Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Projektpályázati felhívás
Kiíró:
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
Határidő:
02/01/2021
Érvényes:
02/01/2021
Tárgymutató:
projektpályázati felhívás
Pályázhat:
- Magyarországon bejegyzett, magyarországi székhelyű szervezet. Hitközség (a MAZSIHISZ, az EMIH, a MAOIH) közvetlenül nem nyújthat be pályázatot, de pályázatot nyújthat be a körükbe tartozó önálló jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező taghitközség, zsinagóga, egyéb szervezet.
- Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Projektpályázati felhívás

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK)
2021. évi projektpályázati felhívása
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány az alábbi pályázatot hirdeti meg.

1. Pályázati témakörök
I. A vallási élet és zsinagógai életközösségek támogatása
I.1. Zsinagógai zsidó nevelés, oktatás
I.2. Az oktatással, neveléssel, vallási élettel kapcsolatos szellemi termékek létrehozása, ezekkel kapcsolatos kutatások
I.3. A hitélettel kapcsolatos kulturális és művészeti tevékenység
I.4. A zsidó vallással kapcsolatos ismeretterjesztés
I.5. A zsinagógai vallási élet támogatása
I.6. Tóratekercsek és más zsidó vallási kegytárgyak felújításának, pótlásának támogatása

II. A zsidóság szellemi és kulturális örökségének védelme és fejlesztése
II.1. A zsidó kultúra támogatása, terjesztése, örökségének kutatása, megóvása
II.2. Könyv, folyóirat, újság megjelentetésének, internetes megjelenések támogatása, új művészeti alkotások létrehozása
II.3. zsidósággal kapcsolatos fesztiválok, kulturális események, kiállítások szervezésének, megrendezésének támogatása
II.4. A zsidósággal kapcsolatos történeti, szociológiai, művészettörténeti kutatások

III. Zsidó közösségépítés, szociális és egészségügy támogatása
III.1. Egészségügyi tevékenység támogatása (pl. kórházi betegápolás, otthoni betegápolás, rászorultak szociális gondozása stb.)
III.2. Szervezett közétkeztetés támogatása
III.3. Házi gondozás támogatása (a holokauszt túlélők gondozására ez a támogatási forma nem igényelhető)
III.4. Sporttevékenység támogatása
III.5. Szervezett formában történő közösségépítő programok támogatása

IV. Zsidó iskolák, bölcsődék és óvodák eszközfejlesztésének támogatása
IV.1. Fejlesztő játékok, taneszközök, sporteszközök, számítástechnikai eszközök, oktatási segédanyagok beszerzése bölcsődék, óvodák, iskolák részére

Az I-IV. pályázatok elbírálási szempontjai
a) A pályázat értékteremtő, illetve szociális, közösségi minősége
b) A pályázónak a pályázatával kapcsolatos tevékenységének ismertetése
c) Önerő - a más forrásokból biztosított, illetve a kért támogatás aránya
d) A benyújtott költségvetés megalapozottsága
e) A pályázatból támogatott projekt eredményének hasznosulása

2. Pályázók köre
Pályázatot az alábbi szervezetek adhatnak be:
- Magyarországon bejegyzett, magyarországi székhelyű szervezet. Hitközség (a MAZSIHISZ, az EMIH, a MAOIH) közvetlenül nem nyújthat be pályázatot, de pályázatot nyújthat be a körükbe tartozó önálló jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező taghitközség, zsinagóga, egyéb szervezet.
- Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok.
Érvénytelen azon pályázó pályázata, aki részére 2020. évben projekt pályázati támogatás lett megítélve, de a szerződést önhibájából a tárgyévet megelőző évben nem kötötte meg.
A pályázatok közül előnyben részesül, amelyik azonos feltételek mellett a pályázati célokat kisebb támogatással, vagy szélesebb kört elérve, vagy a pályázó eddigi munkássága alapján nagyobb valósínűséggel képes elérni, illetőleg igényes, de nem tömegízlést kielégítő, de piaci sikerre nem számító projekt megvalósítása.

3. Pályázati eljárás
3.1. A pályázatot a Pályázati űrlap és költségvetés kitöltésével kell elkészíteni, amelyek a MAZSÖK honlapjáról, a http:// www.mazsok.hu címről letölthetőek. A kiíró az elbírálás során csak a pályázati űrlap és költségvetés tartalmát vizsgálja, ezért további mellékletek beküldését kéri mellőzni.
3.2. Pályázni csak a 2021. január 1-je - 2021. december 31. között megvalósuló projektekkel lehet.
A támogatás utólagos finanszírozással történik a pályázati elszámolás kuratórium által történő elfogadását követően.
A pályázat során szétosztható keretösszeg 45 000 000 Ft.
Egy pályázatra maximum 1 millió Ft támogatás adható.
3.3. Beérkezési határidő: 2021. február 1-je 23 óra 59 perc.
A beadási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a határidő lejártát követően érkezett pályázatokat a Mazsök nem fogadja be, azok elbírálásra nem kerülnek.
A tartalmilag vagy formailag hiányos pályázatok esetén a Mazsök egyízben hiánypótlási felhívást ad ki, amelyet a pályázónak 8 napon belül kell teljesítenie, a hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, későbbi, újabb hiánypótlásnak helye nincs.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton a projektpalyazat.mazsok@mazsok.hu e-mailcímre kérjük benyújtani.
A pályázat beérkezéséről, a Pályázatkezelő e-mailben értesíti a pályázót.
3.4. Az elektronikus úton kötelezően csatolni kell:
- Pályázati űrlapot, költségvetést aláírással, pecséttel ellátva egy közös pdf fájlban,
- Egy db excel fájlban a költségvetést.
A támogatási szerződés megkötésére a Kuratóriumi döntést követően kerül sor. A szerződéskötés végső határideje: a szerződés kiküldését követő 60. napig, ellenkező esetben a Mazsök eláll a Támogatási szerződés megkötésétől.
Amennyiben ezen időpontig a támogatást elnyerő szervezet nem küldi be a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a Közalapítvány eláll a szerződés megkötésétől.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum