Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Veled Közösen - nonprofit szervezetek programja
Kiíró:
IKEA
Határidő:
10/31/2017
Érvényes:
10/31/2017
Tárgymutató:
nonprofit szervezetek programja - Veled közösen
Pályázhat:
Olyan Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetek vehetnek részt a pályázatban, melyek a "Veled Közösen" program szabályzatát (továbbiakban szabályzat) betartva beküldik a helyesen kitöltött jelentkezési lapot
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Részletes szabályzat
1. A program szervezője az IKEA Lakberendezési Kft. (a továbbiakban szervező), székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22., adószám: 10731084-2-44, cégjegyzékszáma: 01-09-162734.

A jelen program a szervező következő áruházaiban érvényes:
Magyarország - Budapest, Örs vezér tere; Budaörs, Budapest - Soroksár.

2. Olyan Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetek vehetnek részt a pályázatban, melyek a "Veled Közösen" program szabályzatát (továbbiakban szabályzat) betartva beküldik a helyesen kitöltött jelentkezési lapot. A "Veled Közösen" program lényege, hogy IKEA FAMILY klubtagok 0-18 éves gyerekekkel foglalkozó nonprofit szervezeteket jelölhetnek. Az IKEA FAMILY klubtagok által jelölt szervezeteket a jelölést követően keresi meg az IKEA, hogy azok kitöltsék a részletes jelentkezési adatlapot, amely alapján a pályázatuk benyújtható. Ezután a két IKEA áruház munkatársai kiválasztják azt az 5-5 pályázatot, melyek megtalálhatók lesznek a http://www.veledkozosen.hu weboldalon, ahol az IKEA FAMILY klubtagok szavazhatnak ezekre, amely alapján a szervező a szavazás értékelését követően, annak figyelembevételével választja ki az áruházakban a legjobbnak tartott pályázatokat. A szervező által kiválasztásra kerülő projekteket az IKEA Lakberendezési Kft. termékek és lakberendezési szakértelem formájában támogatja jelen szabályzatban meghatározottak szerint. A kiválasztott 5 project mindegyike részesül támogatásban, amelyet a szervező IKEA termék formájában nyújt.

A kiválasztott szervezetek a leadott szavazatok száma alapján az alábbi értékű az IKEA választékában szereplő terméket kaphatják meg támogatásként . A támogatás nyújtása során a lent megjelölt érték az IKEA Lakberendezési Kft által forgalmazott termékek bruttó, azaz forgalmi adót tartalmazó fogyasztói árát jelenti.

1. helyezett : 3 000 000 HUF
2. helyezett: 1 500 000 HUF
3. helyezett : 1 000 000 HUF
4. helyezett : 750 000 HUF
5. helyezett: 500 000 HUF

A fenti támogatást az IKEA termék formájában nyújtja, a támogatás készpénzre nem váltható.

A fenti 5 (öt) kiválasztott szervezet közül az IKEA munkatársai kiválasztanak egy szervezetet aki további 500 000 HUF díjazásban részesül. Az IKEA áruház munkatársai 2018. február 1. és 2018 február 28. között szavazhatnak. A szavazás eredménye az IKEA Family tagok szavazásától független, azt nem befolyásolja.

3. A program résztvevőit az IKEA FAMILY klubtagok a http://www.veledkozosen.hu weboldalon jelölhetik.

4. A pályázat négyfordulós:
I. Az első forduló 2017. október 1. és 2017. október 31 közötti időszakban kerül megrendezésre, melynek keretében az IKEA FAMILY klubtagok (a továbbiakban jelölők) jelölhetik a nonprofit szervezeteket. Egy jelölő egyszerre több nonprofit szervezetet is jelölhet.
II. A második fordulóban a jelölt non-profit szervezeteket a szervező arra bíztatja, hogy fogadják el a jelölést és nyújtsák be a pályázatukat az on-line jelentkezési lehetőségen keresztül, legkésőbb 2017. november 7-én, 23:59 percig.
III. A 2017. november 8. és november 30. között zajló harmadik forduló keretében az IKEA munkatársai a jelen szabályzat 5. pontjában megadott követelmények alapján mindkét áruházban kiválasztanak 5 pályázatot.
IV. A negyedik forduló 2018. február 1. és 2018. február 28. 15 óra között kerül megrendezésre, és a harmadik fordulóban kiválasztott pályázatok felkerülnek a http://http://www.veledkozosen.hu weboldalra, ahol az IKEA FAMILY klubtagok szavazhatnak az általuk kiválasztott projektre. Mindkét áruház esetében a legtöbb szavazatot kapott projekt kerül kiválasztásra. A szavazásban csak olyan IKEA FAMILY klubtagok vehetnek részt, akik 2017. november 30-a előtt bármely magyarországi IKEA áruházban regisztráltak. Minden IKEA FAMILY klubtag csak egyszer szavazhat.

5. Résztvevők, illetve a pályázatokra vonatkozó feltételek:
a) Csak nonprofit szervezet pályázhat.
b) Az alábbi tevékenységekkel nem lehet pályázni:
Vállalati képzés vagy posztgraduális tanfolyam
PR- és marketingkampány
Művészeti és szórakoztató rendezvények támogatása
Sportrendezvények.
c) A nonprofit szervezet már több mint 1 éve működik.
d) Minden szervezet csupán egyetlen pályázatot nyújthat be.
e) A pályázat célja javítani a 0 és 18 év közötti gyermekek körülményein.
f) A pályázatban szereplő érték nem haladhatja meg a bruttó 3 000 000 forint értéket.
g) A pályázatban szereplő projekt megvalósításának tervezett dátuma.
h) Amennyiben egy adott áruházban ötnél több pályázat egyenlő helyezést ér el, a pályázat beérkezésének dátuma a mérvadó a kiválasztás során.

6. A http://www.veledkozosen.hu weboldalon történő szavazást követően mindkét áruházban öt-öt pályázat kerül kiválasztásra, amelyek ezt követően valósíthatóak meg. A projektek megvalósításához szükséges fenti f.) pontban szereplő bruttó értékhatáron belül megjelölt összeg nem készpénzben, hanem az IKEA választékában lévő termékek szolgáltatásával kerül kiegyenlítésre.Az IKEA fenntartja a jogát arra, hogy meghatározza az átadásra kerülő termékek körét.A termékeket a kiválasztott szervezetek az IKEA áruházban vehetik át.
a) A kiválasztott pályázatokat a http://www.veledkozosen.hu oldalon teszik közzé.
b) A kiválasztott szervezetnek járó támogatás végső összegét - az 5. f) pontban hivatkozott maximum értékhatáron belül - a szervező határozza meg.
c) A kiválasztott nyertes szervezeteket az illetékes áruház legkésőbb 2018. március 2-áig megkeresi.

A kiválasztásra kerülő szervezetekkel a szervező szerződést köt. A szervező gondoskodik az általa nyújtott termékek után fizetendő esetleges adók megfizetéséről.
d) A szervező fenntartja a jogot arra, hogy részt vegyen a termékek kiválasztásában, továbbá arra is, hogy - a helyszin lakberendezéssel foglalkozó munkatársai által történő megtekintését követően - a kiválasztott termékeket kicserélje, valamint a kiválasztott szervezetek székhelyén a berendezés kialakításán változtasson, amely hozzájárulhat a helyszín megfelelő dekorációjához, illetve az élettér jobb kialakításához.
e) A kiválasztott szervezet a termékeket az érinetett áruházban veheti át, kivéve ha a szervezővel másképp állapodnak meg..
f) A kiválasztott szervezeteknek lehetőségük lesz arra, hogy igénybe vegyék a segítségét azoknak az IKEA munkatársaknak akik önkéntesen felajánlják, hogy egy munkanapjukat a kiválasztott szervezetnél töltik el, illetve ott segítenek a Veled Közösen projekt keretében kiválasztott termékek összeszerelésében, a dekoráció kialakításában, illetve egyéb feladat elvégzésében, amiben a szervező és a kiválasztott szervezet megállapodnak. Ezt az önkéntes munkát 2018. április 1. és 2018. június 30. közötti időszakban bonyolítják le a felek
g) Amennyiben bebizonyosodik, hogy olyan szervezet vesz részt a programban illetve a pályázati folyamatban, amely nem felel meg a jelen szabályzatban megfogalmazott feltételeknek, akkor ez a szervezet nem tarthat igényt a pályázatában szereplő projekt támogatására, amelyet a pályázó szervezet köteles tudomásul venni és elfogadni. A szervezőnek jogában áll a program bármely szakaszában kizárni a pályázati folyamatból azt a résztvevőt, amelynél tisztességtelen pályázati magatartást állapít meg, illetve amely szervezet a feltételeknek nem felel meg.
h) A pályázat eredménye végleges, amellyel szemben jogorvoslatnak helye nincs.
i) A pályázat résztvevői nem tarthatnak igényt a szervezővel szemben a pályázatban való részvétel során keletkezett költségeik megtérítésére.
j) A nyertes szervezetek az általuk kiválasztott termékeket a jelentkezéskor megjelölt projektre használhatják. Amennyiben a szervező álláspontja szerint a szóban forgó termékek nem a jelentkezésben megadott projekttel kapcsolatosan választották ki, a szervező fenntartja a jogot, hogy értesítse a nyertes szervezetet és követelje a kiválasztott termékek cseréjét.

7. A projekt megvalósulása esetén a nonprofit szervezet hozzájárul ahhoz, hogy az általa készített fotókat az IKEA Lakberendezési Kft saját PR- és reklámtevékenységhez ellenérték megfizetése nélkül szabadon felhasználhassa.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyertes szervezet területén fotókat készíthessen azokról a helyszínekről, ahová a kiválasztott termékeket helyezik majd el a projekt megvalósulása azaz a kiválasztott termékek összeszerelése után. A fotózás pontos dátumáról és időpontjáról írásban megállapodnak a résztvevők. A projekt megvalósításának (beleértve a kiválasztott termékek összeszerelését is) továbbá az azt követő fotózásnak 2018. május 31-ig meg kell történnie. Amennyiben a kiválasztott szervezet nem képes a projektet megadott feltételek szerint és határidőben megvalósítani az IKEA jogosult a helyezési sorrendben második helyzettet támogatni. In case that non-profit organization will not be able to full fill term and timing of realization (rebuildin, furnishing) and subsequent photo shooting, Organizer have right to change a position (place) of NGO (here is ment “position“ specified in point 2).

8. A szervező fenntartja a jogot, arra hogy kizárja a pályázatból a sértő, erkölcstelen vagy más okból elfogadhatatlan (így például, de nem kizárólag a szerzői vagy más jogokat, esetleg harmadik fél jogait sértő, továbbá vulgáris, pornográf hangvételű vagy egyéb módon jogsértő tartalmú stb.) projekteket.

További rendelkezések:
Jelen szabályzat, valamint az adatkezelési tájékoztató elolvasását követően a jelölő IKEA Family klubtagok vezetéknevük, keresztnevük, e-mail címük és IKEA FAMILY tagsági számuk megadásával beleegyeznek, hogy az IKEA Lakberendezési Kft. (1148. Budapest, Örs Vezér tere 22. adószám: 10731084-2-44, cégjegyzékszáma: 01-09-162734) mint adatkezelő fent felsorolt személyes adataikat kapcsolattartás céljából kezelje. Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapszik. Adatkezelés időtartama a pályázati eredmények közzétételéig, illetve legkésőbb 2018. július 31-ig tart. Az adatokat a 2011 évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban kezelik. A személyes adatok kézi és mechanikus kezelése az IKEA Lakberendezési Kft. illetékes áruházában történik, az adatokat nem adják tovább harmadik félnek (ez alól kivételt képeznek a kiválasztásra kerülő nonprofit szervezetek, amennyiben ehhez az érintett hozzájárulását adja).

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai törlését a következő levelezési címen: IKEA Lakberendezési Kft., 1148. Budapest, Örs Vezér tere 22., vagy a privacy.officer@ikea.com e-mail címen.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) vagy bírósághoz lehet fordulni.

A http://www.veledkozosen.hu weboldal üzemeltetését, valamint az adatlapok alapján a weboldalon megjelenő, személyes adatokat tartalmazó adatbázist a TRIAD Advertising (Praha, Na Bojišti 1473/18, 120 00, Cseh Köztársaság), valamint IKEA Ceska republica (Skadinavska 1, CZ-15500 Prága, Cseh Köztársaság), mint adatfeldolgozó biztosítja.

A személyes adatok kezeléséről bővebb tájékoztatást olvasható a http://www.ikea.hu adatvédelem címszó alatt.

Family tagok, valamint a résztvevők a programba történő jelentkezése, illetve részvétele a program szabályzata elfogadásának minősül.
https://www.veledkozosen.hu/korulbelul

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum