján közzé teszi.
  - A projekt során készült esetleírásokat és interjúkat az alapítvány a honlapján és más szakmai kiadványaiban - anonimizált formában, a szerzővel való egyeztetést követően és a szerző megjelölésével - felhasználhatja.

  További információ
  A pályázati felhívásról további információ, valamint pályázati tanácsadás a vanesely@vanesely.hu e-mail címen, valamint munkaidőben telefonon kérhető az alábbi telefonszámon: Varga Dóra, 06-70-411-8227
  http://www.vanesely.hu/contents/index.php


  Ingyenes e-mail tanfolyam
  Legalább ennyit a
  forrásteremtésről címmel
  Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
  Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
  Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

  Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
  A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
  Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
  Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
  Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
  Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
  Huszerl József szerkesztő
  Itt iratkozhat fel

  Távoktatási tanfolyamaink  Ajánló
  Én-márka építés távoktatási tanfolyam
  Bővebben a tanfolyamról >>>
  Hírek a Főoldalról


  Ingyenes hírlevelünkre
  itt iratkozhat fel

  Nyomtatóbarát változat
  A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
  Vissza
  Felhasználási feltételek
  Adatvédelem
  Levél a szerkesztőnek
  Médiaajánlat
  Impresszum