Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Közösségi közlekedésben üzemeltetett gázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram / ÚSZT-ZBR-CNG-2014
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Határidő:
12/31/2014
Érvényes:
12/31/2014
Tárgymutató:
gázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram / ÚSZT-ZBR-CNG-2014
Pályázhat:
- állami vagy
- önkormányzati közvetlen, vagy közvetett tulajdonú gazdálkodó szervezetek vehetnek részt, amelyek
- rendelkeznek olyan közszolgáltatási szerződéssel, ami megfelel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, valamint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt feltételeknek,
- és közösségi közlekedési feladatokat látnak el Magyarországon
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az eredeti határidőt meghosszabbítva, 2014. december 31-én éjfélig várja a pályázatokat az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Közösségi közlekedésben üzemeltetett földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő alprogramban.


Közösségi közlekedésben üzemeltetett gázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer ÚSZT-ZBR-CNG-2014 kódszámú pályázata.

PÁLYÁZATI FELHIVÁS
A nemzeti fejlesztési miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet és a Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 18/2011. (III. 29.) NFM utasítás alapján, összhangban a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat, 1. sz. mellékletének II/A/6.1-es pontjában foglaltakkal az alábbi Pályázati Felhívást teszi közzé.

A támogatás célja
A magyarországi közösségi közlekedés széndioxid-kibocsátásának és a szálló por koncentrációjának csökkenését eredményező, EURO emissziós normáknak megfelelő földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzésének támogatása, amellyel elősegíthető a sűrűn lakott városok levegő minőségének javulása.
Pályázónak a pályázat során beszerezhető földgázüzemű (CNG) autóbuszokkal végzett közszolgáltatást legalább 10 éves időtartamra biztosítani kell.

A pályázattal elnyerhető támogatás
A pályázó közszolgáltatási szerződésében foglalt feladatainak ellátásához szükséges új földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzésének költségére igényelhet állami támogatást, az alábbiak szerint.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amely új földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzésének támogatásához igényelhető.

A pályázat forrása és keretösszege
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1,6 milliárd Ft.

A pályázat megvalósítására nyújtható támogatás mértéke
A támogatás mértéke az új földgázüzemű CNG autóbusz beszerzési árának 30%-a, amely nem haladhatja meg
- szóló autóbusz esetén járművenként a 21 millió forintot,
- csuklós autóbusz esetén járművenként a 28 millió forintot.
A támogató döntése alapján 50%-os arányban előleg igényelhető.
A Zöld Beruházási Rendszer keretében rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás.

Pályázók köre
A pályázaton olyan
- állami vagy
- önkormányzati közvetlen, vagy közvetett tulajdonú gazdálkodó szervezetek vehetnek részt, amelyek
- rendelkeznek olyan közszolgáltatási szerződéssel, ami megfelel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, valamint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt feltételeknek,
- és közösségi közlekedési feladatokat látnak el Magyarországon.

Támogatható tevékenységek köre
Eszközbeszerzés:
A pályázat keretében kizárólag új, a közforgalmú személyszállításban, a közszolgáltatási szerződés keretében ellátott tevékenységre használandó, alacsony padlójú, földgázüzemű (CNG), EURO emissziós normáknak megfelelő autóbuszok beszerzése (minimum 15 busz pályázatonként) támogatható.

Pályázatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázat benyújtásának részletes leírását, feltételeit és módját a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos alapvető követelmények:
A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven lehet benyújtani az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.) levelezési címére (1518 Budapest, Pf. 69.) a Pályázati Útmutatóban meghatározott módon:
- 2 példányban (adatlapokat, mellékletek-csatolandó dokumentumok)
- és CD-n a pályázat elnevezésének feltüntetésével.

Pályázati díj:
A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.

Benyújtás időpontja, határideje:
A pályázatokat a 2014. február 26-ai megjelenést követően 2014. március 28. 0.00 órától 2014. december 31. 24.00 óráig lehet benyújtani.
A pályázatok az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 18/2011. (III. 29.) NFM utasítás és a Pályázati Útmutatóban meghatározott értékelési szempontrendszer alapján kerülnek elbírásra.
A pályázatok a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, az azon felül benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek. A keret kimerüléséről a pályázat kiírója a pályázókat közlemény útján értesíti, melyet az ÉMI Nonprofit Kft. (http://www.emi.hu) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hivatalos honlapjain (http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium, http://www.zbr.gov.hu) tesz közzé. A pályázatok elbírálásáról (befogadásról, kizárásról, elutasításról) a pályázót a pályázat kezelője írásban értesíti.

A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei
A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei a Zöld Beruházási Rendszer hivatalos kormányzati internetes honlapjáról (www.zbr.gov.hu), valamint az ÉMI Nonprofit Kft. pályázatkezelő szerv internetes honlapjáról (http://www.emi.hu) érhetőek el.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
NFM közlemény - ÚSZT-ZBR-CNG-2014 (2014.02.26) (226 KB, PDF)
Pályázati felhívás (ÚSZT-ZBR-CNG-2014) (211 KB, PDF)
Pályázati útmutató (ÚSZT-ZBR-CNG-2014) (414 KB, PDF)
1. számú adatlap (ÚSZT-ZBR-CNG-2014) (15 KB, XLSX)
2. számú adatlap (ÚSZT-ZBR-CNG-2014) (15 KB, XLSX)
3. számú adatlap (ÚSZT-ZBR-CNG-2014) (14 KB, XLSX)
1. számú melléklet (ÚSZT-ZBR-CNG-2014) (264 KB, PDF)
2. számú melléklet (ÚSZT-ZBR-CNG-2014) (14 KB, XLSX)
3. számú melléklet (ÚSZT-ZBR-CNG-2014) (12 KB, XLSX)
4. számú melléklet (ÚSZT-ZBR-CNG-2014) (12 KB, XLSX)
5. számú melléklet (ÚSZT-ZBR-CNG-2014) (210 KB, PDF)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum