Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj
Kiíró:
Honvédelmi Minisztérium
Határidő:
10/02/2020
Érvényes:
10/02/2020
Tárgymutató:
ösztöndíj, középiskolai - Béri Balogh Ádám
Pályázhat:
kizárólag a honvédelmi miniszter fenntartása alá nem tartozó magyarországi középiskolák nappali tagozatos hallgatói, akik:
magyar állampolgársággal rendelkeznek;
- az ösztöndíjpályázat benyújtásakor (az iskola által igazoltan) tanulják a "Katonai alapismeretek" vagy a "Honvédelmi alapismeretek" tantárgyat, vagy a pályázók a honvéd kadét ágazati szakképzésben tanuló diákok;
a pályázat benyújtása előtti tanulmányi félévben legalább 4,50 átlagú tanulmányi eredményt értek el (beleértve a magatartás és szorgalom értékelést is), továbbá példás magaviseletű értékelést és testnevelésből legalább "jó" osztályzatot szereztek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
"Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra"
A honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Adám középiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének rendjét szabályzó 23/2018. (VII. 19.) IIM utasítás alapján a Honvédelmi Minisztérium Oktatási. Tudományszervező és Kulturális Főosztály a 2020/2021-es tanévre pályázatot hirdet a "Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra", hogy támogassa a középiskolás tanulók érdeklődésének a honvédelmi tevékenység felé történő orientálását.

Az ösztöndíjra a 2020/2021-es tanévre pályázatot nyújthatnak be kizárólag a honvédelmi miniszter fenntartása alá nem tartozó magyarországi középiskolák nappali tagozatos hallgatói, akik:
magyar állampolgársággal rendelkeznek;
- az ösztöndíjpályázat benyújtásakor (az iskola által igazoltan) tanulják a "Katonai alapismeretek" vagy a "Honvédelmi alapismeretek" tantárgyat, vagy a pályázók a honvéd kadét ágazati szakképzésben tanuló diákok;
a pályázat benyújtása előtti tanulmányi félévben legalább 4,50 átlagú tanulmányi eredményt értek el (beleértve a magatartás és szorgalom értékelést is), továbbá példás magaviseletű értékelést és testnevelésből legalább , jó" osztályzatot szereztek.

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:
a) az oktatási intézmény vezetője által hitelesített, illetve igazolt, honvédelemhez kötődő diákköri tevékenység vagy;
b) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 30. pontja szerinti nyugállományú katona, vagy honvédelmi szervezet állományában hivatásos vagy szerződéses katona, továbbá kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, közalkalmazotti vagy munkavállalói foglalkoztatott szülő(k).

Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj annak folyósítható, aki az adott tanévben más honvédelmi miniszter által alapított ösztöndíjban nem részesül.
Az ösztöndíj havi mértéke a központi költségvetésről szóló törvényben a honvédelmi illetményalap 50%-a, amelynek összege: 22 300 forint. Folyósítása legfeljebb a tanév (10 hónap) időtartamára, havonta a pályázó nevére - ennek hiányában a törvényes képviselője nevére - szóló bankszámlára kerül folyósításra. Az ösztöndíj a második tanulmányi félévre csak azoknak a nyertes pályázóknak folyósítható, akik legkésőbb február 15-ig megküldik a Honvédelmi Minisztérium Oktatási. Tudomány szervező és Kulturális Főosztály részére az oktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolást a pályázati feltételek második tanulmányi félévi fennállásáról. Amennyiben az ösztöndíjat elnyerő tanulói jogviszonya megszűnik, vagy a tanulmányi feltételeknek nem tesz eleget, az ösztöndíjra való jogosultság megszűnik.

A pályázatnak tartalmaznia kell;
- hiánytalanul és olvashatóan kitöltött, a pályázó tanuló és szülö/gondviselő által is aláírt pályázati adatlap (működő e-mailcímmel és telefonszámmal);
1055 Budapest. Balaton u. 7-11
E-mail: hm.otkf@hm.gov.hu
- az előző félév tanulmányi eredményének igazolása (az iskola által hitelesített - aláírt és lepecsételt - bizonyítvány másolata);
- az iskola által kiállított hivatalos igazolás a "Katonai alapismeretek" vagy "Honvédelmi alapismeretek" szabadon választott érettségi tantárgy oktatásában történő részvételről a 2020/2021-es tanévben (a honvéd kadét ágazati szakképzésben tanulók esetén ilyen igazolás nem kell);
- hivatalos igazolás amennyiben a szülök közül valaki honvédelmi szervezet állományában hivatásos vagy szerződéses katonaként teljesít szolgálatot, továbbá kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti vagy munkavállalói jogviszonyban kerül foglalkoztatásra, vagy a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 30. pontja szerinti ny ugállományú katona;
- hivatalos igazolás, amennyiben a pályázó honvédelemhez kötődő diákköri tevékenységet folytat.

Pályázni a pontosan és hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlappal lehet, melyhez a szükséges igazolásokat a pályázó csatolta.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október 2. (Csak azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, mely pályázatokon a postai bélyegző legkésőbbi dátuma: 2020. október 2.)
A borítékon fel kell tüntetni: "Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj".
A pályázatokat kizárólag postai úton lehet eljuttatni a következő címre:
Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály
1885 Budapest, Pf. 25.

Az ösztöndíjbizottság az ösztöndíj odaítéléséről 2020. október 16. napjáig készíti el javaslatát. A pályázat nyertesei az ösztöndíj odaítéléséről szóló határozat aláírását követően kapnak írásbeli tájékoztatást.
A pályázatot elnyert tanulók névsora a Honvédelmi Minisztérium honlapján is közzétételre kerül.
A pályázatra egyebekben a 23/2018. (VII. 19.) HM utasítás rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2020. szeptember z/C
1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
E-mail: hm.otkf@hm.gov.lui

Pályázat Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum