Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése / CSBSZ 2018
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
10/15/2018
Érvényes:
10/15/2018
Tárgymutató:
családbarát szülészet infrastrukturális feltételeinek fejlesztése / CSBSZ 2018
Pályázhat:
csak és kizárólag olyan közfinanszírozott, fekvőbeteg szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók pályázhatnak, amelyek közfinanszírozott ellátás keretében szülészeti és/vagy koraszülött intenzív (PIC) ellátást nyújtanak és erre vonatkozóan működési engedéllyel, valamint finanszírozási szerződéssel rendelkeznek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati Felhívás
Családbarát Szülészet Pályázati Program

"Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése"
CSBSZ 2018

1. A támogatás célja és háttere
Magyarország Kormánya kiemelt célként határozza meg a családbarát értékrend, a család- és gyermekbarát szemlélet minél szélesebb körű megvalósulását, valamint ezek érdekében családbarát intézkedések és szabályozási környezet létrehozását. A Kormány támogatja a hazai szülészeti ellátásnak a családok igényeit kielégítő, az új család születését, a pozitív szülésélményt és a gyermekágyas időszak komfortérzetét növelő fejlesztését annak érdekében, hogy a hazai szülészeti ellátás minél inkább családbarát módon működjön.
Jelen pályázati felhívás célja a családbarát kormányzati intézkedésekről szóló 1098/2018. (III.19.) Kormány határozat alapján a "Családbarát Szülészet" pályázati program keretében a közfinanszírozott fekvőbeteg intézmények szülészeti és koraszülött intenzív ellátást nyújtó szervezeti egységei vonatkozásában az infrastruktúra családbarát, család fókuszú modernizálása, valamint a családbarát ellátást segítő eszközbeszerzések támogatása.
Jelen felhívás általános célja a közfinanszírozott szülészeti fekvőbeteg és koraszülött intenzív szakellátás terén az eddigiekben történt fejlesztésekre és elért szakmai eredményekre alapozva, a családbarát értékrend, az anya-bababarát környezet és szemlélet minél szélesebb körű megvalósítása érdekében, a pozitív szülésélmény feltételeinek biztosítása infrastrukturális fejlesztéssel, az ellátás körülményeinek és tárgyi feltételeinek javításával.
A támogatás hosszú távú célja, hogy az anya-bababarát szemlélet, családbarát értékrend iránt minél szélesebb körben elkötelezett szülészeti ellátást nyújtó, továbbá Perinatalis Intenzív Centrumot működtető egészségügyi szolgáltatók működjenek hazánkban.
Jelen felhívás keretében az a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató, amely szülészeti fekvőbeteg szakellátást nyújt, továbbá Perinatalis Intenzív centrumot működtet, családbarát, családközpontú szülészeti, valamint koraszülött ellátást szolgáló fejlesztési igényeinek támogatása céljából - benyújtott szakmai program és az emberi erőforrás miniszteréhez (a továbbiakban: Miniszter) címzett egyedi kérelem alapján - épületrész átalakítás, felújítás, korszerűsítés és eszköz beszerzés megvalósítására központi költségvetési támogatásban részesülhet.

2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3+5 Mrd Ft a XX. EMMI fejezet 20/22/02 - Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére. Ebből a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre álló fedezet 3 Mrd Ft, a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre álló fedezet 5 Mrd Ft. A pályázatnak Magyarország területén kell megvalósulnia, területi korlátozás nincs.

3. A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei
3.1. Támogatásra jogosultak köre
Jelen pályázati kiírás keretében csak és kizárólag olyan közfinanszírozott, fekvőbeteg szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók pályázhatnak, amelyek közfinanszírozott ellátás keretében szülészeti és/vagy koraszülött intenzív (PIC) ellátást nyújtanak és erre vonatkozóan működési engedéllyel, valamint finanszírozási szerződéssel rendelkeznek.
Jelen felhívás keretében egy intézmény kizárólag egy pályázatot nyújthat be.
Több szülészeti osztállyal és /vagy PIC-cel rendelkező intézmény pályázata több részből (ún. alpályázatokból) állhat, ez esetben a pályázónak a pályázat keretében fejlesztendő szervezeti egységeire vonatkozóan külön-külön szükséges pályázati adatlapot, szakmai programot és költségtervet benyújtania.
A pályázó intézmények kizárólag saját nevükben nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
A 3.1. pontban szereplő szervezeteken kívül más nem nyújthat be támogatási kérelmet jelen felhívásra.
3.3. A pályázat benyújtásának feltételei
- Egyedi támogatási kérelem(ek) (Pályázati adatlap(ok)) benyújtása, mely(ek)hez fejlesztési igényenként (építésre/felújításra vonatkozóan, továbbá eszközönként 3-3 db) indikatív árajánlat csatolandó
- Szakmai program(ok) benyújtása /min. 2 - max. 6 A4 oldal terjedelemben/ (1. számú melléklet)
- Költségterv(ek) benyújtása az igényelt támogatás felhasználására vonatkozóan (2. számú melléklet)
- Gazdálkodási és összeférhetetlenségi nyilatkozat benyújtása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásai alapján (3. és 3./a számú melléklet)
- Fejlesztési korlátra vonatkozó nyilatkozat benyújtása annak tudomásul vételéről, hogy a pályázó egészségügyi szolgáltató csak az igazoltan meglévő közfinanszírozott kapacitásai és humánerőforrása mértékéig tervezhet fejlesztéseket. (4. számú melléklet)
- Fenntartói hozzájárulás benyújtása a 3.1. szerint támogatásra jogosult azon pályázó részéről, melynek fenntartói jogkörét nem az EMMI gyakorolja. (5. számú melléklet)

4. A pályázat tartalma
A kiírás keretében megvalósuló beruházások tartalma a pozitív szülésélmény, a családbarát ellátás feltételeinek megteremtése, fejlesztése az alábbi szempontok szerint:
- szülészeti osztályokon a szülőszobák, valamint a gyermekágyas és újszülött részlegek, továbbá a Perinatalis Intenzív Centrumok infrastruktúrájának fejlesztése, korszerűsítése az anya-, baba- és családbarát szemlélet érvényesülése érdekében;
- minden esetben szükségletfelmérés, valamint a fejlesztések részletes és adatokkal alátámasztott indoklása szükséges a Pályázati adatlap(ok)ban.

4.1. Támogatható tevékenységek köre
A családközpontú szemlélet és értékrend érvényülését szolgáló, betegkomfort javító átalakítás, felújítás, korszerűsítés és/vagy eszközbeszerzés támogatható a pályázati konstrukció keretében, az alábbiak szerint.
- Szülőszoba családbarát fejlesztése a felszereléséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzéssel:
- a szülőszoba, valamint a hozzá tartozó vizes blokk felújítása;
- egyágyas vagy kétágyas szülőszoba, családi szülőszoba kialakítása, lehetőleg önálló vizesblokkal (WC, fürdőszoba), valamint a vajúdást támogató korszerű eszközökkel és mobiliákkal: multifunkciós szülőágy, szülőszék, bordásfal, fitneszlabda;
- alternatív szüléskísérésre alkalmas szülőhelyiség kialakítása (szülőkáddal, szülőszékkel);
- egyéb építészeti átalakítások, korszerűsítések (pl. beltéri nyílászárok cseréje, festés, mázolás, burkolatcsere);
- az apa, illetve szüléskísérő számára öltöző, zuhanyzó kialakítása,
- légtechnikai rendszer biztosítása;
- a szülőszobai orvosi eszközpark fejlesztése: CTG, inkubátor, csecsemőmérleg, babydoppler;
- a szülőszobai újszülött ellátó eszközpark fejlesztése.
- Gyermekágyas részleg/osztály családbarát fejlesztése a felszereléséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzéssel:
- gyermekágyas szobák, a hozzá tartozó vizesblokkok felújítása;
- egyágyas vagy kétágyas 24 órás rooming-in szobák kialakítása, lehetőleg a szobákból nyíló önálló vizesblokkal (WC, fürdőszoba);
- egyéb építészeti átalakítások, korszerűsítések (pl. beltéri nyílászárok cseréje, festés, mázolás, burkolatcsere, vizesblokkok felújítása);
- látogatásra alkalmas helyiség családbarát kialakítása;
- légtechnikai rendszer biztosítása;
- a gyermekágyas szobák berendezési tárgyainak fejlesztése: bútorzat, ágy, babaöböl, kiságy, bőrkontaktust elősegítő hordozó eszköz vagy kendő, légzésfigyelő, az apa vagy kísérő számára kihúzható fotelágy;
- anyatejes tápláláshoz szükséges eszközök beszerzése: elektromos mellszívó, babaetető pohár, ujjetető.
- Újszülött részleg/osztály fejlesztése:
- felújítás, korszerűsítés (pl. beltéri nyílászárók cseréje, festés, mázolás, burkolatcsere);
- berendezési tárgyak fejlesztése: bútorzat, kiságy;
- eszközpark fejlesztése: váladékszívó, laringoscop, direkt ophtalmoscop, kékfénykezeléshez szükséges eszközök /anya melletti alkalmazásra, mobil jellegű/, inkubátor, élesztőasztal, neopuff, sipap.
- Perinatális Intenzív Centrum családbarát fejlesztése:
- intenzív kórtermek felújítása;
- anyák elszállásolására, tartós elhelyezésére alkalmas szobák kialakítása, családi szobák kialakítása (anya és az apa, vagy más kísérő tartós elhelyezésére), ezek berendezési tárgyainak, bútorzatának kialakítása;
- anyatejes táplálás biztosítására alkalmas helyiségek kialakítása (anyatejes táplálásra alkalmas helyiség kialakítása, szoptatós fotelek beszerzése);
- kenguru székek beszerzése;
- légtechnikai rendszer biztosítása.

Eszközbeszerzés esetén a költséghatékony, korszerű terápiás effektussal bíró, mellékhatásokat mérséklő, új eszköz beszerzése támogatható, amely a projekt céljai irányába hat a fejlesztéssel érintett területeken.

4.2. Nem támogatható tevékenységek
Nem támogatható azon tevékenységek köre, amelyek a támogatható tevékenységek között nem szerepelnek, vagy a pályázati kiírás céljaihoz nem illeszkednek. Nem támogathatók továbbá olyan fejlesztési célok és fejlesztési területek, amelyek vonatkozásában a pályázó a 2014-20. uniós fejlesztési időszak keretében már kapott támogatást, valamint nem támogatható a 2007-13-as, valamint a 2014-20-as uniós fejlesztési időszakokban nyert támogatásokhoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség finanszírozása sem.
Különösen nem támogatható:
- új épület vagy épületszárny építése, épület bővítése;
- homlokzati felújítás és nyílászárócsere;
- használt eszköz beszerzése;
- műtőfelújítás, műtői eszközök, berendezések beszerzése,
- irodai bútor és informatikai eszköz beszerzése;
- új eszközök és gépek kezelésének betanítása;
- humán erőforrás fejlesztésre és képzésre irányuló tevékenységek;
- nem közfinanszírozott egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása;
- közreműködővel végzett tevékenységhez kapcsolódó épület felújítása; ehhez kapcsolódó korszerűsítési, átalakítási tevékenységek és orvos-technológiai eszköz beszerzése (ide nem értve a személyes közreműködő alkalmazását).

4.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban
4.3.1 A pályázat műszaki, szakmai tartalmának meghatározása kapcsán az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:
- A támogatást igénylő a pályázatában figyelembe veszi az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) által végzett előzetes felmérésben szerepeltetett fejlesztési igényeit.
- Általános elvárás a pályázatok megvalósítása során, hogy a fejlesztések támaszkodjanak az intézmények jelenlegi szakmai- és tudásbázisára, szakember állományára, valamint illeszkedjenek a meglévő orvostechnikai és orvos-technológiai infrastrukturális háttérhez.
- A pályázó egészségügyi szolgáltató csak igazoltan meglévő közfinanszírozott kapacitásai és humánerőforrása mértékéig tervezhet fejlesztéseket.
- A támogatás keretében többletkapacitás befogadási igény megfogalmazása nem lehetséges.
- A pályázat keretében megvalósult fejlesztések, beszerzett eszközök kizárólag közfinanszírozott egészségügyi ellátás nyújtásához kapcsolódóan használhatóak.
- Az eszközbeszerzéseknél és az épület átalakítás/korszerűsítés során figyelembe kell venni a fogyatékos emberek speciális szükségleteit.
4.3.2 Szakmai program tartalma tekintetében az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:
- A pályázónak (min. 2 - max. 6 A4 oldal terjedelemben) szükséges bemutatnia a családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás terén eddig megvalósult családbarát elvek érvényesülését szolgáló fejlesztéseit, szakmai eredményeit, jelenlegi gyakorlatát, továbbá ismertetnie szükséges a fejlesztéssel megvalósítandó anya-, baba- és családbarát szemléletű ellátás tervezett működését, az ebben elérni kívánt rövid és hosszútávú szakmai céljait, az értékrend szervezeti célokhoz illeszkedését.
- A szakmai programnak tartalmaznia kell, hogy a Kormány által meghirdetett "Családbarát Szülészet" program keretében kidolgozásra kerülő anya- és bababarát alapelvekre épülő szülészeti, csecsemőtáplálási szakmai irányelveknek és módszertannak megfelelő működést a pályázó vállalja.

5. A pályázat végrehajtás időtartama
A pályázat tényleges megvalósításának megkezdése nem előzheti meg a pályázati kiírás napját.
A pályázat megvalósításának végső határideje: 2020. június 30.
Fenntartási kötelezettség: A Támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a pályázat megvalósításának befejezésétől számított 5 éves fenntartási időszakban biztosítja a pályázat keretében megvalósult fejlesztésekhez való hozzáférést, azokat kizárólag közfinanszírozott ellátás keretében használja; tulajdonjogát a támogató előzetes hozzájárulása nélkül nem ruházza át másra.

6. A támogatással kapcsolatos információk
A támogatási igény formája: pályázat. A pályázat típusa: nyílt pályázat.
A pályázat kiírója és a támogató: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI)
A pályázat szakmai koordinátora: ÁEEK
A pályázati felhívás közzétételének helye az EMMI és az ÁEEK honlapja.

6.1. A támogatás formája
Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. A finanszírozás módja előfinanszírozás egy összegben, utólagos elszámolással.

6.2. A támogatás mértéke
A támogatható tevékenységekre vonatkozó összes költség 100%-a. A pályázat elbírálása úgy is megvalósulhat, hogy a pályázat egésze nem, csupán a pályázatban foglalt egyes résztevékenységek kerülnek támogatásra.

7. A támogatási kérelmek benyújtása
7.1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon, papír alapon és elektronikus adathordozón szükséges benyújtani. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott pályázati tartalom tekintendő hitelesnek.
A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Jelen felhívás keretében a Pályázati adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Pdf, továbbá Word és Excel formátumban történő elektronikus adathordozóra másolását jelenti.
A pályázatnak fejlesztendő szervezeti egységenként szükséges Pályázati adatlapot, Szakmai programot (1. számú melléklet) és költségtervet (2. számú melléklet) tartalmaznia, továbbá a csatolandó nyilatkozatok (3., 4., 5. számú melléklet) adott pályázó intézményre vonatkozó 1-1 példányát.
A Pályázati adatlapo(ka)t és valamennyi mellékletet cégszerű aláírással, továbbá minden oldalt az aláírók szignójával ellátva szükséges benyújtani.
A pályázatot papír alapon és elektronikus adathordozón egy példányban, az emberi erőforrások miniszterének címezve, zárt csomagolásban a következő címen kell átadni a pályázó intézmény székhelye szerint illetékes ÁEEK Térségi Igazgatóságain:
Észak-Magyarországi Térségi Igazgatóság
3530 Miskolc, Kálvin János u. 1/A 1/101.
Közép-Magyarországi Térségi Igazgatóság I-II-III
1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6., V. épület
Észak-Alföldi Térségi Igazgatóság
4026 Debrecen, Bethlen u. 3-9. I. emelet
Dél-Alföldi Térségi Igazgatóság
6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5. I./110.
Nyugat-Dunántúli Térségi Igazgatóság
9021 Győr Czuczor Gergely út 18-24. II. emelet
Közép-Dunántúli Térségi Igazgatóság
9021 Győr Czuczor Gergely út 18-24.
Dél-Dunántúli Térségi Igazgatóság
7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. IV. emelet
A borítékon szükséges feltüntetni "Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése" CSBSZ 2018 elnevezést.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15. 16 óra.
A pályázat beadására a kiírástól kezdődően folyamatosan van lehetőség. A határidő módosítására nincs lehetőség.

7.2. Hiánypótlás
A pályázat átvételekor történő bontás során megállapított esetleges hiányosságok pótlására 24 órán belül van lehetősége a pályázónak. Amennyiben a pályázó e hiánypótlási eljárás során sem tud eleget tenni a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek, akkor a benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.
7.2.1 Hiánypótlás keretében nem orvosolható jogosultsági kritériumok
- A pályázó nem a Felhívásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.
- A pályázat a benyújtási határidőn kívül került benyújtásra.
Amennyiben a fenti nem orvosolható jogosultsági kritériumoknak a pályázat nem felel meg, akkor a pályázat hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

8. A pályázatok elbírálása
Az ÁEEK a pályázó egészségügyi szolgáltatók pályázati fejlesztési igényeit összesíti és a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével a támogatás felosztásra vonatkozó javaslatát 2018. október 26.-ig megküldi a pályázatok elbírálására a Miniszter által létrehozott 5 tagú Bíráló Bizottság részére döntéshozatal céljából.
A Bíráló Bizottság tagjai:
1. család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, illetve az általa delegált tag,
2. oktatásért felelős államtitkár, illetve az általa delegált tag,
3. egészségügyért felelős államtitkár, illetve az általa delegált tag,
4. egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár, illetve az általa delegált tag,
5. az ÁEEK főigazgatója, illetve az általa delegált tag.
A Bíráló Bizottság 2018. november 6.-ig dönt a támogatott intézmények köréről és a támogatás mértékéről. A Bizottság döntését jóváhagyásra előterjeszti a Miniszter részére. A Miniszter jóváhagyását 2018. november 10.-ig adja meg.

Bírálati szempontok:
- a területi egyenlőtlenségek csökkentésének, az adott ellátási területen hiánypótló, a pályázati kiírás céljainak megfelelő családbarát feltételek biztosításának megvalósulása
- családbarát szemléletű ellátás gyakorlati megvalósulása
- a fejlesztés költséghatékonyságának érvényesülése

9. Benyújtandó dokumentumok és mellékletek listája:
Egyedi támogatási kérelem (Pályázati adatlap)
1. számú mellékletként - Szakmai program (min. 2 - max. 6. A4 oldal terjedelem, Times New Roman 12-es betűméret) /nem kerül kiadásra formai sablon!/
2. számú melléklet - Költségterv az igényelt támogatás felhasználására vonatkozóan
3. és 3./a számú melléklet - Gazdálkodási és összeférhetetlenségi nyilatkozat az Áht. és Ávr. előírásainak megfelelően
4. számú melléklet - Fejlesztési korlátra vonatkozó nyilatkozat a jelenlegi kapacitáskereteken belüli tervezésre vonatkozóan
5. számú melléklet - Fenntartói hozzájáruló nyilatkozat (azon pályázó esetén, melynek fenntartói jogkörét nem az EMMI gyakorolja)
http://www.kormany.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum