Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozatának pályázati felhívása
Kiíró:
Magyar Rendészettudományi Társaság; Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Határidő:
09/20/2019
Érvényes:
09/20/2019
Tárgymutató:
pályamunkák elkészítésére, a legális és illegális migráció, illetve a menekültügy története
Pályázhat:
természetes személyek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozatának pályázati felhívása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Rendészettudományi Társaság (a továbbiakban: MRTT) Migrációs Tagozata, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: BMH), valamint a BMH Tudományos Tanács közös pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, melyek a legális és illegális migráció, illetve a menekültügy történetével, aktuális kérdéseivel, nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, valamint problémáival foglalkoznak.
A pályázatra olyan tanulmányok elkészítését várjuk, amelyek a fenti témakörök bármelyikével foglalkoznak. Az alábbi felsorolásban szereplő témákkal ötleteket kívánunk adni a potenciális pályázóknak:
1. A legális migráció aktuális kérdései, jogalkalmazási problémák és javaslatok
2. Az illegális migráció jelensége
3. Az idegenrendészeti eljárás jellemzői
4. A menekültvédelem lehetőségei a 21. században
5. A menekültügyi eljárás egyes gyakorlati kérdései (pl. a személyazonosítás és a kormeghatározás nehézsége)
6. Munkaerő-migráció az Európai Unióban
7. Az integráció elméleti és gyakorlati kérdései idegen kultúrkörből érkező migránsok esetében
8. Az 1951. évi genfi konvenció megújíthatóságának kérdése
9. Nemzetközi migráció a kibocsátó országok szemszögéből: lehetőségek a népesség helyben maradásának ösztönzésére
10. Egyes társadalmi eszmék és a nemzetközi migráció kapcsolata
11. Visszafogadási egyezmények gyakorlati megvalósulása (a migrációs változások közepette)
12. Közös Európai Menekültügyi Rendszer létrehozásának folyamata (előnyök, buktatók)

Pályázhatnak: természetes személyek.
Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, illetve egy vagy több művel is lehet. Pályaműként eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott dolgozatot, tanulmányt lehet csak beküldeni.
A pályaművek elbírálásakor lényeges szempont a megadott témához való kötődés, a következtetések és javaslatok gyakorlati alkalmazhatósága, valamint a feldolgozás igényessége. A feldolgozás igényessége alatt a téma vonatkozó szakirodalmának ismerete, annak alkotó módon való alkalmazása, új szakmai-tudományos ismeretek, összefüggések, módszerek és eljárások megfogalmazása, kidolgozása értendő. Elvárás továbbá az is, hogy a dolgozat tartalmilag és formailag rendszerezett, logikus felépítésű legyen.

A pályázat díjazása
A pályaműveket a BMH Tudományos Tanács, illetve az MRTT Migrációs Tagozat Elnöksége - a pályáztatók által felkért szakterületi bírálók bevonásával - bírálja el, és dönt a díjak odaítéléséről. A pályázatra beérkező tanulmányok közül a BMH Főigazgatója a pályázat győzteseit az alábbiak szerint pénzjutalomban részesíti:
Első díj: 250 000 Ft (bruttó)
Második díj: 150 000 Ft (bruttó)
Harmadik díj: 100 000 Ft (bruttó)

A pályázat postára adásának határideje: 2019. szeptember 20.
A pályázatok elbírálása: 2019. október 25-ig.
Az alkalmasnak ítélt pályaműveknek publikációs lehetőséget biztosítunk a Migráció és Társadalom című elektronikus folyóiratban.

Eredményhirdetés
A pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására az MRTT Migrációs Tagozat Elnökségének, valamint a BMH Tudományos Tanácsának javaslata alapján novemberben, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvények keretében kerül sor.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:
MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSASÁG MIGRÁCIÓS TAGOZATA
Klenner Zoltán titkár részére
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék
1441 Budapest, Pf. 60.

A pályázat egyéb formai és tartalmi kritériumai:
- A pályaművek maximális terjedelme két szerzői ív (80 000 karakter) lehet, a szövegszerkesztés során a "Times New Roman" betűtípust és 12-es betűméretet kérjük alkalmazni.
- A pályázati anyagot egy A/4 méretű zárt borítékban (tasakban) kell elhelyezni, a fentiek szerint megcímezve. A FELADÓ helyére az alábbiakat kell írni:
o "MRTT MT 2019. évi tudományos pályázata"
o A pályamű címe
o Jelige
A benyújtásra kerülő pályázat az alábbiakat tartalmazza:
1. A pályamunka 2 darab nyomtatott-fűzött példányban. A pályamunka fedlapján szerepeljen a pályamű címe és a jelige.
2. A pályamunka elektronikus formában (CD-n vagy pendrive-on). Az elektronikus változatnak teljes mértékben meg kell egyezni a nyomtatott változattal.
3. Egy darab normál méretű és lezárt kis boríték, melynek külsején a jeligét és a pályamű címét kell feltüntetni. A borítékba helyezve a következő adatokat kérjük megadni:
o A pályamű címe
o A pályázó neve (születési név is)
o Anyja neve
o Születési helye és ideje
o Munkahelye és beosztása (munkaköre)
o Állandó lakcíme
o Telefonszáma és e-mail címe
o Az esetleges pályadíjra tekintettel az adó- és TAJ-szám, továbbá az átutalási bankszámlaszám
o Egy gépelt oldal terjedelemben a pályamű rövid tartalmi ismertetése
o Nyilatkozatot, amelyben a szerző nyilatkozik arról, hogy a pályamű teljes egészében saját szellemi terméke

Az elbírálás során minden esetben kizárásra kerülnek azok a pályázók, akik bármilyen formában névvel látják el a kinyomtatott vagy az elektronikus formában benyújtott pályaművet, mely alapján azok értékelése előtt beazonosítható lenne személyük.

A pályázó a pályamű benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályamű a pályázat kiíróinak közös tulajdonába kerül. Az MRTT Migrációs Tagozata és a BMH Tudományos Tanács fenntartja a jogot, hogy a díjakat az egyes eredmény-kategóriákban ne adják ki, vagy megosztott díjazást alkalmazzanak.
A pályázattal kapcsolatos további információ a klenner.zoltan@uni-nke.hu e-mail címen kérhető.
http://rendeszet.hu/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum